Mona Moisala pitämässä luentoa.
Aivot kaipaavat keskittymisaikaa ja liikettä
Aivomme ja keskittymiskykymme ovat kovan paineen alla modernin työelämän vaatimuksissa ja jatkuvassa kiireessä. Liikkuen läpi elämän -seminaarin pääpuhuja Mona Moisala kertoo, kuinka omaa työtä voi muokata aivoterveellisemmäksi pieni muutos kerrallaan, ja kuinka liikunta vaikuttaa positiivisesti aivoihimme. Pienillä muutoksilla kohti aivoterveellistä työtä Ikinä ei ole liian myöhäistä oppia aivoterveellisiä työtapoja. Näin totesi Mona Moisala johdattaessaan seminaariosallistujat aivoterveellisten työtapojen äärelle Liikkuen läpi elämän -seminaarissa Turun Logomossa. Puheenvuorossaan Moisala kertoi modernin työelämän haasteista aivoille. Kiire, multitasking, keskeytykset ja sälätyöt voivat johtaa siihen, että keskittyminen työssä on vaikeaa ja mieli on levoton myös työn ulkopuolella. Omaa keskittymistä voi kuitenkin harjoittaa askel askeleelta. Moisala rohkaiseekin tekemään vain pieniä muutoksia kerrallaan. – Omasta työstä on hyvä miettiä sellaisia asioita, joihin voi itse vaikuttaa ja joihin itsellä on vaikutusvaltaa. Pieni muutos voi olla vaikka se, että saa omaan työpäivään mukaan ihan pikkuriikkisiä taukoja. Muutettava asia voi olla myös vaikkapa työn määrä, työpäivän rakentuminen tai puoli tuntia kestävän keskittymisjakson pitäminen, Moisala summaa. Moisala rohkaiseekin sisällyttämään jokaiseen työpäivään yhden, minimissään puolituntisen keskittymisjakson. Keskittymisjakson tarkoituksena on luoda päivään tilaa keskittymistä vaativille tehtäville ilman häiriötekijöitä tai jatkuvaa tavoitettavana olemista. – Jotta pääsisimme rauhalliseen keskittymisen tilaan, meidän täytyy myös raivata sille tilaa kalenteristamme ja päivästämme. Mikään viisiminuuttinen ei ole siihen riittävä aika. Keskittymisjakso on tärkeä siksi, sillä keskittyvä syvätyöskentely on ihan erilainen aivotila kuin nopea ja ärsykkeisiin reagoiva pintatyöskentelyn tila, Moisala kertoo.   Liikunta hellii aivoja Moisala kertoo, kuinka myös liikunnalla on paljon positiivisia vaikutuksia aivoterveyteen. Moisala nostaa esiin etenkin lapsuuden ja nuoruuden liikunnan pitkäkestoiset vaikutukset. – On olemassa jonkin verran tutkimusta siitä, kuinka lapsuus- ja nuoruusiän aktiivinen liikkuminen näkyy positiivisesti vielä keski-iässäkin tehdyissä älykkyystesteissä. Liikunnan vaikutukset voivatkin olla todella kauaskantoisia, Moisala summaa. Moisala kertoo, että liikunta muun muassa vilkastuttaa aivojen verenkiertoa sekä vaikuttaa siihen, kuinka paljon uusia aivoyhteyksiä syntyy. Liikunta voi vaikuttaa jopa uusien hermosolujen syntymiseen. – Liikunnalla on siis aivoille ja aivoterveydelle todella paljon hyviä vaikutuksia, Moisala hymyilee.  
Liikuttavat kollegat palkitsemistilaisuudessa.
Liikkuvan koulun Liikuttavat kollegat palkittiin
Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu -ohjelmat palkitsivat kuusi Liikuttavaa kollegaa. Palkinnot jaettiin Liikkuen läpi elämän -seminaarissa Turun Logomossa 3.5.2022. Vinkkejä liikuttavista kollegoista kerättiin keväällä ohjelmien verkkosivuilla ja niitä tuli yli 120. Näiden vinkkien ja laadittujen kriteerien perusteella ohjelmat valitsivat kuusi palkittavaa. Liikuttaja ja muiden innostaja Jukka Sinnemäki Liikkuvan koulun Liikuttaja ja muiden innostaja -palkinto jaettiin luokanopettaja Jukka Sinnemäelle Jyväskylän kristillisestä koulusta. Liikuttaja ja muiden innostaja -palkinto haluttiin antaa henkilölle, joka on kannustanut ja innostanut esimerkillään sekä lapsia ja nuoria että aikuisia liikkumaan ja liikuttamaan muita. Sinnemäki kertoo palkinnon tuntuvan hienolta kunnianosoitukselta. Hän haluaa kuitenkin kiittää ennen kaikkea oppilaitaan, kollegojaan ja kouluyhteisöä. – Oppilaat ovat itse olleet vahvasti mukana rakentamassa liikunnallisia mahdollisuuksia. Tämä ei ole suinkaan mennyt niin, että olisin itse saanut jonkin kuningasidean ja toteuttanut sen, vaan pääasiassa olen saanut toteuttaa oppilaiden ideoita, Sinnemäki iloitsee. Sinnemäki korostaakin oppilaiden omistajuutta; koulu ja sen luokkatilat on suunniteltu yhdessä oppilaiden kanssa ja heidän toiveitaan kuunnellen. Oppilaat on haluttu saada tuntemaan, että heitä on kuultu ja nähty sekä heidän ideansa on otettu tosissaan. Mahdollistaja ja positiivinen taustavoima Kati Grekula Liikkuvan koulun Mahdollistaja ja positiivinen taustavoima -palkinnon sai Oulun kaupungin liikuntakoordinaattori Kati Grekula. Palkinto haluttiin jakaa henkilölle, joka on luonut omalla työllään mahdollisuuksia lasten ja nuorten liikkumiseen sekä koulujen ja oppilaitosten työhön. Grekula nostaa työnsä suurimmaksi onnistumiseksi monialaisen yhteistyön. Kaikkea ei tarvitse osata itse, kun ympäriltä löytyy eri alojen osaavia ammattilaisia.  – Tämä palkinto on loistava muistutus siitä, kuinka tärkeää on tehdä laajaa yhteistyötä eri kaupungin sektoreiden, koulujen, oppilaitosten sekä seurojen kanssa. Meillä on hieno kollegojen, innokkaiden opettajien, aktiivisien rehtoreiden ja osallistuvien oppilaiden muodostama verkosto, Grekula hymyilee.  Grekula kehuu esimerkiksi kasiluokkalaisia, jotka ovat ennakkoluulottomasti osallistuneet #BeActive-liikuntapäiville. Kasiluokkalaiset ovat liikuntapäivillä uskaltaneet heittäytyä, hullutella ja liikkua oman luokkansa kanssa hauskaa pitäen. Lisää Liikuttavien kollegoiden palkitsemisesta sekä eri ohjelmien palkituista kollegoista voit lukea ajankohtaisjutustamme. 
Ilo kuuluu kaikenlaisille liikkujille
Kappelimäen koululla Laitilassa liikkuminen on tullut luontevaksi osaksi arkea ja vahvistanut yhteisöllisyyttä. Iloon yli esteiden -tapahtumat muistuttavat, että liikkujia on monenlaisia. Kappelimäen koululla Liikkuva koulu -toiminta on juurruttanut liikkumisen arkiseksi osaksi toimintakulttuuria. Kouluympäristössä liikkeelle houkuttelevat kiipeilyseinät, kertotauluportaat ja lattiateippaukset.
Antti Blom
Harrastamisen Suomen malli ja Liikkuva koulu
Yhtenä Sanna Marinin hallituksen keskeisistä toimista Suomeen kehitetään uutta harrastamisen mallia. Harrastamisen Suomen mallin päätavoite on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen mahdollistamalla jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastukset toteutetaan lasten ja nuorten omien toiveiden pohjalta. Toimenpide on tärkeä ja tukee Liikkuvan koulun toteutusta. Lasten harrastuksiin osallistumista on yritetty parantaa aiemminkin useiden hallitusten toimesta, ja Opetushallituksen kerhorahalla on pitkät perinteet. Myös Liikkuvissa kouluissa harrastukset, kerhot ja yhteistyö liikuntaseurojen kanssa on ollut yksi keskeisistä toimenpiteistä alusta lähtien. Kun Liikkuva koulu alkoi vuonna 2010 oli mukana 21 hanketta, joista 17:ssä oli sisältöjä harrastamiseen (kts. Liikkuva koulu väliraportti 2011). Liikkuvan koulun alkuvaiheessa monet kaupungit kehittivät kerhotoiminnan sisältöjä yhdessä seurojen kanssa ja esimerkiksi kokosivat  esitteitä kuntiensa harrastustoiminnasta. Harrastamisen sisältöjä on siten koordinoitu ja kehitetty Liikkuva koulu -kunnissa jo vuosia (kts. esim. Liikkuvat koulut kunnissa -julkaisu). Harrastamisen Suomen malli on nyt hieno mahdollisuus kehittää toimintaa edelleen ja tehdä jatkuvuutta kuntien ja koulujen Liikkuva koulu -toiminnalle. Osana kärkihanketta jaetut avustukset Liikkuva koulu -toimintaan päättyivät keväällä 2019. Sen jälkeen olemme kuulleet kunnilta, kouluilta ja eri verkostoista huolestuneita viestejä toiminnan hiipumisesta. Kun tähän yhdistetään pandemiarajoitukset 2020–2021, tilanne koulujen Liikkuva koulu -toiminnalle on ollut tukala. Siksikin harrastamisen Suomen malli on oivallinen mahdollisuus kehittää hyvää toimintaa, jota Liikkuvat koulut ovat jo vuosia tehneet sekä antaa ”työkaluja” kuntien ja koulujen Liikkuva koulu -vastuuhenkilöille. Suomen mallin lisäksi koulutuksen kehittämisessä on muitakin määrärahoja, jotka liittyvät Liikkuvan koulun tavoitteiden edistämiseen, tai joiden tavoitteiden edistämistä Liikkuva koulu -toiminta tukee. Opetushallituksella oli juuri (päättyi 19.2.2021) 15,5 M€ avustushaku opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutukseen 2021. Yksi haun pääteemoista oli johtamisosaamisen ja yhteisöllisen kehittämisen vahvistamisen, ja sen alla koulujen hyvinvointijohtaminen sekä kehittämis- ja kokeilukulttuurin edistäminen. Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on parhaillaan avoinna 6,8 M€ avustushaku (päättyy 31.3.2021) perusopetuksen sitouttavan kouluyhteisötyön pilotointiin, jossa tavoitteena on vähentää ja ennaltaehkäistä poissaoloja perusopetuksessa sekä luoda myönteistä, kouluun kiinnittymistä tukevaa toimintakulttuuria. Perusteluja Liikkuva koulu -toiminnan liittymisestä näiden tavoitteiden edistämiseen löydät lukuisista Liikkuvan koulun tutkimusjulkaisuista ja tutkimuksista, joista viimeisin on Katja Rajalan väitöskirja nuorten kouluyhteisöaseman yhteydestä nuorten liikkumiseen. Liikkuva koulu jatkuu. Yhteinen tavoitteemme on pitää sisällöt elävinä ja kiinni teistä Liikkuvan koulun tekijöistä.
Juoksevien lasten jalat
Keski-Palokan koulussa huomioidaan kaikenlaiset liikkujat
Keski-Palokan koulussa Jyväskylässä Liikkuva koulu -toiminta on koko kouluyhteisön yhteinen asia. Liikkuva koulu -toiminta on pystytty koulussa vakiinnuttamaan ja tuotu koulun pysyviin rakenteisiin. Koulupäivän liikunnallistaminen ei ole erillistoimenpide vaan 550 oppilaan koulun arkea. Keski-Palokan koulun Liikkuva koulu -toimintaa organisoivat kaksi yhdysopettajaa, jotka ovat mukana myös Jyväskylän kaupungin kehitystoiminnassa. Liikkuva koulu -toiminnasta päättää oppilasneuvosto, jossa on edustaja jokaiselta luokalta. Myös rehtori ja vanhempainyhdistys ovat vahvasti toiminnan tukena. – Kaiken mahdollistaa Liikkuva koulu -toiminnasta ja toimenpiteistä innostunut rehtori, jonka hyväksynnällä ja kannustuksella toimintaa tehdään, toteaa Keski-Palokan koulun Liikkuva koulu -vastaava Samuli Pentinniemi. Motivoivaa tekemistä jokaiselle lapselle Keski-Palokan koulun toiminnassa huomioidaan erilaiset oppilaat ja eritasoiset liikkujat. Koulussa on sekä kaikille yhteistä että kohdennettua toimintaa erilaisille liikkujille. – Liikkuva koulu -toiminnan tulisi olla niin laajaa ja monipuolista, että kaikki oppilaat hyötyisivät siitä. Keski-Palokan koulussa olemmekin kehittäneet toimintamalleja tiedostaen sen, että oppilaiden liikunta-aktiivisuus ja -taidot vaihtelevat. Kaikille oppilaille pyritään löytämään motivoivaa toimintaa liikunta-aktiivisuuden tasosta riippumatta, Pentinniemi kertoo. Koulussa on tukitoimia vähemmän liikkuville oppilaille. Tällaisia ovat esimerkiksi liikunnallinen kutsukerho, jossa harjoitellaan motorisia perustaitoja, sekä Move!-mittausten tulosten perusteella tarjottu fyysisen toimintakyvyn tukiopetus. – Uskomme, että toimenpiteemme ovat tasoittaneet lasten liikunnan polarisaatiota erityisesti erittäin vähän liikkuvien joukossa, Pentinniemi iloitsee. Oppilaat toiminnan moottorina Liikunnallinen kerhotoiminta ja toiminnallinen opetus ovat iso osa Keski-Palokan koulun Liikkuva koulu -toimintaa, mutta koulussa järjestetään myös välituntitoimintaa, turnauksia, kisailuja ja kampanjoita. Myös koulupäivän rakenteita ja koulun tiloja on muokattu liikkumiseen kannustaviksi. Oppilaat ovat Liikkuva koulu toiminnassa aktiivisessa roolissa. Oppilaiskunnan hallituksella on oma toimintasuunnitelma, johon Liikkuva koulu -toimenpiteet kirjataan. Toimenpiteiden toteutumista arvioidaan liikkuvassa oppilaskunnassa, jonne Liikkuvaksit keräävät palautetta omista luokistaan. Koulun turnaustoimintaan pääsevät osallistumaan myös muut kuin pelaajat: oppilaat toteuttavat muun muassa turnausten alku- ja väliaikaesitykset sekä musiikki- ja valotoiminnot. Lapset ovat myös osallistuneet erilaisiin projekteihin, joissa koulun pihaympäristöstä on tehty yhä kutsuvampi liikkumaan. – Kun oppilaat pääsevät vaikuttamaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen, sitoutuvat he myös vahvemmin siihen. Lisäksi moni huippuidea olisi jäänyt syntymättä, jos vain koulun henkilökunta suunnittelisi ympäristön ja toiminnan. Esimerkiksi koulun pihasuunnitelmaan lisättiin aikanaan piilopaikkoja leikkejä varten juuri oppilaiden vaikutuksesta. Aikuisena emme aina ajattele toimintaa samasta näkökulmasta kuin lapset, ja siksi heidän äänensä on tärkeää saada kuuluviin, Pentinniemi muistuttaa. Liikkuva koulu on osa toimintakulttuuria Keski-Palokan koulu jakaa tietoa toiminnastaan aktiivisesti sekä koulun sisällä että ulkopuolella. Huoltajille viestitään aktiivisesti, ja esimerkiksi koulun omien turnausten lopputapahtumat striimataan koteihin. Liikkuva koulu -toiminta on Keski-Palokan koulussa jatkuvaa eikä se ole sidottu henkilöihin vaan koulun rakenteisiin. Siitä huolimatta toimintaa halutaan kehittää edelleen. Nykytilan arviointi -työkalu on koulussa käytössä, ja toimintaa seurataan ja kehitetään palautteen pohjalta. – Esimerkiksi edellisestä arvioinnista suurimpana kehityskohteena nousi esiin koulumatkojen kulkeminen lihasvoimin. Tämä onkin nyt koulumme ja liikkuvan oppilaskunnan keskeisin teema tänä lukuvuonna, Pentinniemi kertoo. Keski-Palokan koulun opettajia Vuoden Liikkuva koulu -palkinnon kanssa. Samuli Pentinniemi kuvan keskellä kunniakirjan kanssa. Keski-Palokan koulu on Vuoden Liikkuva koulu 2020. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Liikkuvat-palkinnot 16.12.2020 yhteistyössä Opetushallituksen kanssa esimerkillisestä työstä lasten ja nuorten liikkumisen edistämisessä. Palkinnot myönnettiin kahdelle Liikkuva varhaiskasvatus -yksikölle, Liikkuvalle koululle ja Liikkuva opiskelu -oppilaitokselle. ,
I Länsinummen koulu spelar små gärningar stor roll
I Länsinummen koulu har Skolan i rörelse-verksamheten etablerats som ett permanent inslag i skolans vardag och strukturer. Till styrkorna i verksamheten hör elevorientering och indelning av de lärande på olika nivåer.   Länsinummen koulu registrerade sig i programmet Skolan i rörelse 2016. Skolan i rörelse-verksamheten organiseras av ett team om två lärare, men hela personalen deltar i genomförandet. Verksamheten registreras varje i år i skolans läsårsplan och uppföljs regelbundet bland annat under lärarmöten. Verktyget Bedömning av nuläget används årligen.  Alla raster hålls utomhus. Personalen är engagerad och bollar aktivt med idéer kring möjligheter till fysisk aktivitet under skoldagen. Personalen har också fortbildats mångsidigt. Skolan informerar aktivt familjerna om att skolan förbundit sig till en fysiskt aktiv verksamhetskultur.  Skoldagens uppbyggnad har modifierats så att fysisk aktivitet blir möjlig och verksamheten är mångsidig såväl under dagens lopp som på vecko- och månadsnivå. Under långa raster ordnas många typer av aktiviteter, såsom musikraster, skogsraster och idrottsjippon.  – Rastverksamheten är mycket väletablerad. Alla raster hålls utomhus. Eleverna rör sig gärna under rasterna och de har möjlighet att göra sådant de gillar. En gång i veckan får eleverna tillbringa en lång rast inomhus i gymnastiksalen och använda idrottsredskapen där, berättar klassläraren Taina Pesola.   Eleverna har möjlighet att delta i planeringen och genomförandet av verksamheten. De driver ett rastlånotek, vars verksamhet också stötts av föreningen Hem och skola genom redskapsanskaffningar. Eleverna har bland annat medverkat till att planera idrottsjippon, utrustningen för lånoteket och skolgårdens utformning.   De som rör sig i rullstol eller har en fysisk funktionsnedsättning får delta i alla evenemang på egna villkor  Också elever med särskilda behov har beaktats inom verksamheten. Alla elever med särskilda behov eller intellektuell funktionsnedsättning vid de finskspråkiga lågstadierna i Jakobstad går i skolan hela grundskoletiden.   – Idrottsevenemang har ordnats så att de som rör sig med rullstol eller har en fysisk funktionsnedsättning kan delta på egna villkor. Också andra särskilda behov beaktas i mån av möjlighet, och alla får delta efter förmåga, säger Pesola.  Dessutom har en Para School Day ordnats vid skolan – då får alla elever pröva på olika grenar av paraidrott, det vill säga idrottsgrenar för personer med funktionsnedsättning. Även stadens svenskspråkiga elever med särskilda behov bjöds in att delta i dagen.   Elever med särskilda behov har beaktats inom verksamheten. – Vid aktivitetspunkterna fick eleverna pröva på hur det är att röra sig utan något visst sinne eller om man har andra fysiska begränsningar. Dagen var synnerligen ögonöppnande för alla elever. Var och en av dem fick själv uppleva hur dessa grenar faktiskt utgör idrott, och att det inte alls är så lätt som det ser ut att till exempel dribbla i rullstol.  Skolan samarbetar varje år i idrottsfrågor med sin svenskspråkiga vänskola. Dagen kallas Pajapuls-dagen.   Sannolikt kommer prispengarna att användas till fler idrottsredskap till skolan. Dessutom kommer en del eventuellt att satsas på någon gemensam aktivitet när det blir möjligt igen – till exempel en utflykt till en äventyrspark, för att klättra eller kanske en dag i en slalombacke.   Skogsraster – Förhoppningsvis får alla elever uppleva rörelseglädje på nya sätt. Det här var en fin utmärkelse för en relativt liten skola på en liten ort, så vi kommer säkert att ordna något riktigt kul för eleverna. Vi tror på att Skolan i rörelse specifikt handlar om små dagliga aktiviteter, om verksamhetskultur och delaktighet, mer än om stora sporadiska jippon – även om också sådana kan vara viktiga sätt att pigga upp vardagen. Vi vill också i fortsättningen skapa en aktiv vardag i Västermalm och förmedla budskapet att ”små gärningar spelar stor roll”. Vi är mycket glada och stolta över utmärkelsen. Den gör det roligt att fortsätta framåt med nya idéer, säger Taina Pesola.    Undervisnings- och kulturministeriet har i samarbete med Utbildningsstyrelse beviljat Rörelse-priser för föredömligt arbete med att främja fysisk aktivitet bland barn och ungdomar. Årets Småbarnspedagogik i rörelse-enheter: Karhukallion päiväkoti i Rusko och Toivalan päiväkoti i Siilinjärvi  Årets Skola i rörelse-skolor: Länsinummen koulu i Jakobstad och Keski-Palokan koulu i Jyväskylä  Årets Studier i rörelse-läroanstalter: Muuramen lukio och Valkeakosken ammattiopisto VAAO  ,
Länsinummen koulussa pienillä teoilla on suuri merkitys
Länsinummen koulussa Pietarsaaressa Liikkuva koulu -toimintaa on saatu vakiinnutettua pysyväksi osaksi koulun arkea ja rakenteita. Toiminnan vahvuuksia ovat oppilaslähtöisyys ja eriyttäminen eritasoisille oppijoille.   Länsinummen koulu on rekisteröitynyt Liikkuva koulu -ohjelmaan mukaan vuonna 2016. Liikkuva koulu -toimintaa organisoi kahden opettajan tiimi, mutta toteutuksessa on mukana koko henkilöstö. Toiminta kirjataan vuosittain koulun lukuvuosisuunnitelmaan, ja toimintaa seurataan säännöllisesti muun muassa opettajien kokouksissa. Nykytilan arviointi -työkalu on koulussa vuosittaisessa käytössä.  Välitunneilla voi rakentaa esimerkiksi lumiukon. Henkilökunta on sitoutunutta ja ideoi aktiivisesti liikkumisen mahdollisuuksia koulupäivään. Henkilöstöä on myös koulutettu monipuolisesti. Koulu viestii perheille aktiivisesti siitä, että koulu on sitoutunut liikunnalliseen toimintakulttuuriin.  Koulupäivän rakennetta on muokattu niin, että liikunta on mahdollista ja toiminta on monipuolista päivä-, viikko- ja kuukausitasolla. Pitkillä välitunneilla järjestetään monenlaista toimintaa, kuten musavälkkiä, metsävälkkiä ja liikunnallisia tempauksia.  – Välituntitoiminta on hyvin vakiintunut. Kaikki välitunnit vietetään ulkona. Oppilaat liikkuvat välituntisin mielellään ja heillä on mielekästä tekemistä. Kerran viikossa oppilaat saavat viettää pitkän välitunnin sisällä liikuntasalissa ja käyttää salin liikuntavälineitä, kertoo luokanopettaja Taina Pesola.   Oppilailla on mahdollisuus osallistua toiminnan ideointiin ja toteutukseen. Oppilaat pyörittävät välituntilainaamoa, jonka toimintaa myös koti ja koulu -yhdistys on tukenut hankkimalla välineitä. Oppilaat ovat olleet mukana muun muassa liikunnallisten tempausten, välituntilainaamon tarvikkeiden ja koulupihan suunnittelussa.   Pyörätuolilla liikkuvat ja liikuntarajoitteiset kaikkiin tapahtumiin omana itsenään  Toiminnassa on huomioitu myös erityistä tukea tarvitsevat oppilaat. Koulussa opiskelevat kaikki Pietarsaaren kaupungin suomenkieliset alakoulujen erityisoppilaat sekä kehitysvammaiset oppilaat koko peruskoulun ajan.   – Liikuntatapahtumat on järjestetty niin, että pyörätuolilla liikkuvat ja liikuntarajoitteiset voivat tulla kaikkiin tapahtumiin omana itsenään. Muut erityistarpeet pyritään myös huomioimaan, ja kukin saa osallistua kykyjensä mukaan, Pesola kertoo.  Erityisoppilaat on huomioitu toiminnassa. Koulussa on myös järjestetty Para School Day, jolloin kaikki koulun oppilaat saivat kokeilla vammaisurheilulajeja. Päivän viettoon oli kutsuttu myös kaupungin ruotsinkieliset erityisoppilaat.   – Toimipisteillä oppilaat pääsivät kokeilemaan, millaista on liikkua, jos joku aisti puuttuu tai on muita fyysisesti rajoittavia vammoja. Päivä oli varsin silmiä avaava kaikille oppilaille. Jokainen pääsi itse kokemaan, että näissä lajeissa on todellakin kyse urheilusta, eikä esimerkiksi pyörätuolilla pujotteleminen ole ihan niin helppoa kuin miltä se näyttää, kertoo Pesola.  Koulu tekee vuosittain liikunnallista yhteistyötä ruotsinkielisen ystävyyskoulun kanssa. Päivää kutsutaan Pajapuls-päiväksi.   Palkintorahoilla hankitaan todennäköisesti kouluun lisää liikuntavälineitä ja mahdollisesti panostetaan johonkin koko koulun yhteiseen tekemiseen, sitten kun se on mahdollista, esimerkiksi retki seikkailupuistoon, kiipeilemään tai vaikkapa laskettelemaan.   Metsäretkellä. – Toivottavasti kaikki oppilaat pääsevät kokemaan liikkumisen riemun uudella tavalla. Tämä oli hieno tunnustus suhteellisen pienelle koululle, pieneltä paikkakunnalta, joten varmasti järjestämme oppilaille jotain oikein kivaa. Me uskomme siihen, että Liikkuva koulu perustuu nimenomaan pieniin juttuihin joka päivä, toimintakulttuuriin ja osallisuuteen, enemmän kuin mihinkään isoon yksittäiseen tempaukseen, vaikka nekin ovat tärkeä piristys arkeen. Haluamme jatkossakin toteuttaa toiminnallista arkea Länsinummella ja viedä eteenpäin sanomaa “pienillä teoilla on suuri merkitys”. Olemme erittäin onnellisia ja ylpeitä tästä tunnustuksesta, tästä on mukava jatkaa taas eteenpäin kohti uusia ideoita, sanoo Taina Pesola.   På svenska Länsinummen koulu on Vuoden Liikkuva koulu 2020. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Liikkuvat-palkinnot 16.12.2020 yhteistyössä Opetushallituksen kanssa esimerkillisestä työstä lasten ja nuorten liikkumisen edistämisessä. Palkinnot myönnettiin kahdelle Liikkuva varhaiskasvatus -yksikölle, Liikkuvalle koululle ja Liikkuva opiskelu -oppilaitokselle.  ,
Renne auttaa kuperkeikassa
Liikuntatuutorit ovat kaikkien riemuksi
Jokainen tietää tunteen, kun jotain ei osaa ja pelottaa kokeilla. Kukapa voisikaan olla parempi tsemppari pienelle koululaiselle kuin toinen oppilas. Ylämyllyn koulun ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat ovat onnessaan saadessaan telmiä jokaisella liikuntatunnillaan vanhempien tutoroppilaiden kanssa. Nämä tsempparit auttavat pienempiään voittamaan esteitä, olivatpa ne sitten fyysisiä tai henkisiä. – Keksimme idean liikuntatuutoreista, kun osallistuimme Valterin järjestämään Iloon yli esteiden -koulutukseen. Ensin tämän piti olla yhden päivän tempaus, mutta kotimatkalla päätimme Anni Tervon kanssa, että tästä tulee meidän kouluun toimintakulttuuri, liperiläiskoulun opettaja Anita Hassinen kertoo innostuneena vuoden takaisista tapahtumista. Tavoitteena oli löytää alakoulun vanhimpien luokka-asteiden oppilaiden joukosta liikuntamyönteisiä tyyppejä, jotka olisivat myös sosiaalia ja empaattisia. Nuoret aloittivat arvokkaassa tehtävässään koulutuksen jälkeen. Tänä syksynä 16 konkaritutorin joukko kasvoi kymmenellä nelosluokkalaisella. – Meillä oli nyt marraskuun alussa Valterilta kouluttaja, ja nyt tutoreita on 26, Hassinen iloitsee. Mitä isommat edellä... Santeri Pesonen ja opettaja Eeva Parviainen huolehtivat, että kaikki hipan kiinniottamat lapset tulee pelastettua patjoille. Nyt kuudetta luokkaa käyvät Santeri Pesonen ja Renne Kankkunen tarttuivat haasteeseen viime lukuvuonna. – On kiva, kun pääsee auttamaan ja liikkumaan lasten kanssa, Santeri tuumaa. – Pienten kanssa leikkiminen on mukavaa. He ovat aina iloisia, kun näkevät meidät, Renne hymyilee. Tästä todisteena ekaluokkalaisten ryhmä huiskuttaa iloisesti heidän luokseen kävelevälle Santerille. Opettaja Eeva Parviainen kiittelee nuoria vuolaasti. – Me opettajat näemme viikko-ohjelmasta etukäteen, ketä tutoreita meidän tunnille on tulossa. Joku heistä tykkää enemmän ohjaamisesta ja toinen on innostajatyyppiä. Kaikista on super paljon apua. Jos tutorit ovat hipassa mukana, niin lasten mielestä se on ihan toisella lailla hauskaa, opettaja kuvailee. – Muistatteko, kun viimeksi poltitte poikia ja saitte juosta Renneä vastaan kilpaa, opettaja kysyy lapsilta. – Niin ja myö oltiin hirviä, yksi pojista kertoo hirvenmetsästysleikistä. Harjoitellaan kuperkeikka yhdessä Tänään tehtävänä on heittää kuperkeikkaa mahdollisimman monta kertaa. Tarkoitus on kisata rinnakkaisluokkien kanssa, kuka tekee eniten pyörähdyksiä. – Jos teet enemmän kuin Renne tai Santeri, niin olet kyllä mestari, ope kannustaa. Mallisuoritus on syytä kerrata, jotta kieppi pyörähtää sujuvasti. Lapset saavat ohjata Renneä siinä. – Mene kyykkyyn, joku korjaa Rennen asentoa. – Kädet patjalle, yksi viittaaja saa luvan neuvoa. – Ja leuka rintaan! Vauhdikkaan malliesimerkin myötä on hyvä sännätä patjoille tehtailemaan kupperiskeikkoja. – Osaat tosi hyvin jo, Renne kehuu yhtä pojista. – Muista odottaa, että edellinen on lähtenyt patjalta, tutorit huikkaavat innokkaimmille. Santeri miettii ääneen, mahtaako hän osata homman takaperin. Se saa lapset seuraamaan häntä tarkasti. – Mie myös, jonottajat tarttuvat haasteeseen. Yksi tutorien tärkeistä tehtävistä on rohkaista niitä kaikkein ujompiakin. Joskus liikuntatunnilla opetellaan uusia tai muuten vaikeampia juttuja, joita tutor voi selittää tarkemmin aremmille lapsille. Osalla on iso kynnys kokeilla uutta, jos pelkää epäonnistuvansa. – On hienoa nähdä, kun joku ujompi ymmärtää homman ja pääsee mukaan, Renne kuvailee onnistumisen hetkiä. Rasavillit osaavat heittäytyä Patjojen palauttaminen varastoon on nopeaa puuhaa, sillä oppilas jos toinenkin haluaa auttaa Santeria ja Renneä. Opettajat tietävät, että tutorit ovat huomanneet olevansa pienemmille tärkeitä. Työ vahvistaa nuorten itseluottamusta ja antaa heille myös ohjaajakokemusta. – Tykätyimpiä tutoreita ovat ne kaikkein rasavilleimmät, sillä he osaavat heittäytyä leikkeihin, Anita Hassinen naurahtaa. Kun kiepit on heitelty ja vielä hippaleikitkin hikoiltu, tulee siivouksen aika. Pojat saavat isot patjat kasaan lasten avustuksella alta aikayksikön. Kaikkihan haluavat työntää Santerin kanssa vaunua. Vaan kuinkas poikien oma oppitunti? – Olisi minulla ollut historian koe, mutta saan tehdä sen myöhemmin, Renne nauraa. Pojat lahjoittavat pienemmille omaa aikaansa viikossa yhdestä kolmeen tuntiin. – Ei haittaa, että joudutaan tekemään läksyjä enemmän kotona, pojat tokaisevat yhtään epäröimättä. Teksti ja kuvat: Jutta Kurki
Opettaja ja kaksi oppilasta opetustilanteessa
Eväitä liikkumisen lisäämiseen yläkouluissa
Oulussa kerätty materiaali antaa aineenopettajille välineitä toiminnalliseen opetukseen. Materiaali syntyi opettajien ideoista yliopiston ja kaupungin yhteisen täydennyskoulutuksen sivutuotteena.  Oulun yliopiston kasvatustieteen tiedekunta ja kaupunki julkaisivatyhteistyössä Liikkuva koulu -ohjelman kanssa toiminnallisen opetuksen materiaalin, joka on koottu Oulun seudun yläkoulun opettajien käyttämistä ja kehittämistä ideoista. Materiaali löytyy Liikkuvan koulun verkkosivujen Ideat-osiosta. Tarkoituksena on tarjota opettajille työkaluja, joilla oppilaiden aktivoimista voi lähteä kokeilemaan hyvin matalalla kynnyksellä. – Liikkumisen voi aloittaa vaikkapa iltapäivän tunneista, jolloin keskittyminen on oppilaille haastavampaa kuin aamupäivisin, rohkaisee yliopistonlehtori Susanna Takalo.  – Jos oppilaiden rauhoittuminen takaisin itsenäisen työn ääreen lohkaisee liian ison palan oppitunnista, harjoitteet voi sijoittaa tunnin alkuun tai loppuun. Kehollisuus auttaa muistamaan Ideoita on tarjolla sekä kaikkiin oppiaineisiin että kaikkiin oppimisprosessin vaiheisiin. Eniten toiminnallisuutta on integroitu kertaamiseen ja soveltamiseen. Esimerkiksi historian tunnilla oppilaat voivat liikkua aikajanalla sen mukaan, mihin arvelevat eri tapahtumien sijoittuvan. Islamin, kristinuskon ja juutalaisuuden eroista taas saa pelin, jossa voi liikkua niin oman pulpetin ympärillä kuin koko luokkatilassakin kolmen eri pisteen välillä. Opettajat tunnistivat yhdeksi esteeksi toiminnallisuuden lisäämiselle omat asenteensa. Oppilaiden innostuksen näkeminen sen sijaan motivoi jatkamaan kokeiluja. – Eräs opettaja kertoi, että koetehtävien jakaminen pisteisiin, joiden välillä oppilaat liikkuivat, aktivoi sellaisenkin oppilaan vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, joka yleensä raapustaa paperiin vain oman nimensä ja hiukan ensimmäistä tehtävää. Toinen oppilas oli todennut: ”Ope mä muistin tän kokeessa, kun me tehtiin se silloin käytävällä.” Susanna Takalo muistuttaakin, että toistoja ei tarvita niin paljon, kun opeteltavasta asiasta jää kehollinen muistijälki. Täydennyskoulutuksen satoa Ajatus julkaistavasta materiaalista syntyi yliopiston ja kaupungin yhdessä kehittämässä täydennyskoulutuksessa. Kolmivaiheisen koulutuksen aikana Oulun seudun yläkoulujen opettajat keräsivät ja jakoivat jo käytössä olevia harjoitteita sekä suunnittelivat yhdessä uusia. Satoa tuli paljon, ja se oli monipuolista! Koulutuksen aluksi kullakin koululla käytiin opettajien kanssa läpi liikunnan vaikutuksia oppimiseen ja oppilaan hyvinvointiin sekä yläkoululaisten tämän hetkistä aktiivisuuden tasoa. – Opettajilla saattaa tulla askelmittariin paljon askeleita päivän aikana, mutta oppilaiden päivä on kovin passiivinen, jos he siirtyvät pulpetista toiseen ja välillä käytäville, yliopisto-opettaja Niina Loukkola kertoo. Loukkolan mielestä tärkeintä oli kuitenkin se, että opettajat pääsivät itse tekemään esimerkkiharjotteita ja huomasivat, ettei istumisen tauottaminen ole käytännössä vaikeaa eikä vaadi suurta valmistautumista. Toisessa vaiheessa kouluilta valitut vastuuopettajat tapasivat aineryhmittäin. He toivat tapaamisiin oman koulun kollegoilta keräämänsä harjoitteet. – Sen jälkeen lähdimme katsomaan oppikirjoista ja sähköisistä materiaaleista, miten toiminnallisuus sopisi niiden sisältöihin. Osa innostui miettimään yhdessä MOK-tyyppisiä kokonaisuuksia ja liikkumista niissä, Loukkola kuvailee. Harjoitteiden keräämisen ja tuottamisen lisäksi opettajat ovat karsineet julkaistavasta materiaalista päällekkäisyyksiä, selkiyttäneet tehtäviä ja tarkistaneet käsitteitä. Yhteistyö antaa leveämmät hartiat Niin Takalo ja Loukkola kuin Oulun kaupungin liikuntakoordinaattori Kati Grekulakin kertovat yhteistyön mahdollistaneen enemmän kuin yksin tekeminen. – Liikkuva koulu -vastaava tai edes tiimi ei riitä viemään toiminnallisuutta kaikkien aineiden opetukseen, Grekula toteaa. Jotta kaikki opettajat saataisiin mukaan, Grekula sopi kaupungin perusopetus- ja nuorisojohtaja Marjut Nurmivuoren kanssa kaikkia yläkouluja koskevasta koulutuskokonaisuudesta, ja koulutukset toteutettiin yhteissuunnitteluajalla. Ensin kutsuttiin koolle rehtorit. Johdon sitouttamisella varmistettiin, että opettajien suunnittelutyölle sekä ideoiden ja toimivien käytänteiden jakamiselle löytyisi tilaa ja resurssit niin nyt kuin jatkossakin. – Opettajilla voi olla intoa, mutta ei välttämättä aikaa pysähtyä miettimään. Aineryhmäkohtaiseen koulutukseen tulijoille maksettiin sijaiset Liikkuva koulu -rahoituksella, Grekula kertoo.  Grekula koordinoi yhteyksiä johtoon ja kouluille. Yliopisto vastasi koulutusten suunnittelusta ja toteutuksesta. Kentällä toimivan opettajan näkökulmaa toi Maikkulan yläkoulun opettaja Saila Romakkaniemi. – Tämä on ollut voimauttavaa ja inspiroivaa, paras Liikkuva koulu -työtehtäväni tähän mennessä, Kati Grekula hehkuttaa.
