Liikkuva koulu -ohjelmaan on koko sen historian ajan kytkeytynyt ohjelman etenemisen seuranta. Toimintaa seurataan kouluilla ja kunnissa. Lisäksi on tehty myös aiheeseen liittyvää tieteellistä tutkimusta.

Ohjelman pilottivaihe (2010–2012)

Ohjelman pilottivaiheen (2010–12) seurannan tuloksia voi lukea loppuraportista (2013). Pilottivaiheessa oli mukana 45 koulua 21 kunnasta.

Seurannan ja tutkimuksen tavoitteena oli kerätä perustietoa suomalaisten koululaisten fyysisestä aktiivisuudesta ja seurata, miten fyysinen aktiivisuus eri muodoissaan muuttui pilottivaiheen aikana.

Loppuraportissa on myös ulkopuolisen arvioijan kirjoittama Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaiheen kokonaisarviointi (luku 10). Ulkoisen arvioinnin tehtävänä oli tuottaa tietoa Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaiheen hallinnoinnista, organisoitumisesta ja johtamisesta.

Lue myös:

Ohjelmavaihe 2012–2015

Vuosina 2012–15 ohjelma laajeni 815 kouluun (kevätlukukauden 2015 lopun tilanne). Ohjelmavaiheessa opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi rahoitusta 17 kokeilukunnalle, joissa tehtiin valtakunnallista Liikkuva koulu -toiminnan kehittämistä.

Kokeilukuntien Liikkuva koulu -prosessia seurattiin kolmen vuoden ajan. Kokeilukuntien toimintaa ja toimintakulttuurin vakiintumisen ehtoja on käsitelty julkaisussa Liikkuva koulu -kokeilukunnat 2012–15: Vakiintuuko toimintakulttuuri? (2015).

Lue myös:

Hallituksen kärkihanke 2015–2018

Syyslukukaudesta 2015 lähtien Liikkuva koulu -ohjelma on ollut osa Suomen hallituksen kärkihanketta opetus- ja kulttuuriministeriössä. Syksyllä 2017 toiminta oli laajentunut yli 2 000 kouluun.

Koulujen toiminnan seuraamiseen on loppuvuodesta 2014 lähtien ollut käytössä Liikkuvan koulun nykytilan arviointi -työkalu. Työkalu tuottaa tietoa Liikkuva koulu -toiminnan tilanteesta koululle itselleen, kunnalle kunnan kaikkien koulujen tilanteesta sekä valtakunnallisesti Liikkuva koulu -toiminnan kehittymisestä.

Syksyllä 2017 työkalua oli hyödyntänyt jo yli 1800 koulua. Nykytilan arvioinnin tiedot kootaan visuaaliseen tietokanta Virveliin, jossa pääsee tarkastelemaan tietoja kuntakohtaisesti, maakunnittain, AVI-alueittain sekä valtakunnallisesti.

Lue myös

Liikkuva koulu -ohjelman ulkoinen arviointi

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteutti Valtion liikuntaneuvostolle (VLN) Liikkuva koulu -ohjelman kärkihankekauden 2015–2018 ulkoisen arvioinnin. Arviointi toteutettiin ajalla 7.1.–31.3.2019. Kärkihankekauden ulkoinen arviointi oli luonteeltaan politiikkatoimien vaikuttavuus-arviointi. Arvioinnin kohteina olivat 1) Liikkuva koulu -ohjelman organisointi 2) Liikkuva koulu -ohjelman ohjaus, seuranta ja arviointi 3) Liikkuva koulu -ohjelman merkitys ja vaikuttavuus kansallisen liikuntapoliittisen ohjauksen välineenä sekä 4) Liikkuva koulu -ohjelman toimenpiteiden paikallinen vaikuttavuus (kunnat, koulut).

Ulkoinen arviointi on luettavissa Valtion liikuntaneuvoston verkkosivuilla.

Liikkuva koulu -seurannasta ja tutkimuksesta vastaa LIKES-tutkimuskeskus. Tarkemmat tiedot Liikkuva koulu -seurannasta ja tutkimuksesta on koottu LIKES-tutkimuskeskuksen verkkosivuille.

Liikkuva koulu -ohjelman ulkopuolista arvioinnista vastaa Valtion liikuntaneuvosto.

CAPTCHA
Vastaamalla kysymykseen varmistat, että olet ihminen.
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 80 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png avi mov mp3.
CAPTCHA
Vastaamalla kysymykseen varmistat, että olet ihminen.