Nykytilan arviointi suuntaa Oulun Liikkuva koulu -toimintaa

Liikkuva koulu -ohjelma on kehittänyt Nykytilan arviointi -työkalun, jolla koulut voivat arvioida maksutta oman liikunnallisen toimintakulttuurinsa tilaa. Oulussa työkalun avulla on pystytty tehostamaan Liikkuva koulu -toimintaa erityisesti yläkouluissa.

LIKES-tutkimuskeskuksen tutkijan Katariina Kämpin mukaan vuonna 2015 käyttöön otetun sähköisen Nykytilan arviointi -työkalun avulla koulut voivat havaita omassa liikunnallisessa toimintakulttuurissaan konkreettisia kehittämisen kohteita ja löytää uusia ideoita toiminnan edistämiseen.

– Kun arviointi tehdään vuosittain, koulu voi myös seurata liikunnallisen toimintakuluttuurinsa kehittymistä. Arviointituloksista voidaan luoda valtakunnallisia, alueellisia sekä kunta- ja koulukohtaisia raportteja. Tuloksia voidaan siis hyödyntää myös laajemmin päätöksenteossa, Kämppi kertoo.

Reilussa kolmessa vuodessa arviointilomakkeen on täyttänyt vähintään kerran 68 prosenttia kaikista Suomen peruskouluista. Työkalu on maksutta kaikkien koulujen käytettävissä. Kouluilla, jotka ovat saaneet valtionavustusta Liikkuva koulu -toimintaan, se kuuluu osaksi seurantaa.

Oulussa arviointi tehdään vuosittain

Oulussa Nykytilan arviointi -työkalua on hyödynnetty säännöllisesti vuodesta 2015 lähtien. Samana vuonna kaupungissa tehtiin periaatepäätös siitä, että kaikki kaupungin ala- ja yläkoulut ovat Liikkuvia kouluja. Liikkuva koulu -konsepti linkittyy osaltaan kaupungin strategiseen tavoitteeseen edistää asukkaiden hyvinvointia.

– Pohdimme, että tarvitsemme jonkin mittariston, jonka avulla voimme seurata Liikkuva koulu -toiminnan kehittymistä. Nykytilan arviointi -työkalu soveltuu tähän erinomaisesti, Oulun Liikkuva koulu -koordinaattori Kati Grekula kertoo.

Oulun vuosittaiset nykytilan arvioinnit tehdään aina keväisin. Grekula lähettää arvioinneista tiedotteen kaikkien peruskoulujen Liikkuva koulu -vastaaville. Tiedote sisältää arvioinnin täyttöohjeet, linkin sähköiseen lomakkeeseen sekä arviointilomakkeiden viimeisen lähetyspäivän.

Korkea vastausprosentti

Määräajan täytyttyä Grekula tilaa LIKESiltä listan kouluista, jotka eivät ole arviointia jättäneet. Ensimmäisen muistutuksen arvioinnin täyttämisestä hän lähettää tekstiviestillä tai sähköpostilla. Jos koulu ei ole tehnyt arviointia vielä syksylläkään, Grekula soittaa asiasta Liikkuva koulu -vastaavalle. Alkuvaiheessa kouluja aktivoitiin täyttämään arviointia esimerkiksi arpomalla kaikkien vastanneiden koulujen kesken urheiluvälinepaketteja. Viime vuonna ulkoisia kannusteita ei enää tarvittu, sillä koulut olivat havainneet arvioinnin tuomat hyödyt.

– Olemme saaneet koulut täyttämään hyvällä prosentilla arviointilomakkeen. Meidän kannaltamme on ollut ehdottoman tärkeää, että arviointivastaukset on voitu antaa sähköisesti ja tuloksista on saatavissa selkeät sekä helppolukuiset raportit. Voimavaramme eivät olisi riittäneet vastausten manuaaliseen keräämiseen ja analysointiin, Grekula toteaa.

Grekula esittelee arviointitulokset vuosittain rehtoreille, jotka puolestaan vievät asiasta tietoa omille kouluilleen. Arvioinnin tiedot välittyvät myös Oulun päättäjille sekä kaupungin ja opetustoimen johdolle, joten arviointituloksia voidaan käyttää kattavasti päätöksenteon tukena. Kaupungin hyvinvointikertomuksessa arviointituloksia ei ole kuitenkaan toistaiseksi hyödynnetty.

– Mittarit ovat tärkeitä erityisesti päättäjille ja esimiehille. Hyödynnän arviointituloksia esimerkiksi Liikkuva koulu -toiminnan budjetointia perustellessani ja avatessani rahankäyttöä tilintarkastusten yhteydessä. Parantuneet tulokset osoittavat, että investoinneista on ollut konkreettista hyötyä, Grekula sanoo.