Vantaan crossfit-telineet
Vantaalla onnistuneita olosuhdemuutoksia osallistamalla
Liikkuva koulu -ohjelman nykytilan arvioinnista saatujen tulosten mukaan lukuvuonna 2015–2016 noin 15 prosenttia kouluista oli muokannut opetustilojaan toiminnallisuutta lisääviksi. Vuosina 2017–2018 vastaava luku oli kasvanut 23 prosenttiin. Pihan virikkeellisyyttä oli aiemmin lisännyt 47 prosenttia kouluista. Vuosina 2017–2018 jo 51 prosenttia kouluista halusi pihoilleen lisää virikkeitä. Koulun piha-aluetta ja lähiympäristöä oli aiemmin hyödyntänyt 62 prosenttia kouluista. Vuosina 2017–2018 jopa 72 prosenttia kouluista on löytänyt lähialueiden mahdollisuudet.  Liikunnan asiantuntija mukaan hanketiimiin Vantaan kouluissa on tehty paljon erilaisia olosuhdemuutoksia. Liikunnan palvelualueen työntekijöitä on ollut mukana useissa onnistuneissa koulu- ja piharemonteissa. Yksi heistä on Vantaan liikkuvassa koulussa työskennellyt Nora Saloranta. – Hyväksi todettu aloitus oppilaiden mukaan ottamiselle koulun piharemonttiin on ajatusten herättely yhteisessä aamunavauksessa koululla. Herättelyn tarkoituksena on näyttää laaja kirjo mahdollisuuksia, joista valita. Ideoiden herättelyn jälkeen voidaan toiveita kerätä esimerkiksi webropol-kyselyllä, jossa vastaajille annetaan valittaviksi vaihtoehtoja. Oppilaiden ja opettajien lisäksi vanhemmat ja lähialueen asukkaat kannattaa ottaa mukaan. Tärkeää on saada osallisuus kantamaan läpi projektin, Saloranta sanoo. Vantaalla tilakeskus toimii remonttien toteuttajana. Tilakeskus kokoaa hanketiimin, jossa ovat yleensä mukana hanketiimin vetäjä, kilpailutettu suunnittelija, rehtori, opettaja ja Liikkuvan koulun edustaja. Saloranta korostaa, että Liikkuvan koulun edustajan on hyvä päästä mukaan tiimiin tuomaan asiantuntemustaan. Hän voi myös varmistaa tiedonkulkua ja viestintää. – Yhteistyön täytyy tuottaa lisäarvoa, jotta se kannattaa. Vantaalla Liikkuvan koulun yhtenä tavoitteena on helpottaa osallistamista esimerkiksi valmiiden työkalujen avulla. Kukaan ei halua tehdä huonoa pihaa. Liikkuvan koulun tarjoamat selkeät työkalut, kuten piharemonttien ja sisätilaremonttien osallistamismallit, kannattaa ottaa avuksi, toteaa Saloranta. Vantaan viime aikojen onnistuneita piharemontteja, joissa on käytetty osallistamismallia, löytyy ainakin Päiväkummun, Lehtikuusen ja Kivimäen kouluilta. Uomarinteen koululla on tehty koulun laajennus. Crossfitiä sisätiloihin Martinlaaksossa Eräs onnistunut esimerkki yhdessä toteutetusta uudistuksesta Vantaalla on Martinlaakson koulu. Sen pohjakerroksen vähäisessä käytössä olleeseen aulatilaan tehtiin crossfit-häkki. Tilassa aiemmin olleet säilytyslokerot ja pari pingispöytää siirrettiin muihin tiloihin. – Vantaalla toteutetaan kaksi oppimisympäristön uudistusprojektia vuosittain. Keväällä aloitettiin noin tuhannen oppilaan Martinlaakson yhtenäiskoulun uudistus. Tuntuu uskomattomalta, että kaikki on onnistunut korona-ajasta huolimatta. Etäpalaverit ovat toimineet. Uusi tila on viimeistä silausta vaille valmis. Vain liikuntavälinekaappia ja lattialistoja odotellaan vielä ja riippuvat lamput pitää ehkä vaihtaa. Päästiin toteuttamaan isosti, iloitsee liikuntapalvelukoordinaattori Jenni Kaisto. Kaisto kehuu koulua, joka halusi rohkeasti kiipeilytelineen sisätiloihin.  – Kyselimme tilakeskuksen edustajan kanssa turvallisuusasiantuntijoiden näkemyksiä. Kun esteitä ei ollut, päästiin suunnittelemaan ja nyt uusittuun lattiaan on pultattu kiinni rautakehikko, johon voi ripustaa köysiä, valjaita, renkaita ja paljon muuta. Häkissä voi roikkua ja kiipeillä, Kaisto kertoo. Liikunnan lisäksi tilassa voi opiskella muita aineita. Siellä voi myös viettää välitunteja. Tila on viihtyisä nyt, kun vanhoja ja epämääräisiä naulakoita ja sälekaihtimia on irrotettu seinistä, seinät maalattu ja reunoilla on kangaspäällysteisiä raheja oleskelua varten. Projektissa on noudatettu ekologista ajattelua ja hyödynnetty jo olemassa olevia kalusteita. – Lämmittää todella mieltä, että koronasta huolimatta hanke saatiin valmiiksi ja koulu oli mukana niin hyvällä asenteella ja ilman ennakkoluuloja. Koululla ollaan tyytyväisiä Martinlaakson koulun rehtori Ursula Snellman on tyytyväinen sekä projektiin että lopputulokseen. Koronapandemian vuoksi koulu on rajattu osiin ja jokaiselle vuosiluokalle on oma tila.  – Uusi crossfit-tila on nyt pääasiassa seitsemäsluokkalaisten käytössä. Tämä on yksi välitunnin viettämisen muoto. Oppilaat ovat energisiä ja saavat nyt purkaa energiaansa roikkumalla ja kiipeilemällä, iloitsee koulun rehtori. Teksti: Katri Klinga Lisätietoja Osallistaminen pihasuunnitteluun (pdf):  
Oppilaat pyöräilevät jonossa retkelle.
Kangasalta löytyy liikkuva joo-koulu
Kangasalla sijaitseva Vatialan koulu haluaa vastata ennemmin kyllä kuin ei lasten kysymyksiin, saako jotakin tehdä. Sallivuus ei aina ole helppoa ja turvallisuudesta joudutaan keskustelemaan paljon.  - Olemme Liikkuva koulu. Uusi koulumme on kyläkoulumainen. Lapset tulevat kouluun kävellen tai pyörällä. Pyöräily on sallittua kaikille eskarilaisista lähtien. Autokyydeillä tulevat oppilaat ohjeistetaan kävelemään jonkin matkan päästä kouluun itse. Vanhemmat ovat hyvin liikuntaorientoituneita ja saattavat lapsiaan kouluun myös lenkkeillen tai jopa hiihtäen. Ympäristö on turvallinen. Pyörille ja skuuteille löytyy parkkipaikat pihalta, kertoo Vatialan koulun rehtori Mari Saarikko. Pyöräily on sallittua kaikille eskarilaisista lähtien. Koulussa on oppilaita eskareista ysiluokkalaisiin. Lapsia on yhteensä 510, joista nelisenkymmentä on pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita. - Sallivuus ja erilaisuuden kohtaaminen ovat meille tärkeitä. Vaikka asenne ratkaisee paljon, salliva joo-periaate lähtee myös kalustamisesta ja kalusteiden muunneltavuudesta. Meillä on lapsillekin seisomatyöpisteitä ja lattialla saa maata, jos haluaa. Eräässä kalusteessa voi jopa polkea samalla, kun tekee töitä. Olemme myös kengätön koulu, joten lattiapintoja voi käyttää monipuolisesti, Saarikko kertoo. Toiminnalliset taukojumpat piristävät tunteja. Koulu on kolmekerroksinen ja oppilaat kulkevat aina portaita. - Mietimme myös, onko hyvä, että lapset pomppivat ylös ja alas ruokajonossa ja hyppelevät lattiaruutujen yli vai olemmeko heti kieltämässä liikkumista. Kaksi pitkää välituntia Metsäkouluperinne kukoistaa Vatialan koulussa. Lähimetsässä on paikka, jossa luokat käyvät pitämässä tunteja. Kiinan televisiokin on käynyt kuvaamassa siellä. Pallokenttä sijaitsee koulun vieressä. Pyöräilymatkan päästä löytyvät kentät yleisurheilulle ja jalkapallolle. Kaksi pitkää, puolituntista välituntia, mahdollistavat metsävälitunnit, joilla voi käydä metsässä hyppelemässä kiveltä toiselle. Talvisin näillä välitunneilla ehtii laittaa luistimet tai sukset jalkaansa.  Koulun piha on jaettu alueisiin ja ryhmillä on vuoroissa pallovälkkä, keinuvälkkä ja muita hauskoja puuhavälitunteja. Tilaa liikkua on paljon. Salibandyturnauksia ja muita turnauksia voi järjestää ulkona tai uudessa liikuntasalissa. Viidesluokkalaiset järjestävät välkkäri-toimintaa välitunneilla. Välitunneille on tulossa välinelainaamo, jota vastuuoppilaat pyörittävät.  Vanhemmat ja muut mukana Syksyisin vanhemmille viestitellään ja heitä muistutetaan laittamaan lasten pyörät kuntoon. Koulussakin toki kunnostetaan pyöriä yhdessä. - Käymme liikennesääntöjä läpi oppilaiden kanssa. Emmekä vain sisällä luokassa, vaan luokkana lähiympäristössä, jolloin liikennesäännöt tulevat tutuiksi myös käytännössä.  Vatialan koulussa on myös Tappara-kerho ja liikuntatoimen kanssa yhteistyössä on järjestetty mallioppitunteja liikunnallisista tunneista. Koulun vanhempainyhdistys tukee lisäksi koulun liikuntakerhotoimintaa. - On toiminnallista matematiikkaa, välipalakuntopiiriä ja aamulenkkiin yhdistettyä ympäristötietoa. Kaupunkipyöriä saimme hankkeesta pari vuotta sitten ja paikallisella pajalla niihin on laitettu apupyöriä erityislapsia varten, Saarikko luettelee.  Erityislapsilla erityisolot Erityislapset saavat pyöräillä koulun käytävillä.  - Pyrimme siihen, että pyörätuolissa olevat pääsevät tuoleistaan pyöräilemään. He harjoittelevat omatoimista liikkumista ja yritämme, ettemme aina auttaisi kaikessa. Osa lapsista ei tietenkään onnistu aina, mutta silloin kaverit voivat auttaa. Katossa on myös kisko, joka toimii kävelyapuna, rehtori kertoo.  Saarikon mielestä hauskaa on myös se, että erityislapset käyvät aamulenkeillä erilaisilla kolme-, neljä- ja kaksipyöräisillä pyörillä. Pyörissä on narut takana.  - Ihmettelin ensin, eikö naruilla vedetä lapsia eteenpäin pyöriensä kanssa. Mutta ei, naru on jarru, koska osa ajaa niin kovaa. Lasten liikkuminen ei ole uhka vaan mahdollisuus, Saarikko painottaa. Tärkeintä on asenne. Jos joku ei onnistu tänään, niin ehkä huomenna tai ensi vuonna.  - Ja sekin pitää muistaa, että jotkut erityislapsista tarvitsevat enemmän liikettä ja jotkut taas stabiilimpaa toimintaa.  Erilaisuuden hyväksyminen ja ymmärtäminen ovat läsnä Vatialan koulussa. Saarikko kertoo, kuinka eräs oppilas huomautti aikoinaan, että kirjasto on väärin suunniteltu, koska pyörätuoli ei mahdu hyllyjen väliin.  Erilaisuuden kanssa eläminen opettaa näkemään asioita aivan eri tavalla.   Teksti: Katri Klinga  
Ulkoluokkapäivät jatkuvat etänä
Kotkassa sijaitsevan Ruonalan koulun viidesluokkalaiset eivät luovu metsäpäivistä edes poikkeusoloissa. Ulkoluokkapäivät toteutuvat, vaikka lähiopetus on tauolla. – Nyt jos koskaan liikkuminen ja etenkin luonnossa oleminen on tärkeää. Liikunnan tulisi olla muutakin kuin ruudulta katsottuja videolinkkejä jumppatuokioista. Välillä on hyvä liikkua täysin irti laitteista ja keskittyä vain itseensä ja liikunnan iloon, kannustaa luokanopettaja Kati Paakkanen. Luonnossa oleminen auttaa rauhoittumaan. Ulkoluokkapäivä on toki muutakin kuin liikuntaa. Se sopii kaikkiin oppiaineisiin ja kaikille luokka-asteille, vain kekseliäisyys ja uskallus ovat rajana. Tätä mieltä ovat 200 oppilaan kotkalaiskoulun Kati Paakkanen ja hänen työparinsa, luokanopettaja Minna Kyyrö. Opettajat ovat jo vuosia yhdistäneet luokkansa 40 oppilaan ryhmäksi ja siirtyneet perjantaisin parin tunnin ajaksi lähimetsään, merenrantaan tai koulun mukavalle pihalle. Naiset ovat suunnitelleet ulkoluokkapäivät vuoroviikoin. He ovat molemmat mukana opetushetkissä. – Nyt kun koulut menivät kiinni, halusimme jatkaa samaa rutiinia etäkoulussa. Itse asiassa oppilaat jo kyselivät, onko perjantaisin edelleen ulkoluokkaa – niin tottuneita he siihen ovat, Paakkanen iloitsee. Etäkoulussa jokainen lapsi joutuu toimimaan yksin, ilman luokan ja opettajan tukea ja seuraa. Valvontaa tai koulun tarjoamia välineitä ei ole käytössä. Paakkanen kertoo, että vuorovaikutus tapahtuu oppilaan aloitteesta hänen lähettämiensä kuvien tai videoiden avulla.  Tunnepuolen ja hyvinvoinnin tehtäviä Etäkoulussa on tärkeää kiinnittää huomiota myös lasten henkiseen hyvinvointiin. – Koronatilanne, tietotulva, uudet laitteet ja sovellukset sekä ruudun äärellä vietetty aika kuormittavat nyt lapsia eri lailla kuin ennen. Metsässä olemisella, siellä rauhoittumisella ja oman mielen kuuntelulla voi auttaa lapsia ja perheitä rauhoittumaan tässä hektisessä ja pelottavassakin tilanteessa”, pohtii Minna Kyyrö. Tunnepuolen ja hyvinvoinnin tehtävät voivat olla luonnon äänien kuuntelemista silmät kiinni, kauniiden asioiden etsimistä luonnosta ja niistä runon kirjoittamista tai sammalen pehmeyden ja auringon lämmön tunnustelemista. Opetellaan siis nauttimaan luonnosta ja olemaan läsnä hetkessä. Luontokokemus kantaa pitkälle Ruonalan koulun 5.-luokkalaiset viettävät kerran viikossa metsäkoulua myös etänä. Paakkanen ja Kyyrö haastavat perheitä yhdessä ulos luontoon liikkumaan. Ulkoluokkapäivät voivat tukea koko perheen hyvinvointia vaikeana ajanjaksona ja luontokokemukset voivat kantaa pitkälle tulevaan. Oma luontokokemus on tärkeä lapselle myös luonnonsuojelun kannalta ja ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Jos ulkoluokkapäivänä on huono sää ja viikonlopuksi taas on luvattu aurinkoista, Paakkanen kannustaa koko perhettä lähtemään metsään ja tekemään perjantain harjoitukset yhdessä viikonloppuna. Oppilaita on ikävä Paakkasella on jo kova ikävä oppilaitaan. – Mukavin osuus tästä opettajan työstä on otettu pois. Kaikki on kuitenkin sujunut hyvin. Oppilaat ja heidän perheensä ovat minulle tuttuja jo ensimmäiseltä luokalta asti. Onneksi yhteyttä voi edelleen pitää, Paakkanen pohtii. Ruonalan koulu sai idean ulkoluokkaan jo vuosia sitten ulkona teettämistään toiminnallisista tehtävistä. Myöhemmin Ruonalan koulu on ollut #ulkoluokka-hankkeen pilottikoulu. Nyt hanke on päättynyt, mutta työ jatkuu. Opettajat kehottavat kiinnostuneita kurkkaamaan hankkeen nettisivuille www.ulkoluokka.fi ja hakemaan sieltä vinkkejä. Teksti: Katri Klinga Kuvat: Ruonalan koulu
Yläkoululaisille tärkeintä on olla yhdessä
Yläkoululaiset liikkuvat huomattavasti vähemmän kuin alakoululaiset. He myös osallistuvat vähemmän toiminnan suunnitteluun. Kellon koulu Oulusta on keksinyt keinoja innostaa yläkoululaisia. Osallisuuteen liittyvää väitöskirjaa tekevä tutkija Katja Rajala muistuttaa, että osallisuus vahvistuu yhteisellä tekemisellä. Hän tiivistää, että osallisuuden ytimessä ovat nuorten vertaissuhteet ja niissä syntyvät kokemukset. Näillä asioilla on yhteys myös nuorten liikkumiseen. – Osallisuus on pitkälti sitä, että nuorella on tunne, että hän kuuluu johonkin. Kokeakseen osallisuutta hänen ei siis tarvitse olla aktiivisesti mukana järjestämässä toimintaa, vaan mukanaolo riittää. Rajala kehottaa opettajia miettimään, löytyykö nuorille kiireen keskellä tilaa ja aikaa yhdessäololle ja omaehtoiselle toiminnalle. Pehmeästi yläkouluun ja tutorit apuna – Seiskaluokkalaiset saavat jatkaa pelejään alakoulun puolella kutosten kentällä, vaikka ovat jo siirtyneet yläkouluun, kertoo 600 oppilaan Kellon koulun liikunnanopettaja Maritta Laitinen. Kellon koulun oppilaista noin puolet on alakoulussa ja puolet yläkoulussa. Laitinen on ollut Suomessa ensimmäisten joukossa kehittämässä liikuntatutortoimintaa. Hän kertoo, että liikuntatutorit ovat vähän kuin alakoulun välkkärit. Tutorit suunnittelevat toimintaa ja ovat mukana toimintavälitunneilla ja liikuntapäivissä. Tutoreina hyvin erilaisia oppilaita Tutorin on hyvä olla vanhempi kuin ohjattavansa. Tutoreina voi olla hyvin monenlaisia henkilöitä. – Jotkut ovat luontaisesti ohjaamassa, kun taas toiset suunnittelevat mielellään ja ovat porukan aivot, Laitinen sanoo. Seitsemännellä luokalla haetaan uudet tutorit, osa vanhoista jatkaa. Tutorilta vaaditaan jämäkkyyttä ja rohkeutta, mutta hän ei saa oppilaiden mielestä olla liian pomottava. – Joskus kuulee valituksia, että tutorit ovat vihaisia, vaikka he vain opastavat. Tutoreita on 15 ja se on hyvä määrä meille. Olisi hyvä, jos tutor ei olisi mukana muussa koulun toiminnassa, kuten oppilaskunnassa, ajan puutteen vuoksi. Ei pakkoa tai mokaamisen pelkoa Periaatteena on, että tekemisen ei tarvitse olla hikiliikuntaa, mölkky ja lautapelit toimivat hyvin sekä kaikenlaiset pohdintatehtävät. Paikalliset urheilijavieraatkin kiinnostavat. Rentoa ja mukavaa on oltava, vaikka rutiinitkin toimivat. Syksyn, talven ja kevään liikuntapäivät omine erityispiirteineen ovat kaikkien tiedossa ja hyvä niin. – Pääasia on, että yhdessä tekemisessä ei voi mokata, kukaan ei ole yksin esillä, eikä mihinkään pakoteta. Sekin on hyvä, jos parasta tai voittajaa ei oikein voi valita. Ei siis viestiä, jossa nopein tai paras voittaa, vaan joku hauska viesti ilman ilmeistä voittajaa on parempi, Laitinen vinkkaa. Vapaus tulla ja mennä tärkeää Pelailu toimii myös, mutta se vaatii Laitisen kokemuksen mukaan rajatun tilan. Keskellä koulun pihaa oleva avoin tila ei houkuttele, mutta liikuntasali useine tehtäväalueineen innostaa. Avoimella pihalla on jotenkin noloa pelata, koripallon heittely ja pallojen kopittelu onnistuu. Kaksi kertaa viikossa puolen tunnin mittainen ruokavälitunti kuluu koripallon, sulkapallon, sählyn ja monen muun puuhan merkeissä. Tutorit huolehtivat välineet ja ovet, valvova opettaja Laitinen on varmuuden vuoksi paikalla. – Mielenkiintoista on se, että rutiinit toimivat salissakin eli vaikka toiminta voi näyttää sekavalta, pallojen ja välineiden paikkoja ei kannata muuttaa, jos tiettyihin pelialueisiin on totuttu. Myös vapaus tulla ja mennä toimii. Aina ei edes oppilaiden toivomiin aktiviteetteihin saada osallistujia. Esimerkiksi tanssin luultiin innostavan. – Mutta ei se innostanut, vaikka kuinka houkuteltiin. Ehkä se olisi toiminut, jos olisimme sanoneet, että ette saa tulla tanssiin mukaan, Laitinen nauraa. Laitinen korostaa, että yläkoululaisten kanssa tavoitteena ei ole pelkästään liikkuminen, vaan oikeastaan aktivoiminen ja mukana oleminen. – Kunhan nuoret ovat yhdessä, Laitinen kiteyttää. Teksti: Katri Klinga  
Liikkuvan koulun tarjoamat iloiset hetket yhdistävät
Koulujen henkilökunta kokee Liikkuva koulu -toiminnan vahvistavan yhteisöllisyyttä. Ilon hetket sitouttavat työhön ja auttavat muutoksissa. Oppilaatkin nauttivat yhteisestä tekemisestä. Liikkuva koulu on koko koulun yhteinen juttu. Väittämän kanssa samaa mieltä on 84 % alakoulujen, 76 % yhtenäiskoulujen ja 63 % yläkoulujen henkilökunnasta. Tämä selviää LIKES-tutkimuskeskuksen vuonna 2018 tehdystä Yhteisöllisyyttä ja iloa – Liikkuva koulu henkilökunnan osallisuuden tukena -julkaisusta. Helsinkiläisessä Malmin peruskoulussa yhteiset liikuntatapahtumat hitsaavat kolmessa eri rakennuksessa ahertavat joukot yhteen. Oppilaita on 760 ja välimatkaa kolmen eri toimipisteen välillä pisimmillään jopa kilometri. Tapahtumissa isot auttavat pieniä Liikunnan ja terveystiedon opettaja Ulla Murorinne arvostaa yhteisiä tapahtumia. Ne ovat hyvä tapa rakentaa yhteisöllisyyttä isossa koulussa. – Lukuvuoden alussa oppilaat ja henkilöstö kokoontuvat Pukinmäen urheilukentälle. Reppuselkäviesti kuuluu perinteisiin. Ysiluokkalaiset kantavat ekaluokkalaisia selässään. Ysiluokkalaiset saattavat nuorimmaiset päivän päätteeksi takaisin omaan kouluunsa. Kolmepäiväiseen salibandyturnaukseen osallistuvat aina kaikki. Myös tuttua talviliikuntatapahtumaa suunnitellaan ja ihmetellään parhaillaan lumettomassa Helsingissä, luettelee Murorinne Malmin peruskoulun keskeisimmät Liikkuva koulu -tapahtumat. Eri ikäisiä oppilaita, eri kulttuureja ja erityisoppilaita Tapahtumat lisäävät me-henkeä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, kun oppilaat ja opettajat tapaavat toisiaan mukavissa merkeissä. Murorinteen mukaan koulussa on paljon paitsi eri ikäisiä lapsia, myös eri kulttuureista tulevia oppilaita sekä erityisoppilaita, kuten autismin kirjoon kuuluvia lapsia. – Opimme paljon asioita ja taitoja toisiltamme. Lapset saavat kokemuksen monenlaisista tavoista toimia. On hyvä rikkoa välillä rutiineja, Murorinne sanoo. Murorinne uskoo, että vaikka iso ja eri toimipisteissä toimiva koulu tuo omat haasteensa, tarjoaa se myös mahdollisuuksia. – Pienemmän yksikön tuntu voi olla välillä mukavaa. Ja aina voi tehdä vierailuja ja vastavierailuja toiseen rakennukseen. Murorinne kannustaakin kaikkia opettajia tekemään rohkeasti yhteistyötä ja lähtemään ulos oman luokan seinien sisältä. Kokemus, että saa vaikuttaa Kymmenhenkinen opettajaporukka kokoaa Liikkuva koulu -asioita yhteen noin kerran kuussa koordinaattori Murorinteen johdolla. Kokoontumiset helpottavat tiedonkulkua ja synnyttävät uutta toimintaa. Rehtorit ovat yhtä mieltä kokoontumisten tarpeellisuudesta. Välituntitoiminta on niin vakiintunutta, että Murorinne melkein jo unohtaa, että sekin on peräisin Liikkuva koulu -ohjelmalta. Välinelainaamo ja liikuttajat ovat luonteva osa arkea ja yhdessä tekemistä. Murorinne haluaa nostaa esiin vaikuttajaporukan eli innokkaat oppilaat, jotka toteuttavat tapahtumia. Yhtä tärkeitä ovat myös kehittäjät ja ideoijat. Suunnittelu ja toteutus ovat molemmat mukana matkassa ja oppilaat voivat valita mieleisensä tavan osallistua. – Oppilaille on tärkeää, että he saavat vaikuttaa yhteisiin asioihin, Murorinne linjaa. Teksti: Katri Klinga   Julkaisu: Rajala, Kämppi, Inkinen & Laine. Yhteisöllisyyttä ja iloa – Liikkuva koulu henkilökunnan osallisuuden tukena. LIKES-tutkimuskeskus 2018. https://www.liikkuvakoulu.fi/sites/default/files/lk-tutkimustiivistelma-web_1.pdf      
Hyvin sä vedät!
Jokaisen tarvitsee kuulla olevansa riittävän hyvä. Jenni Pääskysaari rohkaisi viime keväänä Liikkuva ja oppiva yhteisö -seminaarin osallistujia antamaan arvostusta sekä itselleen että toisille. Mitä tapahtuu sille 5–6-vuotiaalle tytölle, joka painaa polvet ruvella, tiara vinossa, ääni käheänä ja kalsarit vilkkuen menemään? Miten tästä tytöstä tulee itseään häpeilevä ja itsensä kieltävä nuori nainen? – Maailmalla on hirveä tarve kertoa tytöille minkälaisia mitä ne saa olla, mitä ne ei saa olla ja minkälaisia ei ainakaan kannata olla, toimittaja Jenni Pääskysaari tokaisee.  Pääskysaari itse oppi lapsena nielemään negatiiviset tunteet ja pitämään mölyt mahassa. Hän oppi kunnioittamaan auktoriteetteja silloinkin, kun he olivat väärässä. – Olin ihanteellinen lapsi ja musta tuli ihanteellinen työntekijä: loputtomiin puurtavaa, väritöntä tapettia työpaikan seinälle. Olin ahkera, vastuuntuntoinen, sopeutuva, ja yleensä hiljaa. Joku ehkä sanoisi, että liian kiltti. Pääskysaari ei. Häntä vaivaa se, että kiltteydestä on tehty negatiivinen asia. – Itse olisin tarvinnut sen kuulemista, että ei ole mitään tärkeämpää kuin olla kiltti, ja että kiltteys ei tarkoita ainaista sopeutumista tai itsensä uhraamista. Valkokankaalle on heijastettu sanat: ”Be kind, for everyone you meet is fighting a battle you know nothing about.” – Kiltteys ei ole sitä, että odottaa kiitosta kiltteydestä vaan sitä, että odottaa kiltteyden lähtevän kiertoon, Pääskysaari sanoo.   Tyttö sinä olet. Poika sinä olet. Elokuussa 2013 Pääskysaari istui silloin 13-vuotiaan esikoistyttärensä kanssa olohuoneen nojatuolissa katsomassa televisiota. Yhtäkkiä tyttö lohkaisi tv-ohjelmasta ”aivan sairaan hyvän läpän”. – Me oltiin kuolla nauruun. Kun saatiin hepuli taltutettua ja naurunkyyneleet pyyhittyä, katsoin mun tytärtä silmiin ja sanoin: Sä oot ihan älyttömän hyvä tyyppi, älykäs, nopee, hauska, mielettömän hyvää seuraa. Musta on ihanaa olla sun äiti. Tytön posket punehtuivat, suu vetäytyi leveään hymyyn ja silmiin nousi kyyneleitä. Äidin sydäntä kouraisi. – Luulin sanovani näitä asioita nolouteen asti. Enkö sanokaan? Pääskysaari muistelee. Toinen reaktio oli silmitön paniikki. Mitä jos Suomessa kasvaa iso joukko sellaisia lapsia ja nuoria, jotka eivät saa ikinä kuulla rakastavia, hyväksyviä sanoja itsestään? Sinä iltana Pääskysaari teki päätöksen. Jos joku asia kaivaa, hän ei jäisi märehtimään vaan tekisi asialle jotain. Alkuvuodesta 2015 julkaistiin kirja, Tyttö sinä olet. Pääskysaari kirjoitti siihen kaikki ne asiat, joita jokaisen tytön pitäisi saada kuulla. Että sinä olet sopiva ja rakastettu. Kirja lähti lentoon ja palautetta tuli niin tytöiltä, naisilta kuin 50-vuotiailta Jareiltakin. Seuraavaksi syntyi Poika sinä olet, ja viime vuonna näistä kirjoista sulautettu ja päivitetty Sinä olet. – Koen, että kirjat ovat vastanneet johonkin ääneen sanomattomaan tarpeeseen. Olen kirjoittanut kirjat lapsille ja nuorille, mutta myös ystävilleni, joissa on edelleen sisällä pieni lapsi tai nuori. Osittain olen kirjoittanut kirjat myös itselleni – sen mitä olisin halunnut kuulla 13–14-vuotiaana. Aikuisen tärkein tehtävä Kovaa tahtia muuttuvassa maailmassa 43-vuotiaskin saa tehdä hartiavoimin töitä, ettei ala jännittää ja pelätä, mihin tässä ollaan menossa. Heijastuuko aikuisten pelko lapsiin ja nuoriin? Tuntemattoman tulevaisuuden edessä Pääskysaari muistaa Mikko Kuustosen ajatuksen: ”Ehkäpä isän tärkein tehtävä on uskoa omaan tyttäreensä.” – Ehkäpä aikuisen tärkein tehtävä on uskoa lapseen, Pääskysaari pohtii. – Te teette tärkeintä mahdollista työtä. Jaksatte uskoa lapseen, näette ja kuulette. Te näette lapsen ja nuoren joka päivä arjessa; tuulisina, loskaisina, pimeinä tiistaipäivinä, Pääskysaari kannusti seminaariyleisöä. Mutta mistä löytää työlle merkityksellisyyden tunne ja motivaatio, jos kiitosta ei satele vaan kuraa saattaa tulla välillä ihan kunnolla ja joka suunnalta? – Ajattelen, että kukaan meistä ei saa sitä kiitosta, fanfaareja ja kunniakirjoja, joka meille kuuluisi. Heikki Peltola neuvoo: ”Lopeta arvostuksen odottaminen ja ala jakaa sitä avokätisesti ympärillesi.” Pääskysaari uskoo saavansa kirjoistaan paljon palautetta siksi, että meidän jokaisen sisällä on edelleen pieni lapsi, joka pyytää katsomaan, näkemään, kuuntelemaan ja kuulemaan itseään. – Ja jos ei sitä kukaan katso, jos ei sitä kukaan ole kuullut tai kuunnellut, niin sehän käpertyy itseensä ja alkaa hävetä, että tuli tällaista edes toivottua. Kaikkien pitäisi välillä saada kuulla olevansa hyviä. Myös niiden, jotka onnistuvat tai ovat taitavia. – Eli kiitos siitä mitä sä teet. Hyvin sä vedät! Jenni Pääskysaari kehui seminaariyleisöä.  
Asenteet ratkaisevat, pääseekö erityislapsi toisten mukaan liikkumaan
Kun viime keväänä Liikkuva ja oppiva yhteisö -seminaarin työpajassa pohdittiin, millaisia esteitä on sille, että erityisen tuen tarpeessa olevat lapset pääsisivät tasa-arvoisesti mukaan koulun liikunnallisiin aktiviteetteihin, nousi yksi asia olennaisimmaksi: asenteet. Tietysti oppilaidenkin asenteilla on merkitystä, mutta ennen muuta kyse on aikuisten asenteista, ja siitä, tunnistetaanko ja tunnustetaanko ongelmat ja lähdetäänkö niille tekemään jotakin vai ei. – Oppilaat, olivat he sitten isoja tai pieniä, ovat hyvin notkeita ja sopeutuvaisia, mutta aikuiset ovat kankeita muuttamaan toimintatapojaan. Yksi tai kaksi uutta ihmistä ei riitä muuttamaan toimintakulttuuria. Jos on totuttu ajattelemaan tietyllä tavalla, uudetkin ohjautuvat siihen mukaan, sanoi toinen pajan vetäjistä, kuntoutussuunnittelija Mari Jokitalo-Trebs oppimisen ohjauskeskus Valterista. Hän on selvittänyt Iloon yli esteiden -hankkeessa eri puolilla maata kouluissa työskentelevien aikuisten näkemyksiä siitä, millaisia esteitä on erityisen tuen tarpeessa olevien lasten osallisuudelle koulun liikunnallisissa aktiviteeteissa ja millaisia ratkaisukeinoja voitaisiin löytää. Jokitalo-Trebsiä hämmästytti se, että pyörätuolilla liikkuvat oppilaat nähdään erityisen usein haastavina, vaikka muuten erityislasten kohdalla nousevat usein esiin myös aistisäätelyn vaikeudet, haastava käyttäytyminen sosiaalisissa tilanteissa ja esimerkiksi vaikeudet ymmärtää ja noudattaa joukkuepelaamisen sääntöjä. – Molempien kanssa kyllä pärjätään, jos keinoja on mietitty. Erityisen tuen tarpeessa oleva oppilas haastaa ihmiskäsitystä ja oppimiskäsitystä, arvoja ja asenteita. Kauniit sanat käytäntöön  Toinen työpajan vetäjistä, ohjaava opettaja Jukka Vetoniemi Valterista, summasi työpajan keskusteluja: oikeilla asenteilla saa mitä tahansa aikaiseksi. Monesti väitetään, että asenteita on vaikea muuttaa. Auttaa, kun siirtyy rohkeasti teoriasta käytäntöön. Lait ja opsit antavat kyllä evästystä ja velvoitteita. – Mitä kauniit sanat vaikkapa oppilaan oikeuksista tarkoittavat konkreettisesti minun työssäni ja minun toimintaympäristössäni? Mahdollistaako esimerkiksi toimintaympäristö sen, että kaikki oppilaat pääsevät liikuntatunnille. Jos eivät pääse, asian kanssa pitää ruveta tekemään jotakin, esittämään vaateita rehtorille ja kunnan päättäjille. Kun työpajassa piti määritellä toinen merkittävä osallisuuden este, esiin nousivat juuri fyysiset esteet. Vanhoja koulurakennuksia ei ole suunniteltu esteettömiksi. – Oppilaalle voi olla iso juttu, joutuuko hän esimerkiksi pelkäämään joka viikko, että pääseekö hän sinne liikuntapaikalle, tuleeko avustaja auttamaan portaat ylös, Vetoniemi kuvaili. Mikään ei ole täydellistä. Uusissa hienoissa esteettömissä kouluissa avoimet oppimisympäristöt saattavat tuoda aistiherkille ja keskittymisvaikeuksista kärsiville oppilaille samanlaisia ongelmia kuin avokonttorit aiheuttavat työelämässä. Yhteisopettajuus auttaa Työpajan pienissä ryhmätöissä opettajat listasivat osallisuuden esteiksi myös tiedon, kokemusten ja osaamisen puutteet, ja sen, ettei oppilasta nähdä yksilönä sekä liian isot ryhmät, avustajien ja ohjaajien puutteen, jaksamisen ongelmat, muutosvastarinnan, yhtenäiskoulun ja verkostoyhteistyön puutteen. Kun Jokitalo-Trebs selvitti viime syksynä peinryhmäkeskusteluissa koulun aikuisten näkemyksiä, yhteissuunnittelu ja yhteisopettajuus nousivat tärkeään rooliin. – Jos useammalla ryhmällä on yhtä aikaa liikuntatunti, se mahdollistaa eriyttämisen, eikä kyseessä aina tarvitse olla lapset joilla on vamma tai diagnoosi. Yhteisopettajuutta kokeilemaan päässeet eivät siitä helpolla luovu. Keinojen keksiminen yhdessä on hyvin mieluinen työtapa. Osallisuus koulun liikunnallisiin aktiviteetteihin ei tarkoita pelkästään liikuntatunteja, vaan myös toiminnallista opetusta, koulun tapahtumia, retkiä ja välitunteja. Välitunneille on saatu paljon myönteistä vipinää Liikkuva koulu -ohjelmalla. Haasteena on, että lasten vapaamuotoisessa toiminnassa jää aikaa myös riitelylle. Osallisuus on tunne Vetoniemi korostaa, että osallisuus on ennen muuta tunne oppilaan sisällä, kokemus porukkaan kuulumisesta. Jos erityistä tukea vaativa oppilas on kävelemässä avustajan kanssa silloin kun muut ovat pelaamassa, osallisuuden tunnetta tuskin syntyy. Tarvitaan sopivia paikkoja ja apuvälineitä, jotta päästään tekemään yhdessä.  Vetoniemi selvitti Iloon yli esteiden -hankkeessa oppilaiden kokemuksia. Hän suorittaa myös jatko-opintoja osallisuuden kokemuksesta. Kaksi lainausta oppilaiden kokemuksista kuvastavat yhtäältä ongelmaa ja toisaalta askelta parempaan: ”…opettaja sanoi aina että en minä voi päästää sinua noiden muiden joukkoon kun sinä saatat ajaa jonkun päältä ja jollekkin tulee pipi. Sitten minä jouduin nurkassa oottamaan. Katoin kun muut pelas….” ”… nyt yläasteella on parempi liikunnanopettaja, kun se on käyny täällä koulutuksessa. Kun se on itekki kokeillut ne laitteet, niin se tietää miltä tuntuu... … käytös muuttui.” Mari Jokitalo-Trebs muistutti, että positiiviset muistot liikunnasta ovat tärkeitä, jotta motivaatio ja pystyvyyden tunne jäävät koulusta eväiksi. Opetussuunnitelmakin korostaa oppilasta aktiivisena toimijana ja elinikäistä oppimista. Jukka Vetoniemi viittasi filosofi Frank Martelaan: – Jos lapsi onnistumisen kokemusten kautta pääsee vaikuttamaan siihen mitä tekee ja miten tehdään, ja sitten tulee vielä sellainen kokemus, että minusta pidetään, niin silloin on tehty aika hyviä asioita lapselle koulussa. – Sekin on emotionaalisesti tärkeää, jos saa vielä tehdä jotain hyvää toiselle. Se on aina plussaa.
