Turussa vuosi 2019 on Liikkuva koulu -hankkeen viimeinen toimintavuosi. Syksyllä toiminta muuttuu vakinaiseksi. Valmisteluja on tehty pitkään ja huolella. Erityisesti koulujen harrastetoiminta on vahvaa.

Sivistystoimen Annukka Muuri ja vapaa-aikatoimen Marie Rautio-Sipilä ovat työskennelleet yli kaksi vuotta yhdessä työparina. Molemmat koordinaattorit ovat tyytyväisiä tilanteeseen. Töitä tehdään yhteisessä työpisteessä. Selkeänä yhteisenä tavoitteena on Liikkuva koulu -toiminnan vakiinnuttaminen.

Muuri ja Rautio-Sipilä pitävät tärkeänä, että he ovat päätoimisia Liikkuva koulu -hankkeen koordinaattoreita, eivätkä vain osa-aikaisesti tekemässä tätä työtä. Päätoimisuus antaa mahdollisuuden keskittyä työhön kunnolla.

Kouluissa liikutaan 225 tuntia viikoittain

Turku on saanut valtakunnallista tunnustusta erityisesti koulujen liikunnallisesta harrastetoiminnasta. Kouluissa toimii yli 200 liikunnallisen harrastetoiminnan ryhmää, jotka liikuttavat noin 3000 lasta ja nuorta viikoittain.

- Rahallinen panos on suuri, 200 000 euroa vuodessa, mutta niin on liikunnan määräkin. Viikoittain harrastetoiminnassa liikutaan viisi tuntia koulua kohti eli yhteensä 225 tuntia, kertoo Annukka Muuri.

Liikunnalliset harrasteryhmät ovat osa koulujen toimintaa ja kaikki oppilaat ovat tervetulleita mukaan. Ryhmiä ohjaavat koulujen opettajat ja turkulaisten liikunta- ja urheiluseurojen ohjaajat ja valmentajat.

Turun kaupungin liikuntapalveluiden lasten ja nuorten liikunnan tiimi koordinoi toimintaa.

Hanke jo vakinaisten toimenkuviin

Jotta Liikkuva koulu -hanke voi jatkua vakituisena toimintana, pitää keskittyä muutamiin asioihin.

- Olemme ottaneet suunnaksi, että hankkeen sisällöt ovat osa vakinaisten henkilöiden toimenkuvia jo hankeaikana, sanoo Rautio-Sipilä.

Hän luettelee muiksi keskeisiksi asioiksi omarahoituksen säilyttämisen hankkeen jälkeen sekä rahoitusneuvottelut ylipäätään. Myös toimintakulttuurin kehittämistyön jatkuminen on tärkeää. Viranhaltijoiden keskinäinen keskusteluyhteys on oltava kunnossa.

Turun Liikkuva koulu -ohjausryhmässä on mukana edustajia sivistys- ja vapaa-aikatoimialoilta sekä konsernihallinnosta. Ryhmästä löytyy myös huippu-urheilun edustaja.

Koulutus kehittää

Koordinaattorit korostavat, että ilman koulutusta ei ole kehitystä. Opettajien osaamisen vahvistaminen on tärkeää. Turun onnistumisen taustalla ovat koordinaattoreiden valtaviksi kuvailemat koulutukset, joissa ovat mukana kaikki perusopetuksen opettajat.  Myös seuroista tulevien harrastetoiminnan ohjaajien kouluttamiseen on panostettu hankkeen aikana.

- Tänä vuonna on koulutettu sata ruotsinkielistä ja 500 suomenkielistä opettajaa. Aiheet ovat olleet Liikkuva koulun tavoitteiden mukaiset. Olemme saaneet kouluttajiksi Suomen johtavia asiantuntijoita. Uskomme tiedolla johtamiseen, Rautio-Sipilä painottaa.

Sivistystoimialan Muuri ja vapaa-aikatoimialan Rautio-Sipilä haluavat jatkaa yhteistyötä. Molempien koordinaattoreiden tavoitteena on, että esimerkiksi koulujen liikunnallinen harrastetoiminta jatkuu nykyisessä laajuudessaan myös hankkeen päättymisen jälkeen.

CAPTCHA
Vastaamalla kysymykseen varmistat, että olet ihminen.
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 80 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png avi mov mp3.
CAPTCHA
Vastaamalla kysymykseen varmistat, että olet ihminen.