Arviointi paljasti yläkoulujen haasteet

Oulussa, kuten muissakin kaupungeissa ja kunnissa, Liikkuva koulu -toiminnan käynnistäminen ja kehittäminen on ollut haastavampaa yläkouluissa kuin alakouluissa. Tämä johtuu pitkälti koulujen erilaisesta institutionaalisesta muodosta. Alakouluissa luokanopettajat vastaavat luokasta pitkälti yksin, mikä helpottaa liikunnallisen toiminnan jalkauttamista. Yläkouluissa toiminta taas edellyttää enemmän koordinointia ja opettajien kouluttamista.

– Oulun yläkoulujen haasteet on tulleet selkeästi esiin nykytilan arvioinneissa, mutta myös monessa muussa opettajille suunnatussa kyselyssä. Siksi olemme panostaneet erityisesti yläkoulun opettajien kouluttamiseen, Grekula kertoo.

Kaikille Oulun yläkoulujen opettajille ja rehtoreille on järjestetty Oulun yliopiston kanssa yhteistyössä täydennyskoulutuksia. Niissä on kerrottu Liikkuvan koulun menetelmistä, annettu konkreettisia vinkkejä toiminnan kehittämiseen ja tuotu esille tutkimustuloksia liikunnan vaikutuksista oppimiseen. Äidinkielen ja kielten, matemaattisten aineiden, taito- ja taideaineiden sekä reaaliaineiden opettajille on perustettu omat oppiaineryhmänsä, jotka pyörivät nyt toista vuotta.

– Ajankohtaisten tieteellisten perustelujen lisäksi, näissä ryhmissä jaetaan opettajien omia toiminallisia hyviä käytänteitä sekä suunnitellaan uusia. Yläkoulun opettajat ovat kokeneet yhteisen suunnitteluajan sekä omasta oppiaineryhmästä saadun vertaistuen ja ideat tarpeellisiksi. Tulevaisuudessa vastaavaa koulutustoimintaa on mahdollista laajentaa lukioon, ammattiopetukseen ja varhaiskasvatukseen, Grekula sanoo.

Tulokset innostavat toiminnan kehittämiseen

Grekula on havainnut, että koulujen henkilökunta keskustelee liikkumiseen liittyvistä kysymyksistä aikaisempaa enemmän ja kehittää aktiivisesti koulujen liikuntamahdollisuuksia. Tämä näkyy myös arviointituloksien paranemisena.

– Koulujen vuosisuunnitelmissa voimavaroja on kohdennettu enemmän Liikkuva koulu -toimintaan. Samalla toiminnan organisointia on pystytty parantamaan ja toiminnallisten opetusmenetelmien käyttö eri aineiden oppitunneilla on lisääntynyt selvästi. Arviointituloksissa organisointi -osa-alueen keskiarvo on noussut muutamassa vuodessa melkein yhdellä numerolla. Oulun rehtorit ja opettajisto ansaitsevatkin suuren kiitoksen työstään koulujen aktiivisen toimintakuluttuurin edistämiseksi, Grekula iloitsee.

Grekula uskoo, että Oulussa Nykytilan arviointi -työkalu tullaan käyttämään myös jatkossa.

– Arviointi antaa meille tärkeää tietoa siitä, miten nyt aloitetut toimet jäävät koulujen arkeen ja miten hankerahoituksen loppuminen näkyy kouluilla. Tarvittaessa pystymme myös perustelemaan Liikkuva koulu -toiminnan tarvitsemaa rahoitusta arviointitulosten avulla, Grekula pohtii.

Nykytilan arviointi -työkalu

  • Liikkuva koulun verkkosivuilla (liikkuvakoulu.fi/nykytila) täytettävä sähköinen kyselylomake, jolla koulut voivat seurata liikunnallisen toimintakulttuurinsa kehitystä.
  • Tarkoituksena on, että lomakkeen täyttämiseen osallistuu eri tehtävissä toimivia koulun työntekijöitä.
  • Koulu saa tuloksistaan visuaalisen ja helppolukuisen raportin. Kaikkien koulujen tulokset ovat vapaasti nähtävissä Virveli-tietokannassa.
  • Lomakkeessa on 67 kysymystä yhdeksästä osa-alueesta.
  • Työkalu on kehitetty Liikkuva koulu -ohjelmassa. Arviointiprosessin kansallisesta koordinoinnista, aineiston keruusta, analysoinnista ja raportoinnista vastaa LIKES-tutkimuskeskus.

Oulun nykytilan arvioinnin seurantatulokset lukuvuosina 2015–16, 2016–17 ja 2017–18

Teksti: Tuomas I Lehtonen

CAPTCHA
Vastaamalla kysymykseen varmistat, että olet ihminen.
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 80 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png avi mov mp3.
CAPTCHA
Vastaamalla kysymykseen varmistat, että olet ihminen.