Yhteisöllisyyttä ja iloa – Liikkuva koulu henkilökunnan osallisuuden tukena
Liikkuva koulu -toiminta tarjoaa mahdollisuuksia lisätä henkilökunnan osallisuuden kokemuksia perinteisestä kouluarjesta poikkeavalla tavalla. Osallisuuden tunteen vahvistuminen voi lisätä henkilökunnan hyvinvointia ja työssäjaksamista. Nämä ovat tärkeitä edellytyksiä myös oppilaiden hyvinvoinnille. Liikkuva koulu -toiminta tukee yhteisöllisyyttä Koulujen henkilökunnan kokemusten mukaan osallisuutta vahvistavat yhteisöllisyys, vuorovaikutus, kielteisistä kokemuksista ja tunteista keskustelu, työn uudet sisällöt, koko henkilökunnan huomiointi sekä henkilökunnan hyvinvointi. Lähes kaikki opettajat kokevat koulupäivän aikaista liikkumista lisäävän toiminnan oppilaiden kannalta hyödyllisenä. Toiminta koetaan pääsääntöisesti hyödyllisenä myös opettajan näkökulmasta, mutta soraääniäkin mahtuu joukkoon erityisesti yläkouluissa. Kuormittavaksi on koettu muun muassa lisääntynyt työmäärä sekä kokemukset toimintaan pakottamisesta ilman omaa tahtoa. Koulun henkilökunnan mielestä parasta Liikkuvassa koulussa on oppilaiden lisääntyneen liikkumisen lisäksi erityisesti toiminnan mukanaan tuoma yhteisöllisyys, hyvä tunnelma, myönteinen ilmapiiri, ilo sekä hyvä olo. Liikkuva koulu koetaan koko koulun yhteiseksi asiaksi erityisesti alakouluissa. Myönteiset kokemukset kannustavat jatkamaan Opettajien kokemusten mukaan yhteinen päämäärä on parantanut koko koulun yhteishenkeä. Ponnistelut kohti liikunnallisesti aktiivisempaa kouluyhteisöä ovat tuoneet mukanaan positiivisuutta, ryhmähengen nousua ja parempaa jaksamista. Liikkuvan koulun mukanaan tuoma ”hyvä pöhinä” yhdistyy opettajien kokemuksissa usein myös parantuneeseen työrauhaan oppitunneilla. Myönteiset kokemukset lisäävät yleensä sitoutumista ja halua olla osallisena koulun toimintatapojen muuttamisessa liikunnallisemmiksi. Oppilaiden ilon näkeminen motivoi panostamaan liikunnallisen toimintakulttuurin kehittämiseen. ”Tuntuu hyvältä nähdä oppilaiden innostus ja aktiivisuus. Se palkitsee tekemään jatkossa samalla tavalla.” Oppilaiden ja henkilökunnan toimiminen kohti yhteistä päämäärää vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta. Suurin osa peruskoulujen henkilökunnasta on sitä mieltä, että Liikkuva koulu -toiminta on edistänyt oppilaiden ja opettajien välistä vuorovaikutusta. Liikkumisen sekä toiminnan suunnittelun ja järjestämisen myötä on syntynyt uusia kohtaamisen paikkoja. Niiden myönteiset vaikutukset koulutyöhön sekä oppilaan ja opettajan väliseen vuorovaikutukseen ovat yllättäneet monet opettajat. Monessa koulussa konfliktit ja sanaharkat opettajien ja oppilaiden välillä ovat vähentyneet. Yhteistyö vaatii aikaa ja koko henkilökunnan huomioimista Liikkuva koulu -toiminta on lisännyt myös opettajien keskinäistä yhteistyötä. ”Opettajien toiminta yhteistoimintapäivien suunnitteluun myös liikunnan osalta vähän yleisempää, jopa aineenopettajien uskaltautuminen on lisääntynyt.” Opettajien omat osallisuuden kokemukset voivat olla myös negatiivisia, jos koulun henkilökuntaa on vaikeaa saada mukaan toimintaan ja työkuorma kasautuu yksilöille. Osallisuuden kannalta on tärkeää, että myös kielteiset asenteet tuodaan esiin ja niistä keskustellaan. Koulujen omat Liikkuva koulu -työpajat hedelmällisine keskusteluineen ovat tuoneet esiin opettajien osallisuuden merkityksen koulupäivän liikkeen lisäämisessä. ”Monessa koulussa tiimi on yksin ja pajassa huomataan, että muillakin olisi paljon ideoita, muttei aikaa jakaa niitä.” Jotkut opettajat korostavat parhaana osallisuuden kokemuksenaan mahdollisuutta jakaa hyväksi kokemiaan käytäntöjä muille oman koulun opettajille tai toisten koulujen henkilökunnalle ja tukea näin toiminnan leviämistä. Opettajien lisäksi myös muun henkilöstön kuten koulusihteerien huomiointi Liikkuva koulu -toiminnassa on tärkeää. Jotta toiminta tulee osaksi koulun toimintakulttuuria, on tärkeää, että koko koulun henkilökuntaa tiedotetaan sekä otetaan mukaan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Lisää huomiota henkilökunnan hyvinvointiin Koulun henkilökunta toivoo, että heidän liikkumiseensa ja työhyvinvointiinsa kiinnitettäisiin jatkossa enemmän huomiota. Henkilökunnan hyvinvointia ja liikkumista tuetaan tällä hetkellä joka kolmannessa koulussa. ”Suurin toiveeni on, että työhyvinvoinnin asiat koskettaisivat työpaikallani myös meitä koulunkäynninohjaajia. Meillä ei ole mahdollisuutta osallistua esimerkiksi työhyvinvointia edistäviin liikuntahetkiin, opettajille niitä kyllä on tarjolla.” Henkilökunnan hyvinvoinnin kannalta on oleellista keskustella siitä, millaisia tunteita Liikkuva koulu -toiminta herättää. ”Toivoisin, että Liikkuva koulu olisi vapaaehtoista. Meidän koulussa on ainakin aika painostava ilmapiiri sen suhteen, että kaikkien pitäisi osallistua. Muitakin tärkeitä oppiaineita ja velvoitteita koululla on kuin liikunnan edistäminen.” Lisäksi liikkumisen edistäminen on hyvä hahmottaa osana kouluyhteisön hyvinvointia laajemmin tukevaa toimintaa. Tässä rehtorin tuki ja kannustus on tärkeää. ”Jatketaan pienin askelin, mutta jokainen jotenkin osallistuen.” Jutun ovat kirjoittaneet tutkijat Katja Rajala ja Katariina Kämppi LIKES-tutkimuskeskuksesta. Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran pidempänä versiona LIITO-lehdessä 3/2018.
Opettajien rentoutumistuokio
Suhde itseen on hyvinvoinnin perusta
Psykologi Satu Lähteenkorvan mukaan hyvinvoinnin kulmakiviä ovat balanssi, variaatio ja myönteinen suhde itseen sekä niitä tukevat teot. Ratkaisevaa on kyky tykätä itsestään, itsemyötätuntotaito. Ihmiset tietävät nykyisin hyvin paljon siitä, kuinka elää terveellistä sekä hyvinvoivaa elämää. Arjen paineet vievät kuitenkin mukanaan ja moni kärsii uupumuksesta, masennuksesta, ylipainosta tai sairastuu. Selitys löytyy siitä, että hyvinvoinnin talon tärkein kulmakivi, suhde omaan itseen, on horjunut. Minätyytyväisyys on ratkaisevaa hyvinvoinnin kannalta. – Silloin kun emme ole tyytyväisiä itseemme, lähdemme tekemään hyvää muille tai olemaan hyviä jollakin elämänalueella, jotta meistä tulisi tykätympiä. Esimerkiksi otamme vastuita ja teemme töitä ihan hulluna. Sitten jää entistä vähemmän aikaa omalle hyvinvoinnille, Lähteenkorva kuvailee. – En tietenkään tarkoita, että pitäisi välittää vain itsestään vaan myös itsestään. Kun olemme tyytyväisiä itseemme, teemme myös itsellemme hyvää. Uskollinen kroppa Nykyaika korostaa yksilöä, mielihyvää ja ulkonäköä. Kun näitä asioita rummutetaan varsinkin somessa, kysyy itsetuntoa pysyä joka käänteessä itseensä tyytyväisenä. Koulu- ja työterveyspsykologina työskentelevä Lähteenkorva antoi Liikkuva ja oppiva yhteisö -seminaarin yleisölle saman tehtävän, jota hän käyttää vakiotehtävänä nuorille. Mieti kolme asiaa, joista tykkäät itsessäsi. Seminaarilaiset kertoivat yhden asian myös naapurilleen. – Näin voit tutkailla kuka sinä olet, millainen on persoonasi. Kun tykättävän asian sanoo ääneen, se tulee näkyväksi. Tämä auttaa huomaamaan, että on hyvinvoinnin arvoinen. Nuoria Lähteenkorva pyytää aina mainitsemaan neljä plus yksi itsessä tykättävää asiaa. Se yksi on ulkonäköön liittyvä juttu. Nuoret kokevat ulkonäkönsä vuoksi paljon huonommuutta, oireilevat ja sairastuvat. Aikuisten vastuulla on muistuttaa, että saa olla monenlainen ja tykätä itsestään juuri sellaisena kuin on. Aikuinenkin voi kokeilla muuttaa minäkuvaansa positiivisemmaksi vaikkapa katsomalla itseään kokovartalopeilistä ja kehumalla itseään. Myötätunto omaa kehoa kohtaan kannattaa, sillä mikään ei psykologin mukaan ole niin uskollinen itselle kuin kroppa. Tekeminen voi olla hyvä lääke minäkuvan muokkaamiseen. Kun alkaa tehdä asioita, jotka tekevät hyvää itselle, myös kuva itsestä muuttuu positiivisemmaksi. Jos vaikkapa haluaisi olla vähän parempi ruuanlaittaja, voi mennä kurssille oppimaan uutta. Mitä, jos aloittaisikin uuden musiikkiharrastuksen tai luontoretkeilyn? – Pitää tunnistaa ne tekemiset, jotka tuottavat syvää mielihyvää ja jotka oikeasti resonoivat itsessä sekä tuottavat tarkoitusta, merkitystä ja tyydytystä. Monesti me elämme sovinnaisuuden ruumisarkussa. Teemme asioita, joita kuuluu omassa sosiaalisessa piirissä tehdä. Asioita, jotka on opittu vanhemmilta tai kavereilta, Lähteenkorva toteaa. Elimistön viisain kohta ”Ihmisessä on elämä”, on Lähteenkorvan lempilausahduksia. Tällä hän tarkoitta, että kehossa on paljon mekanismeja, jotka itseohjautuvasti puolustavat elämää – ja tämä koskee myös psyykeä, vaikkemme sitä helposti aina huomaakaan. – Mieli pyrkii aina pois kaaoksesta, tasapainoon. Minuus, persoonallisuus on se ydinjuttu, joka kietoo ihmisen kokonaisuudeksi, antaa suuntaa hyvinvoinnille sekä tukee elämää ja tasapainoa. Mielesi on sinun puolellasi! Balanssille voidaan erottaa neljä eri tasoa: fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja henkinen tai hengellinen. Kun tasapaino horjuu, alkaa erilainen oireilu kuten kivut, syömishäiriöt ja unettomuus tai muistihäiriöt, ärtyneisyys, stressaantuminen toisten ihmisen seurassa ja ahdistuneisuus. Lähteenkorvan mielestä se on elimistön viisain kohta, joka oireilee. Kyseessä on hälytyskello, josta kannattaa osata ottaa vaari. – Kun ihminen kertaalleen tunnistaa hälytyskellonsa, elämä ei ikinä ole enää entisellään. Kun kellot seuraavan kerran soivat on valinnan paikka. Kuuntelenko? Hyödynnänkö? Se ei ole vakavaa, että hälytyskellot soivat vaan se, jos ei tee mitään. Oireitakin pitää lievittää, mutta enemmän kannattaa miettiä, mitä voisi tehdä juurisyille. Epänormaalista tilasta tehdään liian helposti uusi normaali. Siksi ongelman tunnistamisen lisäksi on tärkeää, että sen myös tunnustaa. Tällöin havainto johtaa toimintaan. Väsymys voi olla loukku, koska uupumustilassa negatiiviset ajatukset itsestä valtaavat alaa eikä ihminen osaa pitää itseään hyvinvoinnin arvoisena ja etsiä positiivisia asioita elämäänsä. Ennakoiva purjehtija Hyvinvoinnin talon neljäs kulmakivi, variaatio, on hyvä tapa etsiä ulospääsyä oravanpyöristä ja noidankehistä. Vaihtelua kannattaa etsiä joka päivään, viikkoon, kuukauteen ja vuoteen. Vanha viisaus ”vaihtelu virkistää” pitää paikkansa. Omalta tuntuva tekeminen palauttaa ja lisää tasapainoa. Elämänhistoria vaikuttaa siihen, mikä koetaan tasapainoksi. Hektisen kauden jälkeen seesteisyys voi olla parasta variaatiota. Klassinen harjoitus on miettiä kolmesta viiteen sanaa, jotka kuvaavat päivittäistä tekemistä ja etsiä sitten niille aivan vastakkaista tekemistä. Konkreettisen asian, kuten tietokoneen tai istumisen, hoksaa helposti ja keksii sille vastinparin. Abstrakti asia kuten vastuu voi olla hankalampi. – Muistakaa olla vapaalla vastuuttomia ja hyödyttömiä, Lähteenkorva hihkaisee, eikä tietenkään tarkoita edesvastuuttomuutta vaan kykyä irrottautua suorittamisesta ja itsensä unohtavasta kiltteydestä. Hyvinvoinnin kulmakivien tasapaino vaihtelee, eikä sitä kannata säikähtää. Tasapainon etsiminen on kuin purjehdusta. Kannattaa opetella tuntemaan meri ja purjevene ja toimia ennakolta, proaktiivisesti. – Omasta persoonasta löytyy ydin ja punainen lanka hyvinvointiin. Levolla ja lovella päästään jo aika pitkälle. Yksi tämän päivän tärkeimmistä hyvinvointitaidoista on karsiminen. Suurimmalla osalla meistä on liikaa tekemättömiä töitä, tavaroita ja kavereita. Tehkää mielen konmarit, Satu Lähteenkorva yllyttää. Pyskologi Satu Lähteenkorva Psykologipalvelu Coresta puhui keväällä 2019 valtakunnallisessa Liikkuva ja oppiva yhteisö -seminaarissa hyvinvoinnin kulmakivistä.
Liikkuva koulu ei lopu
Liikkuva koulu -toimintaa on toteutettu suomalaisissa peruskouluissa pian kymmenen vuoden ajan. Hallituskauden ja Liikkuva koulu -kärkihankkeen päättyminen on herättänyt paljon kysymyksiä ja huolta ohjelman jatkumisesta. Vaikka kärkihanke päättyi, Liikkuva koulu ei lopu. Liikkuva koulu alkoi vuonna 2010 pilotilla, jossa oli mukana 45 koulua 21 kunnasta. Ensimmäisissä seminaareissa tunsin jokaisen osallistujan nimeltä. Ohjelma on sittemmin ollut hallitusohjelmassa kolme kertaa ja laajentunut koskemaan yli 90 prosenttia peruskouluikäisistä lapsista ja nuorista. Vuoden 2019 valtakunnallisessa seminaarissa oli mukana lähes 1 500 osallistujaa varhaiskasvatuksesta, peruskouluista ja oppilaitoksista. Karvin toteuttamassa Liikkuvan koulun arvioinnissa todettiin, että Liikkuva koulu -ohjelman kärkihankekaudella on pystytty muuttamaan koulujen toimintakulttuuria ja koulupäivien rakennetta liikkumista ja istumisen vähentämistä suosiviksi. Kouluissa on muokattu tiloja ja asenteita, raivattu tilaa liikkumiselle, hankittu välineitä sekä koulutettu oppilaita ja henkilökuntaa. Esimerkiksi toiminnallisten opetusmenetelmien käyttäminen on yleistynyt, ja oppitunneilla lähdetään yhä useammin pois luokkahuoneesta koulupihalle tai koulun lähiympäristöön. Perusta toiminnan jatkumiselle ja kehittymiselle on siis vankka. Kärkihankevaiheessa kuntien Liikkuva koulu -toimenpiteitä rahoitettiin budjettivaroista kolmen vuoden aikana yhteensä yli 16 miljoonalla eurolla. Liikkuva koulu -avustuksissa on alusta saakka ollut omarahoitusvaade, joka kärkihankevaiheessa oli 50 prosenttia. Kuntien omat panostukset siis tuplasivat kärkihankevaiheessa koulupäivien liikkunnallistamiseen käytetyt resurssit. Kuntien omat rahalliset panostukset toimintaan ovat tärkeässä roolissa nyt kun toiminnan avustaminen budjettivaroista päättyy. Kun tavoitteena on koko koulun toimintakulttuurin muuttuminen, vievät muutokset aikaa. Yläkouluissa muutos on kaikilla koulujen toimintaa kuvaavilla mittareilla ollut alakouluja hitaampaa. Myös erityisryhmiin ja vähän liikkuviin oppilaisiin tulisi kiinnittää jatkossa erityistä huomiota. Tekemistäkin siis vielä riittää, mutta opettajat ja koulut eivät ole jatkossakaan yksin työnsä kanssa. Liikkuva koulu -ohjelman ja verkoston tuki kouluille ja kunnille jatkuu myös kärkihankevaiheen jälkeen. Paikallista työtä tuetaan esimerkiksi koulutusten, koordinaation, tutkimuksen ja viestinnän avulla. Ohjelman tukipalvelut kuten Nykytilan arviointi -työkalu, valtakunnalliset ja alueelliset seminaarit sekä verkkosivujen suosittu Ideat-osio ovat tarjolla maksutta kuten tähänkin asti. Toivomme myös teiltä palautetta, miten voimme ohjelmana tukea luokkanne, koulunne tai kuntanne Liikkuva koulu -toiminnan etenemistä. Liikkuva koulu -ohjelmakokonaisuuden yhteinen Liikkuva ja oppiva yhteisö -seminaari järjestetään jälleen keväällä 2020. Toivon, että yleisössä on tälläkin kertaa sekä tuttuja että uusia kasvoja! Antti Blom ohjelmajohtaja
Liikkuvat aivot oppivat paremmin
Aivotutkija Minna Huotilainen antaa reseptin muistin säilyttämiseen ja kasvattamiseen: aivot tarvitsevat sekä liikuntaa että uuden oppimista. Amerikkalaisissa teinisarjoissa porukan älykkö on se laiha tyyppi, jolla on silmälasit ja joka pelkää palloa, tai se ylipainoinen kaveri, joka ei koskaan poistu tietokoneelta. Tyhmä, urheilullinen nuori ei olisi edes päässyt yliopistoon, ellei harrastaisi futista. Aivotutkimus antaa näihin stereotypioihin toisenlaisen näkökulman, sillä tutkimukset osoittavat, että liikunnallinen elämäntapa vaikuttaa aivojen rakenteeseen ja toimintaan.   – Liikunta vaikuttaa myönteisesti muistiin, tarkkaavaisuuteen ja oppimiseen. Liikuntaa harrastavien aivot myös ikääntyvät hitaammin, kasvatustieteen professori, aivotutkija Minna Huotilainen kertoo. – Kun liikuntaa lisätään, aivojen verenkierto paranee, toiminnan ohjauksessa tärkeä otsalohko on aktiivisempi, valkean aineen radat eli eri aivoalueiden väliset yhteydet vahvistuvat, aivokuori vahvistuu ja syntyy uusia hermosoluja. Liikkuminen juuri ennen oppimista tai oppimisen aikana parantaa sekä oppimistuloksia että muistijäljen säilymistä. Heti kun liikunta alkaa, aivoissa tapahtuu isoja, suoraan vireystilaan ja oppimiskykyyn vaikuttavia kemiallisia muutoksia: dopamiinitaso ja serotoniinitaso nousevat, ja hermokasvutekijän määrä kasvaa. – Muutoksia nähdään jo parinkymmenen sekunnin jälkeen. Huotilainen kertoo tutkimuksista, joissa toisilla on lyhyt, parin minuutin liikuntahetki ennen älykkyys- tai oppimistestiä, ja toiset istuvat ennen testausta. – Se ryhmä joka istuu, ei pääse testissä näyttämään omaa osaamistaan, koska aivot on ajettu istumisella lepotilaan. Pyrähdys aktivoi aivot Oppimistulos on parhaimmillaan heti vauhdikkaan liikunnan jälkeen, vaikka liikuntatuokio olisi lyhytkin. Liikuntapyrähdyksen aikana hippokampuksessa syntyy uusia hermosoluja. Tämä todistettiin hiljattain rottien punttisalikokeessa, jossa rotat tekivät sekä kestävyys- että voimaharjoittelua. Mitä enemmän eläimet juoksivat, sitä enemmän uusia soluja syntyi. – Uudet hermosolut ovat tosi herkkiä. Niiden pitää päästä heti luomaan yhteyksiä muihin hermosoluihin tai ne kuolevat, Huotilainen kuvailee. Yhteyksien luominen tarkoittaa käytännössä muistialueen aktivoitumista eli muistin käyttämistä – toisin sanoen uusien asioiden oppimista. Uudet solut jäävät henkiin, kun oppiminen on riittävän haastavaa, mutta ei liian vaikeaa. – Muistin säilyttämisen resepti on yksinkertainen: sekä liikuntaa että uuden oppimista tarvitaan, jotta hippokampus voi kasvaa. Liikkuva ja oppiva yhteisö -seminaarin osallistujat pääsevät testaamaan, kuinka lyhyt mutta vaikuttava liikuntahetki mahtuisi oppitunnin lomaan. Jokainen tekeekahdentoista sekunnin pyrähdyksen ja palaa sitten muina miehinä paikoilleen. – Lasten kanssa järjestyshäiriöitä tulee ehkä ensimmäisellä kerralla, mutta ei enää sitten kun tästä tulee rutiini, Huotilainen vinkkaa. Toisia huomioivaa käytöstä puolestaan voi vahvistaa rytmikkäällä yhteisliikkumisella. Videointitutkimuksissa on huomattu, että laulu- ja tanssileikkien jälkeisissä tilanteissa lapset esimerkiksi antavat useammin lelun toiselle. – Italialaisten tutkijoiden mielestä tämä johtuu aivojen peilisolutoiminnasta, jota erityisesti rytminen tekeminen aktivoi. Kun taputamme samaan tahtiin, peilisolujärjestelmä saa vahvistusta siitä, että olemme samaa ryhmää, Huotilainen sanoo. Unta palloon Puolet oppimisesta tapahtuu yöllä. Öiseen aikaan aivot perkaavat uutta tietoa ja siirtävät opittua pitkäkestoiseen muistiin. – Aivot ottavat vanhassa muistissa olevaa tietoa esille, vertaavat sitä uuteen ja pyrkivät rakentamaan niistä jonkinlaista kokonaisymmärrystä. Tämä uusi kokonaisuus pyritään siirtämään pitkäkestoiseksi muistijäljeksi. Aivojen yöllinen tehtävä on rankka, ja kestää monta tuntia – Se vaatii sitä, että aivot käyvät eri univaiheissa – on kevyttä unta, syvää unta, REM-unta, ja sitten lähdetään uudelle kierrokselle, Huotilainen kuvailee. Kun uusi tieto on saatu siirrettyä pitkäkestoiseen muistiin, se pysyy hyvin tallessa, mutta siirtoprosessi on herkkä. Sen vuoksi useimpien kannattaa nukkua 7,5-8 tuntia yössä. Kun uni on hyvää, myös muistijäljet ovat laadukkaampia – Jos nukkumaanmeno siirtyy paljon, syntyy unen laatua heikentävä jetlag eli aikaerorasitus, Huotilainen sanoo. – Unta korjaamalla oppimista voi parantaa, ja yksi tapa parantaa sitä on se, että päivään kuuluu riittävästi fyysistä aktiivisuutta, Minna Huotilainen muistuttaa. Unen pikahuolto-opas Minna Huotilaisen mukaan: Ole aktiivinen päivällä. Ulkoile aamu- tai keskipäivällä. Käytä kirkasvaloa talvipäivisin. Viilennä ja pimennä makuuhuone illalla Mieti mitä syöt viimeiseksi illalla. Rajoita ruutuaikaa myöhään illalla. Rauhoita viimeiset 1–2 tuntia ennen nukkumaanmenoa. Aivotutkija Minna Huotilainen puhui keväällä 2019 Liikkuva ja oppiva yhteisö -seminaarissa otsikolla Miksi liikkuvat aivot oppivat? Huotilainen toimii professorina Helsingin yliopiston Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikössä.
Kun valaistus on oikea, jokainen loistaa
Liikkuva ja oppiva yhteisö -seminaarissa pureuduttiin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön perusteisiin kouluissa sekä kuultiin yhdenvertaisuuden toteutumisesta Helsingin kaupungin liikuntapalveluissa. Kouluterveyskysely paljastaa, että kiusaamista on paljon, ja sitä on kaiken tyyppisissä oppilaitoksissa. Syrjivä kiusaaminen kohdistuu erityisesti erilaisiin vähemmistöihin. Opetusneuvos Satu Elo Opetushallituksesta muistuttaa, että kouluilla on velvollisuus vaikuttaa asenteisiin. Laki määrittelee, että jokaisen oppilaitoksen on arvioitava ja edistettävä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista suunnitelmallisesti. – Suunnittelun tarkoitus on luoda yhteinen käsitys esimerkiksi siitä, millainen on tasa-arvoinen ja yhdenvertainen koulu, mitkä ovat sen esteet, miten konkreettisesti puututaan häirintään, miten monimuotoisuus tehdään näkyväksi, ja miten lapset ja nuoret kokevat koulun arjen, hän luettelee. Oppilaiden ymmärrys omista mahdollisuuksistaan kuten siitä mikä voisi olla tuleva ammatti, muotoutuu jo varhain, kenties jo esiopetuksen tai varhaiskasvatuksen puolella. Myös sukupuoli on läsnä jo lapsuudessa ja kehittyy vähitellen lapsen ja nuoren kasvaessa. – Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden pitäisi olla mukana paitsi siinä mitä opetamme, myös siinä miten kohtaamme ihmisiä ja mitä toimintaa kouluissa järjestämme, Elo toteaa. Opettajalle yksi tärkeä työkalu on tunnistaa, miten omat ennakkokäsitykset vaikuttavat oppilaan ohjaamiseen ja arviointiin. Sukupuolitietoinen opettaja ymmärtää myös sukupuolta muokkaavia kulttuurisia ja sosiaalisia tekijöitä sekä osaa tukea oppilaan kasvua ja sukupuoli-identiteetin rakentumista silloinkin, kun oppilas on epävarma sukupuoli-identiteetistään. Koulutasolla vaikuttaa siltä, että osaamista ja resursseja kunnollisten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien tekemiseen puuttuu. Apua on kuitenkin saatavilla. – Materiaaleja löytyy tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvaltuutetuilta, sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksiköstä sekä oikeusministeriön ihmisoikeusyksiköstä, Elo listaa. – Liikunnan parissa tasa-arvokysymykset tulevat luontevasti esille ja niistä voi saada aikaan hyviä keskusteluja, Satu Elo kannustaa. Pitkäjänteistä työtä Helsingin kaupungin liikuntapalveluissa on rakennettu kymmenisen vuotta lapsille ja nuorille yhdenvertaisia mahdollisuuksia liikkumiseen. Liikunnan suunnittelija Tytti Soini tiivistää tavoitteen Susan Cainin sanoihin: ”Jokainen meistä loistaa, kun valaistus on oikea.” – Kymmenen vuotta sitten nähtiin, että päävastuu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksista on urheiluseuroilla. Liikunta- ja harrastuskulttuuri oli niiden näköistä, ja kaupungin tukemien seurojen palveluista hyötyivät lapset, jotka liikkuvat muutoinkin, hän kertoo. Kun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan saatiin kirjaus harrastamisen edistämisestä, saatiin myös resursseja tilanteen kartoittamiseen. Nyt kaupungilla on kolmiportainen malli, joka mahdollistaa liikkumisen ja harrastamisen mahdollisimman monelle. – Ensimmäisellä portaalla on kaikille tarkoitetut matalan kynnyksen liikuntapalvelut, toisella portaalla huomioidaan erityistarpeet ja kolmannella portaalla ovat henkilökohtaisen ohjauksen palvelut yläkoululaisille sekä 18–29-vuotiaille nuorille aikuisille, Soini kuvailee. Matalan kynnyksen palvelut suunniteltiin purkamaan harrastamisen esteitä. – Ensinnäkin piti kehittää joko kokonaan ilmaisia tai kustannuksiltaan kohtuullisia palveluja ja saada kaikille alakoululaisille mahdollisuus liikunnan harrastamiseen lähellä kotia tai koulua heti koulupäivän jälkeen. Toiseksi tarvittiin palveluja lapsille, jotka harjoittelevat perusliikuntataitoja ja kokevat ehkä olevansa liikkujina huonompaa kastia. – Vastauksista kuulsi selkeästi läpi se, että urheiluseurat eivät ole minua varten, koska en ole taitava, Soini toteaa. Kolmanneksi tutkittiin urheiluseurojen kanssa osallisuutta. Entä jos tarjolla olisi tiloja, välineitä ja osaavat ohjaajat, mutta lapset saisivat vaikuttaa sisältöihin? Tarpeeseen räätälöity tuki Matalan kynnyksen palveluihin kehittyivät EasySport alakoululaisille, FunAction 13–17-vuotiaille ja NYT-liikunta 18–29-vuotiaille. Kuhunkin malliin kuuluu liikuntarjotin, jolta voi valita tunteja 25 euron kausikortilla. FunAction-lajeihin voi käydä tutustumassa myös liikunnanopettajan kanssa koulupäivän aikana järjestettävillä demotunneilla. Kohdennetyt pienryhmät suunniteltiin tiiviissä yhteistyössä perusopetuksen kanssa. – Painonhallintaryhmät perheille illalla, nivelluokat, osana koulupäivää olevat ryhmät sairaalakoulusta palaaville, sosiaalisesti syrjäänvetäytyvät..., Soini luettelee. – Aloitteentekijä voi olla kuka tahansa koulun henkilökunnasta. Liikuntapalvelut vastaa toiminnan organisoimisesta ja ryhmien vetämisestä. NYT-liikuntaneuvonnan kehittämiselle keskeistä on ollut verkostoituminen niiden tahojen kanssa, jotka työskentelevät vailla työtä ja opiskelupaikkaa olevien nuorten parissa. – NYT-liikuntaneuvontaprosessi kestää kolmisen kuukautta. Tavoitteena on saada arkiaktiivisuutta lisääntymään monipuolisesti, Soini avaa. Tuorein kehitteillä oleva pilotti on KouluPT-toiminta yläkoululaisille. Luottamuksellisen suhteen syntymiseksi oppilaita tavataan kerran viikossa. Nuorten asettamia tavoitteita ovat usein arkiliikunnan lisääminen ja harrastuksen löytäminen. Yllättävää on ollut nuorten sitoutuminen. – Yli 80 prosenttia osallistuneista sitoutuu toimintaan ja suorittaa jakson loppuun. Nuorten rohkeus on lisääntynyt ja he pystyvät harrastamaan liikuntaa itsenäisesti tai jonkun kaverin kanssa, Tytti Soini iloitsee.
Kuinka Liikkuva koulu juurtuu osaksi kunnan omaa toimintaa?
Kun kaupunginvaltuusto asettaa tavoitteeksi lasten ja nuorten liikkumisen lisäämisen, kouluilla on perusteet vaatia sille resursseja. Vantaalla ja Hämeenlinnassa liikkumisen lisääminen on kirjattu kaupunkien strategiaan. Vantaan perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo ja Hämeenlinnan opetustoimen johtaja Mika Mäkelä kertoivat Liikkuva ja oppiva yhteisö -seminaarissa, että strategiatyön keskiössä on lasten ja nuorten hyvinvointi. – Vantaalla liikkumisen lisääminen on osa hyvinvointitavoitteita. Kaupunginvaltuusto on kirjannut tavoitteeksi, että vähintään tunnin päivässä liikkuvien ja kerran viikossa jotakin harrastavien oppilaiden määrä kasvaa, Ilkka Kalo kertoo. Toteutumista seurataan joka toinen vuosi tehtävällä kouluterveyskyselyllä. Kyselyn pohjalta kullekin koululle on tehty myös oma kortti lähtötasosta. – Kortista näkyy, kuinka moni 4.–5.- ja 8.–9.-luokkalainen harrastaa liikuntaa vähintään tunnin päivässä. Jotta tietoa voisi käyttää tehokkaasti johtamisessa, sitä tarvittaisiin lisäksi kyselyiden väliseltä ajalta. – Pohdimme parhaillaan, miten liikkumista voisi seurata koulun arjessa. Kouluille on hankittu sitä varten aktiivisuusrannekkeita, Kalo avaa. Kalo painottaa, että kun kaupunginvaltuusto itse asettaa kovia tavoitteita, kouluilla on legitimiteettiä vaatia rahoitusta ja toimintaa. Keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi Vantaan koulut miettivät itse. Viime lukuvuonna panostettiin viiteen osa-alueeseen: koululiikunnan ja liikunnallisen toimintakulttuurin kehittämiseen, kerhotoimintaan, oppilaiden osallisuuden vahvistamiseen, MOVE!-mittausten tulosten hyödyntämiseen sekä olosuhteisiin ja välineisiin. Kalo nostaa esiin oppimisympäristöjen kehittämisen. Kouluilla, joilla peruskorjaus on edessä vasta parin-kolmenkymmenen vuoden päästä, mietitään miten ympäristöä voisi tuunata tai miten koulu voisi itse kehittää toimintaansa pienemmällä euromäärällä. – Tulokset ovat olleet hyviä varsinkin silloin, kun opettajat ja oppilaat ovat olleet mukana ideoimassa. Eriarvoistumista ennaltaehkäisee yhteistyö kouluterveydenhuollon ja kuraattoritoiminnan kanssa. Perheille on tarjolla uimalippuja sekä liikuntapalveluiden järjestämiä aktiviteetteja. Sporttikaveri auttaa tarvittaessa lapsia ja nuoria etsimään sopivaa liikuntaharrastusta. Siitä hyötyvät erityisesti syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret.  – Sporttikaveri pohtii nuoren kanssa, mikä voisi olla sopiva laji ja lähtee mukaan kokeilemaan. Usein käy niin, että jos laji on hyvä, oppilas pääsee muutaman kerran jälkeen harrastukseen kiinni, Kalo kertoo.  Toimintakulttuuri auttaa irti pulpetista Hämeenlinnassa liikkuminen löytyy kaupungin strategiassa hyvinvointiin, aktiiviseen kansalaisuuteen ja resurssiviisaaseen kaupunkiin liittyvistä tavoitteista.  – Liikkuminen liittyy koko opetussuunnitelman uudistamiseen, ja siihen miten oppilaan rooli muuttuu tekijäksi ja toimeenpanijaksi. Resurssiviisaus näkyy esimerkiksi pyöräilykulttuurin edistämisenä, Mika Mäkelä sanoo. Jotta oppilaat saataisiin irti pulpeteista, Hämeenlinnassa on lähdetty muovaamaan toimintakulttuuria ja toimintaympäristöä. Irrallisten juttujen sijaan halutaan luoda pysyviä, koulujen omaan toimintaan nivoutuvia käytänteitä.  – Koulujen ja seurojen yhteistyötä on tiivistetty, olemme pyrkineet saamaan mukaan perheitä, ja välkkäritoiminta on ollut aika tiivistä, Mäkelä luettelee. Liikuntakärryillä liikuntavälineet saadaan myös väistötiloihin, joissa opiskelee noin neljäsosa oppilaista, kouluPT antaa henkilökohtaista ohjausta vähemmän liikkuville yläkoululaisille, ja koulupäivän jälkeen tyhjät liikuntasalit aukeavat höntsäkulttuurille. – Hyvän vastaanoton ovat saaneet esimerkiksi hikiloikkarit eli opettajat, jotka suunnittelevat ja toteuttavat kollegoiden kanssa oppitunteja mahdollisimman toiminnallisesti, Mäkelä mainitsee. Mäkelä pohtii liikunnan mahdollisuuksia myös oppilashuollossa, jonka palvelut eivät tavoita poikia yhtä hyvin kuin tyttöjä. – Onko oppilashuollon toiminta sen tyyppistä, että se ei tavoita poikia – esimerkiksi yksilökohtaamiset kuraattorin tai psykologin luona yhdessä tilassa? Voisiko liikunta tai muu toiminnallisuus auttaa poikia avaamaan sanaista arkkuaan? Mika Mäkelä kysyy. Perusteita rahoitukselle Hämeenlinnassa Liikkuvaan kouluun sitoutettiin ensimmäiseksi koulujen johto. Rahoitus käytettiin aluksi kokonaan toimintaan, mutta pari vuotta sitten hallinto alkoi kaivata apukäsiä. Nyt Liikkuvalla koululla on oma koordinaattori. Budjetti on kasvanut lukuvuoden 2014–2015 reilusta 60 000 eurosta viime lukuvuoden 120 000 euroon, josta puolet on omaa rahaa. Vantaalla kaupungin velkataakan vähentäminen loi haastavat puitteet Liikkuvan koulun vakinaistamiselle. 2016 Ilkka Kalo ja liikuntatoimen johtaja Veli-Matti Kallislahti kuitenkin rohkaistuivat esittämään, että toimintaan budjetoitaisiin 100 000 euroa omaa rahaa. – Kerroimme, kuinka hyviä tuloksia kuudessa vuodessa on saatu aikaan valtion hankerahalla, ja saimme vakinaistettua kaksi liikunnanohjaajaa, jotka pyörittävät Liikkuvaa koulua, Kalo myhäilee tyytyväisenä. Sekä Vantaalla että Hämeenlinnassa kehitetään tulos- ja palvelualat ylittävää yhteistyötä. Vantaalla pistettiin pystyyn iso tempaus koulujen ja kunnan maankäyttösektorin kesken koulumatkaliikunnan edistämiseksi. – Oppilaat piirtävät reittejä omasta liikkumisestaan. Maankäyttö saa reitit ja huolehtii liikenneturvallisuudesta: poistaa puskat, auraa ja hiekoittaa talvireitit, Ilkka Kalo kuvailee.
Oppilaat tekemässä siltaa.
Mitä tehdä, kun kuperkeikka on kadoksissa?
Neljä naista tuijottaa tiukasti edessään olevia peilejä ja yrittää seurata kynällä tähden muotoista kujaa. Muut seuraavat ympärillä, miten peilin kautta piirtäminen onnistuu. Liikkuva ja oppiva yhteisö -seminaari antoi vinkkejä motorisen oppimisen vaikeuden tunnistamiseen ja tukemiseen. Ensimmäinen puhaltaa. Toinen nauraa. Kolmannen kynä jumittaa paikoillaan. – Tästä ei pääse mihinkään. Tiedän, että on muitakin suuntia, mutta aivot eivät löydä niitä, hän huudahtaa. Esimerkiksi tältä voi tuntua motorisen oppimisen vaikeus (developmental coordination disorder eli DCD).  – Jos uuden asian oppiminen on aina näin työlästä ja hidasta, kuinka moni jaksaa, kysyy liikuntatieteen tohtori Piritta Asunta. DCD-lapsilla voi olla haasteita hienomotoriikassa, karkeamotoriikassa tai molemmissa. Pulmia aiheuttavat esimerkiksi rytmiset ja sarjalliset liikkeet, kehon keskiviivan ylitys tai hyppely. – Nopeat suunnanmuutokset eivät ole riittäviä, joten lapset törmäilevät ja kompuroivat peleissä. Heillä on ongelmia tulkita etäisyyksiä, ja liikkuvan kohteen seuraaminen on erityisen vaikeaa, Asunta kuvailee. Lapset peittelevät omaa kömpelyyttään vaikkapa hassuttelemalla. Kun lapsi tulee vanhemmaksi, hän alkaa vältellä liikunnallisia pelejä ja leikkejä, sillä kukapa haluaisi tulla jatkuvasti nolatuksi – Matematiikan osaamattomuus ei näy samalla tavalla kaikille. Syrjäytyminen on todellinen riski, Asunta muistuttaa. – Motorisia taitoja tarvitaan arjessa pukemisesta syömiseen. Jo alle kouluikäisillä on enemmän masennukseen ja ahdistukseen liittyviä oireita kuin niillä, joilla motorinen oppiminen on normaalia. Tuki ehkäisee syrjäytymistä Vaikka DCD on yleinen – paristakymmenestä oppilaasta keskimäärin yksi kärsii motorisen oppimisen vaikeudesta, useammin pojat kuin tytöt – se jää helposti tunnistamatta. – Vain viidellä prosentilla motoriikan oppimisvaikeus on ainoa oire. Se voi peittyä muiden kehityksellisten, neurobiologisten haasteiden, esimerkiksi autismin, dysleksian tai adhd:n, alle. Tilanteen voi arvioida nopeasti täyttämällä verkosta löytyvän MOQ-T-lomakkeen (ekapeli.fi/moq-t). Lomake on luotettava apuväline DCD:n tunnistamiseen, asian puheeksi ottamiseen, moniammatilliseen yhteistyöhön ja seurantaan.  Puolella lapsista haaste on pysyvä, puolella se vähenee tai häviää kehityksen myötä. Tuki kannattaa, sillä liikkumisen ja motoristen taitojen harjoittaminen tukee myös kielen kehitystä, matemaattisia taitoja ja keskittymiskykyä. – Parhaimmillaan se vähentää yhteiskunnasta syrjäytymisen riskiä, Piritta Asunta painottaa.  Lappeenrannassa lähdettiin lisäämään kuntatasolla koulujen tietoisuutta motorisen oppimisen vaikeudesta, ja henkilökuntaa perehdytettiin MOQ-T-lomakkeeseen. – Koulumaailma on täynnä lapsia, jotka eivät tule löydetyksi, koska annamme niin hyvää erityisopetusta äidinkielessä, matematiikassa sekä käyttäytymisen ja tarkkaavaisuuden haasteissa, erityisopettaja Hannele Heikkilä sanoo. Heikkilä rakensi viime syksynä motoristen oppimisvaikeuksien tueksi kolmiportaisen mallin, ja nyt kaikissa Lappeenrannan kouluissa toimii oma Loikkis-motoriikkakerho. – Yleinen tuki toteutuu, kun Liikkuvan koulun perusasiat ovat kunnossa. Lokkis-kerhot ovat tehostettua tukea, ja erityistä tukea liikunnanohjaajan ja fysioterapeutin tuki, Heikkilä listaa. Kuperkeikka kuntoon Liikunnanohjaaja Jonna Haapiainen kertoo, että Loikkis-kerhossa opetellaan kehontuntemusta ja harjoitellaan niin hyppyjä kuin hienomotoriikkaakin. Jos kuperkeikka on kadoksissa, sitä lähdetään etsimään pala kerrallaan. Mielikuvat auttavat hahmottamista: leuka rintaan ja selkä pyöreäksi kuin omena. – Koska toistoja tarvitaan paljon, lapset saavat henkilökohtaisia liikuntaläksyjä. Läksyt ovat oppilaille tosi mieluisia, ja usein kuperkeikkaa tai hyppyjä repun yli on harjoitellut koko perhe, Haapiainen kuvailee. Toiminta kantaa hedelmää. Edistyksestä kertoo esimerkiksi se, että tokaluokkalainen, pienestä saakka kömpelö Kalle sanoo pomppimista mukavaksi. Kalle on jopa pistänyt välitunnilla pystyyn oman Loikkiksen. Villen vanhemmat ihmettelivät, miksi matematiikka ja äidinkieli alkoivat yhtäkkiä sujua. Kotona tehty MOQ-T paljasti, että karkeamotoriikan solmujen avautuminen oli avannut solmuja myös muissa aineissa. – Niilo on saanut kurottua umpeen puuttuvia taitoja niin, että hän pystyy osallistumaan täysivaltaisena jäsenenä koko luokan liikuntatunneille, Jonna Haapiainen ja Hannele Heikkilä iloitsevat.
