Paikalliset vahvuudet saavat näkyä Liikkuva koulu -toiminnassa

Liikkuva koulu -toimintaa voidaan muotoilla jokaisen koulun ja kunnan lähtökohtien, tavoitteiden ja vahvuuksien mukaan. Raahen ja Hämeenlinnan Liikkuva koulu -toiminta ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten toimintaa voidaan jalostaa paikallisiin tarpeisiin.

Raahen neljän yläkoulun ja paikallisten yhdistysten ennakkoluulottoman yhteistyön tuloksena on syntynyt yläkoululaisille suunnattu meriliikuntaviikko. Tänä vuonna se järjestetään jo neljättä kertaa. Viikon aikana oppilaat pääsevät tutustumaan melontaan, purjehdukseen, soutuun, suppaukseen ja meripelastukseen.

Raahen Liikkuva koulu -koordinaattorin ja Pattasten yläkoulun liikunnanopettajan Laura Rahikkalan mukaan yläkoulut tuottivat aiemmin meriliikunta-aktiviteetteja satunnaisemmin, pienimuotoisemmin ja toistensa toiminnasta tietämättä. Vähitellen heräsi ajatus, että koulujen ja seurojen yhteistyöllä pystyttäisiin tarjoamaan oppilaille laajempi tutustumispaketti.

Nyt jokainen nuori pääsee osallistumaan meriliikuntaviikolle kerran yläkoulun aikana. Loppukeväällä tai lomien jälkeen pidettävään meriliikuntaviikolle osallistuu vuosittain 1–2 yläkoulua.

– Jokainen oppilas pääsee tutustumaan lajeihin yhden koulupäivän ajan. Kaikkiin lajeihin voi tutustua tunnin ajan. Tavoitteenamme on monipuolistaa koululiikuntaa, laajentaa nuorten tietoisuutta erilaisista harrastusmahdollisuuksista ja opettaa samalla meripelastus- ja ensiaputaitoja. Seuroille yläkoululaisten lajikokeilut ovat tuoneet paljon uusia harrastajia, Rahikkala sanoo.

Koulujen lisäksi meriliikuntaviikkoa ovat järjestämässä Raahen Purjehdusseura, Pikkulahden Palvelut Oy, Raahen Meripelastusyhdistys sekä Raahen nuorisotoimi ja seurakunta. Meriliikuntapisteille ei tarvitse jonottaa, sillä nuorille on järjestetty ohjelmaa myös kuivalle maalle. Rannalla on voinut muun muassa treenata ensiaputaitoja, pelata jalkapalloa ja suorittaa erilaisia taitoratoja.

Sponsori haussa

Meriliikuntaviikon järjestämisestä syntyvät vuotuiset 5000–6000 euron kulut on katettu Liikkuva koulu -avustuksella. Raahessa on vakaa aikomus jatkaa viikon järjestämistä myös hankkeen päättyessä parin vuoden päästä.

– Uskon, että saamme viikolle sponsorin. Rahoittajan on mahdollista saada toiminnalleen paljon näkyvyyttä, Rahikkala miettii.

Rahaa suurempana haasteena Rahikkala pitää eri toimijoiden aikataulujen yhteensovittamista. Monet seuran vapaaehtoisista ovat koulupäivien aikaan töissä. Toistaiseksi ongelma on saatu ratkaistua lyömällä aikataulut ajoissa lukkoon. Hyvä suunnittelukaan ei tosin auta oikukkaisiin sääolosuhteisiin.

– Viime keväänä käytiin melkein tukankuivaajien kanssa jäitä sulattamassa. Välillä taas vaarallisen kova tuuli on estänyt vesille pääsyn. Silloin lajeihin on tutustuttu rannassa kuivaharjoitteluna. Saa siinäkin raikasta meri-iltaa.

Raahessa Liikkuva koulu -yhteistyö ei rajoitu pelkästään meriliikuntaviikkoon.

– Koulujen ja seurojen yhteistyö on monipuolista. Seurat esimeriksi osallistuvat koulujen välisiin turnauksiin ja olemme yhdessä järjestäneet ala- ja yläkoululaisille Liikuntamylläkkä-tapahtumapäiviä, jossa lapset ja nuoret pääsevät kokeilemaan eri lajeja. Nyt meillä on tavoitteena järjestää yhteistyössä lajiesittelyiltoja, Rahikkala kertoo.

Liikkumisen kynnys mahdollisimman alas

Hämeenlinnan Liikkuva koulu -toiminnassa on satsattu erityisesti matalan kynnyksen liikkumiseen. ”Höntsäilyllä” ja vapaamuotoisemmalla tekemisellä toimintaan rohkaistaan myös vähemmän liikkuvia lapsia ja nuoria. Tässä on onnistuttu hyvin.

Hämeenlinnan kaupungin tärkeänä kumppanina monituottajamallilla toteutetussa Liikkuva koulu -hankkeessa on Lasten Liikunnan Tuki ry. Yhdistys keskittyy toiminnassaan lasten ja nuorten harrasteliikuntaan, kilpailutoimintaa sillä ei ole lainkaan. Yhdistys tarjoaa liikunnallista toimintaa esikouluikäisistä toisen asteen opiskelijoihin. Toiminnanjohtaja Juha Liedeksen mukaan yhdistyksen pyrkimyksenä on innostaa lapsia positiivisten kokemusten kautta elinikäisen liikunnan polulle.

