Tälle sivulle on koottu Liikkuva koulu -toimintaa tukevia työkaluja. Ne voivat auttaa toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa sekä vahvistaa oppilaiden osallisuutta Liikkuvassa koulussa.

Liikkuvan koulun tarkistuslista opettajalle

Liikkuvan koulun tarkistuslista opettajalle on työkalu, joka auttaa hahmottamaan omaa toimintaa koulun liikunnallisen toimintakulttuurin toteutuksessa.

Hyödynnä Liikkuvan koulun tarkistuslistaa opettajalle

 • oman toiminnan tueksi
 • oman koulun yhteisten toimintojen ja käytäntöjen tarkastelun avuksi
 • keskustelun pohjaksi esimerkiksi opettajille järjestettävän koulutuksen yhteydessä.

Lomake on ladattavissa pdf-muodossa. Lomakkeella ei ole sähköistä täyttömahdollisuutta.

Liikkuvan koulun tarkistuslista opettajalle (pdf)

Skolan i rörelse, checklista för läraren (pdf)

Liikkuvan koulun tarkistuslista rehtorille

Liikkuvan koulun tarkistuslista toimii rehtorin tai johtavan opettajan työn tukena koulun liikunnallisen toimintakulttuurin johtamisessa ja siihen liittyvässä viestinnässä. Tarkistuslistan tavoitteena on auttaa koulun yhteistä kehittämistä. Työkalu on maksuton.

Näin se toimii!

 • Työkalua voi hyödyntää missä vaiheessa lukuvuotta tahansa.
 • Vastaukset voi tallentaa sähköiselle lomakkeelle. Kyselyn alussa valitaan, haluaako vastata suomeksi vai ruotsiksi.
 • Työkalu on saatavilla myös pdf-muodossa sekä suomeksi että ruotsiksi.
 • Saatte halutessanne automaattisen yhteenvedon vastauksista sähköpostiinne.

Liikkuvan koulun tarkistuslista rehtorille, sähköinen lomake

Liikkuvan koulun tarkistuslista rehtorille (pdf)

Skolan i rörelse, cheklista för rektörn (pdf)

Liikkuvan koulun nykytilan arviointi yläkoulun oppilaille

Liikkuvan koulun nykytilan arviointi yläkoulun oppilaille on oppilaiden osallisuutta tukeva työkalu. Kyselyn avulla yläkoulun oppilaat voivat arvioida omaa liikkumistaan koulupäivän aikana sekä oman koulunsa liikkumiseen liittyviä käytäntöjä. Samalla koulu saa tietoa Liikkuva koulu -toiminnasta oppilaiden näkökulmasta sekä heidän ideoistaan toiminnan kehittämiseksi. Työkalu on maksuton.

Näin se toimii!

 • Oppilaat voivat vastata kyselyyn sähköisesti. Kyselyn alussa oppilaat valitsevat, vastaavatko kyselyyn suomeksi vai ruotsiksi.
 • Kysely on saatavilla myös pdf-tiedostona.
 • Koulun on mahdollista saada kooste oppilaiden vastauksista loka-, marras-, huhti- ja toukokuun lopussa.
 • Koosteen voi pyytää sähköpostitse osoitteesta apuamatkalle(a)liikkuvakoulu.fi.

Liikuvan koulun nykytilan arviointi yläkoulun oppilaille, sähköinen kysely

Liikkuvan koulun nykytilan arviointi yläkoulun oppilaille (pdf)

Bedömning av nuläget för Skolan i rörelse, högstadieelever (pdf)

Liikkuva koulu -oppilaskysely

Liikkuva koulu -oppilaskysely on tarkoitettu alakoulun oppilaille. Kyselyn avulla opettaja voi selvittää oman luokkansa oppilaiden koulupäivän aikaista liikkumista sekä oppilaiden näkemyksiä oppituntien aikaisesta liikkumisesta.

Lomake on ladattavissa pdf-tiedostona. Lomaketta ei ole mahdollista täyttää sähköisessä muodossa.

Liikkuva koulu -oppilaskysely (pdf)

Elevenkät för Skolan i rörelse (pdf)

CAPTCHA
Vastaamalla kysymykseen varmistat, että olet ihminen.
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 80 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png avi mov mp3.
CAPTCHA
Vastaamalla kysymykseen varmistat, että olet ihminen.