Icehearts – luottamusta ja joukkueurheilua
Icehearts-järjestö on onnistunut menestyksekkäästi yhdistämään sosiaalityön ja joukkueurheilun tukiessaan syrjäytymisvaarassa olevia lapsia ja nuoria. Toimintamallin mukaan heitä luotsataan esikouluiästä aikuisuuden kynnykselle niin vapaa-ajalla kuin koulumaailmassa. Jääkiekko-, jalkapallo-, tai salibandyjoukkueisiin valitaan lapset pääasiassa jo esikouluiässä yhdessä sosiaalitoimen sekä päiväkotien ja koulujen henkilökunnan kanssa. Icehearts-idean isä Ville Turkka huomasi sosiaalikasvattajan työssään, että lasten ja perheiden ongelmat tiedetään melkein aina jo päiväkodissa. Eikö tukea kannattaisi tarjota riittävän ajoissa? Toisaalta hän oli nähnyt, kuinka lastenkotien nuorilla ei ole harrastuksia, mikä on saattanut olla yksi syy siihen, että tie on johtanut ongelmallisiin porukoihin. Entinen ykkösdivarin jääkiekkoilija kirjoitti paperille Dream Team. Pian hän päätti siirtyä ideainnovoinnista käytännön toteutukseen ja lähti Ilkka-isänsä kanssa kiertämään vantaalaisia esikouluja. Ensimmäinen jääkiekkojoukkue aloitti syksyllä 1996. Nyt eteläisen Suomen kaupungeissa toimii 41 kolmen eri lajin joukkuetta, joissa kussakin on 25 pelaajaa. Aluksi toiminta oli suunnattu pojille, mutta nyttemmin on perustettu ryhmiä myös tytöille. Perusturvallisuutta paikkaamaan Juurisyy tunne-elämän ja käyttäytymisen häiriöille löytyy perusturvallisuuden puutteesta, johon ovat johtaneet rakkaudettomuus, äidin mielenterveysongelmat, parisuhteen toimimattomuus, taloudelliset vaikeudet, eikä vanhempien matala koulutustaso ole omiaan parantaman tilannetta. – Ainoa mahdollisuus paikata heikkoa perusturvaa on kertoa lapselle, että tässä ajassa ja paikassa juuri sinä olet se tärkein ihminen minulle. Ehkä makein juttu mitä itse olen kokenut on nähdä, kuinka lapsi alkaa luottaa siihen että tuo turvallinen aikuinen tykkää minusta. Kaikki on hyvin ja me voidaan kimpassa tehdä asioita, Turkka kuvailee Liikkuva ja oppiva yhteisö -seminaarin yleisölle Tampereella. – Opetamme lapsille sosiaalisen käyttäytymisen aakkoset ja autamme myös perhettä kasvutarinassa. Luottamuksen syntymisen kannalta on tärkeää, että Icehearts sitoutuu luotsaamaan lapsia 12 vuotta, esikoulusta toisen asteen opintoihin. Luottamuksen saavuttaminen ei käy kädenkäänteessä. – Kolmasosalla oli puutteita perusturvassa, ja osa heistä vaati kahdeksan vuotta aikaa luottamuksen oppimiseen. Sinnikäs läsnäolo palkitsi kasvattajan, kun 14-vuotiaiden poikaporukka halusi itse osoittaa olevansa luottamuksen arvoinen. Pojat eivät halunneet leirikeskuksessa saunaan, mutta lupasivat olla kiusaamatta ketään sillä aikaa kun kasvattaja oli löylyttelemässä. – Henkisen voiman kasvu oli aivan jäätävää ja liikuttavaa. Kun tulin saunasta ja huutelin, että lähdetääs paistamaan rantsulle makkaraa, he tulivat siihen ympärille, että puuuuuuuuhhhh: kaikilla oli kivaa, Turkka naurattaa yleisöään. Koko kouluyhteisö hyötyy Vuosituhannen vaihteen jälkeen Icehearts alkoi suuntautua yhä enemmän koulun tueksi, kun nykyinen koulutuspäällikkö Miika Niemelä alkoi vetää toista joukkuetta. Kaikenlainen tuki koulussa, kuten kohdennetut pienryhmät sekä iltapäiväkerhojen vetäminen ovat tulleet kiinteäksi osaksi toimintaa. Kun koulutyöhön osallistuu kasvattaja, jonka ei tarvitse välittää tuntikehyksistä, siitä hyötyy koko kouluyhteisö. Joustava toimintatapa on paikallaan esimerkiksi silloin, kun luokka ei kerta kaikkiaan ole sopiva paikka lapselle. – Oppilasta ei tarvitse heittää himaan. Sieltähän ongelmat ovat peräisin. Sen sijaan kasvattaja voi ottaa tällaisen kaverin kainaloonsa ja tehdä hänen kanssaan pari viikkoa jotain aivan muuta, Turkka kuvailee. Nivelvaiheet, esikoulusta kouluun tai kouluasteelta toiselle siirtymiset ovat osalle lapsista hankalia. – Nykyään kun keräämme tyttö- tai poikajoukkueita, käymme eskareissa leikkimässä ja tekemässä havaintoja ryhmissä. Keväällä alkaa jo muotoutua ydinryhmä niistä, joilla on kaikkein hankalinta. Kun syksyllä menemme ekalle luokalle kouluun, jokainen oppilas tuntee Icehearts-kasvattajan, mikä luo turvallisuuden tunnetta, Ville Turkka sanoo. On laskettu, että sijoittamalla 50 000 € vuodessa Icehearts-toimintaan 12 vuoden ajan saadaan jopa 2,8 miljoonan euron säästöt.
Liikunnan ja kulttuurin vaihtokauppaa Helsingissä
Koulujen välinen yhteistyö kannattaa. Tätä mieltä ovat kahden helsinkiläiskoulun opettajat, jotka yhdistivät koulujensa Kalevala-päivän ja Välkkäri-toiminnan. Drumsö lågstadieskola Lauttasaaressa on rekisteröity Liikkuva koulu ja aktiivisesti mukana Välkkäri-toiminnassa eli ruotsiksi Rastis-toiminnassa. Helsingin Rudolf Steiner -koululla puolestaan tutustutaan muun muassa pohjoismaiseen jumaltarustoon ja Kalevala-päiväksi oli valmisteltu hieno teatteriesitys. Koulujen opettajat ovat tuttuja keskenään. Drumsö lågstadieskolanin opettaja Johanna Berlin kuuli Steiner-koulun Kalevala-päivästä ja kysyi, että saako hän tuoda oppilaitaan vierailulle. Steiner-koulun opettaja Risto Korkeamäki taas kiinnostui lauttasaarelaisten Välkkäri-toiminnasta. Päätettiin tehdä vaihtokaupat. Kohtaamisia ja suvaitsevaisuutta Lauttasaarelaiset ovat nyt vierailleet Kalevala-päivässä, vetäneet siellä Välkkäri-esimerkin ja odottavat puolestaan vastavierailua. Ehkä Steiner-koulun oppilaat voisivat tulla Lauttasaareen katsomaan, miten Välkkärit ohjaavat välitunteja. - Helsingin kaupunki päätti, että koululaiset saavat käyttää joukkoliikennettä ilmaiseksi tämän vuoden alusta alkaen. Tämä hieno päätös vauhditti meidän vierailuamme. Nyt ei enää tarvitse miettiä, riittävätkö bussirahat pidempiin tutustumisretkiin, sanoo Berlin. Myös opettaja Jani Sarén Lauttasaaresta arvelee, että koulujen välinen yhteistyö on melko harvinaista. - Toivoisimme, että se yleistyisi, sillä opettajat tarvitsevat vertaistukea ja vuorovaikutusta. On myös mukavaa kertoa omista toimivista ratkaisuistaan muille. Vaikka oppilaiden vuoksi tätä tietenkin tehdään. Oppilaat oppivat kohtaamaan muita ja olemaan suvaitsevaisia. Eikä kaikkea voi tai tarvitse tehdä itse. Ideoita ja inspiraatiota voi hakea muualta, Sarén ja Berlin pohtivat. Runot ja savukone tekivät vaikutuksen Lauttasaaren oppilaat olivat innoissaan Kalevala-päivästä. Ida, Sofia, kaksi Edithiä, Aleksi ja Marcus kertoivat, että Kalevala-päivä oli hurjan hyvin valmisteltu ja järjestetty. Koulun juhlasalissa esitetyt runot ja jopa savukone tekivät vaikutuksen. Välkkäreitä Lauttasaaren liikunnalliset Rastis-oppilaat kertovat olevansa sen vuoksi, että voivat kannustaa muita liikkumaan ja saavat tehdä itsekin kivoja juttuja. Samalla yhteisöllisyys koulussa lisääntyy. Lauttasaaren opettaja Johanna Berlin on jo käynyt pitämässä Rudolf Steiner -koulun oppilaille Välkkäri-koulutuksen. Osallistujat Lova, Aida, Frida, Elvin, Vincent, kaksi Amosta, Samuel ja Simon tietävät, että lasten pitää liikkua enemmän. He osallistuivat Välkkäri-koulutukseen, koska liikkuvat itse mielellään, haluavat oppia uusia leikkejä ja heidän mielestään on kiva päättää, mitä leikitään.  Välkkärit eivät lisää opettajien työtaakkaa Steiner-koulun opettaja Risto Korkeamäki kertoo, että välitunneille kaivattiin uutta. Hän innostui Välkkäri-toiminnasta ja muutkin opettajat syttyivät.  - Johanna Berlin kävi kertomassa meidän koulumme opettajille Liikkuvasta koulusta ja Välkkäri-toiminnasta. Kasvatusmielessä on mukavaa, että oppilaat koulutetaan ja he toimivat aktiivisesti. Tämä ei tuota lisää työtä opettajille, vaan pienet järjestelyt ja muutokset esimerkiksi välituntivalvonnassa riittävät. Lisäksi meillä on upea kenttä koulumme pihalla ja sitä tekee mieli hyödyntää paremmin, Korkeamäki sanoo.  Korkeamäki kertoo eurytmiasta, jossa liikutaan ryhmänä. Vähän samalla tavalla kuin kuorolaulussa lauletaan ryhmässä, tässä liikutaan yhdessä ryhmänä. Se opettaa sosiaalisia taitoja. Eurytmia on osa steinerkoulujen kasvatusfilosofiaa. Lauttasaaren oppilaille tämä oli jäänyt mieleen vierailulta ja he kertoivat oppineensa uutta.  Rudolf Steiner -koulu on nyt rekisteröity Liikkuva koulu. Tee, älä mieti! Korkeamäki haluaa kannustaa kaikkia tekemään rohkeasti uusia asioita. - Usein mietimme ja suunnittelemme liikaa, vaikka paras ratkaisu olisi vain ryhtyä toimeen. Kun keskustelet seuraavan kerran vaikkapa vierailusta toisella koululla, tee se vierailu, älä mieti liikaa. Ainakin Helsinki tarjoaa siihen nyt hyvän mahdollisuuden ilmaisilla julkisilla kulkuvälineillä, Korkeamäki innostaa.  Teksti: Katri Klinga
Vihdissä kilpailtiin oppituntisuunnittelussa – pois luokasta ja liikkumaan!
”Osaa soittaa kannelta?” Ekaluokkalainen kaksikko juoksee vihjeen luota kuvataululle, jossa komeilee Kalevalan hahmoja. Tehtävänä on yhdistää, missä kuvassa on vihjeeseen sopiva henkilö. Oikealla numerolla varustettu kuva löytyy nopeasti, ja tehtäväruudukkoon kirjataan varmoin elkein vastaus – Väinämöinen. Matka kohti seuraavaa koulun pihalle sijoitettua vihjerastia voi jatkua. Meneillään on Vihdin Kuoppanummen koulun 1M-luokkalaisten oppituntiesittely, jolla luokka kilpailee kunnan Liikkuva koulu -hankkeen suunnittelukilpailun finaalissa. Tehtävänä on ollut suunnitella toiminnallinen oppitunti, jossa kaikki sekä liikkuvat että oppivat. Kisan palkintokin on houkutteleva: koko luokan retkipäivä järjestäjätahon piikkiin. Vihdin Liikkuva koulu -hankkeen koordinaattori Pauliina Saarinen-den Hollander tietää, että kilpailussa on muutakin hyvää. Tieto Liikkuvasta koulusta leviää, ja lapset pääsevät pois luokkahuoneista koulupäivän aikana. Suunnittelu voi poikia myös uusia ideoita toiminnallisten oppituntien järjestämiseen. Kuoppanummen ykkösten äidinkielen tunnilla liikutaan ja harjoitutetaan samalla luku- ja kirjoitustaitoa. Kansalliseepoksen hahmotkin tulevat tutuiksi. – Toteutimme tällaisen samanlaisen suunnistuksen jouluna, jolloin oppilaat saivat itse suunnitella arvuuteltavat tonttuhahmot. Näin Kalevalan päiväksi päivitimme tontut Kalevalan hahmoiksi, joita olemme opetelleet Koirien Kalevalasta, ekaluokkalaisten opettaja Maria Kuusisto kertoo. Kuusiston mukaan etenkin luku- ja kirjoitustehtäviä on helppo muokata toiminnallisiksi. Toiminnallisen oppitunnin valmistelussa menee jonkin verran enemmän aikaa kuin muiden oppituntien kanssa. – Opettajan on tehtävä oppitunnilla käytettävä materiaali ja pohdittava tarkasti, miten antaa ohjeet, jotta työskentely lähtee helposti liikkeelle, Kuusisto sanoo. Oppilaille toiminnallinen tunti puolestaan antaa paljon. – Tämä on paljon vapaampi tilanne, joka vaatii itseohjautuvuutta. Olisihan tuolla vaikka keinut, mihin mennä, Kuusisto kertoo ja viittoo pihan perälle. Tälläkin kertaa rastitehtävä on kiikkuja mielenkiintoisempi. Parityöskentelyssä lukijan ja kirjurin roolit vaihtuvat säännöllisesti. Vilske on melkoista, sillä rastien välit sujuvat helpoiten juosten. Kuusisto saa tasaisin väliajoin eteensä valmiita tehtävälappuja. Vieressä tarkkaileva kilpailuraati nyökkäilee tyytyväisyyttään. Kuurupiilokertausta kasiluokalla Myös Kuoppanummen koulun yläkoululaiset ovat edenneet oppituntisuunnittelun finaaliin. 8M-luokan terveystiedon tunti alkaa tutun leikin ohjeilla: – Ovatko etsijät valmiina? Muilla on kolme minuuttia aikaa piiloutua, opettaja Mikko Marjamaa valistaa piiloleikin saloihin. 8.-luokkalainen Aapeli Paananen keskittyi taukojumpan tehtäviin. Yläkoululaiset ryntäävät piiloihinsa, ja tuokion kuluttua etsijät lähtevät hoitamaan tehtäväänsä. Jujuna on, että kun etsijä löytää piiloutuneen, hän joutuu vastaamaan terveystiedon kertaaviin kysymyksiin. Jos vastaus on oikein, piiloutuneesta tulee etsijä. Idea tällaisesta tunnista tuli oppilailta. Kilpailua varten luokassa mietittiin myös polttopallo-oppituntia, mutta suunnitelma kaatui liian vähäiseen liikkumiseen. 15-vuotias Jere on etsintätehtävissä. Hänen mielestään piiloleikki oppitunnilla on paljon hauskempaa kuin luokassa istuminen. Kokeeseen kertaaminenkin sujuu huomaamatta. – Tätä voi soveltaa alemmilla luokilla vaikka matematiikan kertotauluihin, Jere huomauttaa. Ajan loppuessa oppilaat kerääntyvät takaisin luokkaan. Oikeita vastauksia kertyi reippaasti enemmän kuin vääriä, ja kaikki piiloutujat löydettiin ainakin kertaalleen. Liikunnallinen päivä päättyy vielä spontaaneihin taukojumppaesityksiin. Aivonystyröitä harjoituttavia tehtäviä keksivät niin 8.-luokan oppilaat kuin kisan tuomaritkin. Raatiin kuuluva Pauliina Saarinen-den Hollander on päivään tyytyväinen. Ajatuksissa on, että samankaltainen kisa käydään myös tulevina vuosina. – Tämä oli ensimmäinen vuosi, kun tällainen kilpailu järjestettiin. Oli kiva huomata, että oppilaat olivat oikeasti päässeet vaikuttamaan suunnitteluun. He olivat esimerkiksi miettineet, miten kaikki saataisiin liikkeelle ja kuinka suunnitelmaa voitaisiin soveltaa muihin oppiaineisiin, hän kertoo.
Kontiolahti satsaa oppilaiden hyvinvointiin
Liikkuva koulu -toiminta rantautui itäsuomalaiseen Kontiolahden kuntaan vajaat viisi vuotta sitten. Nyt liikunnallisuudesta on tullut osa kunnan ylä- ja alakoulujen arkea. Tänä keväänä Kontiolahdella seurataan, miten liikunnallisemmat koulupäivät ovat parantaneet oppilaiden hyvinvointia. Pohjois-Karjalassa sijaitseva Kontiolahden kunta lähti mukaan Liikkuva koulu -ohjelmaan vuonna 2014. Opetuspäällikkö Teemu Piiraisen ja yläkoulun rehtori Auli Pulkin mukaan toiminta startattiin kunnan kymmenessä alakoulussa ja pari vuotta myöhemmin myös Kontiolahden yläkoulu liittyi mukaan. – Kunnassamme on nähty ehdottoman tärkeänä kehittää kouluopetusta ja koulupäivien rakennetta liikuntaystävällisemmiksi. Uskomme, että kouluiässä opittu liikunnallinen elämäntapa lisää lasten ja nuorten hyvinvointia sekä terveyttä aikuisiällä. Samalla myös työurat pitenevät, Piirainen perustelee. Kontiolahdella Liikkuva koulu -toimintaan sitouduttiin vahvasti. Kunta budjetoi merkittävän summan rahaa koulujen liikunnallista toiminnan kehittämistä ja jalkauttamista varten. Tämän lisäksi Kontiolahden alakouluille haettiin kolmevuotinen hankeavustus. Kunnan omarahoitus osuus alakoulun Liikkuva koulu -ohjelman kuluista oli noin puolet. – Kun hankerahoitus varmistui, alakoulujen opetussuunnitelmaan kirjattiin kaikkia kouluyksiköitämme velvoittavat tavoitteet, Piirainen kertoo. Rehtoreilla tärkeä rooli Kolmantena toimintavuonna Liikkuva koulu -ohjelmaa alettiin jalkauttaa myös yläkouluun. Toiselle toimintavuodelle yläkoulu sai ensimmäisen hankeavustuksen ja kuluvalle lukuvuodelle hankeavustusta on saatu sekä ala- että yläkoululle. Saatu avustus on tarkoitus käyttää oppituntien liikunnallistamiseen. Meneillään olevista Liikkuva koulu -hankkeista vastaavat tehtävänjohtajat. Yläkoululla tehtävänjohtajana toimii rehtori ja alakoulujen osalta keskitetysti opetuspäällikkö. – Edistämme alakoulujen osalta kehitystyötä kuukausittain pidettävissä rehtorikokouksissa. Rehtorit tiedottavat omassa koulustaan päätetyistä asioista. Heidän vastuullaan on myös koordinoida Liikkuva koulu -toimintaa omassa koulussaan. Yksikköjen koot vaihtelevat merkittävästi. Siksi myös koulujen toimintatavoissa voi olla suuria eroja, Piirainen sanoo. Pulkin mukaan käytännön koordinointivastuu yläkoulun osalta on Liikkuva koulu -vastaavalla. – Liikkuva koulu -vastaava vetää Liikkuva koulu -työryhmäämme, jossa on mukana erilaisissa tehtävissä toimivia koulumme työntekijöitä. Vastaava ohjaa myös oppilaista koostuvaa ohjausryhmää, joka järjestää välkkäriohjauksia ja tekee ehdotuksia liikuntavälinehankinnoista, Pulkki kertoo. Piirainen ja Pulkki ovat tyytyväisiä siihen, miten motivoitunutta koulujen henkilökunta ja oppilaat ovat olleet Liikkuva koulu -toiminnan kehittämiseen. He uskovat, että rehtoreiden vahvalla sitoutumisella on ollut suuri merkitys toiminnan jalkauttamisessa. Fatbikella metsään Kontiolahden Liikkuva koulu -toiminnan kehittämisen punaisena lankana on alusta lähtien ollut ajatus, että jokaisella peruskoulun oppilaalle taataan mahdollisuus hyvinvointinsa kannalta riittävään liikuntaan koulupäivän aikana. Liikettä on pyritty lisäämään niin tunneilla kuin välitunneillakin. Oppilaita on myös kannustettu kulkemaan ainakin osan koulumatkastaan kävellen tai pyörällä. Kerran lukuvuodessa Kontiolahdella järjestetään kaikkien peruskoulujen yhteinen liikuntaviikko. Opettajat ovat saaneet koulutusta ja vinkkejä liikunnallisten opetusmenetelmien hyödyntämiseen. Osa oppilaista on perehdytetty välkkäriohjaajiksi, jotka vetävät välitunneilla liikuntatuokioita. Liikuntainnon lisäämiseksi kouluihin on perustettu välituntivälinelainaamoja ja pidemmillä välitunneilla paikallisilla seuroilla on ollut mahdollisuus käydä esittelemässä omaa toimintaansa. Kaikilla oppilailla on mahdollisuus esittää liikunnallisia kehitysideoita ja tehdä ehdotuksia välituntiliikuntavarusteiden hankkimiseksi. – Välitunneilla oppilaat voivat lainata esimerkiksi pienpelivälineitä ja skuutteja. Yläkoulun ympäristössä on hyvät maastopyöräilymahdollisuudet, joten olemme hankkineet koululle 25 fatbikea. Niiden käyttöaste on ollut hyvä. Yläkoulun puolella välitunnit eivät ole perinteisesti olleet kovin liikunnallisia. Nyt osa oppilaista on saatu liikkumaan välituntisin, Pulkki iloitsee. Aktiivista liikettä myös koulutunneille Osa kouluihin hankituista liikuntavälineistä on sellaisia, että niillä voidaan aktivoida oppilaita ja katkaista istumista koulutunneilla. Tällaisia välineitä ovat esimerkiksi tasapainolaudat ja -tyynyt sekä leuanvetotangot. Osa alakouluista on saanut lattioihinsa maalauksia, esimerkiksi ruudukoita ja matokuvioita, jotka innostavat oppilaita liikkumaan. Opettajien avuksi luokkiin on hankittu liikunnallisuutta lisääviä vinkkikortteja. Kuluvana lukuvuonna Kontiolahden koulujen tavoitteena on mitata, miten liikunnan lisääminen on vaikuttanut oppilaiden hyvinvointiin. Mittauksia tehdään luokkakohtaisesti aktiivisuusrannekkeiden ja oppilaille esitettävän kyselyn avulla. – Kontiolahdella on parhaillaan meneillään todennäköisesti viimeinen hankeavusteinen Liikkuva koulu -vuosi. Toiminnan jatkuvuus vaikuttaisi kuitenkin turvatulta, sillä Liikkuva koulu -toiminta on saatu vietyä osaksi koulujemme arkea, Piirainen toteaa luottavaisena. Teksti: Tuomas I. Lehtonen
Turku on koulujen harrastetoiminnan osaaja
Turussa vuosi 2019 on Liikkuva koulu -hankkeen viimeinen toimintavuosi. Syksyllä toiminta muuttuu vakinaiseksi. Valmisteluja on tehty pitkään ja huolella. Erityisesti koulujen harrastetoiminta on vahvaa. Sivistystoimen Annukka Muuri ja vapaa-aikatoimen Marie Rautio-Sipilä ovat työskennelleet yli kaksi vuotta yhdessä työparina. Molemmat koordinaattorit ovat tyytyväisiä tilanteeseen. Töitä tehdään yhteisessä työpisteessä. Selkeänä yhteisenä tavoitteena on Liikkuva koulu -toiminnan vakiinnuttaminen. Muuri ja Rautio-Sipilä pitävät tärkeänä, että he ovat päätoimisia Liikkuva koulu -hankkeen koordinaattoreita, eivätkä vain osa-aikaisesti tekemässä tätä työtä. Päätoimisuus antaa mahdollisuuden keskittyä työhön kunnolla. Kouluissa liikutaan 225 tuntia viikoittain Turku on saanut valtakunnallista tunnustusta erityisesti koulujen liikunnallisesta harrastetoiminnasta. Kouluissa toimii yli 200 liikunnallisen harrastetoiminnan ryhmää, jotka liikuttavat noin 3000 lasta ja nuorta viikoittain. - Rahallinen panos on suuri, 200 000 euroa vuodessa, mutta niin on liikunnan määräkin. Viikoittain harrastetoiminnassa liikutaan viisi tuntia koulua kohti eli yhteensä 225 tuntia, kertoo Annukka Muuri. Liikunnalliset harrasteryhmät ovat osa koulujen toimintaa ja kaikki oppilaat ovat tervetulleita mukaan. Ryhmiä ohjaavat koulujen opettajat ja turkulaisten liikunta- ja urheiluseurojen ohjaajat ja valmentajat. Turun kaupungin liikuntapalveluiden lasten ja nuorten liikunnan tiimi koordinoi toimintaa. Hanke jo vakinaisten toimenkuviin Jotta Liikkuva koulu -hanke voi jatkua vakituisena toimintana, pitää keskittyä muutamiin asioihin. - Olemme ottaneet suunnaksi, että hankkeen sisällöt ovat osa vakinaisten henkilöiden toimenkuvia jo hankeaikana, sanoo Rautio-Sipilä. Hän luettelee muiksi keskeisiksi asioiksi omarahoituksen säilyttämisen hankkeen jälkeen sekä rahoitusneuvottelut ylipäätään. Myös toimintakulttuurin kehittämistyön jatkuminen on tärkeää. Viranhaltijoiden keskinäinen keskusteluyhteys on oltava kunnossa. Turun Liikkuva koulu -ohjausryhmässä on mukana edustajia sivistys- ja vapaa-aikatoimialoilta sekä konsernihallinnosta. Ryhmästä löytyy myös huippu-urheilun edustaja. Koulutus kehittää Koordinaattorit korostavat, että ilman koulutusta ei ole kehitystä. Opettajien osaamisen vahvistaminen on tärkeää. Turun onnistumisen taustalla ovat koordinaattoreiden valtaviksi kuvailemat koulutukset, joissa ovat mukana kaikki perusopetuksen opettajat.  Myös seuroista tulevien harrastetoiminnan ohjaajien kouluttamiseen on panostettu hankkeen aikana. - Tänä vuonna on koulutettu sata ruotsinkielistä ja 500 suomenkielistä opettajaa. Aiheet ovat olleet Liikkuva koulun tavoitteiden mukaiset. Olemme saaneet kouluttajiksi Suomen johtavia asiantuntijoita. Uskomme tiedolla johtamiseen, Rautio-Sipilä painottaa. Sivistystoimialan Muuri ja vapaa-aikatoimialan Rautio-Sipilä haluavat jatkaa yhteistyötä. Molempien koordinaattoreiden tavoitteena on, että esimerkiksi koulujen liikunnallinen harrastetoiminta jatkuu nykyisessä laajuudessaan myös hankkeen päättymisen jälkeen.
Pyörällä kouluun läpi vuoden
Oulussa koulumatkapyöräilyn perusta on hyvä pyörätieverkosto, josta huolehditaan myös talvisin. Pakkasmittari saa painua -27 celsiusasteeseen, ennen kuin oululaisen Metsokankaan yhteiskoulun oppilaat jättävät pyörän kotiin. – Silloinkin kulkupelien määrä pyöräparkeissa on huikea, rehtori Kalle Komulainen hehkuttaa. Kampuksella opiskelevasta 1200 oppilaasta noin tuhat pyöräilee kouluun ympäri vuoden. Alueella on kattava kevyen liikenteen verkosto, jota pitkin matkaa kertyy enintään kolme kilometriä, asuipa missä päin Metsokangasta tahansa. – Matkat ovat huomattavasti lyhyempiä kuin autoilijoilla, ja reitistön varrella on vain yksi vilkkaamman tien ylitys, Komulainen kertoo. Turvalliseksi suunniteltu ympäristö on kaiken a ja o, jotta vanhemmat uskaltavat päästää lapsensa pyörällä koulutielle. Metsokankaan koulu on kartoittanut vaaranpaikkoja yhdessä vanhempaintoimikunnan kanssa ja välittänyt havainnot kaupungin katu- ja vihersuunnittelupalveluille. Niiden seurauksena nopeuksia on paikoitellen alennettu ja kaduille on lisätty hidasteita kuten töyssyjä – Vanhempien kanssa kannattaa myös keskustella pelisäännöt selviksi: minkä ikäiset saavat pyöräillä kouluun, ja mitä reittejä lasten on lupa käyttää, Komulainen painottaa. Oppilaat taas tarvitsevat säännöllistä muistuttelua liikenneturvallisuudesta kuten rinnakkain ajamisesta, kännyköiden käytöstä ja kypäristä. Koulumatka liikuntaseikkailuna Oppilaat itse innostuivat koulumatkaliikunnasta, kun Muuvit-Liikuntaseikkailu tempaisi koko koulun mukaansa. – Lapset hoksasivat, että pisteitä saa kerättyä helposti kävelemällä tai pyöräilemällä koulumatkat, Komulainen myhäilee. Myös Liikkuvan koulun viikko- ja kuukausitempaukset sekä välkkälainat ovat elvyttäneet oppilaiden omaehtoista liikkumista. Vanhempia taas on ohjattu turvallisuussyistä vähentämään lasten kuljettamista autoilla. – Koulu suunniteltiin 550 oppilaalle, mutta oppilasmäärä on kasvanut koko ajan. Pääkoulun kylkeen on kymmenessä vuodessa rakennettu kolme koulua sekä päiväkoti, Kalle Komulainen kuvailee. – Olemme tiedottaneet vanhemmille paisuvan saattoliikenteen vaaroista useamman vuoden ajan, ja pikkuhiljaa autokyydit ovat vaihtuneet pyöriin. Talvikunnossapito mahdollistaa talvipyöräilyn Liikenneinsinööri Harri Vaarala kertoo, että kaupunki edistää Oulun vahvaa pyöräilykulttuuria panostamalla pyöräteiden talvikunnossapitoon. Laatua pitävät yllä riittävän tiukat urakointikriteerit. – Minkä verran saa olla lunta ennen kuin urakoitsijan pitää lähteä liikkeelle, mihin kellonaikaan teiden pitää olla aurattuna ja missä järjestyksessä tiet aurataan, Vaarala listaa. – Viisi senttimetriä lunta ei vielä haittaa autoilijaa, mutta pyöräilijälle sillä on iso merkitys. Urakoitsijoiden työnjohtajat käyvät tarkistamassa teiden kunnon pyöräillen. Epätasainen ja liukas pinta tai vaihtelevat kitka jäävät muutoin huomaamatta. Tärkeimpien runkoteiden aurauksista tiedotetaan internetissä reaaliaikaisesti. Liukkailla keleillä pyörätiet hiekoitetaan, mutta suolauksesta Oulussa on luovuttu. – Meillä on vielä kunnon talvia, joten lumi itsessään tarjoaa riittävän kitkan, Vaarala toteaa. Pienikin panostus edistää Pyöräilyn edistäminen ei välttämättä vaadi kunnalta tai kaupungilta isoja panostuksia. Tärkeintä on, että tehdään jotain. – Koulut voivat aloittaa katoksellisten, lukittavien pyöräpysäköintipaikkojen lisäämisestä. Niillä on aina kova käyttöaste, Vaarala ehdottaa. – Pyöräpysäköinnin voi sijoitella lähemmäs koulua ja saattoliikenteen organisoida siten, että lapset kävelevät ainakin muutaman sata metriä kouluun tullessaan. Oulussa myös päiväkodeille on tulossa pyöräkatoksia, joihin lasta pyörällä tuovat vanhemmat voivat jättää pyöräkärryn työpäivän ajaksi. – Ja kun lapsi oppii tulemaan päiväkotiin omalla potkupyörällä, pyöräily jatkuu luontevasti kouluiässäkin, Harri Vaarala visioi.  Liikkuva koulu -koordinaattori Kati Grekula arvelee, että pyöräilyyn panostaminen lisää koulumatkaliikuntaa ylipäätään. – Pyöräily voi olla pidemmillä koulumatkoilla kävelyä houkuttelevampi vaihtoehto, hän pohtii. Eikä pyöräily talvella ole sen kummallisempaa kuin kesälläkään, kun pukeutuu sään mukaan. – Täällä tuntuisi kummalliselta nostaa pyörä talveksi varastoon, Grekula naurahtaa.
Nykytilan arviointi suuntaa Oulun Liikkuva koulu -toimintaa
Liikkuva koulu -ohjelma on kehittänyt Nykytilan arviointi -työkalun, jolla koulut voivat arvioida maksutta oman liikunnallisen toimintakulttuurinsa tilaa. Oulussa työkalun avulla on pystytty tehostamaan Liikkuva koulu -toimintaa erityisesti yläkouluissa. LIKES-tutkimuskeskuksen tutkijan Katariina Kämpin mukaan vuonna 2015 käyttöön otetun sähköisen Nykytilan arviointi -työkalun avulla koulut voivat havaita omassa liikunnallisessa toimintakulttuurissaan konkreettisia kehittämisen kohteita ja löytää uusia ideoita toiminnan edistämiseen. – Kun arviointi tehdään vuosittain, koulu voi myös seurata liikunnallisen toimintakuluttuurinsa kehittymistä. Arviointituloksista voidaan luoda valtakunnallisia, alueellisia sekä kunta- ja koulukohtaisia raportteja. Tuloksia voidaan siis hyödyntää myös laajemmin päätöksenteossa, Kämppi kertoo. Reilussa kolmessa vuodessa arviointilomakkeen on täyttänyt vähintään kerran 68 prosenttia kaikista Suomen peruskouluista. Työkalu on maksutta kaikkien koulujen käytettävissä. Kouluilla, jotka ovat saaneet valtionavustusta Liikkuva koulu -toimintaan, se kuuluu osaksi seurantaa. Oulussa arviointi tehdään vuosittain Oulussa Nykytilan arviointi -työkalua on hyödynnetty säännöllisesti vuodesta 2015 lähtien. Samana vuonna kaupungissa tehtiin periaatepäätös siitä, että kaikki kaupungin ala- ja yläkoulut ovat Liikkuvia kouluja. Liikkuva koulu -konsepti linkittyy osaltaan kaupungin strategiseen tavoitteeseen edistää asukkaiden hyvinvointia. – Pohdimme, että tarvitsemme jonkin mittariston, jonka avulla voimme seurata Liikkuva koulu -toiminnan kehittymistä. Nykytilan arviointi -työkalu soveltuu tähän erinomaisesti, Oulun Liikkuva koulu -koordinaattori Kati Grekula kertoo. Oulun vuosittaiset nykytilan arvioinnit tehdään aina keväisin. Grekula lähettää arvioinneista tiedotteen kaikkien peruskoulujen Liikkuva koulu -vastaaville. Tiedote sisältää arvioinnin täyttöohjeet, linkin sähköiseen lomakkeeseen sekä arviointilomakkeiden viimeisen lähetyspäivän. Korkea vastausprosentti Määräajan täytyttyä Grekula tilaa LIKESiltä listan kouluista, jotka eivät ole arviointia jättäneet. Ensimmäisen muistutuksen arvioinnin täyttämisestä hän lähettää tekstiviestillä tai sähköpostilla. Jos koulu ei ole tehnyt arviointia vielä syksylläkään, Grekula soittaa asiasta Liikkuva koulu -vastaavalle. Alkuvaiheessa kouluja aktivoitiin täyttämään arviointia esimerkiksi arpomalla kaikkien vastanneiden koulujen kesken urheiluvälinepaketteja. Viime vuonna ulkoisia kannusteita ei enää tarvittu, sillä koulut olivat havainneet arvioinnin tuomat hyödyt. – Olemme saaneet koulut täyttämään hyvällä prosentilla arviointilomakkeen. Meidän kannaltamme on ollut ehdottoman tärkeää, että arviointivastaukset on voitu antaa sähköisesti ja tuloksista on saatavissa selkeät sekä helppolukuiset raportit. Voimavaramme eivät olisi riittäneet vastausten manuaaliseen keräämiseen ja analysointiin, Grekula toteaa. Grekula esittelee arviointitulokset vuosittain rehtoreille, jotka puolestaan vievät asiasta tietoa omille kouluilleen. Arvioinnin tiedot välittyvät myös Oulun päättäjille sekä kaupungin ja opetustoimen johdolle, joten arviointituloksia voidaan käyttää kattavasti päätöksenteon tukena. Kaupungin hyvinvointikertomuksessa arviointituloksia ei ole kuitenkaan toistaiseksi hyödynnetty. – Mittarit ovat tärkeitä erityisesti päättäjille ja esimiehille. Hyödynnän arviointituloksia esimerkiksi Liikkuva koulu -toiminnan budjetointia perustellessani ja avatessani rahankäyttöä tilintarkastusten yhteydessä. Parantuneet tulokset osoittavat, että investoinneista on ollut konkreettista hyötyä, Grekula sanoo. Arviointi paljasti yläkoulujen haasteet Oulussa, kuten muissakin kaupungeissa ja kunnissa, Liikkuva koulu -toiminnan käynnistäminen ja kehittäminen on ollut haastavampaa yläkouluissa kuin alakouluissa. Tämä johtuu pitkälti koulujen erilaisesta institutionaalisesta muodosta. Alakouluissa luokanopettajat vastaavat luokasta pitkälti yksin, mikä helpottaa liikunnallisen toiminnan jalkauttamista. Yläkouluissa toiminta taas edellyttää enemmän koordinointia ja opettajien kouluttamista. – Oulun yläkoulujen haasteet on tulleet selkeästi esiin nykytilan arvioinneissa, mutta myös monessa muussa opettajille suunnatussa kyselyssä. Siksi olemme panostaneet erityisesti yläkoulun opettajien kouluttamiseen, Grekula kertoo. Kaikille Oulun yläkoulujen opettajille ja rehtoreille on järjestetty Oulun yliopiston kanssa yhteistyössä täydennyskoulutuksia. Niissä on kerrottu Liikkuvan koulun menetelmistä, annettu konkreettisia vinkkejä toiminnan kehittämiseen ja tuotu esille tutkimustuloksia liikunnan vaikutuksista oppimiseen. Äidinkielen ja kielten, matemaattisten aineiden, taito- ja taideaineiden sekä reaaliaineiden opettajille on perustettu omat oppiaineryhmänsä, jotka pyörivät nyt toista vuotta. – Ajankohtaisten tieteellisten perustelujen lisäksi, näissä ryhmissä jaetaan opettajien omia toiminallisia hyviä käytänteitä sekä suunnitellaan uusia. Yläkoulun opettajat ovat kokeneet yhteisen suunnitteluajan sekä omasta oppiaineryhmästä saadun vertaistuen ja ideat tarpeellisiksi. Tulevaisuudessa vastaavaa koulutustoimintaa on mahdollista laajentaa lukioon, ammattiopetukseen ja varhaiskasvatukseen, Grekula sanoo. Tulokset innostavat toiminnan kehittämiseen Grekula on havainnut, että koulujen henkilökunta keskustelee liikkumiseen liittyvistä kysymyksistä aikaisempaa enemmän ja kehittää aktiivisesti koulujen liikuntamahdollisuuksia. Tämä näkyy myös arviointituloksien paranemisena. – Koulujen vuosisuunnitelmissa voimavaroja on kohdennettu enemmän Liikkuva koulu -toimintaan. Samalla toiminnan organisointia on pystytty parantamaan ja toiminnallisten opetusmenetelmien käyttö eri aineiden oppitunneilla on lisääntynyt selvästi. Arviointituloksissa organisointi -osa-alueen keskiarvo on noussut muutamassa vuodessa melkein yhdellä numerolla. Oulun rehtorit ja opettajisto ansaitsevatkin suuren kiitoksen työstään koulujen aktiivisen toimintakuluttuurin edistämiseksi, Grekula iloitsee. Grekula uskoo, että Oulussa Nykytilan arviointi -työkalu tullaan käyttämään myös jatkossa. – Arviointi antaa meille tärkeää tietoa siitä, miten nyt aloitetut toimet jäävät koulujen arkeen ja miten hankerahoituksen loppuminen näkyy kouluilla. Tarvittaessa pystymme myös perustelemaan Liikkuva koulu -toiminnan tarvitsemaa rahoitusta arviointitulosten avulla, Grekula pohtii. Nykytilan arviointi -työkalu Liikkuva koulun verkkosivuilla (liikkuvakoulu.fi/nykytila) täytettävä sähköinen kyselylomake, jolla koulut voivat seurata liikunnallisen toimintakulttuurinsa kehitystä. Tarkoituksena on, että lomakkeen täyttämiseen osallistuu eri tehtävissä toimivia koulun työntekijöitä. Koulu saa tuloksistaan visuaalisen ja helppolukuisen raportin. Kaikkien koulujen tulokset ovat vapaasti nähtävissä Virveli-tietokannassa. Lomakkeessa on 67 kysymystä yhdeksästä osa-alueesta. Työkalu on kehitetty Liikkuva koulu -ohjelmassa. Arviointiprosessin kansallisesta koordinoinnista, aineiston keruusta, analysoinnista ja raportoinnista vastaa LIKES-tutkimuskeskus. Oulun nykytilan arvioinnin seurantatulokset lukuvuosina 2015–16, 2016–17 ja 2017–18 Teksti: Tuomas I Lehtonen
ToiMeen!-hankkeesta jelppiä koulupäivään
Toiminnallinen oppiminen voi olla oppimista sisällä ja ulkona, niin koulussa kuin myös lähimetsässä tai kadulla, yhdessä oman ryhmän kanssa tai yksilötyönä, äänekkäästi, mutta myös rauhoittuen. Se voi olla liikuntaa fyysisesti tai psyykkisesti, pelejä ja leikkejäkin, niin livenä kuin digitaalisesti. Tärkeää on, että toiminnallisia menetelmiä käytetään silloin kun niille on sijaa eli silloin kuin opettaja haluaa ja pystyy ja kun toiminnallisuus on pedagogisesti perustellusti oiva valinta. Tai silloin kun keskiöön nousee osallisuus ja yhteisöllisen oppimisen mahdollisuus. Olemme kolme vuotta tehneet yhteistyötä yläkoulujen aineenopettajien kanssa ja keränneet heidän kokemuksiaan toiminnallisesta koulupäivästä. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hankkeemme oli nimeltään ”Toimeen! -Toiminnalliset menetelmät avuksi aineenopettajan arkeen”. Sydän Laukaan opettajat ja projektityöntekijä Hanna-Kaisa Hokkanen testaavat tasapainoa Sprint Gamella. Helposti saatavaa materiaalia tarvitaan Hankkeen aikana havaitsimme, että vaikka toiminnallisuuteen liittyvää teoreettista ja pedagogista aineistoa on tarjolla paljon, tarve helposti lähestyttävälle ja konkreettiselle opetus- ja oppimisprosessien suunnittelua tukevalle materiaalille on edelleen suuri. Tämän takia teimme, ainakin omasta mielestämme, helppolukuisen ja visuaalisen koulutusoppaan ohjauksen ammattilaisille. Julkaisun ensisijaisena kohderyhmänä ovat yläkoulujen aineenopettajat, mutta sitä voivat hyödyntää myös muut ohjauksen ja opetuksen ammattilaiset, eli kaikki, jotka haluavat kehittää toiminnallista ohjaustaan. Koulutuspaketin voi ladata maksutta Humakin nettisivuilta. Yli 50 koulua mukana ToiMeen!-hankkeen projektipäällikkö Kim Lindblad ja kouluttaja Hanna-Kaisa Hokkanen kiittävät kohtaamiaan yli 1400 opettajaa yli 50 koulussa. Meidän hankkeessamme ja siihen liittyvissä työpajoissa oli mukana yli 1400 suomen- ja ruotsinkielistä perusasteen opettajaa yli 50 koulusta. Teimme yhdessä opettajien kanssa toiminnalliseen pedagogiikkaan liittyvää osaamisen tunnistamista ja kehitimme uusiakin menetelmiä. Voimmekin olla tyytyväisiä, sillä saimme syksyllä näiden työpajojen, ja yli 1400 opettajan osaamisen kirjoihin ja kansiin. Näillä opettajien ja meidän ajatuksilla toivotamme toiminnallista vuotta 2019 kaikille ohjauksen ammattilaisille. Kirjoittaja Kim Lindblad työskentelee Humakin lehtorina Nurmijärven kampuksella ja toimi ToiMeen!-hankkeen hankepäällikkönä. Kuvaaja Maarit Honkonen-Seppälä työskentelee Humakin Jyväskylän kampuksella. Hän oli myös ToiMeen!-hankkeen yksi kouluttajista. Nuorten Keskisuomi ry:n järjestämä ToukoFest on nuorten itse järjestämä tapahtuma, joka kokoaa vuosittain Jyväskylään yli 4000 koululaista. Maarit Honkonen-Seppälä (vas.) ja Hanna-Kaisa Hokkanen sekä yhteisöpedagogi (AMK) -opiskelijat Vivica Silfverberg ja Santeri Rintalahti toiminnallisen oppimisen äärellä.  