– Meille on yhdistyksenä tärkeää, että voimme tukea lasten oppimista ja toimintakykyä liikunnan keinoin. Tässä työssä Liikkuva koulu -hankkeen kautta saatavalla rahoituksella on suuri merkitys. Hanke päättyy aikanaan, mutta meillä on kaupungin kanssa tavoitteena vakiinnuttaa Liikkuva koulu -toiminta niin, että voimme jatkaa sitä myös hankerahoituksen päättyessä. Yhdistyksellämme on hankerahoituksella käynnistettyjen toimintamallien vakinaistamisesta hyvät kokemukset. Siihen perustuu myös yhdistyksemme kasvutarina, Liedes sanoo.

Liikuntalukkari tarjoaa valinnanvaraa

Liikkuva koulu -toiminnasta Lasten Liikunnan Tuella on kuuden vuoden kokemus. Ensin yhdistys sai rahoitusta kahteen lasten liikuntaa ja oppimista kehittävään hankkeeseensa. Hämeenlinnan kaupungin Liikkuva koulu -toiminnassa yhdistys on mukana kumppanuussopimuksella. Meneillään on  kolmas vuosi.

– Kehitimme aluksi koulujen välkkäritoimintaa sekä konsultoimme rehtoreita ja opettajia Liikkuva koulusta. Myöhemmin toiminta on edennyt käytäntöön. Olemme järjestäneet välkkäritoiminnan ohjauskoulutuksia ja tutoroineet välkkäriohjaajia. Viime vuonna aloitimme yläkoululaisten Liikuntalukkaritoiminnan ja koordinoimme siihen liittyvää seurayhteistyötä, Liedes sanoo.

Liikuntalukkari tarjoaa yläkoululaisille mahdollisuuden harrastaa erilaisia liikuntalajeja läpi kouluvuoden maksutta. Liikuntavuoroja on tarjolla niin yksilö- kuin joukkuelajienkin puolelta. Lajiliittojen lisäksi yhteistyössä on mukana kymmenkunta seuraa ja pari kaupallista palveluntarjoajaa. Harrastamaan pääsee esimerkiksi lumi- ja palloilulajeja.

– Monia liikuntavuoroja ohjaajat seurat. Liikuntalukkarissa on kuitenkin myös sellaisia lajeja, joita on mahdollista harrastaa omatoimisesti. Esimerkiksi kaupungin uimahalliin oppilaat voivat mennä tiettyinä aikoina maksutta uimaan.

Liikuntalukkari-toiminnan lisäksi Lasten Liikunnan Tuki järjestää seurojen, paikallisen urheiluakatemian ja lajiliittojen kanssa kouluille erilaisia teemapäiviä ja tapahtumia sekä koulujen välisiä pelejä ja turnauksia. Liedes mainitsee muun muassa katukorispäivän, Ice Skating Tourin ja Lumilajit liikuttaa -teemapäivän.

”Yhteistyöstä hyötyvät kaikki”

Liedeksen mielestä on hienoa, että Liikkuva koulu -hankkeen tuella on mahdollista tarjota monipuolisesti harrastusmahdollisuuksia. Koulujen pedagoginen osaaminen ja lajiseurojen sekä -liittojen lajitietämys yhdistämällä saadaan paljon hyvää aikaan.

– Kaikki osapuolet ovat hyötyneet yhteistyöstä. Kouluissa lapset saadaan liikkeelle ja seurat tekevät toimintaansa tunnetuksi. Yhdistyksemme on pystynyt kasvattamaan verkostojaan, mikä helpottaa jatkossa yhteistyön tekemistä lasten liikuttamisessa, Liedes kiittelee.

Toiminnan haasteena Liedes pitää nuorten tavoittamista ja erityisesti vähemmän liikkuvien aktivointia. Vaatii luovaa kokeilua, että liikuntamahdollisuuksista saadaan välitettyä houkutteleva viesti oikealle kohderyhmälle.

– Perinteinen lehti-ilmoittelu ei toimi. Sähköpostin ja Wilman lisäksi pyrimme käyttämään seurojen tiedotuskanavia sekä näymme sosiaalisessa mediassa. On kuitenkin hankala tietää, mitä kautta kohderyhmän tavoittaa parhaiten. Vertaissuositukset ovat varmasti aktivoineet nuoria parhaiten, Liedes pohtii.

Teksti: Tuomas Lehtonen

Raahen Liikkuva koulu -hanke ja Lasten Liikunnan Tuki ry palkittiin tammi-helmikuun vaihteessa pidetyissä alueellisissa Urheilugaaloissa Liikkuva koulu -ohjelman ja Olympiakomitean Liikkuva koulu ja seurayhteistyö -palkinnolla.

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n valitsijaraati painotti perusteluissaan Raahen neljän yläkoulun ja seurojen yhteistyössä järjestämää meriliikuntaviikkoa. Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n raati puolestaan kiitti Lasten Liikunnan Tuki ry:tä Hämeenlinnan kaupungin kanssa tehdystä hyvästä, joustavasta, aloitteellisesta ja ahkerasta kumppanuudesta Liikkuva koulu -hankkeessa. Yhdistys on hyvillä verkostoillaan ja kaikkia kumppaneita innostavalla työotteellaan koordinoinut Hämeenlinnan koulujen seurayhteistyötä. 

CAPTCHA
Vastaamalla kysymykseen varmistat, että olet ihminen.
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 80 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png avi mov mp3.
CAPTCHA
Vastaamalla kysymykseen varmistat, että olet ihminen.