Kotkan kouluissa innostuttiin Liikkuva koulu -toiminnasta ja arkipäivien liikettä lisättiin pikavauhtia. Kaupungin Liikkuva koulu -toimintaa koordinoivan Heidi Honkasen mielestä on tärkeää, että jokaisella koululla on oma Liikkuva koulu -vastuuopettaja ja toimintaa ohjaa monialainen ohjausryhmä.

Kotka lähti mukaan Liikkuva koulu -toiminnan pilottiin vuonna 2010. Tuolloin Karhulan yläkoulu aloitti toiminnan ensimmäisten koulujen joukossa. Rehtori Harri Liikanen halusi lähteä edistämään oppilaiden terveyttä liikunnan ja toiminnallisten menetelmien avulla. Koulussa oli ollut vastaavanlaista toimintaa aikaisemminkin koulun projektiviikkojen yhteydessä.

Pilotti käynnistyi mallikkaasti ja pian Kotka kirjasi Liikkuva koulu -toiminnan kaupungin strategiaan. Myöhemmin vastaava kirjaus tehtiin myös Kymenlaakson terveysliikuntastrategiaan.

Vuonna 2012 Liikkuva koulu -toiminnan piiriin saatiin uusia kotkalaisia kouluja. Yksi niistä oli rehtori Heidi Honkasen luotsaama 400 oppilaan Langinkosken yläkoulu.

– Koimme toiminnan mielekkääksi, koska koulussamme on urheiluluokkia. Halusimme monipuolisen liikunnan lisäämisellä tukea nuorten kokonaisvaltaista kehitystä. Toisaalta meillä oli myös huoli vähän tai ei lainkaan liikkuvista nuorista. Liikettä lisäämällä voitaisiin vähentää niskan, hartiaseudun ja selän ongelmia, jotka ovat yleisiä monilla nuorilla, Honkanen perustelee.

Ohjausryhmän tärkeä rooli

Honkanen peri Liikaselta Liikkuva koulu -mentorin ja koordinaattorin pestin. Nyt hän on vetänyt toimintaa oman työnsä ohella jo liki viiden vuoden ajan. Tuon ajan Honkanen on toiminut myös Liikkuvan koulun valtakunnallisessa koordinaattoriryhmässä. Valtakunnallisen yhteistyön kautta on herännyt tuoreita ajatuksia myös paikallisen toiminnan kehittämiseen.

Honkasen ehdotuksesta Kotkaan perustettiin Liikkuva koulu -ohjausryhmä. Aluksi ryhmään kuului pelkästään opetustoimen ammattilaisia, mutta pian siitä muokkautui moniammatillinen.

– Nykyään ryhmässä on omat edustajansa ala- ja yläkoulusta, varhaiskasvatuksesta, opetustoimesta, nuorisotoimesta, Kymenlaakson liikunnasta (KymLi) sekä Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemiasta. Pyrimme toimimaan mahdollisimman käytännönläheisesti. Edistämme esimerkiksi Liikkuva koulun viestintää kunnan eri toimijoiden välillä ja pyrimme auttamaan rahoitushauissa, Honkanen kertoo.

Kotkan naapuri Kouvola on myös mukana Liikkuva koulu -toiminnassa. Kaupungilla on niin ikään oma ohjausryhmänsä. Olikin luontevaa, että kunnat alkoivat tehdä yhteistyötä. Yhteisissä verkostotapaamisissa vaihdetaan ajatuksia kuntarajojen yli ja tehdään tutustumiskäyntejä kouluihin.

Kaikilla kouluilla vastuuopettajat

Liikkuva koulu on edennyt Kotkassa navakassa myötätuulessa ja nykyisellään kaikki kaupungin koulut ovat toiminnassa mukana. Honkasen iloksi jokaiselle koululle on saatu nimettyä myös omat Liikkuva koulu- vastuuopettajat.

Kahden lukuvuoden ajan Kotkassa on toiminut Honkasen koordinoima vastuuopettajien verkosto, joka on nivonut koulujen toimintaa yhteen. Koulujen yhteistyönä on esimerkiksi järjestetty Liikkuva koulu -koulutuksia sekä opettajille että vertaisohjaajina toimiville oppilaille. Vastuuopettajat ovat osallistuneet myös erilaisiin työpajatyyppisiin tapaamisiin, joissa Liikkuva koulu -toimenpiteitä on kehitetty eteenpäin.