Koulut innostuivat polkupyöristä
Koulupyörät ovat olleet osa Liikkuvan koulun toteutusta pilottivaiheesta lähtien. Pyöräilyn edistäminen oli alkuun etenkin Kotkan Karhulan koulun keskeinen painopiste. Viime aikoina omien pyörien hankintaan on ryhdytty myös Ypäjällä, Raumalla ja Salossa. Kunnat ovat voineet käyttää pyörien hankkimiseen Liikkuva koulu -avustusta. Kieltenopettaja Liisa Taimen työskentelee Kartanon ja Perttulan kouluissa Ypäjällä. Taimen toimii myös Ypäjän kunnan Liikkuva koulu -koordinaattorina. - Hankimme 30 Jopo-merkkistä pyörää Kartanon koululle viime lukuvuoden alussa. Pyörät ovat yläkoulun puolella säilytyksessä, mutta Perttulan ja Ypäjänkylän koulut voivat lainata pyöriä esimerkiksi retkiä tai liikennekasvatuspäivää varten. Heitin idean pyöristä avoimien ovien päivässä ja se herätti mielenkiintoa niin oppilaissa, huoltajissa kuin rehtorissakin. Nyt yläkoululaiset pääsevät pyörillä esimerkiksi kirjastoon, kertoo Taimen. Rehtorikin kiittelee säästöistä, kun ylimääräisiä takseja ei tarvita. Polkupyörien hankinta on rahoitettu puoliksi valtionavustuksella ja puoliksi Ypäjän kunnan varoin. Ypäjällä pyöräily on osa ympäristökasvatusta -  Yläkoululaisista 56 prosenttia on kuljetusoppilaita. He saavat koululta pyörän lainaksi ja pääsevät näin osallistumaan esimerkiksi retkille. Pyörien säilytystilana toimii koulurakennuksen entinen autotalli. Kunnan vapaa-aikapalveluiden liikunnanohjaaja ja tekninen toimi huolehtivat pyörien huollosta. Myös oppilaat opiskelevat pyörien huoltoa. Kypäriä on hankittu sama määrä kuin pyöriä. Lukot ja avaimet tarvitaan tietysti myös, Taimen juttelee. Taimen painottaa, että pyöräily on osa ympäristökasvatusta, sillä maaseudulla yksityisautoillaan paljon pitkien välimatkojen vuoksi. Koulupyöräily onkin Taimenen mukaan helppo keino saada oppilaat liikkumaan ja pohtimaan lyhyempien matkojen kulkemista lihasvoimin. Pyörän saa lainata koulusta vaikkapa parin kilometrin matkalle hammaslääkäriin. - Muutama koulun pyörä oli lainassa kunnan työntekijöillä kesän ajan. Lisäksi on pohdittu koulupyörien vuokrausta Ypäjällä sijaitsevan ison hevosopiston opiskelijoiden tai asiakkaiden käyttöön kesäisin, kun koulut ovat kiinni. Tällä tapaa voitaisiin rahoittaa vaikkapa pyörien huoltoa, Taimen pohtii. Raumalla oppilaiden reviiri on laajentunut Raumalla sijaitsevan Lapin koulun rehtori Marika Lehtinen kertoo, että heidän alakoulussaan on 187 oppilasta, joille on hankittu yhteensä yhdeksän pyörää. Suuri osa oppilaista on kuljetusoppilaita. Nyt hekin pääsevät pyörillä urheilukentälle, lähiliikuntapaikoille ja retkille.  - Pyöräily on arjen taito ja sitä on hyvä harjoitella myös koulussa. Pyöräily on helpompaa, kun pyörä on sopivan kokoinen. Ja jos ei lainkaan liiku tai jos ei ole tottunut pyöräilemään, niin onhan tämä joillekin työläs urheilulaji. Positiivisin mielin kuitenkin ollaan, Lehtinen sanoo. Lehtinen kertoo, että aktiivinen vanhempainyhdistys on pyörien hankinnan takana. Terveydenhoitaja taas on mukana Suomen Punaisen Ristin toiminnassa ja sitä kautta saatiin osa rahoituksesta. Pyörien huolto hoituu yhden opettajan aktiivisella otteella. Uusi valinnaisaine arjen korjaustekniikkataidoista tuo oppilaat mukaan huoltotöihin. - Oppilaiden reviiri koulupäivän aikana on laajentunut nyt kun pääsemme liikkumaan paremmin, Lehtinen iloitsee. Salossa polkupyörätehdas mukana yhteistyössä Mervi Niemi vastaa Liikkuva koulu -hankkeesta Salon kaupungin lasten ja nuorten palveluissa. Hänen toimialueeseensa kuuluvat kaupungin kaikki kolmisenkymmentä koulua. - Yksi yläkouluista sai viime vuonna ensimmäiset koulupyöränsä. Asiat lähtivät liikkeelle, kun esimieheni huikkasi minulle, että otapa selvää koulupyörähankkeista. Otin selvää ja otin myös yhteyttä paikalliseen Salon polkupyörätehtaaseen.  Meillä on kouluissa 24-1000 oppilasta koulua kohden, iso alue ja paljon taksi- ja bussikyytejä. Museoihin ja uimahalleihin on matkaa. Pyörät ovat tervetulleita, summaa Niemi. Niemi iloitsee Salossa sijaitsevasta, hänen mukaansa Suomen parhaasta urheilupuistosta. Sieltä lähti eräänä tapahtumapäivänä liikkeelle näyttävä jono valkoisia ja mustia pyöriä. Sadeviitatkin olivat varmuuden vuoksi matkassa. Pyöriin asennettiin lukot ja pyöräilijöillä oli avaimet kaulassa. - Meillä on menossa koko kaupungin liikunnallistaminen. Koulupyörät ovat osa sitä. Pyöriä valmistava yrittäjä on esimerkiksi kutsunut oppilaita tutustumaan tehtaalle. Kaikki ovat mukana tässä. Meillä on haasteita siinä, mille koululle seuraavaksi hankimme pyöriä. Ensimmäiset alakoulut olivat hakemusten perusteella Alhaisten koulu ja Suomusjärven koulu ja nyt mietimme, jatkammeko olemassa olevilla hakemuksilla, Niemi pohtii. Pyöräily tuntuu innostavan kouluja. Liikkuva koulu -avustuksen lisäksi myös vanhempainyhdistykset, oppilaskunnat, järjestöt ja yrittäjät ovat olleet aktiivisia tukijoita. Teksti: Katri Klinga
Punainen kortti syrjinnälle
Onko koripallossa merkitystä ihonvärillä tai sukupuolella vai sittenkin tsemppaamisella ja vuorovaikutustaidoilla? Liikuntatunneilla on luonteva puhua yhdenvertaisuudesta. Elämä on joukkuepeliä. Kaikista ei tarvitse pitää, mutta kaikkien kanssa täytyy tulla toimeen etnisestä taustasta, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai fyysisistä ominaisuuksista riippumatta. Tätä viestiä vie kouluille Punainen kortti rasismille -hankkeen projektipäällikkö Ilari Äijälä. Äijälän mielestä liikunta antaa hyvän kehyksen puhua yhdenvertaisuudesta ja syrjinnästä. – Urheilussa ihmisiä yhdistää tavoite. Yksin on vaikea nousta huipulle. Ammattilaisura jalkapalloilijana opetti pärjäämään joukkuetovereiden kanssa, vaikka ei olisi ollut yhteistä kieltäkään, hän sanoo. – Ehkä kiinnitämmekin liikaa huomiota siihen, missä olemme erilaisia. Entä jos pohtisimme enemmän sitä, mikä meitä yhdistää? Pienemmille oppilaille rasismi on tuntematon käsite, mutta kiusaamisen tietää jokainen. Jos oppilaat kuittaavat epäkunnioittavan ”läpänheiton” huumoriksi, vierailulla keskustellaan sanojen seurauksista. – Monet urheilijatkin kertovat, kuinka lapsena koettu syrjintä on jättänyt jäljen, jonka muistaa loppuelämän. Urheilukenttien tähdet kiinnostavat lapsia ja nuoria, joten Äijälä ottaa kouluvierailuille mielellään mukaan lähiseudun urheilijoita. – Haluaisin saada kouluille kummeja, hyviä roolimalleja, joihin voisi törmätä vaikka lähikaupassa, hän haaveilee. Koulussa luokka on joukkue Tahvonlahden ala-asteen koulun liikunnan- ja luokanopettaja Paula Myllyoja kertoo, että oppilaiden avarakatseisuus ja arvostus moninaisuutta kohtaan kasvaa, kun he tutustuvat lajien kirjoon. – Taitoluistelu vaatii rohkeutta, voimaa ja tekniikkaa, salibandy toisenlaisia ominaisuuksia, hän kuvailee. – Vieraisiin lajeihin tutustuttaminen on tehokas keino puuttua vaikkapa epävarmuudesta kumpuavaan toisten vähättelyyn. Liikuntapainotteisen koulun oppilaista kolmannes opiskelee suomea toisena äidinkielenään. Liikunnassa eri kieli- ja kulttuuritaustaiset oppilaat ovat tasavertaisempia kuin monessa muussa aineessa. – Kotoa omaksutut uskomukset vaikuttavat lasten valmiuteen opiskella vaikkapa maailmankaikkeuden syntyä, mutta motorisia taitoja harjoitellessa kulttuuriset tekijät eivät määritä lähtötasoa, Myllyoja pohtii. FC Hongan maalivahtina pelaavalle Myllyojalle erityinen sydämen asia on tyttöjen oikeus urheiluun. Jos oppilaat joukkueita jaettaessa kyselevät, miksi toisilla on enemmän poikia, Myllyoja heittää vastakysymyksen. – Mitä ominaisuuksia tässä pelissä tarvitaan? – Lapset saavat saman tien kokemuksen, että koripalloa pelatessa ei ole väliä sillä, onko tyttö tai poika, eikä sillä mitä uskonkirjaa kotona luetaan, vaan esimerkiksi pituudella ja joukkuetaidoilla. Joskus joukkuehengen rakentaminen urheiluseurassa on johtanut toisia vähättelevään pullisteluun koulussa. Myllyoja tarttui asiaan juttelemalla tilanteesta valmentajan kanssa. – Hän kertoi omille valmennettavilleen yhteishengen roolista joukkueessa, ja minä puhuin oppilailleni siitä, että koulussa luokka on joukkue, jossa ei voi eristäytyä pieniin porukoihin, Myllyoja avaa. Yhdenvertaisia mahdollisuuksia liikkumiseen Tahvonlahden koululla rakennetaan yhdenvertaisuutta myös lisäämällä mahdollisuuksien tasa-arvoa. Kaupunki järjestää koululla matalan kynnyksen Easy Sport -kerhoja ja seurakunta sählyä. – Liikkuva koulu -ohjelma puolestaan on lisännyt liikettä kaikkien oppilaiden päivään esimerkiksi toiminnallisen opetuksen muodossa, rehtori Tarja Tapper kertoo. Koulu on luonteva paikka tarjota helposti saavutettavaa liikunnallista toimintaa. – Seurojen tarjonta voi olla perheiden kukkarolle liian kallista, ja koululla kerhot ovat kävelymatkan päässä kotoa. Toisaalta seurojen mahdollisuuksia esittelevät vierailut auttavat monikulttuurisen koulun oppilaita löytämään hyviä harrastuksia, mikä edistää maahanmuuttajataustaisten lasten integroitumista. Toisenlaisen haasteiden ja mahdollisuuksien maailman kaikille oppilaille voisi avata vammaisurheiluun tutustuminen. – Aiemman työpaikkani paralympiapäivässä oppilaat pääsivät kokeilemaan maalipalloa, kelaamista ja pyörätuolikoripalloa. Moni oivalsi, että esimerkiksi sokeus ei estä osallistumista, Tarja Tapper mainitsee. – Vammaisurheilussa vaaditaan yhtä paljon taitoa kuin missä tahansa muussa urheilussa. 
Aineenopettajat kaipaavat aikaa yhteiseen kehittämiseen
Oulussa Liikkuva koulu -toimintaa on jalkautettu yläkoulujen arkeen tarjoamalla opettajille koulutusta. Yksittäiseltä opettajalta toiminnallisten oppituntien toteuttaminen vaatii aikaa ja rohkeutta, mutta lopputulos yleensä palkitsee. Oulussa painopisteenä yläkoulujen toiminnallinen opetus Noin puolet kaikista Liikkuvan koulun nykytilan arvioinnin täyttäneistä kouluista arvioi, että toiminnallisia menetelmiä hyödynnetään eri aineiden oppitunneilla. Erot ala- ja yläkoulujen välillä ovat kuitenkin suuret: alakouluista toiminnallisia menetelmiä hyödyntää 58 % ja yläkouluista 23 %. Oulussa lähdettiin keväällä 2017 yhteistyössä kaupungin ja yliopiston kanssa hakemaan ratkaisuja ala- ja yläkoulujen välisiin eroihin Liikkuva koulu -toiminnassa. Liikkuva koulu -toiminta päätettiin kohdentaa yläkouluihin. Taustalla olivat Liikkuva koulu -ohjelman väliraportin tiedot sekä Oulussa 2016 toteutettu kysely opettajille. Oulun kaupungin 23 yläkoulun rehtorille järjestettiin yhteinen Liikkuva koulu -tapaaminen perusopetus- ja nuorisojohtajan kutsumana. Tapaamisessa sovittiin yhteisesti Liikkuva koulu -toiminnan painopistealueista yläkouluille. Liikkuminen auttaa oppimaan Rehtoreiden tapaamisen jälkeen jokaisessa Oulun yläkoulussa järjestettiin kahden tunnin koulutus yhteissuunnitteluajalla. Koulutukseen osallistui koulun koko henkilöstö. - Koulutus alkoi teoriaosuudella, jossa kerrottiin muun muassa Liikkuvan koulun toimintaperiaatteista ja liikunnan ja oppimisen yhteyksistä. Sisällöt oli suunniteltu opettajien toiveiden mukaan: he toivoivat nimenomaan niitä tieteellisiä perusteita tälle asialle, yliopisto-opettaja Niina Loukkola Oulun yliopistosta kertoo. Koulutuksessa opettajille esiteltiin myös toiminnallisen opetuksen menetelmiä, jotka eivät vaadi paljon etukäteisvalmistelua. Opettajat miettivät oppiaineryhmissä, miten voisivat tuoda toiminnallisuutta omaan oppiaineeseen. Juurtuminen vaatii aikaa Keväällä 2018 Oulun yläkoulujen opettajat kokoontuivat ensimmäisen kerran oppiainekohtaisiin tapaamisiin, joissa kussakin oli mukana edustaja jokaisesta koulusta. Tapaamisissa keskusteltiin muun muassa siitä, mihin oppimisprosessin vaiheisiin toiminnallinen opetus sopii parhaiten, ja esiteltiin toimivia malleja liikunnan integroinnista opetukseen. Syksyllä 2018 toista kertaa järjestettyihin oppiainekohtaisiin tapaamisiin varattiin kokonainen päivä, ja sisällöissä pureuduttiin enemmän oppiainesisältöjen opettamiseen toiminnallisesti. Toiminnallisen opetuksen hitaampaan juurtumiseen yläkouluihin on Takalon ja Loukkolan mukaan varsin ymmärrettäviä syitä, kuten suunnitteluajan puute. - Kun opetettava asia vaikeutuu, se on myös vaikeampaa suunnitella toiminnalliseksi opetukseksi. Sekin on yksi todellinen haaste, yliopistonlehtori Susanna Takalo Oulun yliopistosta kertoo. Myös aineenopettajien koulutus on erilainen kuin luokanopettajien. Koulutus on substanssipainotteista, ja osalle toiminnallinen opetus on tullut vastaan vasta työssä. Tästä syystä koulutuksissa on edetty hiljalleen perusteluiden kautta toimintaan. - Toimintaa on pyritty kehittämään pikkuhiljaa: ensin perusteet, sitten ideoiden jakoa ja kokeilua. Tavoitteena oli, että päästäisiin lopulta oppiainesisältöjen opettamiseen, ja koulutuksissa mukana olleiden opettajien kanssa tähän tavoitteeseen on päästykin, Loukkola iloitsee. Opettajien toiveena yhteinen aika Koulutusten tarkoituksena on ollut tarjota opettajille työkaluja ja aikaa toiminnallisen opetuksen suunnitteluun ja uuden opetussuunnitelman toteuttamiseen. Palaute koulutuksista on ollut positiivista. - Kaikkein tärkein on tietysti se opettajan asenne. Että opettaja lähtee toteuttamaan ja saa aikaa suunnitteluun. Koulutuksessa joku opettaja sanoi, että kun huomaa että oppilaat tykkäävät ja ovat virkeämpiä, se maksaa takaisin ajankäytön, Loukkola kertoo. Toiminnallinen opetus ja erityisesti ulko-opetus istuu toisiin oppiaineisiin luontevammin kuin toisiin. Kielissä toiminnallistetaan enemmän luokassa, ja esimerkiksi biologiassa mennään enemmän ulos. Monialaiset oppimiskokonaisuudet mahdollistavat lähtemisen kauemmaskin koulusta. Oppiainekohtaisia tapaamisia opettajat haluavat lisää jatkossakin. - Arjessa tilaisuuksia opettajien välisille oman koulun rajat ylittäville keskusteluille, varsinkaan oppiaineiden sisällä, ei juurikaan ole, Takalo huomauttaa.
Ulos oppimaan
Liikettä voidaan lisätä koulupäiviin monin tavoin. Liikuntatuntien lisäksi reipasta liikuntaa kertyy välitunneilla, liikuntakerhoissa, koulumatkoilla ja erilaisissa teemapäivissä. Oppitunneille liikettä voidaan lisätä joko katkaisemalla istumista erilaisilla työasennoilla ja taukojumpalla tai integroimalla liikuntaa opetettavaan aiheeseen. Kun luokasta lähdetään ulos, syntyy liikettä väistämättä. Uusi opetussuunnitelma kannustaa menemään ulos Ulkoluokka-toiminta on Liikkuvan koulun seurannan mukaan yleistynyt vuosina 2015–2018 alakouluissa ja yhtenäiskouluissa, mutta ei yläkouluissa. Alakouluista peräti 80 prosenttia ja yhtenäiskouluista 68 prosenttia ilmoittaa, että koulun piha-aluetta ja lähiympäristöä hyödynnetään opetuksen tukena. Yläkouluissa vastaava luku on vain 29 prosenttia. Biologian ja maantiedon opettaja Jussi Tomberg kehittää osan työajastaan ulko-opetusta Oulussa. Tomberg mieltää ulko-opetukseksi kaiken toiminnan, jossa poistutaan luokkatilasta. - Uusi opetussuunnitelma kannustaa menemään luokan ulkopuolelle. Miellän ulko-opetuksen muunakin kuin luonnossa retkeilemisenä: on se sitten vierailu jossain tai vaikka mobiilipeli, Tomberg toteaa. Omassa opetuksessaan Tomberg hyödyntää muun muassa seppo.io-alustaa vaikka myöntääkin olevansa skeptinen digitalisaation suhteen. Tombergin kokemuksen mukaan uudet seiskaluokkalaiset kannattaa tutustuttaa ulko-opetukseen heti. - Ihmiset on vähän vieraantuneet ulkona olemisesta. Kun ulkona olemista opetellaan, se alkaa sujua jouhevasti – että kun mennään ulos luokasta, se on silti koulua. Päiväkodissa ja alkuopetuksessa luontokoulu on usein systemaattista, mutta alakoulun viimeisinä vuosina ulkona käyminen harvenee. Tomberg kannustaakin pitämään aktiivisesti yllä ulkona olemisen taitoa läpi peruskoulun. Luontokokemukset voimaannuttavat Oulussa on kaikille yläkoululaisille tarjolla myös valinnainen luovan luonnontieteen kurssi. Taustalla on sekä halu vaalia oppilaiden luontosuhdetta että saada oppilaita kiinnostumaan luonnontieteistä. - Kurssiin liittyy pedagoginen helmi, viikonlopun yli kestävä metsävaellus. Siellä viimeistään oppilas havahtuu luonnon kanssa olemiseen, Tomberg kertoo. Viikonlopun aikana nukutaan teltassa, tehdään itse ruuat ja havainnoidaan luontoa. Viikonlopun aikataulu on pidetty tarkoituksella väljänä. - Aluksi me järjestettiin hirveästi kaikkea ohjelmaa. Sitten huomasimme, että selviytyminen on siellä se ohjelma eikä siinä tarvita mitään erityistemppuja. Viikonlopun aikana oppilaat saavat pienen maistiaisen siitä, mitä itsessä tapahtuu metsässä ollessa. Ensimmäisenä yönä yleensä nukutaan huonosti – toisena uni maistuu usein jo paremmin. - Palelee vähän ja pelottaa. Puramme yhdessä kokemuksia: että se kuuluu asiaan, ja sinä et ole vielä yhtä sen luonnon ja metsän kanssa. - Mitä et tunne, et arvosta, kiteyttää Tomberg luontokokemusten merkityksen. Toiminnallisessa opetuksessa on vain mielikuvitus rajana Tombergin mukaan osa opettajista hyödyntää koulun lähialueita opetuksessa paljonkin. Osa pelkää vastuukysymyksiä, mikä on myös ymmärrettävää. - Kun sä menet oppilaiden kanssa ulos, se vaatii päätöksen ja tietoisen riskinoton, että siellä voi tapahtua jotakin. Toisaalta viivan alle jää paljon plussaa, kun teet sen. Koulu on Tombergin mukaan myös johtajansa näköinen. Parhaimmillaan rehtori on kannustaja ja mahdollistaja. Laanilan koulussa on siirrytty noin viisi vuotta sitten 75 minuutin oppitunteihin. Kun äänestettiin paluusta 45 minuutin tunteihin, kaikki halusivat säilyttää pidemmät tunnit. Oppituntien aloitusten määrä on vähentynyt seitsemästä neljään. Pidemmillä tunneilla tuntien jaksottamisen ja istumisen katkaisun merkitys korostuvat. - Meillä on ovenkarmeissa leuanvetotankoja, välillä laitetaan tuoli pulpetille ja noustaan seisomaan. Siinä on vain mielikuvitus rajana, Tomberg toteaa. - Välillä ruotsin sanoja junaillaan ympäri käytävää ja pihalle. Siinä tulee mentyä ulos. Lisäksi se on oivaltavaa, hauskaa ja oppilaat tykkää siitä. Rohkeasti kokeilemaan Tomberg kannustaa muita opettajia kokeilemaan rohkeasti ulko-opetusta. Rohkeuden lisäksi luokasta poistuminen vaatii epävarmuuden sietämistä – että kaikki ei välttämättä menekään niin kuin on suunnitellut. - Pitää olla itsekin armollinen itselleen. Se ei kuitenkaan ole kaikista tärkeintä, saadaanko me siitä se odotettu tulos vaan me voidaan saada siitä joku muu tulos, joka voi olla vielä arvokkaampi. Tomberg uskoo, että luonto-opetuksesta on hyötyä oppilaille, joilla on haasteita oppimisessa. - Meillä on oppilaita, jotka pärjää joka tapauksessa, opettaa asian miten tahansa. Väitän, että tällaiset menetelmät auttaa niitä oppilaita, jotka oppii vähän eri tavalla kuin muut.
Liikunnasta löytyy yhteinen kieli
Liikunta on maahanmuuttajille ja monille muillekin mainio tapa päästä mukaan porukkaan. Tämä on havaittu Vaasassa sijaitsevassa monikulttuurisessa Onkilahden yhtenäiskoulussa. Koulussa opiskelee yhteensä noin 300 alakoululaista ja 500 yläkoululaista. Heistä noin 150 on maahanmuuttajataustaisia. Opiskelu tapahtuu seitsemässä eri rakennuksessa, mikä lisää mukavasti liikettä ja kohtaamisia päiviin. - Monikulttuurisuus on normaali osa koulua. Kun lapset tulevat maahan, he opiskelevat ensin vuoden valmistavalla luokalla. Valmistavan vuoden aikana oppilaita integroidaan eri oppiaineisiin. Yleensä aloitetaan taito- ja taideaineista, esimerkiksi liikunnasta, Suomen kieltäkin maahanmuuttajille opettava liikunnanopettaja Laura Andersén kertoo. Onkilahdessa on lapsia muun muassa sellaisista maista kuin Somalia, Syyria, Irak, Jemen, Thaimaa, Afganistan, Ukraina ja Kosovo. Suurin osa lapsista tulee Lähi-idästä eli koulussa on paljon arabiaa puhuvia lapsia. Liikkareista puolet maahanmuuttajataustaisia Onkilahden yhtenäiskoulun Liikkuva koulu -toiminta kiteytyy liikkareihin, joista puolet on maahanmuuttajataustaisia. Kaksi opettajaa ja viisitoista 8.–9.-luokkalaista liikkaria pitävät kokouksia kahden viikon välein. Kokouksissa ideoidaan uusi juttuja. Koulussa on keksitty järjestää erilaisia haasteita. Esimerkiksi koripallohaasteessa piti tehdä koreja tietyssä ajassa. Rehtori taas haastoi oppilaat leuanvetoon. On ollut futsal-turnausta ja erilaisia kymmenen minuuttia kestäviä otteluita välitunneilla. Maanantaista torstaihin koulussa on liikuntavälitunti, joka on pituudeltaan 15–30 minuuttia. Luokissa on pidetty taukojumppaa liikkareiden ohjaamana ja taukojumpasta on tehty videoita. Seurayhteistyön avulla on saatu kouluun vierailijoita ja palkintojakin jaettavaksi. Marco Bjursröm on esimerkiksi ohjannut tanssihetken koulun katolta Suomen 100-vuotisjuhlavuonna. Instagram-tilillä on julkaistu hyvinvointihaasteita, treeniohjelmia ja ruokareseptejä. - Opettajat toimivat insta-tilin päivittäjinä, mutta materiaalia tulee paljon oppilailta, Andersén avaa koulun some-kulttuuria. Jalkapallo yhdistää ylitse muiden Liikunta on maahanmuuttajille helppo tapa integroitua uuteen ryhmään ja kulttuuriin. Kaikki tapahtuu kuin itsestään. - Liikunta on kaikille yhteinen kieli, Andersén muistuttaa. Hän kertoo, että liikuntatunneilla tutustutaan liikuntapaikkoihin ja opetellaan samalla suomen kieltä, vaikkapa liikuntavälineiden avulla. Jalkapallo on vahva yhteinen laji, joka on tuttu ympäri maailman. Myös tytöt pelaavat jalkapalloa mielellään.  - Tutkimusten mukaan liikunnan määrä vähenee yläkouluiässä. Tytöille olemme tarjonneet tanssillista liikuntaa ja kehonhuoltoa. Myös insta-tili sekä erilaiset haasteet innostavat, Andersén pohtii. Kaiken kaikkiaan Onkilahden yhtenäiskoulu on hyvin liikunnallinen. Luokat ja tunnit on järjestetty niin, että eri kulttuureista olevat oppilaat kulkevat eri rakennusten välillä kesken päivän. Koulussa toimii myös urheiluyläluokat. Opettajille on järjestetty toiminnallisen oppimisen koulutuksia. Teksti: Katri Klinga
Esteetön liikuntapäivä lisäsi osallisuutta ja kohtaamisia
Pukinmäenkaaren peruskoulussa toteutettiin 5. marraskuuta Iloon yli esteiden -tapahtumapäivä. Erityinen huomio kiinnitettiin liikunnan ja leikkien soveltamiseen kaikille koululaisille sopivaksi ja osallistavaksi. Liikunnallisen päivän lisäksi jäi itämään ajatus koko koulun kattavasta yhteistyöstä yleisopetuksen ja erityisopetuksen luokkien kesken. Antti Nieminen (vas.) ja Leena Gröönroos Helsingin Pukinmäenkaaren peruskoululla on hyviä kokemuksia yleisopetuksen ja erityisopetuksen luokkien yhteistyöstä ja yhteisopettajuudesta. Yli 900 oppilaan liikuntapainotteisessa koulussa toimii kuusi pidennetyn oppivelvollisuuden erityisluokkaa ja kolme alueellista erityisluokkaa. Uskonnon ja historian opettaja Antti Nieminen sekä erityisluokanopettaja Leena Grönroos ovat tehneet luokkiensa kanssa yhteistyötä vuodesta 2016 lähtien ja hyödyt siitä ovat näkyvät. - Yleisopetuksen oppilaille, tämä on tärkeää, koska he eivät varmasti koskaan myöhemmässä elämässään tule kohtaamaan vammaisia siten, kuin he nyt ovat päässeet kohtaamaan ja meidän erityisluokan oppilaille on ollut tärkeää, että vaikka he eivät sanoisi sanaakaan, niin he ovat saaneet olla osa jotakin ihan tavallista, näkee Grönroos. - Yhteistoiminta on ollut hirveän stressitöntä ja leppoisaa. Tämä työllistää samalla tavalla, kuin olisi normiluokat keskenään. Helpotusta tuo, kun on kaksi opettajaa. Leenalla on liikunnallinen vahvuus ja ollaan käyty luokan kanssa keilaamassa, summaa energistä liikuntaluokkaa luotsaava Nieminen. Konkreettisia, käytännön vinkkejä Valterin koordinoiman Iloon yli esteiden -hankkeen tavoitteena on juurikin mahdollistaa kaikkien oppilaiden yhdessä tekeminen, kohtaaminen ja yksi tapa siihen on jalkauttaa kouluille esteetön, soveltava liikunta. Hankkeeseen osallistuville 29 koululle järjestettiin aiheesta koulutusta, jonka pohjalta koulut itse toteuttivat oppilaiden toivoman tapahtumapäivän. Pukinmäessä se oli Parkour-päivä. Iloon yli esteiden -tapahtumapäivät suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa - Koulutuksessa huomasin, että vaikeamminkin liikuntavammainen voi liikkua ja urheilla, osallistua periaatteessa lajiin kuin lajiin. Melkein kaikkia lajeja pystyy soveltamaan lapselle tai aikuiselle sopivaksi, toteaa erityisluokanopettaja Kati Rantala Pukinmäenkaaren koulusta. - Arjesta voi löytyä apuvälineeksi kouru tai sen voi itse rakentaa, että saa kaadettua keiloja pallolla. Ei tarvitse ostaa kallista erityisapuvälinekourua. Näkövammaisten osalta sain vinkkejä, millä tavalla tuoda liikettä heille näkyväksi, kuten kulkusilla ja äänen tuottamisella ympäristöstä ja kuvaamisella, mitä tässä tapahtuu ja mitä halutaan, listaa Rantala. Samaa mieltä soveltamisesta on fysioterapeutti Henni Huttunen Oppimis- ja ohjauskeskus Valterista. - Liikunnan soveltaminen vaatii ehkä enemmän luovaa ajattelua ja avointa mieltä kuin varsinaisesti tarkkaa tietoa vammoista tai niiden aiheuttamista toimintakyvyn pulmista. Kaikkien aikuisten tehtävä on miettiä, että kuinka kaikki lapset saadaan osallistumaan, painottaa Huttunen. Pysyviä käytäntöjä ja uusia ideoita Iloon yli esteiden -hankkeella tavoitellaan jotain pysyvämpää kuin vain yhtä tapahtumapäivää. Pukinmäenkaaren koululla useampi yleisopetuksen ja erityisopetuksen välinen yhteistyökuvio lähti liikkeelle, muun muassa kaikille erityisluokille löytyi nyt yleisopetuksen yhteistyöluokka. Samalla jäi itämään isompi toive osallisuuden ja kohtaamisten tuomisesta kouluarkeen. - Aikaisemmin on ollut haaste yhdistää yleisopetuksen ja erityisopetuksen luokka, koska ei nähty, että voidaan opettaa mitään yhteistä. Hanke on opettanut, että tavoitteiden ei tarvitsekaan olla samat kaikilla oppilailla, jotta voidaan tehdä yhdessä, kertoo erityisluokanopettaja Kati Rantala. Tapahtumapäivät ovat alku yleisopetuksen ja erityisopetuksen yhteistyölle. - Sitä olen joskus miettinyt, että voisiko yhteistyö toteutua niin, että muutkin luokat pääsisivät osalliseksi. Siten, että yhteistyö tulisi koko koulun tasoa koskevaksi, pohtii uskonnon ja historian opettaja Antti Nieminen. - Tämä ei ole ainoastaan johdon asia, vaan opettajataso on tärkeä. Meillä yhteistyö syntyi opettajatasolla. Näkisin, että yhteistyö on koulun yleisen ilmapiirin ja oppilaan kehityksen kannalta tosi hieno mahdollisuus. - Ihmisten motivoituminen asiaan on tärkeää. Opettajat, kun innostuu jostakin, niin kyllä he tekevät. Vammaiset eivät itse kokisi olevansa erillään yhteiskunnasta, kun he olisivat osa yhteiskuntaa jo koulussa ja yleisopetuksen oppilaille olisi ihan normaalia, että on myös vammaisia. Vammaisuuden ja erilaisuuden hyväksyminen on kaikkein tärkeintä, kiteyttää erityisluokanopettaja Leena Grönroos. Iloon yli esteiden -hankkeen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja se on osa Liikkuva koulu -ohjelmaa. Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin vetämän hankkeen yhteistyökumppanina toimii Jyväskylän yliopiston lisäksi Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry. Hankkeesta saaduista hyvistä käytänteistä ja vinkeistä kootaan ideapankki Liikkuvan koulun ja Valterin sivuille.
Luokanopettaja Jukka Sinnemäki liikuttaa lapsia välittämällä
Jyväskylän kristillisen koulun luokanopettaja Jukka Sinnemäen luokkahuoneesta noin kolmasosa on täyttynyt erilaisista liikkumista tukevista kunto- ja jumppavälineistä. Hänen ei ole tarvinnut patistaa oppilaitaan liikkumaan, sillä into liikkumiseen on lähtenyt heistä itsestään. ­- Yksi oppilaistani haastoi minut sanomalla, että hän saa vedettyä leukoja minua enemmän, kertoo Sinnemäki, joka tarttui haasteeseen rakentamalla luokkahuoneeseen leuanvetotangolle toimivan paikan. Tankoon hän rakensi vaijereilla kiinni olevat turvavaljaat, joka mahdollisti harjoittelun myös kevennetyillä vastuksilla. Kun jonoa leuanvetotankoon alkoi kertymään, rakensi Sinnemäki luokkaan lisää erilaisia kuntoiluvälineitä, kuten voimistelurenkaita ja tasapainolautoja.  Liike näkyy oppimisessa Sinnemäen luokkahuoneessa ei opiskella voimistelurenkaissa roikkumalla, mutta luokassa liikkumisen mahdollisuus on antanut oppimiselle merkittävää lisäarvoa. Luokan oppilaista suurin osa hyödyntää mahdollisuutta oppitunneilla liikkumiseen päivittäin. - Keskeisimmät liikkumisen antamat hyödyt ovat olleet lasten motivaation ja keskittymiskyvyn paraneminen sekä sosiaalisten suhteiden ja oppimistulosten paraneminen, Sinnemäki luettelee. Pitkäaikaistarkastelussa esimerkiksi luokan oppilaiden matematiikasta saama keskiarvo on parantunut 1,4–1,5 yksikön verran. Matematiikan tunnilla oppilailla on mahdollisuus hyödyntää luokassa olevia kuntoiluvälineitä samalla, kun he käyvät tarkistamassa laskuja tai pyytämässä opettajalta apua. - Keskimäärin oppitunnin aikana oppilas käy liikkumassa kaksi-kolme kertaa, jolloin itse oppitunnista liikkuminen vie aikaa kahdesta kolmeen minuuttiin. Oppilas on nähtävä Tavoitteena Sinnemäellä ei ole ollut itse liikkumisen lisääminen, vaan oppilaiden saama kokemus nähdyksi tulemisesta ja välittämisestä. Kun oppilaat ovat saaneet ideoida, mitä kuntovälineitä rakennetaan ja mihin ne sijoitetaan, tekemiseen on syntynyt omistajuutta ja sisäistä motivaatiota. - Kyse ei ole hyvinvoinnin opettamisesta lapselle. Kyse on lapsen hyvinvoinnin oppimisesta, jolloin keskiössä ei ole opettaja, vaan lapsi itse, kiteyttää Sinnemäki. Yhteisen ajattelun synnyttäminen luokan oppilaiden keskuudessa on hänen mukaansa tärkeää. Siksi opetussuunnitelmassa ei edetty aikataulua säntillisesti noudattaen, vaan ensin luokassa ratkottiin oppilaiden välillä vallinneita riitoja ensimmäisestä luokasta lähtien, mikäli ne vaikuttivat selkeästi negatiivisesti oppimiseen ja luokan ilmapiiriin. - Sen jälkeen oppilaiden kanssa pohdimme, miten he tällä hetkellä voivat ja miten luokkana voimme. Pohdimme, mitä voisimme tehdä toisin, jotta parantaisimme omaa ja koko luokan hyvinvointia. Jokaisen oppilaan kohdalla on Sinnemäen mukaan pohdittava, miten oppilaassa oleva maksimipotentiaali saadaan esiin. Ennen perinteisiin pedagogisiin menetelmiin turvautumista, on hänen mukaansa selvitettävä, mitä asioita lapsessa hoidetaan. - Esimerkiksi liian lyhyttä yöunta ja siitä seurannutta toimintaa ei voida hoitaa jälki-istunnolla tai tukiopetuksella.   Hän painottaa, että oppilaasta ei pidä koulussa yrittää puristaa kaikkia tehoja irti, vaan tärkeintä on lapsen hyvinvointi, jolla on suora vaikutus kaikkeen mitä koulussa ja koulun ulkopuolella tapahtuu. Kouluun aamulla väsyneenä saapunutta oppilasta Sinnemäki ei patistakaan suorittamaan, vaan ohjaa hänet hetkeksi patjalle huilaamaan. - Oppilaan pitää voida tuntea, että opettaja välittää, hän päättää. Luokanopettaja Jukka Sinnemäki luennoi Kalajoen kaupungin ja Keski-Pohjanmaan Liikunta ry:n Kalajoella järjestämässä Liikkuva koulu -verkostotapaamisessa 2.10.2018.  
Koko koulun yhteinen maraton
Jyrängön koulun oppilaat liikkuvat niin tunneilla kuin välitunneillakin. Aktiivisen koulupäivän salaisuus on toiminnallisessa oppimisessa ja liikkumaan houkuttelevassa ympäristössä. Liikkumaan innostamisessa ei välttämättä tarvita erikoisia lajeja tai hienoja vempeleitä. Heinolalaisen Jyrängön koulun oppilaat liikkuvat koulupäivän aikana huomaamattaankin.  – Rauhallinenkin työtila voi aktivoida. Luokissa on jumppapalloja istuimina, seisomapöytiä ja pöytiä käytävillä. Passiivisia jaksoja katkaistaan vaikkapa välipalajumpalla, rehtori Kimmo Nykänen kuvailee. – Etenkin vähän liikkuville lapsille on tärkeää, että ympäristö itsessään houkuttelee liikkeelle.  Lukujärjestykseen on rakennettu kaksi pitkää välituntia, joiden aikana oppilaat ehtivät omatoimisen tai ohjatun liikunnan pariin. Kun välituntivalvoja asettaa liivin merkiksi oksanhankaan, koulun piha laajenee ympäröivään metsään, pururadalle ja majanrakennuspaikalle. Sisävälitunneilla oppilaiden pelit ja leikit saavat vallata liikuntasalin ja aulatilat. Kaupungin oppilashuollon työntekijät tuovat osaamistaan välitunneille, jotta myös syrjään jäävät lapset saadaan aktivoitua.  – Kaiken lähtökohtana on sekä oppilaiden että henkilökunnan hyvinvointi. Liikkuminen on oppimisen perusta ja työväline, mutta se lisää myös viihtymistä ja osallisuutta, Nykänen kertoo. Välkkärit vetäjinä  Ohjattuja välituntituokioita pyöritti aluksi oma henkilökunta, sitten kokeiltiin ulkopuolista työntekijää.  – Koululiikuttaja nosti välituntiliikkumisen uudelle tasolle. Toiminta oli hyvin monipuolista, mutta kun hän jäi pois, huomasimme passivoituneemme itse, Nykänen arvioi.  Tällä hetkellä välituntitoiminnasta vastaavat neljäs- ja viidesluokkalaiset välkkärit. Tavoitteena on saada eri-ikäiset puuhaamaan yhdessä.  – Määrän suhteen haetaan tasapainoa, jotta vastuuopettajat eivät kuormitu, ja oppilaille jää riittävästi myös omaehtoista aikaa.  Välkkärit huolehtivat myös välituntivälinelainaamosta. Jalkapallot ja sählytamineet ovat käytössä vuodesta toiseen. Hyppykeppeihin, potkulautoihin ja muihin muoti-ilmiöihin väsähdetään nopeammin. – Yhtenä vuonna koululle hankittiin parinkymmenen tuhannen euron pelialusta. Opettajat olivat innoissaan pelin mahdollisuuksista, mutta oppilaat eivät, Nykänen tunnustaa.  – Kallis huti opetti kuuntelemaan oppilaita tarkalla korvalla hankintoja tehdessä.  Rohkeus kokeilla Yksi koulun vahvuuksista onkin rohkeus kokeilla ja ottaa opiksi. Opettajainhuoneeseen tuodaan niin onnistumiset kuin epäonnistumisetkin, ja hyvät ideat jaetaan koko työyhteisön käyttöön.  Oppia otetaan mieluusti myös muilta kouluilta. – Kun aloitimme 2005 olimme edelläkävijöitä. Liikkeelle lähdettiin liikuntatuntien kehittämisestä, Nykänen kertaa. – Nyt Suomesta löytyy jo satoja kouluja, joissa on pitkälle ajateltu toimintamalli. Liikkuva koulu on mahdollistanut verkostoitumisen kansallisesti ja kansainvälisesti.  Liikkuva koulu on tuonut mukanaan myös toiminnallisen oppimisen, jota uusi opetussuunnitelmakin painottaa.  – Niin äidinkielen sanaluokkia kuin päässälaskuakin voi harjoitella juoksuleikkien tai pantomiimin avulla, Nykänen heittää esimerkin.  Tutkimus tulee tueksi   Matkan varrella tuntikehystä ja lukujärjestystä tai uusien alueiden käyttöönottoa on jouduttu myös perustelemaan toimintaa epäileville.  – Välillä turhautti, mutta toisaalta tulimme käyneeksi koululla perusteellisempaa keskustelua kuin ehkä muutoin, Nykänen pohtii.  Tutkimustietoa omien havaintojen tueksi saatiin Likesin tutkimuksesta Liikkuvan koulun pilottina 2010. Kiihtyvyysanturit ja oppilaille tehty kysely kertoivat, että lapset liikkuivat enemmän kuin muissa kouluissa.  – Oppilaiden kokemukset koulunkäynnistä, omasta terveydestä ja keskittymiskyvystä olivat positiivisia.  Pitkäjänteisen työn tuloksena koulun koko arki liikkuu. Lukuvuoden alussa henkilökunta käy yhdessä läpi, mitä Liikkuva koulu meille tarkoittaa. Yhteistä keskustelupohjaa haetaan vuosittaisista koulutuksista.  – Oppimisen maratonmatkalla suuntaa on tarkistettava jatkuvasti, Kimmo Nykänen summaa.
Tuusulan ja Mäntsälän VESO18-päivä laittoi liikkeelle ja korosti hyvinvointia
Tuusulan ja Mäntsälän kuntien yhteinen VESO18-päivä tarjosi monissa työpajoissa opettajille lisäosaamista Liikkuva koulu -toimintaan. Pajoissa muun muassa opittiin, kuinka eri aineiden opetukseen voidaan yhdistää liikkumista ja ulkoilua. Tuusulan opetuspäällikkö Markus Torvinen (vas.) ja Mäntsälän opetuspäällikkö Janne Mäkinen ovat pohtineet kuntien yhteisen ”asiantuntijapankin” perustamista. VESO-päivä kytkeytyi Tuusulan kunnan opetuspäällikkö Markus Torvisen mukaan oleellisesti Liikkuva koulu -toimintaan ja sen vakiinnuttamiseen molemmissa kunnissa. - Me haemme nyt toimintakulttuurin muutosta kouluihin. VESO-päivän ohjelmassa on useita työpajoja, jotka tähtäävät siihen, että saamme lisää liikettä oppitunneille, hän totesi tapahtumapaikalla Kellokosken yhtenäiskoulussa. Henkilökunnan osaamisen lisäämisellä on Torvisen mielestä erittäin suuri merkitys Liikkuva koulu -ohjelman tavoitteiden edistämisessä. Kun oman kunnan kouluihin saadaan innokkaita osaajia, jotka toteuttavat Liikkuvan koulun tavoitteita arkisessa työssään, muutkin opettajat saavat heiltä mallia uusiin toimintatapoihin. Pirjo Rädyn vetämässä Opitaan ulkona ja liikkuen -pajassa muun muassa heitettiin noppaa, hypittiin pisteiden mukaisesti ruudukossa ja vastattiin paperinpaloilla oleviin kysymyksiin. - He voivat bongata osaajilta erilaisia työtapoja ja menetelmiä ja ottaa ainakin osia niistä omaan käyttöönsä, Mäntsälän kunnan opetuspäällikkö Janne Mäkinen lisää. Tuusula kouluttaa tämän lukuvuoden aikana joukon omia opettajiaan asiantuntijoiksi, jotka voivat jatkossa kouluttaa kunnan muille opettajille Liikkuvan koulun mukaisia toimintatapoja eri oppiaineissa. Mäntsälän ja Tuusulan kunnat ovat myös pohtineet yhteisen ”asiantuntijapankin” perustamista molempien kuntien asiantuntijaopettajista. Koulut voisivat sitten tilata tarpeidensa mukaan asiantuntijoita kouluttajiksi kuntarajojen yli. Myös VESO-päivällä päästiin nyt vaihtamaan kokemuksia ja ideoita kuntien kesken. VESO-päivän lähes 80 eri työpajassa toimi vetäjinä iso joukko naapurikuntien omia opettajia. Kunnilla on myös koko lukuvuoden ajalle yhteinen VESO-koulutuskalenteri. Kolmen tunnin koulutuspakettien kouluttajina toimivat pääasiassa kuntien omat opettajat. Hyvinvointia henkilöstölle VESO18-päivän ohjelmassa oli erityisen paljon koulujen henkilökunnan hyvinvointiin liittyviä työpajoja. Ennakkoilmoittautumisissa ne myös täyttyivät Torvisen mukaan ensimmäisinä. Hyvinvointi on muutenkin ollut vahvasti esillä Tuusulan kouluissa tänä vuonna. Toiminnallisuutta lisäävät oppimisympäristöt, joihin Tuusulassa on investoitu Liikkuva koulu -avustusta, parantavat Torvisen mukaan myös opettajien hyvinvointia. Opetustyö helpottuu, työ on mielekkäämpää ja opettajat pääsevät työskentelemään yhteistyössä toistensa kanssa sen sijaan, että tekisivät työtään yksin. - Meillä on ollut opettajille myös esimerkiksi uinnin tekniikkakoulu, juoksukoulu ja mailapelikerhoja, jotka tarjoavat hyviä fiiliksiä ja lisäävät työhyvinvointia. Hyökkälän koulun liikunnan ja terveystiedon lehtori Kimmo Kiuru koulutti työpajassaan Jumppakärryn sisältämän välineistön käyttöä. Jumppakärrystä välineet motoristen taitojen opettamiseen Hyökkälän koulun liikunnan ja terveystiedon lehtori ja Tuusulan kunnan Liikkuva koulu -hankekoordinaattori Kimmo Kiuru esitteli VESO-päivän työpajassaan Jumppakärryä. Se on kunnalle hankittu peräkärry, joka sisältää motoristen taitojen opettamiseen soveltuvaa välineistöä pienen liikuntasalillisen verran. Kärry kiertää vuorollaan kaikkien Tuusulan koulujen käytössä jo toista lukuvuotta. Jumppakärry on oiva apuväline opettajalle, joka haluaa opettaa turvallisesti liikkumisen perustaitoja. Sen käyttö on Kiurun mukaan ”törkeän hauskaa”, ja palaute niin opettajilta kuin oppilailta on ollut ylistävää. Kärryn välineistöä käytetään liikuntatunneilla, mutta sitä voi käyttää muulloinkin: koulujen teemapäivillä, varhaiskasvatuksessa, kunnan liikuntatoimen alaisissa erityisryhmissä tai vaikkapa Tyky-päivillä jopa koulujen henkilöstön liikuttamiseen. Koulujen syysloman aikana kärry menee Tuusulan uimahallin alakertaan esimerkiksi ikääntyvien kuntalaisten liikuntaryhmien käyttöön. Omassa työssään Kiuru toteuttaa Liikkuva koulu -henkistä toimintaa monin tavoin. Terveystiedon tunnilla istumisen voi helposti keskeyttää vaikkapa vain nousemalla välillä seisomaan, hyödyntämällä toiminnallisia oppimisympäristöjä tai siirtymällä ulos luonnon pariin opiskelemaan. - Liikuntatunneilla hyvä asia on puolestaan se, että pystymme liikuttamaan niitäkin oppilaita, jotka eivät normaalisti liiku juuri lainkaan. Erityisopettaja Marja Mäkelän mukaan lapset saa liikkumaan tunneilla hyvin yksinkertaisin keinoin. Liikkumaan yksinkertaisin keinoin Kirkonkylän koulun laaja-alainen erityisopettaja Marja Mäkelä osallistui VESO-päivillä erityisesti pajoihin, jotka liittyivät toiminnalliseen ja ulkona toteutettavaan opettamiseen ja oppimiseen. Omassa työssään hän on aina pyrkinyt toiminnalliseen opetukseen edes ajattelematta, että se olisi jotain Liikkuva koulu -toimintaa. - Olen jatkuvasti tekemisissä erityislasten kanssa. Liikkuminen auttaa heitä parantamaan oppimistuloksiaan ja lisää heidän kouluviihtyvyyttään. Kun lapset toimivat yhdessä, myös yhteisöllisyys tulee kuvaan mukaan. Lapset saa Mäkelän mukaan liikkumaan hyvin yksinkertaisilla keinoilla. Syksyisin ekaluokkalaiset voivat vaikkapa kerätä ulkona ”tavusieniä”, paperinpaloja, joihin on kirjoitettu jokin tavu, jonka lapset käyvät sitten lukemassa opettajalle. Matematiikassa lapset voivat laskea tehtävän 2+3 keräämällä ulkoa kaksi kiveä ja kolme käpyä. Desimaalilukuja voi isommille opettaa vaikkapa antamalla jokaiselle oman luvun ja laittamalla oppilaat järjestäytymään lukujen suuruusjärjestyksen mukaiseen jonoon luokassa. Anniina Hakkaraisen vetämässä pajassa opittiin Varga-Neményi-menetelmän mukaista matikkaa ulkona luokille 3-6. Tällaisia ja lukemattomia muita ideoita Mäkelä on joko keksinyt itse tai haalinut eri lähteistä, kuten Alakoulun aarreaitasta, Facebookin Liikkuva koulu ja toiminnallinen opetus -ryhmästä ja erilaisista koulutustilaisuuksista. Lisäksi hän on kouluttautunut Varga-Neményi-menetelmän käyttöön matematiikan opetuksessa. Opetustyötä helpottavat myös Kirkonkylän koulun väistötilojen avoimet oppimisympäristöt ja liikkumista tukeva kalustus. Teksti ja kuvat: Jorma T. Mattila  
Perheiden kulkutapavalinnat ovat monen tekijän summa
Toimittajapariskunta Mikko ja Kristiina Kekäläinen luopuivat autosta puolivahingossa. Nelihenkisen espoolaisperheen arkimatkat sujuvat yhdistelemällä kävelyä, pyöräilyä ja julkista liikennettä. Satunnaiset taksimatkatkaan eivät tunnu enää synniltä. Ajatus autosta luopumisesta oli ollut Kekäläisten mielessä jo pidemmän aikaa. Kun vain neljä vuotta vanha auto jätti perheen tien päälle, se ei palannut turbon korjaamisen jälkeen enää takaisin kotipihaan. –  Se oli ollut aina meille tavallaan luonteva asia, että on auto. Jo ennen auton hajoamista me oltiin alettu kyllästyä autoiluun – tai oikeastaan auton omistamiseen, Mikko Kekäläinen kertoo. Perheessä on kaksi lasta, joista toinen on päiväkodissa ja toinen koulussa. Alkuun saattoi tulla purnaamista esimerkiksi kävelemisestä juna-asemalle, mutta vuodessa autottomuudesta on tullut normaalia arkea koko perheelle. – Lapset suhtautuvat kulkutapojen yhdistelemiseen nykyään tosi notkeasti. Vuodessa on päästy mielentilaan, jossa autoa ei enää kaivata. Koulu- ja päiväkotimatkat ovat yhteistä aikaa Kekäläiset kulkevat paljon julkisilla, ja lyhyemmät matkat koko perhe kävelee tai pyöräilee. – Esikoisemme kävelee koulumatkat, kuopus viedään lähijunalla. Junaan voi ottaa pyörän mukaan, joten pyöräilemme asemalle, otamme pyörät junaan ja pyöräilemme asemalta päiväkotiin. Pyörä jää päiväkotiin odottamaan iltaa, Kekäläinen kuvailee. Kekäläiset kävelevät kouluun yhdessä myös esikoisensa kanssa aina kun työt sen sallivat. Ja niin kauan kuin lapsi sallii. – Koulumatka on hyvää yhteistä aikaa ja samalla voidaan puhua siitäkin, mitkä asiat pitää ottaa liikenteessä huomioon. Ihme kyllä tokaluokkalaisen mielestä on vielä kivaa, että äiti tai isä lähtee saattamaan. Saa nähdä, mikä aamu se sanoo, että et lähde, Kekäläinen nauraa. Turvallisuus vaatii valppautta Kekäläisten kakkosluokkalaisen koulumatkalla on vähän teiden ylityksiä ja reitti on tuttu. Siitä huolimatta alkuun lapsen päästäminen yksin koulumatkalle jännitti. – Kyllä me sanotaan joka aamu muksulle, että on tarkkana liikenteessä, ei katso kännykkää koulumatkalla ja huomioi autot. Toisaalta, jos lapset pidetään aina auton sisällä, ei liikenteessä tarvittavia taitoja voi oppia. Turvallinen koulumatka vaatii Kekäläisen mukaan valppautta sekä lapsilta että autoilijoita. Koulumatkojen turvattomuus on osittain myös syy-seuraus-asia. – Silloin kun viedään lapsia turvallisesti kouluun, liikenneympäristöä kuormitetaan lisää eli siellä on enemmän autoja liikenteessä. Kun koulun vieressä on ahtaat tiet, joilla käännetään autoja ja seassa ne pienet koululaiset, autoilijan pitää olla tosi tarkkana, Kekäläinen muistuttaa. Helppous määrittää kulkutapavalintoja Kekäläisen mukaan autoilun vähentämisessä toimiva julkinen liikenne on tärkein mahdollistaja. Autosta luopumista on helpottanut myös lähellä sijaitseva kauppa ja kauppojen kotiintoimituspalvelut. Samat tekijät ovat merkittäviä, kun tarkastellaan kulutapavalintoja laajemmin. – Hyvä joukkoliikenneverkosto on kaiken a ja o. Toinen on lyhyet välimatkat: se, että yrittää muuttaa kohtaan, jossa oma arkiliikkuminen onnistuu parhaiten. Hyvällä kaupunkisuunnittelulla voidaan tulevaisuudessa päästä siihen tilaan, että edestakaisin liikkuminen vähenee, Sitran asiantuntija Sari Laine pohtii. Laineen mukaan kunnan ja valtion tulisi omalta osaltaan huolehtia siitä, että verkostot ovat turvallisia lasten omatoimiseen liikkumiseen ja että talvikunnossapito mahdollistaa aktiiviset kulkutavat. – Kulkutapavalintoihin vaikuttaa eniten helppous: esimerkiksi aika, kustannukset, sujuvuus tai vaikka se, kuinka paljon tavaraa pitää kuljettaa mukana, Laine summaa. Fiksu liikkuminen on ympäristöteko Kekäläisillä autolla luopumisen taustalla on ollut monia syitä, mutta kiinnostus ympäristövaikutuksiin on herännyt matkan varrella. – On se aika siistiä ajatella, että vaikka tämä meidän teko on ihan pienen pieni pisara meressä, niin onpahan edes pisara. Kun juttelee ihmisten kanssa, tulee sellainen fiilis, että on mukana kehityssuunnassa, joka on tulevaisuutta. Kun autolle on tarvetta, Kekäläiset vuokraavat tai lainaavat auton sukulaisilta. Sekä Kekäläinen että Laine näkevät yhteiskäytön tulevaisuuden ratkaisuna. – Tällä hetkellä yhteiskäyttö toteutuu esimerkiksi tilanteissa, joissa sukulaiset tai ystävät asuvat lähekkäin. Tulevaisuudessa voisi olla esimerkiksi taloyhtiöiden yhteisiä autoja, Laine visioi. Laine näkee tulevaisuudessa myös suuremman murroksen sekä kulkutavoissa että ympäristöajattelussa ylipäätään. –  Murros tulee olemaan iso ja se tulee todennäköisesti nopeammin kuin tällä hetkellä ajattelemme. Onko nuorten kohta enää järkevää hankkia ajokorttia, jos itseohjautuvat autot yleistyvät? Tai missä mittakaavassa sähköautot yleistyvät? Lisää kiirettä vai lisää aikaa? Oman auton käyttämiseen kannustaa Sari Laineen mukaan myös kiireinen arki. – Vähän niin kuin oltaisiin buffet-pöydässä, valittaisiin kaikki lautasemme täyteen ja sitten ihmeteltäisiin, että mulla on maha täynnä. Me ollaan tungettu arki täyteen ja sitten ihmetellään, miten meillä on niin kiire. Mikko Kekäläinen kokee saaneensa lisää aikaa arkeen vaikka itse matkantekoon saattaakin mennä lihasvoimin ja julkisilla pidempään kuin omalla autolla. – Lähijunassa voin tehdä ihan mitä haluan – lukea kirjaa, kuunnella musiikkia, räplätä kännykkää ja nyt opettelen neulomaan. Samalla tulee aina vähän kävelyä tai pyöräilyä. Silloin kun ajan autoa, en voi tehdä mitään muuta kuin ajaa sitä autoa. Kekäläiset kokevat autosta luopumisen parantaneen perheen elämänlaatua, mutta kaikille se ei sovi. – Ei autosta luopumista välttämättä kannata kokeilla. Meille tämä toimii tällä hetkellä, ja jos tämä alkaa tuntua meistä vaikealta, tehdään muita ratkaisuja. – Toisaalta, jos asia kiinnostaa, meidän perhe on elävä esimerkki siitä, että tämä on mahdollista.
Hyvinvointia kouluun pysähtymällä tässä ja nyt
Koulupäivä sisältää paljon erilaisia tilanteita, jotka aktivoivat autonomisen eli tahdosta riippumattoman hermoston toimintaa. Autonominen hermosto aktivoituu niin ajattelusta ja ongelmanratkaisutilanteista kuin fyysistä ponnisteluakin vaativista tehtävistä. Myös erilaiset tunteet virittävät usein hermostoa. Jo pelkkä kouluympäristö, äänien ja satojen oppilaiden myötä, aktivoi hermostoa valmiuteen toimia. Toiminallisesti autonomisessa hermostossa on aktivoivan eli sympaattisen osan lisäksi parasympaattinen puoli, joka rauhoittaa ja palauttaa mieltä ja kehoa. Hyvinvoinnin näkökulmasta kumpaakin tarvitaan, jotta jaksaminen ja oppimiskyky säilyisi arjessa hyvänä. Sympaattisen hermoston toiminta on välttämätöntä, mutta vireyden ollessa liiallista ja jatkuvaa, se voi johtaa vaikeuksiin rauhoittua, palautua ja jopa nukkua. Älypuhelinten arkipäiväistyminen on johtanut siihen, että koulupäivien välitunnit ja tauot, joiden tulisi tarjota oppilaille levon ja tauon paikkoja, ovatkin täyttyneet sosiaalisessa mediassa viestittelyyn. Siten todelliset lepohetket ja tauot, joiden aikana keho ja mieli todella rauhoittuvat, ovat koulupäivän aikana hyvin vähäisiä. ”Tässä hetkessä eläminen on vaikeaa tänä päivänä, kun on siirrytty paljon virtuaalielämään. Rauhoittuminen, keskittyminen ja kohtaaminen ovat nykynuorille haasteellisempaa kuin mitä se on ollut vaikkapa kymmenen vuotta sitten." Yläkoulun opettaja Tietoisuustaidoista hyvinvointia Tässä hetkessä elämisellä tai läsnäolon taidoilla on havaittu olevan vahva yhteys psyykkiseen hyvinvointiin. Läsnäolon taidoilla tarkoitetaan kykyä olla ja elää tässä hetkessä sekä taitoa havainnoida omia ajatuksia, tunteita tai kehon tuntemuksia. Arkipuheen kautta kuvattuna, läsnä oleminen on eräänlaista kykyä olla tässä ja nyt, keskittyä siihen hetkeen, sellaisena kuin se on.  Niistä käytetään myös nimitystä tietoisuustaidot (engl. mindfulness), joka viittaa tietoiseen olemisen ja tekemisen tapaan. Tietoisuustaitojen on havaittu olevan yhteydessä myös parempaan keskittymiskykyyn, positiiviseen mielialaan ja elämänlaatuun sekä vähentävän murehtimista ja stressiä. Nuorten osalta mindfulness-harjoittelun on havaittu vähentävän mm. ahdistuneisuutta ja kuormittuneisuutta sekä lisäävän itsetuntoa ja unen laatua. Fysiologisesta näkökulmasta tietoisuustaitoharjoitukset aktivoivat hermoston rauhoittavaa, parasympaattista puolta ja siten lisäävät elimistön palautumista arjen ponnisteluista vaativista tehtävistä. Miten lisätä oppilaiden jaksamista koulupäivän aikana ja taitoa olla paremmin läsnä? Opettajan ei tarvitse osata erillisiä mindfulness-taitoja tai omata siihen erityistä koulutusta, jotta voisi auttaa oppilaita rauhoittamaan mieltä ja laskemaan sympaattisen hermoston vireyttä. Hetkeen rauhoittumista tai pysähtymistä voidaan tehdä monilla eri keinoin, ja yksi yksinkertainen tapa on pyytää oppilaita hetkeksi sulkemaan silmät ja olemaan hetki vain paikallaan, tekemättä yhtään mitään. Jo se, että huomio saadaan kohdennettua yhteen asiaan kerrallaan riittää. Moni oppilas jakaa suurimman osan huomiostaan koko ajan esimerkiksi kännykän kanssa, mikä voi johtaa kevyeen ja jopa pinnalliseen vuorovaikutuksen tapaan, huonoon psyykkiseen hyvinvointiin ja heikkoon oppimiskykyyn. Pysähtymistä voi harjoitella suuntaamalla huomiota hetkeksi omaan hengitykseen, kehoon tai ajatuksiin. Rauhoittumista oman itsen ja sen hetkisen tilanteen äärelle voisi verrata esimerkiksi pilvien katselemiseen taivaalla. Se riittää, kun vain havainnoi ilman, että reagoi automaattisesti mihinkään tuntemukseen tai ajatukseen. Voidaan ajatella, että taivaalla on monenlaisia pilviä, kuten on mielessäkin erilaisia tunteita ja ajatuksia. Ajatukset ja tunteet on mahdollista oppia hyväksymään osana kyseistä hetkeä ilman, että ne ottavat valtaansa. Tosinaan on tärkeää osata sivuuttaa ärsykkeet, tulevat ne sitten ulkoa tai sisältäpäin. Tämä taito auttaa oppilaita valitsemaan virikkeiden joukosta olennaisimmat, mikä on myös oppimisen ja tehtävistä suoriutumisen kannalta hyödyllistä. Hermoston toiminta, rauhoittuminen ja pysähtyminen eivät siis ole lopulta mitään vaikeaa rakettitiedettä, vaikka vahva tieteellinen perustelu niiden yhteyksistä toisiinsa löytyykin. Voidaan jopa simppelistä ajatella, että vähemmän on enemmän, kun oppii keskittymään hetkeen, jossa kulloinkin on.  Siten lyhyet rauhoittumisen hetket tuntien alkuun, lomaan tai niiden loppuun palvelevat oppilaiden hyvinvointia ja oppimista. Samalla ne vaalivat myös opettajan omaa jaksamista ja vahvistavat uuden opetussuunnitelman mukaisesti oppilaiden itsestä huolehtimisen taitoja. Jutun kirjoittaja Anu Kangasniemi on psykologian tohtori, erikoisalanaan terveys- ja liikuntapsykologia ja liikuntatieteen maisteri. Anu on ollut kehittämässä uutta vertaismallia kouluihin nuorten hyvinvoinnin ja liikkumisen edistämiseksi tukioppilastoiminnan avulla yhteistyössä Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa. Lue lisää Active Youth -hankkeesta ja katso uusi julkaisu Hyvinvointitaidot.
Pyörällä kouluun jo ensimmäisellä luokalla
Suomessa on hyvät pyöräily- ja kävelyväylät sekä turvalliseksi koettu yhteiskunta. Neljästä vuodenajasta huolimatta koulumatkaliikkumisen tilanne on kansainvälisesti vertailtuna hyvä. Suomessa 70 prosenttia lapsista kulkee koulumatkansa aktiivisesti, kun vastaava luku on esimerkiksi Yhdysvalloissa vain 12 prosenttia. - Meillä on paljon kouluja, joihin pyöräillään aktiivisesti keväät, syksyt ja talvet. Joissakin kouluissa pyöräily vähenee selkeästi talvella. Sitten on passiivisia kouluja, joissa pyöräily on ympäri vuoden vähäistä. Kulttuurit vaihtelevat. Usein mitä enemmän on lunta, sitä enemmän talvella pyöräillään. Loska, liukkaus ja sade taas eivät houkuttele, tietää tutkija Jouni Kallio Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKESistä. Kallio muistuttaa, että vartin koulumatkasta kertyy jo kaksi ja puoli tuntia liikuntaa viikossa. "Se ei maksa mitään, ei sisällä pysähtyneitä opetustuokioita, eikä vanhempien tarvitse osallistua harrastusten tapaan talkoohommiin, Kallio kannustaa." Hän toivoo, että koulut kiinnittävät huomiota pyörien ja kypärien säilytysratkaisuihin ja miettivät tarkkaan, tarvitaanko rajoituksia vaikkapa ensimmäisellä luokalla. Jos lapsi oppii kulkemaan heti ensimmäiseltä luokalta kouluun itse, kulttuuri muovautuu kuin itsestään. Parin vuoden kuljettamisen jälkeen muutos voi olla hankala. Kallio heittää idean, että liikuntatunneilla voi tehdä suunnistusharjoituksia koulumatkoilla, kartoittaa vaaranpaikkoja ja kertoa niistä kunnille. Myös parkkipaikkojen sijoittelulla, välituntien tilaratkaisuilla ja mahdollisuudella lainata koululta pyöriä on merkitystä. Joissain kouluissa välitunneilla saa kikkailla ja temppuilla pyörille varta vasten rakennetuilla radoilla. Mansikkamäen koululla saa skuutata ja juosta Kouvolalaisella Mansikkamäen koululla ollaan iloisia, jos kouluun tullaan muulla kuin autolla, ketään syyllistämättä. Potkulauta eli skuuttikin on sallittu välitunneilla. Koululla on pyöräparkit kolmelta eri suunnalta tuleville oppilaille. Ne on sijoitettu niin, että näkyvyys koululle on hyvä ja ilkivalta mahdollisimman vähäistä. Syksyisin koteihin lähetetään ohjeet hyvistä pyöräreiteistä ja tiedot pyörätelineiden paikoista. Koululla on keväällä oma teemaviikko, jolla kannustetaan koulumatkaliikkumiseen. Paras luokka palkitaan. - Meille on itsestäänselvyys, että jo ekaluokkalaiset saavat tulla pyörällä kouluun. Teemme pyöräretkiä, ajamme taitorataa ja pyörille järjestetään katsastuksia. Vanhempainyhdistyksen järjestämiä lainapyöriä on tarjolla esimerkiksi koulukyydillä kouluun tuleville. Vanhempainyhdistys kokeili myös pyöränhuoltoiltoja isille ja papoille, mutta hyvästä ajatuksesta huolimatta ne eivät oikein lähteneet vetämään, kertoo Mansikkamäen koulun apulaisrehtori Annamari Pakarinen. Kouluun autolla tulevat oppilaat jätetään paikkoihin, jotka eivät häiritse muuta liikkumista. Autot eivät peruuttele, vaan kiepauttavat sujuvan lenkin lähtiessään poispäin. Pakarisen mielestä koulun henkilökunnan esimerkki ja positiivinen asenne ovat tärkeitä. "Kun ope pyöräilee, on oppilaidenkin helppo pyöräillä. Meillä ei kielletä juoksemasta sen vuoksi, että pelätään lapsen kaatuvan." Apulaisrehtori kiittelee myös innokkaita Liikkuva koulu -vastuuhenkilöitä Satu Kansikasta ja Sari Väärästä lasten innostamisesta. Teksti: Katri Klinga 
Tiivis elinympäristö tukee koulumatkaliikuntaa
Kaupunkiympäristön piirteet vaikuttavat lasten koulumatkaliikkumiseen. Tiivis rakenne edistää lasten itsenäistä liikkumista. Aktiivista liikkumista tukevan suunnittelun lähtökohta on, että koulu ei saa sijaita liian kaukana. Maankäytön suunnittelun professori Marketta Kyttä puhuu tiiviin kaupunkirakentamisen puolesta. Kytän ryhmä on tutkinut, mitkä kaupunkiympäristön piirteet edistävät lasten arkiliikkumista ja miten ympäristö voi tukea lasten itsenäistä liikkumista. Tiiviisti rakennettu kaupunkiympäristö näyttäisi edistävän lasten ja nuorten itsenäistä liikkumista. Turussa toteutetun tutkimuksen mukaan lapsi kulkee sitä todennäköisemmin jalkaisin tai pyörällä kouluun, mitä tiiviimmin kotiympäristö on rakennettu. Mitä pienempi viherympäristön osuus on ja mitä vähemmän lapsia on kodin ympäristössä, sitä todennäköisemmin lapsi kulkee kävellen tai pyörällä. Tutkimuksen mukaan kaupunkimaiset keskusta-asuinalueet ovat omiaan lisäämään aktiivista koulumatkaliikuntaa. Tiiviin kaupunkiympäristön lisäksi monien sosiaalisten, kulttuuristen ja kokemuksellisten tekijöiden on tunnistettu liittyvän lasten liikkumisen mahdollisuuksiin. Liikenteessä on aina riskejä. Kyttä muistuttaa, ettei niitä voida täysin poistaa, mutta ympäristön viihtyvyyteen ja lapsiystävällisyyteen voidaan vaikuttaa. Kyttä kehitti väitöskirjassaan Melukylä-mallin, jossa neljästä ympäristötyypistä yksi, Melukylä, on lapsiystävällisin: mitä enemmän lapsi ympäristössään liikkuu, sitä todennäköisemmin ympäristöstä löytyy monipuolisia toimintamahdollisuuksia. Lasten ja nuorten osallistaminen kaupunkisuunnitteluun  Lapsiystävällisen ympäristön tutkimuksessa tarvittaisiin enemmän tietoa lapsilta itseltään siitä, mitkä ympäristön piirteet motivoivat heitä jokapäiväisiin aktiviteetteihin. Kyttä toteaa, että ympäristön tarjoumat ovat erilaisia aikuisten ja lasten näkökulmasta. Se, minkä aikuiset kokevat houkuttelevana, ei näyttäydy samalta lapsen silmissä. Kytän ryhmä on selvittänyt kokemuksellisen paikkatiedon avulla lapsille tärkeitä paikkoja, joita ovat kivikaupunkien harrastus- ja kohtaamismahdollisuudet sekä helposti saavutettavat viheralueet. Turussa toteutetussa tutkimuksessa lapsille tärkeät paikat sijoittuvat melko lähelle kotia, mikä on tärkeä lähtökohta liikkumista tukevalle suunnittelulle. Laaja-alaista yhteistyötä Koulumatkaliikunnan edistäminen on Kytän mukaan monisektoraalinen prosessi, johon on otettava mukaan ainakin kaavoitus-, opetus- ja terveystoimi. Laaja-alainen ymmärrys ja yhteistyö ovat avain liikkumisen edistämiseksi. Yhdyskuntasuunnittelun keinot ovat kuitenkin hitaita ja kalliita, joten niiden rinnalle kannattaa kehittää myös nopeampia ratkaisuja. Tällaisia voivat olla esimerkiksi paikalliset vaaranpaikkakartoitukset. Kyttä tuo esille nopean toiminnan kokeilun ns. ”taktisen urbanismin”.  Taktisessa urbanismissa kokeillaan jotakin pientä matalan kynnyksen muutosta ja seurataan sen toimivuutta. Tämän jälkeen voidaan tehdä johtopäätöksiä toiminnan tuottavuudesta ja käyttöönotosta. Koulumatkaliikunta on yksi Liikkuvan koulun teemoista. Sitra ja Liikkuva koulu lanseerasivat huhtikuussa Fiksusti kouluun -kampanjan, jossa haastetaan suomalaisia kuntia lisäämään fiksua liikkumista koulumatkoilla ja koulupäivän aikana.  Lähteet: Broberg ym. 2013 Child-friendly urban structures.; Kyttä, Broberg & Kahila 2013. Lasten liikkumista ja terveyttä edistävä urbaani ympäristö.; Marketta Kyttä. Liikkuen läpi elämän -seminaari 21.03.2018. Jutun on kirjoittanut LIKESillä viestinnän työharjoittelua tekevä Sini Eerola.