Vastuuopettajien avulla Liikkuvaa koulua koskeva uusin tieto saadaan jalkautumaan kouluihin ja toisaalta tieto koulujen tarpeista ja ajatuksista välittyy ohjausryhmälle.

– Ennen vastuuopettaverkoston muodostamista Liikkuva koulu jäi yksittäisten koulujen ja yksittäisten opettajien innostuksen varaan. Nyt kouluissa ollaan tietoisempia Liikkuvasta koulusta ja myös asenteet opettajien keskuudessa ovat muuttuneet myönteisemmiksi. Näin opettajien saaminen mukaan toimintaan on aikaisempaa helpompaa, Honkanen kertoo tyytyväisenä.

Lisää ideoita aineenopettajille

Ruusuilla tanssimista Liikkuva koulu -toiminnan edistäminen ei silti edelleenkään ole. Suurimpina haasteina Honkanen näkee yläkoulujen aineenopettajien rohkeuden ottaa käyttöön toiminnallisia oppimismenetelmiä, jotka lisäävät liikettä oppitunneilla.

– Yläkoulujen oppitunteihin liikettä on haastava tuoda. Aineenopettajille ei ehkä ole tarjolla riittävästi ideoita toiminnallisen oppimisen toteuttamiseen. Liikkuvan koulun saama valtakunnallinen näkyvyys ja tutkimustulokset liikkumisen oppimista ja keskittymistä edistävistä vaikutuksista ovat toki parantaneet tilannetta.

Kotkan kaupunki on ollut Honkasen mielestä aktiivinen toimija Liikkuvaa koulua koskevan tiedon jakamisessa. Kaupungin johto on ollut toiminnan takana ja lasten sekä nuorten hyvinvointisuunnitelman laatinut moniammatillinen Kasva Kotkassa -työryhmä on tietoinen Liikkuva koulu toiminnasta.

Kaupungin vähenevät henkilöresurssit aiheuttavat kuitenkin rajoitteensa, eikä esimerkiksi nuoriso- ja liikuntatoimella ole ollut juurikaan mahdollisuuksia yhteistyöhön ilman erillisiä rahoituksia.

Liikettä voi lisätä pieninkin satsauksin

Langinkosken yläkoulu toimii tällä hetkellä väistötiloissa. Muutaman vuoden sisällä koulun käyttöön valmistuu uusi koulurakennus. Henkilökunta ja oppilaat pääsevät mukaan uuden koulun suunnitteluvaiheeseen, joten Liikkuvan koulun tarpeet pystytään ottamaan huomioon.

Honkanen kuitenkin muistuttaa, että luovalla ajattelulla ja oikealla asenteella liikkumista voidaan edistää vanhoissa ja ahtaissakin tiloissa. Langinkoskelaiset käyttävät paljon aikaa, jotta koulun väistötiloihin ja sitä ympäröivälle pihalle saadaan luotua hyvät puitteet liikkumiselle.

– On hienoa huomata, että kouluilla on nyt intoa tehdä vanhoista kouluista toimivampia liikuntatiloja. Pienilläkin toimenpiteillä päästään liikkeelle. Esimerkiksi erilaisia liikettä stimuloivia maalauksia ja teippauksia on helppoa ja edullista toteuttaa, Honkanen vinkkaa.

Kymenlaakson Liikunta palkitsi Kotkan Liikkuva koulu -ohjelman koordinaattorin Heidi Honkasen (kuvassa oikealla) Vuoden 2016 lasten liikuttajana. Palkitsemisperusteluissa kiiteltiin Honkasen toimintaa Kotkan koulujen Liikkuva koulu -yhteistyön rakentajana ja toiminnan kehittäjänä. Kaikki Kotkan alakoulut ovat toiminnassa mukana.

Kotkan kaupunki palkittiin puolestaan valtakunnallisella Liikkuva koulu -palkinnolla. Kotkan kaupunki on ollut mukana Liikkuva koulu -toiminnassa jo pilottivaiheesta lähtien vuonna 2010 ja pyrkinyt kehittämään toimintaansa järjestelmällisesti. Kotkan Liikkuva koulu -toiminnalla on ollut merkitystä myös koko maakunnalliseen liikunnan edistämiseen. Kotka on kirjannut Liikkuva koulu -toiminnan kunnan strategiaan, ja myöhemmin toiminta kirjattiin Kymenlaakson terveysliikuntastrategiaan.

CAPTCHA
Vastaamalla kysymykseen varmistat, että olet ihminen.
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 80 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png avi mov mp3.
CAPTCHA
Vastaamalla kysymykseen varmistat, että olet ihminen.