”Digitaalisuus ei saa olla kouluissa itseisarvo”
Pelifirma Lightneerin toimitusjohtaja Lauri Järvilehto kyseenalaistaa koulujen digiloikka-hypetyksen. Modernit digilaitteet ja -sovellukset ansaitsevat paikkansa opetusvälinevalikoimassa, mutta eivät korvaa vanhoja opetusmenetelmiä. Digitaalisiin oppimispeleihin erikoistuneen Lightneerin co-founderin ja hallituksen puheenjohtajan Lauri Järvilehdon luulisi kiertävän maailmaa saarnaten digitaalisuuden luomasta onnelasta. Aiemmin teoreettisen filosofian tutkijana toiminut mies kuitenkin kumoaa itseensä kohdistuvan stereotypian heti alkuunsa. Hän haluaisi laittaa Suomen kouluissa vellovan digiloikka-hypen napakasti aisoihin. – Digiloikkaa pidetään kauhean hyvänä juttuna. Onko se sitä todella? Oppimispeleillä voidaan saada hyvää aikaan, mutta ei kaikkea tarvitse tehdä tabletilla tai muulla digitaalisella laitteella. Nyt digikiintiö pakottaa kouluja käyttämään tietyn ajan digilaitteiden parissa, vaikka siitä ei olisi opetuksen kannalta mitään hyötyä. Yhtä hyvin meillä voisi olla vaikkapa pyyhekumiloikka? Oppilaiden pitäisi kumittaa 25 prosenttia työajasta. Minkään opetusvälineen ei pitäisi olla itseisarvo. Sen pitäisi tukea kasvatuksen ja sivistämisen tavoitteita, Järvilehto pamauttaa. Järvilehdon mielestä osaava ja motivoitunut opettaja on koulutyössä avainasemassa. Hänellä pitäisi olla valtaa valita, mitä työvälineitä opetuksessa kulloinkin käytetään. – Hyvä opettaja luo kohtaamisia ja kommunikaatiota, joka ruokkii oppimista. Uusien teknologioiden ja opetusympäristöjen tehtävänä on tukea opetustyön onnistumista. Pelit opettajan työvälineenä Fiksusti hyödynnettyinä digilaitteet ja -sovellukset voivat kuitenkin tuoda lisäarvoa ja uudenlaista näkökulmaa oppimiseen. Järvilehdon mukaan esimerkiksi digitaalisten pelien pelaamisella ja oppimisella on keskenään paljon samankaltaisia piirteitä. Mikä parasta, lapsille on luontaista tarttua tabletiin ja alkaa pelata. – Kaikki pelit ovat tavallaan oppimispelejä, sillä niissä opitaan erilaisia taitoja. Varsinaisissa oppimispeleissä opetellaan asioita, joista on hyötyä myös pelin ulkopuolella. Esimerkiksi maailman parasta digitaalista oppimispeliä Dragon Boxia pelaamalla oppii algebraa ja Lightneerin Big Bang Legendsiä pelaamalla hiukkasfysiikkaa. Järvilehto näkee, että oppimispelien mahdollisuudet tunnetaan vielä varsin huonosti. Lisäoppi aiheesta voisi auttaa opettajia arvioimaan pelien hyödyllisyyttä ja käyttämään niitä työvälineinä. – Olisi hienoa, että opettajille tarjottaisiin tällä saralla enemmän täydennyskoulutusmahdollisuuksia. On kuitenkin tärkeää pitää mielessä, että oppimispelit ovat vain yksi osa oppimiskokemusta, Järvilehto painottaa. Hyvä peli saa liikkumaan Järvilehto asettaa hyvälle oppimispelille kaksi tärkeää kriteeriä. Ensinnäkin sen tulee olla pelinä hyvä, toimiva ja mukaansa tempaava. Toisekseen oppisisältöjen pitäisi linkittyä osaksi pelikokemusta. Esimerkiksi opettavainen monivalintatehtävä ei riitä tekemään pelistä hyvää oppimispeliä. – Opittavan asian pitää tulla tutuksi peliä pelaamalla ja sillä pitää olla merkitystä myös pelissä pärjäämisen kannalta. Dragonbox on tästä mainio esimerkki, Järvilehto sanoo. Digitaalisia pelejä voidaan hyödyntää myös lasten liikuttamisessa, mutta toistaiseksi varsinaisten oppimispelien kirjo on varsin rajallinen. Lightneeriltäkään sellaista ei ole lähiaikoina odotettavissa. Muutamia sijaintipohjaisia oppimispelejä markkinoilta kuitenkin löytyy. – Pokémon Go on ylivoimaisesti paras peli lasten liikuttamiseen, vaikkei se varsinaisesti oppimispeli olekaan, Järvilehto pohtii. Teksti: Tuomas Lehtonen Lauri Järvilehto luennoi uuden oppimisen haasteista ja mahdollisuuksista Jyväskylässä 20.–21.3. pidetyssä Liikkuen läpi elämän -seminaarissa. 
Huomaa hyvä lapsessa!
Suomalainen koulujärjestelmä korostaa suoritusten mittaamista ja saavutettuja näkyviä tuloksia. Yhtä tärkeää olisi auttaa lasta löytämään oman persoonansa vahvuudet. Lapsen onnellisuus ja hyvinvointi lisääntyvät, kun hän huomaa olevansa hyvä ja arvostettu omana itsenään. Tutkija, opettaja ja Iloedu Consulting Oy:n yrittäjä Kaisa Vuorinen on kiertänyt viime vuodet ympäri Suomea kertomassa tuhansille kasvatusalan ammattilaisille positiivisen palautteen ja hyvän huomaamisen tärkeydestä. Tästä asiasta hän saapui puhumaan myös maaliskuun lopulla pidettyyn Liikkuen läpi elämän -seminaariin Jyväskylän Paviljonkiin. – Pienet myötämieliset asiat, vaikkapa hyväksynnän osoittaminen sanoin tai ystävällinen katse, auttavat lisäämään hyvinvointia, Vuorinen sanoo astuttuaan Wilhelm-auditorion lavalle. Vahvuuksien löytäminen motivoi lasta Jokaisella meistä on halu tulla hyväksytyksi ja tuntea itsensä arvostetuksi. Erityisen tärkeää positiivisen palautteen saaminen on lapsille, jotka vielä rakentavat omaa minäkuvaansa. Erityisopettajana toimiessaan Vuorinen huomasi lasten motivoituivan, kun heitä autettiin löytämään erilaisia puolia omasta persoonastaan. Valitettavan usein oppilaiden positiiviset luonteenvahvuudet jäävät koulutyössä kuitenkin huomaamatta, kun arvioinnissa keskitytään mitattaviin suorituksiin. – Meissä on paljon potentiaalia. Kun ymmärrämme sen, hyvinvointimme ei ole jatkossa niin pitkälti kiinni ulkoisesta palautteesta. Emme joudu jahtaamaan Facebook-tykkäyksiä, Vuorinen sanoo. Hän kehottaa kuulijoita nappaamaan lapsen ennemmin hyvän- kuin pahanteosta. Näin voidaan kasvattaa lapsen onnellisuutta ja hyvinvointia. Erityisen tärkeää aikuisen osoittama välittäminen ja hyvien asioiden huomaaminen ovat lapsille, joiden elämä on ollut tavanomaista haastavampaa. Heidän itsetuntonsa ja minäkuvansa kaipaavat kipeästi vahvistusta. – Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa ympäristössä, joka nostaa hänestä hyviä puolia esiin. Kun keskitymme onnistumisiin, luomme maailmaa, jossa pärjäämme puutteistamme huolimatta. Jokaisen aikuisen pitäisikin miettiä, miten voimme auttaa lasta havaitsemaan positiiviset ominaisuutensa, Vuorinen muistuttaa. Positiivisen palautteenkaan ei tarvitse olla pelkkää ylistystä. Siihen tulee voida sisältyä myös korjaavaa palautetta. Vuorisen mielestä on kuitenkin olennaisen tärkeää esittää asiat arvostavaan ja kehittävään sävyyn. Muuten palautteesta on enemmän haittaa kuin hyötyä. Palautteen tulisi myös olla kasvun asennetta ruokkivaa, jolloin se lopputuloksen tai liiaksi lapsen ominaisuuksiin keskittymisen sijaan, keskittyy tekemiseen ja yrittämiseen, avun hakemiseen tai toisten kohtelemiseen ystävällisesti. Positiivinen CV auttaa tunnistamaan vahvuudet Vuorinen on kehittänyt Elina Paatsilan, Salla-Maarit Volasen ja Lotta Uusitalo-Malmivaaran kanssa Sitran Ratkaisu 100 -kilpailun voittaneen Positiivisen CV:n. Kyseessä on sähköinen alusta, jonka avulla lapset ja nuoret oppivat tunnistamaan ja dokumentoimaan omaa osaamistaan ja vahvuuksiaan yhdessä lähiympäristönsä kanssa. Kun vahvuudet on tunnistanut, niitä on jatkossa myös helpompi kehittää. – Positiivinen CV tuo perinteisen koulutodistuksen rinnalle laajentavan näkökulman, joka painottaa suoritusten ohella myös oppilaan luonteenvahvuuksia, moninaisia taitoja ja myönteisiä ominaisuuksia. Tavoitteena on, että jokainen koulunsa päättävä nuori tuntisi itsensä ja omat vahvuutensa. Vuorisen omassa Positiivisessa CV:ssä nousevat esiin myötätunto, sinnikkyys, luovuus, rohkeus ja innostus. Osan persoonansa positiivisista puolista Vuorinen oppi tunnistamaan vasta aikuisena. – Työelämässä vasta ymmärsin, että minussa on luovuuttakin. Aikaisemmin luulin sen ominaisuuden kuuluvan vain taiteilijoille ja urheilijoille. Rohkeutta kohti olen matkalla. Ihmisenä kasvu ja keskeneräisyyden arvostaminen on tärkeä osa Positiivinen CV:tä, Vuorinen toteaa hymyillen. Kehyksissä on helppo kehua Vuorisen mukaan positiivisen palautteen antamiseen ja palautekulttuurin kehittämiseen löytyy erilaisia työkaluja. Olennaista on, että lapset saavat palautetta myös toisiltaan, ei pelkästään aikuisilta. – Olemme tehneet lasten kanssa paljon töitä, jotta he oppisivat antamaan toisilleen palautetta positiivisessa hengessä. Palaute on aina välittämistä. Se rakentaa luokkiin ja päiväkotiryhmiin turvallista ilmapiiriä. Palautteen antaja virittää omaa mieltään kohti toisia, Vuorinen pohtii. Vuorinen on käyttänyt kouluissa esimerkiksi pahvista tehtyjä, isoja kehukehyksiä. Lapset asettautuvat pareina kehyksiin, kuin taulun sisälle, ja kertovat vuorotellen toistensa positiivisista ominaisuuksista. Lapset voivat askarrella toisilleen myös kunniamerkkejä, joissa korostetaan kaverin hyviä ominaisuuksia. – Aikuisten velvollisuus on auttaa lasta huomaamaan hyvät puolet ja onnistumiset itsessä. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä. Lasta pitäisi myös ohjata tekemään asioita, jotka häntä kehittämään näitä vahvuuksiaan, Vuorinen vielä muistuttaa. Teksti: Tuomas Lehtonen Kaisa Vuorisen esityksen voit ladata Liikkuen läpi elämän -seminaarin verkkosivuilta liikkuenlapielaman.fi. Lisätietoa Postiivisesta CV:stä löytyy puolestaan osoitteesta //www.positiivinencv.fi.
Innosta tukea tarvitseva lapsi liikkumaan
Tukea tarvitseville oppilaille voidaan luoda motivoivia ja kehittäviä liikuntakokemuksia muokkaamalla oppituntien toteutustapaa. Tuntien selkeä rakenne, pienryhmätyöskentely ja tehtävien mukauttaminen helpottavat lapsen osallistumista. Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan lehtori Terhi Huovinen ja projektitutkija Piritta Asunta rohkaisevat kouluja panostamaan erityistä tukea tarvitsevien lasten liikkumiseen. Molemmat ovat työssään havainneet, että opetustilannetta muuttamalla mahdollistetaan positiiviset liikuntakokemukset myös niille oppilaille, joille tavanomaisesti toteutetut oppitunnit ovat liian haastavia. –Tukea tarvitsevien oppilaiden määrä on kasvanut koko 2000-luvun ajan ja vuonna 2016 tehostettua tai erityistä tukea sai jo joka kuudes oppilas. Selkeän rakenteen puuttuminen aiheuttaa osalle oppilaista haasteita, mikä tulisi huomioida toiminnallisessa oppimisessa. Siksi on tärkeää, että opettajat pystyvät havaitsemaan oppilaiden erityisen tuen tarpeen ja osaavat muokata opetusta yksilöllisten tarpeiden mukaisesti, Asunta sanoo. Selkeä rakenne auttaa Huovisen ja Asunnan mukaan erityistä tukea tarvitsevat oppilaat hyötyvät siitä, että oppitunneista muokataan mahdollisimman selkeä kokonaisuus ja tehtävät rajataan selvästi toisistaan. Opettaja voi luoda tunteihin selkeyttä strukturoimalla aikaa, tilaa ja omaa viestintäänsä. – Monia erityistä tukea vaativia lapsia helpottaa, kun oppitunnin rakennetta selkiytetään ja tunnin kulusta kerrotaan etukäteen. Tämä tuo oppilaille turvallisuuden tunteen ja auttaa heitä tehtävissä suoriutumisessa. Se myös rauhoittaa opetustilannetta ja vähentää käytöshäiriöitä, Asunta toteaa. Opettaja voi antaa esimerkiksi toiminnallisia harjoituksia tehtäessä selkeitä ohjeita monikanavaisesti; puheen, eleiden ja äänimerkkien lisäksi viestin perille menoa voidaan tukea vaikkapa tehtäväkorttien kuvilla ja teksteillä tai suorituspaikan värikoodeilla. Tehtävästä toiseen siirryttäessä opettajan on hyvä pysäyttää toiminta hetkeksi. Ennen uusien toimintaohjeiden antamista opettajan on hyvä varmistaa, että hän on saanut oppilaiden huomion. – Selkeät suulliset ohjeet auttavat lapsia toimimaan oikein. ”Istu alas, katso tänne ja kuuntele”. Rauhoittumista voidaan tehostaa aktivoimalla tuntoaistia. Oppilaita voi pyytää esimerkiksi asettamaan selän seinää vasten, Asunta opastaa. Jaa luokka pienryhmiin Opetustila, olipa se luokka, liikuntasali tai koulun piha, voidaan jakaa useisiin toimintapisteisiin. Oppilaat kiertävät pisteitä pienryhmissä ja suorittavat jokaisessa niistä tarkasti rajatun tehtävän. Eri pisteillä työskentelyä voidaan jaksottaa kellon tai tiimalasin avulla. Kun aika on täynnä ja ryhmien on aika siirtyä seuraavaan toimintapisteeseen, opettaja ilmoittaa siitä selvästi esimerkiksi äänimerkillä. – Pienryhmäjako mahdollistaa opettajien välisen yhteistyön sekä ryhmäkokojen ja harjoitteiden muuntelun oppilaiden tarvitseman tuen mukaisesti. Kun opettaja tuntee lapset hyvin, hän voi yksilöidä harjoitteita. Saman toiminnallisen tehtävän voi esimerkiksi tehdä liikkuen tai paikallaan seisten, Huovinen kertoo. Moto-kerho innostaa liikkumaan Huovinen ja Asunta toivovat, että koulut järjestäisivät erityistä motorista tukea tarvitseville oppilaille liikuntamahdollisuuksia myös kouluajan ulkopuolella. Heidän mukaansa erityisesti 1. ja 2. luokan oppilaille suunnatuista Moto-kerhoista, joissa harjoitetaan lasten perusmotorisia taitoja, on saatu hyviä kokemuksia. Lapset ovat lähteneet innolla mukaan kerhotoimintaan ja heidän kehittymisensä on ollut selvästi nähtävissä. – Moto-kerhoa ei markkinoida kouluilla tukiopetuksena vaan harrastusmahdollisuutena. Oleellisen tärkeää on, että lapset pääsevät tekemään kerhossa omaan kehitystasoonsa sopivia tehtäviä ja saavat positiivista palautetta kehittymisestään. Näin pystytään rakentamaan lapsen itseluottamusta, Huovinen sanoo. Huovisen ja Asunnan mielestä ideaalitilanteessa Moto-kerholla olisi useampia vetäjiä, joista ainakin yksi olisi koulutukseltaan erityisopettaja. He kannustavat kouluja miettimään, olisiko ohjaajiksi mahdollista saada liikuntaseuran aktiiveja tai opettajaopiskelijoita. Tarvittaessa yksikin henkilö pystyy Moto-kerhoa vetämään, mutta silloin ryhmäkoko saisi olla maksimissaan 8–12 henkeä. Apua motorisen tuen tarpeen arviointiin Opettaja voi arvioida 6–9-vuotiaiden lasten motorisia taitoja motoriikan arviointilomakkeella MOQ-T. – Monet opettajat ovat arkoja tekemään arvioita lasten motorisista valmiuksista. MOQ-T-lomake koostuu 18 väittämästä, joihin vastaamalla opettaja pystyy tekemään alustavan arvion lapsen motorisesta kehityksestä. Jos havainnointilomakkeen tuloksen perusteella on syytä epäillä, että oppilaalla on riski motorisen oppimisen vaikeuksiin, on oppilaan motorista kehitystä havainnoitava tarkemmin ja tarjottava lisää tukea motoriseen oppimiseen. Opettaja voi ohjata oppilaan myös tarkempaan arviointiin, jos koulun tukitoimet eivät ole riittäviä, Asunta sanoo. Myös isompien motorista tukea tarvitsevien oppilaiden fyysisen toimintakyvyn seurantaan löytyy apua. 5- ja 8-luokkalaisten Move!-arvioinnissa voidaan nimittäin käyttää sovellettua arviointilomaketta. Esimerkiksi testiin kuuluva viisiloikka voidaan korvata vauhdittomalla pituudella ja pallonheitossa voidaan käyttää tarvittaessa isompaa palloa tai lyhyempää heittoetäisyyttä. – Moven tavoitteena on motivoida lapsi liikkumaan. Siksi on tärkeää, että myös erityistä tukea tarvitsevat lapset saavat arviointituloksen. Arviointitilanteesta on tärkeä luoda oppilaalle turvallinen ja miellyttävä, Huovinen muistuttaa. Lisätietoa: Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden laitoksen soveltavan liikunnan Koppa-palvelun linkkilista Motoriikan arviointilomake MOQ-T Maksuttomia harjoitteita kehittämään motorisia perustaitoja löydät esimerkiksi Skillilataamosta.
Tukioppilaat vähän liikkuvien nuorten hyvinvointia edistämässä
Liikkuminen ja liikunta on yksi keino yhdistää nuoria, lisätä terveyttä ja hyvinvointia sekä tarjota mukavaa tekemistä ja yhdessäolon kokemuksia. Liikunnasta voi kuitenkin muodostua myös väline, joka erottelee, arvioi tai luokittelee. Siten hyvää tarkoittava liikuntasanoma saattaa tahattomasti lisätä kelpaamattomuuden ja ulkopuolisuuden kokemuksia. Koululla ja kouluyhteisöllä on liikunnallisen elämäntavan omaksumisessa merkittävä mahdollisuus, joka voi kasvattaa nuoren myönteistä suhdetta liikkumista kohtaan ja lisätä omasta itsestä ja hyvinvoinnista huolehtimisen taitoja. Tämä korostuu erityisesti niiden lasten ja nuorten osalta, jotka eivät koe itseään liikunnallisiksi ja liikkuvat vapaa-ajalla vain vähän. Liikunnallisen elämäntavan edistäminen on kuitenkin todettu vaikeaksi tehtäväksi erityisesti yläkouluikäisten nuorten keskuudessa. Tyypillisesti koulujen perinteiset liikuntakerhot ja muut liikuntaa edistävät toimenpiteet kiinnostavat liikunnasta jo innostuneita nuoria. Olemassa olevat keinot eivät tavoita kovin tehokkaasti niitä, jotka kipeimmin tarvitsisivat tukea. Mikä sitten innostaisi nuoria liikkumaan ja huolehtimaan hyvinvoinnistaan? Vai pitäisikö meidän liikunnan edistäjien jopa unohtaa hetkeksi liikkuminen kokonaan ja pikemminkin kysyä, mikä nuoria ylipäätään kiinnostaa tai mitkä asiat ovat heille tärkeitä? Nuorille tärkeät asiat keskiössä LIKES-tutkimuskeskuksen ACTive Youth -hankkeessa (2016–2018) pyrittiin lähestymään liikkumista ja hyvinvointia nuorille tärkeiden asioiden kautta. Hankkeen aikana saatujen kokemusten pohjalta vahvistuivat käsitykset siitä, että nuorten hyvinvoinnin kivijalka on yhteys omiin kavereihin ja ystäviin. Kehityspsykologisesta näkökulmasta käsin nuoruusiän yksi tärkein kehitystehtävä on eheyden rakentuminen suhteessa omaan itseen. Tämä rakentuu vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, ja tärkeimpänä viiteryhmänä ovat juuri omat vertaiset. Siten terveyden edistäjien on lähtökohtaisesti tärkeää ymmärtää, että vähän liikkuvan nuoren ensisijaisena päänvaivana ei suinkaan ole huono kunto vaan pikemminkin huoli siitä, kelpaanko minä kavereiden keskuudessa sellaisena kuin olen. Koska liikunnallisuutta tai liikuntataitoja korostava toiminta suosii jo aktiivisia nuoria, vähemmän liikkuvien nuorten kannalta ratkaisevaa saattaa olla ns. liikuntaneutraalin ilmapiirin luominen omien vertaisten johdolla. Liikuntaneutraalissa ilmapiirissä ei siis korostu liikunnallisuus, taidokkuus tai se, kokeeko itsensä hyvänä tai huonona liikkujana, vaan pikemminkin kaikenlainen aktiivisuutta, leikkimielisyyttä ja hyvinvointia tukeva vertaistoiminta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) 1970-luvulla käynnistämä tukioppilastoiminta on hyvä esimerkki vertaisuuteen pohjautuvasta toiminnasta, joka kattaa valtakunnallisesti noin 90 % perusopetuksen kouluista. Tukioppilailla on oiva mahdollisuus vaikuttaa myös oman kouluyhteisönsä ja sen oppilaiden hyvinvointiin ja liikkumiseen. Vertaismalli hyvinvoinnin ja liikkumisen edistämiseksi ACTive Youth -hanke on tuottanut uudenlaisen vertaismallin erityisesti vähän liikkuvien nuorten hyvinvoinnin ja liikkumisen edistämiseksi. Hankkeen aikana tuotettiin tukioppilaille uusi Hyvinvointitaidot-täydennyskoulutus, joka on tarkoitettu jatkokoulutukseksi tukioppilaiden peruskoulutuksen käyneille. Vertaismallin ja koulutuksen tavoitteena on edistää uuden opetussuunnitelman mukaisesti erityisesti nuorten osaamisen ja onnistumisen kokemuksia sekä vahvistaa itsestä huolehtimisen taitoja. Hankkeen perusidean mukaisesti koulujen tukioppilaat saavat hyvinvoinnin ja liikkumisen edistämiseksi lisäkoulutuksen, jonka jälkeen he toteuttavat matalan kynnyksen mukaista toimintaa oman koulunsa oppilaille. Erityisenä kohderyhmänä ovat koulun nuorimmat eli 7. luokan oppilaat. Toiminnassa pyritään tavoittamaan erityisesti niitä nuoria, joita perinteinen liikunta- tai urheilujärjestötoiminta ei tavoita. Jokainen tyylillään Hyvinvointitaidot-kokonaisuus pohjautuu arvo- ja hyväksyntäpohjaiseen lähestymistapaan, jonka tärkeänä lähtökohtana ja periaatteena on tukea nuorelle itselle merkityksellisiä asioita. Muita toimintaa ohjaavia periaatteita ovat osallisuus sekä kokemuksellisuuden ja kokemuksen kautta oppimisen vahvistaminen. Tärkeää on myös vahvistaa kykyä elää tässä ja nyt sekä edistää sallivaa ja hyväksyvää suhtautumistapaa erilaisia liikkujia ja nuoria kohtaan. Tukioppilaat pyrkivät omalla esimerkillään ja toimillaan välittämään ilmapiiriä, jossa kaikenlaiset liikkujat otetaan mukaan sellaisena kuin ovat, ilman turhia paineita siitä, miten hyvä kukakin on missäkin lajissa. Jokainen voi liikkua omalla tyylillään ja nauttia siitä. Ei ole oikeaa tai väärää tapaa liikkua tai harrastaa liikuntaa. Liikkumisen ohella tukioppilaat pyrkivät edistämään nuorten taitoja olla läsnä tässä hetkessä, kykyä rauhoittua ja pysähtyä kiireen keskellä. Koulupäivien hektinen rytmi vaatii hermostolta paljon ja toisinaan aktivoinnin sijaan on tärkeää oppia pysähtymään ja kuuntelemaan omaa itseä. Hyvinvointi tai hyvä olo koostuu usein monesta eri tekijästä, eikä liikunta yksinään ratkaise hyvinvoinnin kokonaisuutta. Tukioppilasmateriaalien Hyvinvointitaidot-kokonaisuudesta löytyy konkreettisia harjoitteita, joita tukioppilaiden ohella voivat hyödyntää halutessaan myös opettajat ja kouluterveydenhoitajat osana omaa työtään. Olennaista on tukea nuoren omaa tapaa liikkua ja voida hyvin. Yhdessä muiden kanssa. Tutustu Hyvinvointitaidot-kokonaisuuteen Mannerheimin Lastensuojeluliiton sivuilta   Lisätietoja: Anu Kangasniemi, terveyden edistämisen asiantuntija, LIKES-tutkimuskeskus
Kerhot innostavat lapset liikkumaan
Rauman ja Raision kaupungit ja paikalliset urheiluseurat kehittivät yhdessä liikuntakerhotoimintaa kaupunkien alakoululaisille. Ideana oli luoda monipuolisia liikuntamahdollisuuksia, joihin myös vähemmän liikkuvien lasten on helppo osallistua. Teksti: Tuomas Lehtonen Rauman ja Raision liikuntakerhotoiminnassa on paljon samaa, vaikka kummassakin kaupungissa toimintaa on kehitetty itsenäisesti. Niin Raumalla kuin Raisiossakin idea kerhotoiminnan käynnistämisestä on syntynyt seuraparlamentissa ja toiminnan taustalla on kaupungin sekä seurojen vahvaa yhteistyötä. Molemmissa kaupungeissa on panostettu toiminnan monipuolisuuteen sekä maksuttomuuteen, eikä tekemiselle ole asetettu kilpailullisia tavoitteita. Kerhot on integroitu koulupäivien yhteyteen ja toiminnan suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota vähän liikkuvien lasten aktivointiin. Rauman kerhotoiminnan kuntakoordinaattori Kimmo Kouru ja Raision Liikkuva koulu -koordinaattori Sari Aaltonen kiittelevät molemmat seurojen kanssa tehtävää yhteistyötä.   – Yhteistyön ansiosta olemme pystyneet tarjoamaan lapsille monipuolisia ja hauskoja liikuntaelämyksiä. Positiiviset kokemukset tukevat oppilaiden mahdollisuuksia liikkua jatkossakin. Ja parantaahan liikunta tutkitusti keskittymistä, oppimistuloksia ja hyvinvointia, Kouru iloitsee. Raisiossa 14 seuraa mukana Sari Aaltosen mukaan Raision kouluihin toivottiin pitkään seurojen vetämiä liikuntakerhoja. Toiminta saatiin kokeiluluontoisesti käyntiin syksyllä 2015, kun neljä seuraa otti vastuulleen yhden liikuntakerhoiltapäivän vetämisen yhdellä alakoululla. Alku oli lupaava, joten Raision seuraparlamentissa päätettiin laajentaa kerhotoiminta kaikkiin kaupungin yhdeksään alakouluun Liikkuva koulu -hankerahoituksella. Kerhotoiminta kirjattiin koulujen lukuvuosisuunnitelmiin ja syksyllä 2016 kerhotoiminnan piiriin pääsivät kaikki kaupungin 1.–6. luokan oppilaat. Raision koulut saivat Liikkuva koulu -rahoituksen ja seurat Olympiakomitean myöntämää Lasten liike -rahoitusta, jolla hankittiin liikuntasaleihin kevyet painimatot ja järjestettiin oppilaskuljetukset pienistä, liikuntasalittomista kouluista jäähallissa pidettävään kerhoon. Kerhojen järjestäjäksi ilmoittautui 14 seuraa Raisiosta ja Turusta, joten mukaan saatiin paljon lajeja. Liikuntalukujärjestykseen kirjattiin pallopelejä, painia, uintia, yleisurheilua, tanssia, luontoliikuntaa, jääurheilua sekä erilaisia jumppia ja toimintatreenejä. Kerhot päätettiin pitää kaikilla kouluilla torstai-iltapäivisin kello 14–16. Näin toiminnan organisointi oli seuroille helpompaa. – Koulut jaettiin kolmen koulun ryppäisiin, jossa kussakin kävi kolme seuraa pitämässä kerhoja kolmena peräkkäisenä viikkona. Näin kussakin koulussa käytiin syksyn aikana kolme lajia läpi. Keväällä seurat vaihtuivat toiseen kouluryppääseen. Näin joka koulussa päästiin kokeilemaan kuutta eri lajia lukuvuoden aikana. Tänä lukuvuonna toiminta on jatkunut samanlaisena, mutta seurat ovat osin vaihtuneet, Aaltonen sanoo. Selkeä vastuunjako Aaltonen vastaa vuotuisten hankehakemusten tekemisestä ja koordinoi toimintaa yhdessä koulujen kerhovastaavien kanssa. Kerholukujärjestysten tekeminen, yhteydenpito seuroihin ja seuraparlamentin tapaamisten vetäminen on puolestaan Raision Liikuntapalveluiden vastuulla. Koulukohtaiset kerhovastaavat perehdyttävät seurat koulujen tilojen käyttöön, markkinoivat kerhoja oppilaille sekä heidän vanhemmilleen ja ottavat ilmoittautumisia vastaan. Kerhovastaavat myös perehdyttävät seurojen ohjaajat koulukohtaisten kerhokansioiden käyttöön. Kansioista löytyvät koulun ja perheiden yhteystiedot, liikuntatilojen avaimet, tarvittavat ohjeet sekä ensiapuvälineet. Kansioon kerätään myös kerhoa koskevat palautekyselyt. Aaltonen on tyytyväinen seurojen kanssa tehtyyn yhteistyöhön. Seurat ovat vastanneet itsenäisesti kerhojen pyörittämisestä ja hankkineet ohjaajille sijaiset, jos sairastumisia on tullut. Haasteena Aaltonen näkee kuitenkin kerhojen ilmoittautumisrumban, joka on kuormittanut koulujen kerhovastaavia merkittävästi. Raisiossa on haluttu taata osallistuminen mahdollisimman monelle lapselle, joten ilmoittautuminen sisältää vain kolme kerhokertaa. Koulujen uurastus on kannattanut, sillä vanhemmilta ja lapsilta saatu palaute on ollut lähes pelkästään positiivista. Aaltonen kertoo, että kerhotyö on ollut omiaan edistämään kodin ja koulun yhteistyötä. Vinkkejä kerhotoiminnan kehittämiseenkin on tullut mukavasti. Toki liikuntakerhoilla on ollut suotuisia vaikutuksia myös oppilaiden hyvinvointiin ja kouluviihtyvyyteen. – Ensi vuonna meillä on viimeinen mahdollisuus hakea Liikkuva koulu -hankerahoitusta. Toivon todella, että saisimme kerhorahoituksen järjestymään myös tulevina vuosina ja voisimme tarjota lapsille näin hienon kerhopaketin jatkossakin, Aaltonen sanoo. Osa-aikainen työntekijä mahdollisti osallistumisen Yksi Raision koulujen kerhotoiminnan järjestäjistä on yleisurheiluseura Raision Kuula. Seuran puheenjohtaja Markku Appelin mukaan pienelle seuralle tarjoutui poikkeuksellinen mahdollisuus osallistua toimintaan viime syksynä, kun seuralla oli jonkin aikaa osa-aikainen työntekijä. – Työntekijämme veti kerhoissa yleisliikuntaa. Vastasimme noin 10 kerhokerrasta, Appel muistelee. Appelin mielestä kerhotoimintaan osallistuminen oli tehty seuran kannalta helpoksi. Riitti, että seura hyväksyi kaupungin esittämän lukujärjestyksen ja hankki tarvittavat vakuutukset kerhotoiminta varten. Raision Kuula maksoi työntekijälleen palkan ja sai ohjatuista kerhotunneista korvauksen kaupungilta. Yhteistyö kaupungin kanssa on sujunut Appelin mielestä esimerkillisesti. Jonkinlaisena haasteena hän pitää kuitenkin suuria oppilasryhmiä. Kun kerhoa vetämässä oli vain yksi ohjaaja ja lapset olivat koulupäivän jälkeen vilkkaita, vastaan tuli välillä kurinpidollisia haasteita. Pienelle seuralle, jonka toiminta pyörii vapaaehtoisvoimin, on myös vaikea saada seura-aktiiveja mukaan koulujen iltapäivätoimintaan. Raision Kuulankin piti luopua kerhojen vetämisestä, kun osa-aikaisen työntekijän työsopimus päättyi vuoden vaihteessa. – Meidän kannaltamme oli todella hienoa päästä mukaan tähän toimintaan. Lapsiin ja nuoriin keskittyvänä urheiluseurana saimme tärkeää näkyvyyttä. Toisaalta seuramme yhtenä tavoitteena on saada lapsia ja nuoria liikkumaan sekä kohottamaan kuntoaan. Kerhotoiminnan avulla pääsimme edistämään tätä tavoitetta, Appel pohtii. Rauma sopiva kaupunki pilotille Raumalla ala-asteen liikuntakerhotoiminta käynnistyi Olympiakomitean Lasten liike -hankkeen rahoituksella viime syksynä. Ajatus kerhotoiminnasta heräsi, kun Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n edustaja kävi esittelemässä rahoitusmahdollisuutta Rauman Seuraparlamentissa. Muualla Satakunnassa vastaavaa toimintaa ei vielä ollut ja Rauma todettiin kokonsa puolesta sopivaksi pilottikaupungiksi. Kimmo Kourun mukaan ajatus kerhotoiminnasta otettiin parlamentissa ilolla vastaan ja periaatepäätös toiminnan aloittamisesta lyötiin lukkoon saman tien. Kun hankerahoitus varmistui, seurat valitsivat koulujen kanssa toteutettavan kerhotoiminnan yhdeksi parlamentin seurayhteistyön painopistealueista. Kerhotoiminnan suunnitteluun osallistuivat Rauman alakoulut, opetus- ja liikuntatoimi sekä 10 paikallista seuraa. Opetustoimi valitsi kerhotoiminnan kohdekoulut ja alakoulut tarjosivat käyttöön tarvittavat liikuntatilat sekä välineet. Pesäpalloseura Fera vastasi toiminnan koordinoinnista sekä kerhojen lukujärjestysten tekemisestä. Viime vuonna kerhojen järjestämiseen osallistuivat Fera, jalkapalloseura Pallo-Iirot, salibandyseura Salba, Rauman Naisvoimistelijat, Rauman Urheiluampujat, taistelulajiseura Fudoshin ja tanssiseura Dansseor. Syksyllä kaikki alakoulut mukaan Feran toiminnanjohtajan Hannele Töyrylä-Jokisen mukaan kerhoja järjestettiin viime syksynä viikoittain viidellä Rauman alakoululla. Kevätlukukaudelle saatiin vielä yksi uusi koulu mukaan. Ensi lukuvuodelle lasten liikuttamista varten on saatu Rauman kaupungin lisärahoitusta. Sen avulla toimintaa laajennetaan kaikkiin kaupungin alakouluihin ja myös lajikirjoa voidaan kasvattaa. Liikuntakerhot järjestetään heti koulupäivän päätyttyä. 3.–4.-luokkalaisten kerho pidetään kello 12–14 ja 5.–6.-luokkalaisten kello 14–16 välisenä aikana. Yhdellä koululla järjestetään myös suuren suosion saavuttanut aamupäiväkerho kello 8–9. Kerhotoiminnasta on tiedotettu kouluissa järjestetyissä tiedotustilaisuuksissa ja koteja on informoitu kerhoista myös Wilmassa. Oppilaat ovat ilmoittautuneet toimintaan lukukaudeksi kerrallaan. – Olemme onnistuneet järjestämään monipuolista ohjelmaa. Pallopelejä, kaupunkisotaa, lasemmuntaa, tanssiliikuntaa, judoa, juoksua, tasapaino- ja ketteryysharjoituksia, Töyrylä-Jokinen luettelee. Kerhotoiminnan järjestämisen suurimmat haasteet ovat Töyrylä-Jokisen ja Kourun mielestä olleet vanhempien oppilaiden innostaminen liikkumaan ja tuuraajien löytäminen sairastuneille ohjaajille. Myös liikuntatilavarausten, oppilaiden lukujärjestysten ja kerho-ohjaajien aikataulujen yhteensovittaminen on ollut paikoin haastavaa. Kaiken kaikkiaan järjestelyihin liittyvät haasteet ovat olleet kuitenkin pieniä kerhotoiminnasta saatuihin hyötyihin nähden. – Seurat, ohjaajat ja kaupungin toimijat ovat tulleet tutuksi keskenään, joten yhteistyötä on jatkossa helpompi tehdä muissakin asioissa. Seurat ovat myös päässeet tekemään edustamiaan lajeja tutuiksi lapsille ja saaneet näin myös uusia harrastajia. Toki kaikista palkitsevin juttu on se, että lapset, erityisesti ne vähiten liikkuvat, saadaan liikkumaan, Töyrylä-Jokinen summaa. Rauman Seuraparlamentti ja Raision Sivistyskeskus palkittiin Koulu-seura -yhteistyöpalkinnoilla kaupunkien alakoulujen liikuntakerhotoiminnan järjestämisestä. Palkinnot luovutettiin voittajille paikallisissa Urheilugaaloissa helmikuun alussa.
Paikalliset vahvuudet saavat näkyä Liikkuva koulu -toiminnassa
Liikkuva koulu -toimintaa voidaan muotoilla jokaisen koulun ja kunnan lähtökohtien, tavoitteiden ja vahvuuksien mukaan. Raahen ja Hämeenlinnan Liikkuva koulu -toiminta ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten toimintaa voidaan jalostaa paikallisiin tarpeisiin. Raahen neljän yläkoulun ja paikallisten yhdistysten ennakkoluulottoman yhteistyön tuloksena on syntynyt yläkoululaisille suunnattu meriliikuntaviikko. Tänä vuonna se järjestetään jo neljättä kertaa. Viikon aikana oppilaat pääsevät tutustumaan melontaan, purjehdukseen, soutuun, suppaukseen ja meripelastukseen. Raahen Liikkuva koulu -koordinaattorin ja Pattasten yläkoulun liikunnanopettajan Laura Rahikkalan mukaan yläkoulut tuottivat aiemmin meriliikunta-aktiviteetteja satunnaisemmin, pienimuotoisemmin ja toistensa toiminnasta tietämättä. Vähitellen heräsi ajatus, että koulujen ja seurojen yhteistyöllä pystyttäisiin tarjoamaan oppilaille laajempi tutustumispaketti. Nyt jokainen nuori pääsee osallistumaan meriliikuntaviikolle kerran yläkoulun aikana. Loppukeväällä tai lomien jälkeen pidettävään meriliikuntaviikolle osallistuu vuosittain 1–2 yläkoulua. – Jokainen oppilas pääsee tutustumaan lajeihin yhden koulupäivän ajan. Kaikkiin lajeihin voi tutustua tunnin ajan. Tavoitteenamme on monipuolistaa koululiikuntaa, laajentaa nuorten tietoisuutta erilaisista harrastusmahdollisuuksista ja opettaa samalla meripelastus- ja ensiaputaitoja. Seuroille yläkoululaisten lajikokeilut ovat tuoneet paljon uusia harrastajia, Rahikkala sanoo. Koulujen lisäksi meriliikuntaviikkoa ovat järjestämässä Raahen Purjehdusseura, Pikkulahden Palvelut Oy, Raahen Meripelastusyhdistys sekä Raahen nuorisotoimi ja seurakunta. Meriliikuntapisteille ei tarvitse jonottaa, sillä nuorille on järjestetty ohjelmaa myös kuivalle maalle. Rannalla on voinut muun muassa treenata ensiaputaitoja, pelata jalkapalloa ja suorittaa erilaisia taitoratoja. Sponsori haussa Meriliikuntaviikon järjestämisestä syntyvät vuotuiset 5000–6000 euron kulut on katettu Liikkuva koulu -avustuksella. Raahessa on vakaa aikomus jatkaa viikon järjestämistä myös hankkeen päättyessä parin vuoden päästä. – Uskon, että saamme viikolle sponsorin. Rahoittajan on mahdollista saada toiminnalleen paljon näkyvyyttä, Rahikkala miettii. Rahaa suurempana haasteena Rahikkala pitää eri toimijoiden aikataulujen yhteensovittamista. Monet seuran vapaaehtoisista ovat koulupäivien aikaan töissä. Toistaiseksi ongelma on saatu ratkaistua lyömällä aikataulut ajoissa lukkoon. Hyvä suunnittelukaan ei tosin auta oikukkaisiin sääolosuhteisiin. – Viime keväänä käytiin melkein tukankuivaajien kanssa jäitä sulattamassa. Välillä taas vaarallisen kova tuuli on estänyt vesille pääsyn. Silloin lajeihin on tutustuttu rannassa kuivaharjoitteluna. Saa siinäkin raikasta meri-iltaa. Raahessa Liikkuva koulu -yhteistyö ei rajoitu pelkästään meriliikuntaviikkoon. – Koulujen ja seurojen yhteistyö on monipuolista. Seurat esimeriksi osallistuvat koulujen välisiin turnauksiin ja olemme yhdessä järjestäneet ala- ja yläkoululaisille Liikuntamylläkkä-tapahtumapäiviä, jossa lapset ja nuoret pääsevät kokeilemaan eri lajeja. Nyt meillä on tavoitteena järjestää yhteistyössä lajiesittelyiltoja, Rahikkala kertoo. Liikkumisen kynnys mahdollisimman alas Hämeenlinnan Liikkuva koulu -toiminnassa on satsattu erityisesti matalan kynnyksen liikkumiseen. ”Höntsäilyllä” ja vapaamuotoisemmalla tekemisellä toimintaan rohkaistaan myös vähemmän liikkuvia lapsia ja nuoria. Tässä on onnistuttu hyvin. Hämeenlinnan kaupungin tärkeänä kumppanina monituottajamallilla toteutetussa Liikkuva koulu -hankkeessa on Lasten Liikunnan Tuki ry. Yhdistys keskittyy toiminnassaan lasten ja nuorten harrasteliikuntaan, kilpailutoimintaa sillä ei ole lainkaan. Yhdistys tarjoaa liikunnallista toimintaa esikouluikäisistä toisen asteen opiskelijoihin. Toiminnanjohtaja Juha Liedeksen mukaan yhdistyksen pyrkimyksenä on innostaa lapsia positiivisten kokemusten kautta elinikäisen liikunnan polulle. – Meille on yhdistyksenä tärkeää, että voimme tukea lasten oppimista ja toimintakykyä liikunnan keinoin. Tässä työssä Liikkuva koulu -hankkeen kautta saatavalla rahoituksella on suuri merkitys. Hanke päättyy aikanaan, mutta meillä on kaupungin kanssa tavoitteena vakiinnuttaa Liikkuva koulu -toiminta niin, että voimme jatkaa sitä myös hankerahoituksen päättyessä. Yhdistyksellämme on hankerahoituksella käynnistettyjen toimintamallien vakinaistamisesta hyvät kokemukset. Siihen perustuu myös yhdistyksemme kasvutarina, Liedes sanoo. Liikuntalukkari tarjoaa valinnanvaraa Liikkuva koulu -toiminnasta Lasten Liikunnan Tuella on kuuden vuoden kokemus. Ensin yhdistys sai rahoitusta kahteen lasten liikuntaa ja oppimista kehittävään hankkeeseensa. Hämeenlinnan kaupungin Liikkuva koulu -toiminnassa yhdistys on mukana kumppanuussopimuksella. Meneillään on  kolmas vuosi. – Kehitimme aluksi koulujen välkkäritoimintaa sekä konsultoimme rehtoreita ja opettajia Liikkuva koulusta. Myöhemmin toiminta on edennyt käytäntöön. Olemme järjestäneet välkkäritoiminnan ohjauskoulutuksia ja tutoroineet välkkäriohjaajia. Viime vuonna aloitimme yläkoululaisten Liikuntalukkaritoiminnan ja koordinoimme siihen liittyvää seurayhteistyötä, Liedes sanoo. Liikuntalukkari tarjoaa yläkoululaisille mahdollisuuden harrastaa erilaisia liikuntalajeja läpi kouluvuoden maksutta. Liikuntavuoroja on tarjolla niin yksilö- kuin joukkuelajienkin puolelta. Lajiliittojen lisäksi yhteistyössä on mukana kymmenkunta seuraa ja pari kaupallista palveluntarjoajaa. Harrastamaan pääsee esimerkiksi lumi- ja palloilulajeja. – Monia liikuntavuoroja ohjaajat seurat. Liikuntalukkarissa on kuitenkin myös sellaisia lajeja, joita on mahdollista harrastaa omatoimisesti. Esimerkiksi kaupungin uimahalliin oppilaat voivat mennä tiettyinä aikoina maksutta uimaan. Liikuntalukkari-toiminnan lisäksi Lasten Liikunnan Tuki järjestää seurojen, paikallisen urheiluakatemian ja lajiliittojen kanssa kouluille erilaisia teemapäiviä ja tapahtumia sekä koulujen välisiä pelejä ja turnauksia. Liedes mainitsee muun muassa katukorispäivän, Ice Skating Tourin ja Lumilajit liikuttaa -teemapäivän. ”Yhteistyöstä hyötyvät kaikki” Liedeksen mielestä on hienoa, että Liikkuva koulu -hankkeen tuella on mahdollista tarjota monipuolisesti harrastusmahdollisuuksia. Koulujen pedagoginen osaaminen ja lajiseurojen sekä -liittojen lajitietämys yhdistämällä saadaan paljon hyvää aikaan. – Kaikki osapuolet ovat hyötyneet yhteistyöstä. Kouluissa lapset saadaan liikkeelle ja seurat tekevät toimintaansa tunnetuksi. Yhdistyksemme on pystynyt kasvattamaan verkostojaan, mikä helpottaa jatkossa yhteistyön tekemistä lasten liikuttamisessa, Liedes kiittelee. Toiminnan haasteena Liedes pitää nuorten tavoittamista ja erityisesti vähemmän liikkuvien aktivointia. Vaatii luovaa kokeilua, että liikuntamahdollisuuksista saadaan välitettyä houkutteleva viesti oikealle kohderyhmälle. – Perinteinen lehti-ilmoittelu ei toimi. Sähköpostin ja Wilman lisäksi pyrimme käyttämään seurojen tiedotuskanavia sekä näymme sosiaalisessa mediassa. On kuitenkin hankala tietää, mitä kautta kohderyhmän tavoittaa parhaiten. Vertaissuositukset ovat varmasti aktivoineet nuoria parhaiten, Liedes pohtii. Teksti: Tuomas Lehtonen Raahen Liikkuva koulu -hanke ja Lasten Liikunnan Tuki ry palkittiin tammi-helmikuun vaihteessa pidetyissä alueellisissa Urheilugaaloissa Liikkuva koulu -ohjelman ja Olympiakomitean Liikkuva koulu ja seurayhteistyö -palkinnolla. Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n valitsijaraati painotti perusteluissaan Raahen neljän yläkoulun ja seurojen yhteistyössä järjestämää meriliikuntaviikkoa. Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n raati puolestaan kiitti Lasten Liikunnan Tuki ry:tä Hämeenlinnan kaupungin kanssa tehdystä hyvästä, joustavasta, aloitteellisesta ja ahkerasta kumppanuudesta Liikkuva koulu -hankkeessa. Yhdistys on hyvillä verkostoillaan ja kaikkia kumppaneita innostavalla työotteellaan koordinoinut Hämeenlinnan koulujen seurayhteistyötä. 
Seurayhteistyö tarjoaa monipuolista liikkumista ja rikkoo rutiineja
Tammikuun lopulla pidetyissä alueellisissa Urheilugaaloissa jaettiin Liikkuva koulu ja seurayhteistyö -palkinnot. Etelä-Karjalassa palkinnon pokkasi lappeenrantalainen pesäpalloseura Pesä Ysit ja Etelä-Savossa Ristiinan yhtenäiskoulu ja lukio. Liikkuva koulu -ohjelma ja Olympiakomitea palkitsivat lappeenrantalaisen pesäpalloseura Pesä Ysit ry:n Liikkuva koulu ja seurayhteistyö -palkinnolla. Palkinto luovutettiin Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry:n (EKLU) järjestämässä Urheilugaalassa. Palkitsemisperusteissaan EKLUn valitsijaraati kiitti seuraa Lappeenrannan ja lähikuntien koulujen kanssa tehdystä pitkäjänteisestä, laajenevasta ja laadukkaasti toteutetusta lasten liikuntakasvatustyöstä. Pesä Ysien toiminnanjohtaja Ville Lantan mukaan koulujen kanssa tehtävä yhteistyö ei ole seuralle uutta. Yhteistyökuvioita on viritelty 90-luvun alusta lähtien. – Ensin järjestettiin koulujen välisiä pesispelejä, rakennettiin pesiskoulutoimintaa, pidettiin kouluilla pesispäiviä ja ohjattiin opettajia pesistuntien järjestämisessä. Sittemmin yhteistyö on syventynyt ja toiminta on laajentunut muihin liikuntamuotoihin, Lantta muistelee. Hänen mukaansa yhteistyömahdollisuudet ovat kasvaneet, kun seura on rekrytoinut uusia liikunnan ammattilaisia. Nyt lapsia ja nuoria liikuttaa kouluissa kahdeksan Pesä Ysien työntekijää. Nykyisellään kaikki seuran resurssit ovat tehokäytössä, eikä oppilaitosyhteistyötä ole juurikaan mahdollista enää kasvattaa. Kysyntää kyllä olisi. Monessa mukana Lantta jakaa koulujen kanssa tehtävät keskeiset yhteistyöprojektit neljään osaan. Lappeenrannan uudessa Pontuksen päiväkotikoulussa seura toimii Liikkuva koulu -ohjelman puitteissa. Viidessä Lappeenrannan alakoulussa Pesä Ysit vetää matalan kynnyksen liikuntatoimintaa ja Olympiakomitean Lasten liike -hankkeen puitteissa Pesä Yseillä on toimintaa kolmessa alakoulussa. Lappeenrannan yläkoulun ja toisen asteen oppilaille seura järjestää viikoittain pesisakatemian treenit, joiden tavoitteena on tukea nuorten pelaajien kehittymistä kohti Superpesistä. –Superpesis-pelaajamme ja liikuntaohjaajamme Jenna Auvinen on ollut viime syksystä lähtien Pontuksen koulun palkkalistoilla kokopäiväisenä ohjaajana. Hän ideoi opettajien kanssa liikuntatuntien ohjelmaa ja aktiviteettejä koulutuntien lomaan. Auvinen myös vetää liikuntahetkiä opettajille ja oppilaille, Lantta kuvailee. Lasten liikkeeseen ovat valikoituneet koulut ja seurat, jotka ovat osallistuneet Olympiakomitean kerhohakuun. Matalan kynnyksen liikuntakerhotoiminnan vetäjäksi seurat ovat voineet hakea Lappeenrannan kaupungin avoimen tarjouskilpailun kautta. Keskiössä matala kynnys osallistumiseen Kuluvalla kevätlukukaudella Pesä Ysit vetää 17 liikuntakertoa Lappeenrannan alakouluilla. Kerhojen toimintaa koordinoi Pesä Ysien kokopäiväinen junioripäällikkö Jenna Backman. – Lasten liikkeessä ja matalan kynnyksen kerhotoiminnassa sisällöt ovat samankaltaisia. Toimimme alakoulujen ja päiväkotien tiloissa ja piha-alueilla kello 8–16 välillä. Järjestämme liikuntakerhotoimintaa koulun päätyttyä, mutta voimme pitää myös liikuntahetkiä koulupäivän lomassa. Kaikkeen toimintaan voivat osallistua myös liikuntaa vähemmän harrastavat. Pesä Ysit järjestää myös maksuttomia pesäpallon lajiesittelyjä ja osallistuu koulujen toimintapäiviin Lappeenrannassa ja Taipalsaarella. Viime vuonna seura liikutti kouluvierailuiden aikana jopa 2000 lasta 19 koululla. Koulujen ja kaupungin kanssa tehtävä yhteistyö toimii Lantan mielestä mallikkaasti. Mikä parasta se tuottaa seuralle kaivattuja tuloja ja tuo seuralle sekä sen edustamalle kansallispelille roimasti näkyvyyttä. Kehittämiskohteitakin toki löytyy esimerkiksi viestinnässä. – Esimerkiksi viikkokarttoja voisi koulutilojen käytön osalta vielä tarkentaa, jotta toiminnan järjestämiseen saataisiin lisää joustavuutta. Jos vaikkapa huono sää estää ulkona liikkumisen, voisimme siirtyä tyhjänä oleviin sisätiloihin, Lantta sanoo. Liikunta- ja turnauspäivät liikuttavat Ristiinassa Etelä-Savon Urheilugaalassa Liikkuva koulu ja seurayhteistyö -palkinto myönnettiin Ristiinan yhtenäiskoululle ja lukiolle. Etelä-Savon Liikunta ry:n jury painotti palkitsemisperusteissaan yhtenäiskoulun ja lukion monipuolista seurayhteistyötä niin alueellisesti kuin seudullisestikin. Ristiinan yhtenäiskoulun ja lukion liikunnanopettaja Jussi Haapalaisen mukaan seurojen kanssa tehtävään yhteistyöhön on kuulunut lähinnä erilaisia lajikokeiluja sekä yhteisiä liikunta- ja turnauspäiviä. Urheilua seuroissa harrastavat yläkoululaiset ovat myös pitäneet ohjauksia alakoululaisille ja seurat ovat osallistuneet koulun hyvinvointiviikkoon. Haapalaisen mielestä seurojen kanssa luodut tapahtumat rikkovat mukavasti rutiineja ja tuovat oppilaille intoa koulutyöhön. Yhteistyö lisää myös lasten ja nuorten tietoisuutta vieraammista lajeista. – Kaikki lapset eivät ole innokkaita etsimään itselleen sopivaa lajia. Lajiesittelyt antavat mahdollisuuden kokeilla myös muita kuin valtalajeja. Huomasin, että osalle koulumme pojista oli iso juttu, kun tanssiopisto kävi meillä esittäytymässä. Mukana oli myös poikatanssijoita, jotka esittivät muun muassa breikkausta, Haapalainen sanoo. Yhteistyö seurojen kanssa kausiluontoista Ristiinassa toimivien seurojen kanssa koululla on erityisen tiiviit suhteet, mutta yhteistyötä tehdään myös laajemmin Mikkelin alueen seurojen kanssa. Haapalainen kuitenkin korostaa, että jatkuvaa viikoittaista yhteistoimintaa koululla ja seuroilla ei ole. Ennemmin voidaan puhua kausiluontoisesta yhteistyöstä. –Syksyisin Suunnistusseura Navi on mukana liikuntatuntiemme suunnittelussa ja paikallisen jalkapalloseura Ripan kanssa järjestämme vuosittain alakoululaisten futispäivän sekä jalkapalloturnauksen yläkoululaisille. Kouluumme on tullut Mikkelin Kampparien pelaajia avustajiksi, joten yhteistyöstä on tullut luontevaa myös jääpalloseuran kanssa, Haapalainen kertoo. Kaikista pitkäaikaisinta ja merkittävintä Ristiinan yhtenäiskoulun ja lukion yhteistyö on ollut BraVon eli Brahen Voimistelijoiden kanssa. Koulun liikuntasali uudistettiin vuonna 2005 ja tuolloin remontissa huomioitiin telinevoimistelun tarpeen. – Telinevoimistelun kannalta salimme on Mikkelin alueen paras. BraVo on tähän asti harjoitellut pelkästään koulumme salissa. Yhteistyö on ollut erittäin hedelmällistä. Olemme ostaneet lajin välineistöä yhteiseen käyttöön. Koulu esimerkiksi saa käyttää seuran ilmarataa. Haapalainen on huomannut, että erityisesti uusia lajeja edustavat seurat ovat aiempaa useammin yhteydessä kouluun ja ehdottavat lajiesittelyjä. Koulujen hektinen arki asettaa kuitenkin rajoitteensa yhteistyölle. – Koulun kalenteri on kuin sillisalaatti. Varsinaisen opetuksen lisäksi tarjolla on liikunnan lisäksi myös monenmoista muuta ohjelmaa, esimerkiksi kulttuuritapahtumia. Lajiesittelyjen sovittaminen koulun arkeen on monesti hankalaa. Niukat resurssit riesana Haapalainen uskoo, että koululla ja seuralla olisi halukkuutta tehdä enemmänkin yhteistyötä. Haaveet kuitenkin kaatuvat resurssien puutteeseen. Koulun opettajat junailevat yhteyksiä seuroihin oman työnsä ohella. Yhteistyökuvioiden järjestämistä varten ei ole korvamerkitty työaikaa. Myöskään alueen pienillä seuroilla ei ole rahkeita lähteä laajamittaisempaan yhteiseen tekemiseen. Seuroilla ei pääsääntöisesti ole palkattuja työntekijöitä vaan toimintaa pyöritetään vapaaehtoisvoimin. Haapalainen näkeekin keskeisenä haasteena sen, että koulun arki sijoittuu kello 8–14 väliin. Silloin seuratoiminnassa mukana olevat vanhemmat ovat useimmiten palkkatöissä. Haapalainen nostaa hattua seura-aktiiveilla, jotka jaksavat resurssien niukkuudesta huolimatta tarjota työpanoksensa koulujen käyttöön. – Kiitos kuuluu ehdottomasti seura-aktiiveille, jotka antavat aikaansa koulujen kanssa tehtävälle yhteistyölle ja luovat mahdollisuuksia lasten liikkumiselle, Haapalainen sanoo. Teksti: Tuomas Lehtonen
Koulujen ja seurojen yhteistyössä tehdään aktiivisempia koulupäiviä
Suomen Olympiakomitea, Liikkuva koulu -ohjelma ja Liikunnan aluejärjestöt haluavat edistää koulujen, seurojen ja järjestöjen yhteistyötä aktiivisemmissa koulupäivissä. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni lapsi innostuisi liikkumisesta ja saisi mahdollisuuden liikunnan harrastukseen osana koulupäivää – aamulla, keskellä koulupäivää tai heti koulupäivän jälkeen. Alueellisissa Urheilugaaloissa ympäri Suomen palkitaan tammi-helmikuussa kouluja, seuroja ja kuntia esimerkillisestä toiminnasta koulupäivän aikaisen liikkumisen sekä koulujen ja seurojen yhteistyön edistämisessä. Liikkuva koulu -ohjelman seurannan mukaan jo joka toisessa koulussa on urheilu- tai liikuntaseuran järjestämää kerhotoimintaa. Lisäksi yli puolet kouluista haluaisi järjestää lisää kerhotoimintaa yhteistyössä urheilu- ja liikuntaseurojen kanssa. Monessa kunnassa liikuntatoimen ja seurojen yhteistyöllä on pitkät perinteet, mikä luo hyvää pohjaa myös koulujen kanssa tehtävälle yhteistyölle. - Yhteistyö urheiluseurojen, järjestöjen, koulujen ja kunnan hallintokuntien välillä on lisääntynyt Liikkuva koulu -ohjelman aikana. Edellytyksiä ja potentiaalia yhteistyön lisäämiselle on olemassa vieläkin enemmän, mutta yhteistyökulttuurin luominen etenee askel kerrallaan, toteaa Liikkuva koulu -ohjelman ohjelmajohtaja Antti Blom. Alueellisissa Urheilugaaloissa jaetaan tunnustuksia koulujen ja seurojen yhteistyöstä Palkittavat ovat kouluja, seuroja ja kuntia, joissa oppilaille tarjotaan sisällöllisesti monipuolista matalan kynnyksen liikuntaa. Palkitsemisen perusteina ovat olleet lisäksi monialainen yhteistyö sekä pitkäjänteinen ja hyvin koordinoitu toiminta. - Koulujen ja seurojen yhteistyö vaatii kunnan tasolta koordinaatiota ja yhteistä suunnittelua. Palkittavissa tahoissa on onnistuneita esimerkkejä, joissa on saatu lajirajat ylittävässä yhteistyössä oppilaille uusia harrastusmahdollisuuksia. Koulujen ja urheiluseurojen yhteistyö on saanut kentällä hyvän startin, hehkuttaa Olympiakomitean erityisasiantuntija Jukka Karvinen. Koulujen ja seurojen yhteistoiminta on palkitsemisten perusteella moninaista. Yhteistyössä järjestetään, lajikokeiluja, teemaviikkoja, liikuntapäiviä ja -tapahtumia sekä liikuntakerhoja aamuisin, välitunneilla ja koulupäivän jälkeen. Myös oppilaiden rooli toiminnassa on ollut aktiivinen. Seuroissa harrastavat nuoret ovat ohjanneet liikuntaa nuoremmille ja oppilaita on ollut kesätöissä urheiluseuroissa. Ennen kaikkea palkitsemisissa korostuu yhdessä tekeminen. Alueelliset Urheilugaalat ja Liikkuva koulu ja seurayhteistyö 2017 -palkinnon saajat Lapin Urheilugaala, lauantai 13.1.2018 Palkittava: Kemin kaupunki Palkitsemisperusteet: Kemin kaupunki ja Kemin urheiluseurojen yhteistyöverkosto, Kemin Urheiluakatemia, liikuttavat nuoria kouluaikana. Avainasemassa on seura-, laji- ja koulurajat ylittävä yhteistyö sekä urheilun tarkastelu vahvasti myös terveysliikunnan viitekehyksen, nuorten henkisen kasvun ja kouluviihtyvyyden näkökulmasta. Päijät-Hämeen Urheilugaala, lauantai 20.1.2018 Palkittava: Orimattilan Jymy Palkitsemisperusteet: Orimattilan Jymy on tarttunut haasteeseen lisätä koulujen iltapäiväkerhotoimintaa ja kehittänyt ennakkoluulottomasti liikuntakerhotoimintaa kunnassa. Yhteistyöstä sovittiin seuran ja koulujen kerhokoordinaattorin kanssa keväällä 2017. Monipuoliseen kerhotoimintaan on osallistunut ensimmäisenä syksynä jo 150 lasta ja palaute on ollut positiivista. Etelä-Karjalan Urheilugaala, perjantai 26.1.2018, Imatran Kylpylä Palkittava: Pesä Ysit ry Palkitsemisperusteet: Lappeenrantalainen pesäpalloseura Pesä Ysit on tehnyt pitkäjänteistä, laajenevaa ja laadukasta lasten liikuntakasvatustyötä yhteistyössä Lappeenrannan koulujen ja lähikuntien koulujen kanssa. Pesä Ysien järjestämään toimintaan on päässyt vuoden 2017 aikana osallistumaan alakouluissa jopa 2000 oppilasta. Kouluvierailujen lisäksi seura ohjaa viikoittaisia liikuntakerhoja alakouluissa sekä pesisakatemian aamuharjoituksia yläkoulun oppilaille ja 2. asteen opiskelijoille. Kymenlaakson Urheilugaala, perjantai 26.1.2018, Sport Bar Players, Kotka Palkittava: Vehkalahden Veikot ry Palkitsemisperusteet: Pyörittää 15 matalankynnyksen liikuntakerhoa koulujen tiloissa 25 ohjaajan voimin. Kerhot liikuttavat noin 200 lasta. Kerhotoiminta on vakiintunutta ja lisäksi vuosittain koulutetaan nuoria ohjaajia. Hienoa seuran ja koulun yhteistyötä. Keski-Suomen Urheilugaala, perjantai 26.1.2018, Paviljonki, Jyväskylä Palkittava: Hankasalmen, Keuruun, Laukaan, Saarijärven ja Viitasaaren kyläkoulut Palkitsemisperusteet: Kuntien kyläkoulut ovat osallistuneet aktiivisesti Liikkuva koulu -ohjelmaan. Opettajat ovat osallistuneet täydennyskoulutuksiin, oppilaat ovat toimineet välituntiliikuttajina ja kouluissa on järjestetty liikunta-aiheisia vanhempainiltoja. Johtajaopettajat ja koulujen henkilökunta ovat osoittaneet, että liikunta ei ole aina kiinni hienoista puitteista ja ulkoisista olosuhteista, vaan liikuntamyönteisen ilmapiirin synnyttäminen on avainasia. Pohjois-Pohjanmaan Urheilugaala, perjantai 26.1.2018, Hotelli Lasaretti, Oulu Palkittava: Raahen kaupungin meriliikuntaviikko Palkitsemisperusteet: Meriliikuntaviikolla jokainen Raahen yläkoululainen pääsee tutustumaan yhden päivän aikana kaupungin tarjoamiin merellisiin harrastusmahdollisuuksiin, kuten melontaan, purjehdukseen, soutuun, suppaukseen ja meripelastukseen. Lajeihin on saatu viikon kautta uusia harrastajia ja nuorten rohkeus kokeilla uusia lajeja on kasvanut. Etelä-Savon Urheilugaala, perjantai 26.1.2018, Original Sokos Hotel Vaakuna, Mikkeli Palkittava: Ristiinan yhtenäiskoulu ja lukio Palkitsemisperusteet: Ristiinan yhtenäiskoulu ja lukio on tehnyt yhteistyötä useiden seurojen kanssa monipuolisesti paikallisesti ja seudullisesti. Yhteistyötä on tehty lajikokeiluiden, liikunta- ja turnauspäivien ja hyvinvointiviikon muodossa. Koulu ja seurat ovat hankkineet liikuntavälineitä yhteiskäyttöön, ja seuroissa harrastavat yläkoululaiset ovat pitäneet ohjauksia alakoululaisille. Varsinais-Suomen Urheilugaala, lauantai 27.1.2018, Gatorade Center, Turku Palkittava: Raision Sivistyskeskus Palkitsemisperusteet: Raision kaupungissa käynnistettiin vuonna 2015 kokeiluna harrastustoiminta oppilaille koulun ja seuran yhteistyönä.  Syksyllä 2015 Raision seuraparlamentti otti asiasta kopin, ja vuodesta 2016 toimintaa on ollut kaikilla alakouluilla. Raision toteuttama toimintatapa on erinomainen esimerkki yhteistyöstä ja yhteissuunnittelusta koulujen, seurojen ja liikuntapalveluiden kanssa. Keski-Pohjanmaan Urheilugaala, lauantai 27.1.2018, Snellman-sali, Kokkola Palkittava: Ylivieskan Liikkuva koulu -toimintamalli Palkitsemisperusteet: Ylivieskan Liikkuvassa koulussa on tehty pitkäjänteistä yhteistyötä paikallisten urheiluseurojen kanssa. Yhteistyö hyödyttää koko verkoston toimijoita, mutta ennen kaikkea aktivoi oppilaita liikkumaan ja osallistumaan seuratoimintaan. Erityisen aktiivisia seuroja ovat olleet yleisseura Ylivieskan Kuula, jalkapalloseura YPA, YVoLi sekä Ylivieskan Latu. Pohjanmaan Urheilugaala, lauantai 27.1.2018, OmaSPStadion, Seinäjoki Palkittava: Vaasan kaupungin Liikkuva koulu Palkitsemisperusteet: Vaasassa yhteistyö koulujen ja seurojen välillä on monipuolista. Seurat ovat aktiivisesti mukana erilaisissa tapahtumissa ja leiritoiminnassa, mutta Liikkuva koulu -hankkeen aikana yhteistyö on laajentunut hienosti myös koulupäivän aikaiseen toimintaan. Seuroja on mukana muun muassa kerhotoiminnassa ja liikunnallisten iltapäivien organisoinnissa. Kainuun Urheilugaala, perjantai 2.2.2018, Kajaanin Kaupunginteatterin teatteritalo Palkittava: Otanmäen-Vuolijoen seuraunioni Palkitsemisperusteet: Otanmäen-Vuolijoen seuraunioni on tehnyt laajaa yhteistyötä Otanmäen koulun kanssa jo useita vuosia. Esimerkiksi taloudellinen tuki liikuntavälineiden hankkimiseksi on jatkunut jo vuosia ja seuraunionin liikuntavälineet ovat yhteiskäytössä koulun liikuntatunneilla. Seuraunionin palkkaamat kerho-ohjaajat ovat olleet mukana koulun liikuntateemapäivien suunnittelijoina, ohjaajina ja toteuttajina. Ote oppilaiden liikuttamisessa on kannustava. Hämeen Urheilugaala, perjantai 2.2.2018, Scandic Rosendahl, Tampere Palkittava: Lasten Liikunnan Tuki ry Palkitsemisperusteet: Lasten Liikunnan Tuki ry on ollut hyvä, joustava, aloitteellinen ja ahkera kumppani Hämeenlinnan kaupungille. Yhdistys on hyvillä verkostoillaan ja kaikkia kumppaneita innostavalla työotteellaan koordinoinut Hämeenlinnan koulujen seurayhteistyötä ja ”höntsäliikuntaa” lisäävää Liikuntalukkaria. Satakunnan Urheilugaala, lauantai 10.2.2018, Cygnaeuksen juhlapalvelukeskus, Pori
Oppilaiden tekemä piha on paras
Kummassa koulupihassa on enemmän liikettä ja vähemmän ilkivaltaa: pihassa, jonka urakoitsija on rakentanut vai oppilaiden itse suunnittelemassa ja rakentamassa pihassa? OPS 2016 -perusteet painottavat uutta oppimiskäsitystä, joka korostaa oppilaan roolia aktiivisena toimijana ja oppimista vuorovaikutuksena. Hyvin toteutettu pihaprojekti palvelee uutta oppimiskäsitystä. Suomesta löytyy useita hienoja esimerkkejä oppilaiden tekemistä pihoista. Hauhon yhtenäiskoululla Hämeenlinnassa oppilaat ovat suunnitellet ja toteuttaneet mm. jalkapallogolfradan ja BMX-radan. Harjun koululla Lahdessa oppilaat suunnittelivat ja toteuttivat yhdessä vanhempainyhdistyksen kanssa rengasradan. Hintaa ei rakennelmalle kertynyt, koska renkaat lahjoitti paikallinen yritys ja mukana toteutuksessa oli Lahden tilakeskus. Koulupihaprojektit voivat edistää yhteisöllisyyttä ja oppilaiden omistajuuden tunnetta koulupihaa kohtaan. On tärkeää, että piharakennelmat tehdään leikkipaikkastandardin (EN-1176) vaatimusten mukaisesti. Pihaprojektit tulee tehdä yhteistyössä koulun omistajan, kuntatekniikan tai tilakeskuksen kanssa. Oppilaiden tekemät rakennelmat tulee tarkastuttaa ennen käyttöönottoa, tällaisen tarkastuksen voi tehdä sertifioitu tarkastaja (esim. ympäristöterveystarkastaja). Espoon malli koulupihahankkeissa: Oppilaiden idea -> Liikkuva koulu koordinaattori Liikkuva koulu koordinaattori -> Tilakeskus Tilakeskus tarkastaa pihan ja antaa luvan rakentamiselle Oppilaat suunnittelevat, asentavat ja rakentavat tilakeskuksen ja opettajien kanssa Tilakeskus suorittaa käyttöönottotarkastuksen Koulu on uuden piharakennelman aktiivinen kunnossapitäjä, mutta vastuu kunnossapidosta määritetään Riskien ottaminen on välttämätöntä terveydelle ja hyvinvoinnille Olin yksivuotiaan poikani kanssa leikkimässä erään yhtenäiskoulun pihalla. Poika kiipesi isoimpaan kiipeilytelineeseen ja liukui alas liukumäkeä. Haastaako sama kiipeilyteline 10–15-vuotiaita kokeilemaan fyysisiä rajojansa? Pihalla ei muita liikuntavälineitä ollut, muutamaa keinua ja ministadionia lukuun ottamatta. Ongelmana on se, että koulunpihoista tehdään liian turvallisia, jolloin vanhemmat oppilaat eivät pääse kehittämään motorisia taitojansa. Kansainvälisen koulupiha-allianssin jäsenjärjestöt allekirjoittivat viime syyskuussa julistuksen, jossa peräänkuulutetaan sitä, että aikuisten ja instituutioiden tehtävä on tarjota riskinottomahdollisuuksia lapsille ja nuorille. Yksisivuinen julistus on ajatuksia herättävä ja toivottavasti auttaa meitä huomioimaan tätä asiaa enemmän jatkossa. UBUD-HÖÖR -JULISTUS: Lapset oppivat riskejä ottamalla Kirjoittaja Kristian Åbacka on ylitarkastaja Etelä-Suomen Aluehallintovirastossa Kuva: Juha Himanen, Kuvassa Harjun koulun rengasrata
Helppoja tapoja lisätä liikuntaa oppitunnille
Oppituntien liikunnallistamisessa on meneillään hieman vastaava markkina-buumi kuin opetuksen digitalisoimisessa. Liikunnallistaminen ei ole kuitenkaan lisäosa, jonka voi ostaa ulkopuolelta omaan opetukseensa. Käsitys liikunnallistamisesta resurssikysymyksenä antaa liian helpon syyn sivuuttaa aihe totaalisesti. Omasta mielestäni liikunnan tulee olla yhtä olennainen osa oppitunteja kuin vaikka motivointi tai ryhmätyötaitoihin keskittyminen: on totta, että varsinkin alussa niiden ymppääminen osaksi oppituntia voi aiheuttaa levottomuutta ja lisätä siirtymätilanteita, jotka ovat joillekin yksilöille ja ryhmille haastavia. Kuten minkä tahansa muun sisällön kanssa, opettajan on kuitenkin ammattitaidollaan pystyttävä luomaan rutiinit, toimintatavat ja säännöt, joiden puitteissa jonkinasteinen liikunta tai vähintään liikkumattomuuden katkaisu onnistuu. Liikkeen ja liikunnan lisäämiselle oppitunneille on olemassa omat (toivottavasti) hyvin tunnetut syynsä, kansanterveyteen ja oppimiseen liittyen. Niitä en ala listata. En myöskään listaa oppiaineiden integrointia tai liikuntasalissa tehtävää puhtaampaa liikunnan avulla oppimista. Sen sijaan tarjoan 10 helppoa ja kustannutehokasta keinoa, jolla jokainen opettaja voi lisätä liikuntaa omille oppitunneilleen vuosiluokasta, luokkatilasta ja opetettavasta aineesta riippumatta. Nämä eivät ole omia ideoitani, vaan viisaammilta opittuja ja lainattuja, itse sovellettuja: 1. ”100 jumppa” ja muut YouTube-videot Meidän koulun ekaluokkien hitti. YouTubesta video pyörimään, jossa erittäin amerikkalainen amerikkalaismies laskee sataan tehden samalla jotain liikettä. Liike vaihtuu aina kun kymmenluku vaihtuu, ja jokaisen liikkeen pystyy tekemään esimerkiksi pulpetin vieressä seisten. Esimerkki ”100-jumpasta” tässä. Jos leikkimielisyyttä löytyy, kuten viime vuoden kuudennelta luokaltani löytyi, mikä tahansa video käy. Esimerkiksi vanha kunnon pää-olkapää-peppu-polvet. 2. Liikunnalliset aivopähkinät Erilaiset liikkeet, joissa joutuu miettimään mitä tekee, aktivoivat aivoja tavalla joka edistää oppimista. Kun ne tekee seisaaltaan, katkaisee samalla terveydelle haitallisen istumisjakson. Esimerkkejä: a) oikean käden peukalo ja vasemman pikkusormi pystyyn –> yritä vaihtaa niin, että oikeassa kädessä pikkurilli ja vasemmassa peukalo pystyssä. b) käsien pyöritelly niin, että toinen käsi pyörii etukautta ympäri ja toinen takakautta, suuntien vaihto vauhdista. c) Kosketa oikean käden etusormella vasemman käden jokaista sormea yksitellen, keksi omia sarjoja, hyppää esim. aina yhden tai kahden sormen yli, mitä tahansa jotta oppilas joutuu miettimään. 3. ”Twister” Tee läksynkuulustelu, ja tulosta kaikkien kysymysten vastaukset omille lapuilleen. Laita laput oppilaan, parin tai ryhmän eteen niin vaikka 3×3 ”ruudukkoon”. Sitten twister-säännöillä vaikkapa maiden pääkaupunkeja kertaamaan: ”Laita oikea käsi Italian pääkaupungin päälle”, ”laita vasen jalka Saksan pääkaupungin päälle.” 4. ”X-breikit” eli monivalintatehtävät, joissa vastaus osoitetaan jollain liikkeellä tai asennolla Valmiita x-breikkejä löytyy täältä. Idea on yksinkertainen ja sen voi toteuttaa parin minuutin varoitusajalla piirtämällä vastausvaihtoehtojen liikkeet taululle. Oma ekaluokkalaisten lukuryhmäni kertaa tällä tavalla alkutavuja ja -kirjaimia. Esimerkiksi: taululle A = [piirros haarahyppäävästä tikku-ukosta], I = [piirros kyykyssä olevasta tikku-ukosta], O = [piirros tikku-ukosta jonka vieressä on ympyrän tekevä nuoli], E = [piirros käsistä, jotka taputtavat]. Oppilaat nousevat ylös ja kerron, että tehtävänä on miettiä, millä kirjaimella kuulemasi sana alkaa. Jos olet sitä mieltä että A-kirjaimella, teet haarahyppyjä, jne. 5. Tasapainotehtävät Erilaisia tasapainotehtäviä voi tehdä pulpetin vieressä seisten, eikä niihin mene aikaa kuin muutama minuutti. Esimerkkejä: a) jalat peräkkäin viivalle niin, että toisen jalan kantapää koskettaa toisen jalan varpaita. Pysy tässä 30s. b) sama silmät kiinni c) seiso yhdellä jalalla 30 s d) sama silmät kiinni e) seiso yhdellä jalalla, kosketa ilmassa olevaa jalkaa sisä- ja ulkosyrjiin sekä kehosi etu- että takapuolella. f) sama silmät kiinni g) seiso yhdellä jalalla, käy mahdollisimman syvässä kyykyssä ja nouse ylös, ilman että ilmassa oleva jalka koskettaa maata. h) hyppää tasan 45, 90, tai 180 astetta horjahtamatta, molempiin suuntiin. 6. Pallotehtävät Pehmeät pallot tai vaikka tennispallot käyvät hyvin. Esimerkkejä: pareittain, molemmilla pallo, yrittäkää vaihtaa palloja heittämällä ne samaan aikaan niin, ettei kumpikaan pallo koske maahan. Tai toinen heittää ja toinen vierittää, toinen heittää ilmassa, toinen pompun kautta. Ryhmässä voi tehdä esim. seuraavan pallotehtävän. Pyydä oppilaita asettumaan piiriin. Anna heille tennispallo, ja käske oppilaiden kehittää tennispallolle reitti, jossa pallo käy jokaisella ja päätyy sitten takaisin aloittajalle. Kukaan ei saa kuitenkaan heittää palloa vieressään olevalle oppilaalle. Kun reitti on selvillä ja oppilaat muistavat keneltä saavat ja kenelle heittävät pallon, lisää palloja. Maksimimäärä palloja on käytännössä kaksi kertaa osallistujien määrä, jos kiinniotto onnistuu yhdellä ja heittäminen toisella kädellä. 7. Virolainen kertolaskupeli Viron Liikkuva koulu esitteli tämän edellisessä Liikkuva koulu -seminaarissa. Oppilaat toimivat pareittain. Pari asettuu selät vastakkain, ja käsikynkkään. Pari tekee kolme kyykkyä näin, ja hyppää sitten 180 astetta niin että ovat kasvotusten hypyn jälkeen. Samalla nostetaan 0-10 sormea ylös. Oppilasparin sormista muodostuu kertolasku, jonka tuloksen nopeammin sanova saa pisteen. Jos toisella oppilaalla on esimerkiksi 5 sormea pystyssä ja toisella 3, se kumpi sanoo ”15” aikaisemmin, saa pisteen. Tein tätä kuudesluokkalaisten kanssa. Nyt ykkösten kanssa olen tehnyt samaa niin, että kyykyt tehdään ilman käsikynkkää, ja hypyn jälkeen katsotaan opettajaa, joka osoittaa jotain kirjainkorttia. Pisteen saa se, joka osaa ensin sanoa jonkin kirjainkortin kirjaimella alkavan sanan. 8. Kolmeen laskeminen pareittain Oppilaat toimivat taas pareittain. Tehtävänä on ensin laskea kolmeen niin, että kumpikin sanoo lukusanan vuorotellen. Sen jälkeen korvataan lukusana ”yksi” sillä, että ykkösen kohdalla vuorossa oleva oppilas menee kyykkyyn. Kun tämä onnistuu, korvataan lukusana kaksi esimerkiksi hypyllä ylöspäin. Taas kun sujuu, korvataan lukusana kolme taputuksella. Lopuksi parin pitäisi siis toimia seuraavalla tavalla: oppilas 1 menee kyykkyyn –> oppilas 2 hyppää –> oppilas 1 taputtaa –> oppilas 2 menee kyykkyyn –> oppilas 1 hyppää… 9. ”Bis-bas” Seistään ringissä, ja lasketaan nollasta eteenpäin niin, että jokainen oppilas sanoo vuorollaan yhden lukusanan. Sovi etukäteen kaksi numeroa, joihin liittyy erityissääntö. Esimerkiksi 5 ja 7. Erityissääntö on se, että aina kun oppilaan vuorolla sanottavaksi osuisi lukusana, joka on 5, johon sisältyy numero 5, joka löytyy 5 kertotaulusta tai on 5 jaollinen, oppilas ei sanokaan tätä lukusanaa. Sen sijaan oppilas sanoo ”bis”, tekee jonkin liikunnallisen tehtävän, esim. pyörähtää ympäri, ja sen jälkeen suunta jossa lukusanoja sanottiin, kääntyy. Numeroon 7 liittyy samat säännöt, paitsi että sen sijaan sanotaan ”bas” ja tehdään jokin toinen liikuntatehtävä, esimerkiksi kyykky. Sovella luokkatasolla sopivaksi. 10. Itsearvioinnin, mielipiteen tai lukusuoran ilmaiseminen oppilaan tai oppilaiden liikkeen avulla Esimerkki itsearvioinnista: oppitunnin aluksi tehdään päässälaskuja 15 min. Kun laskut tehty, opettaja pyytää oppilaita nousemaan ylös, ja arvioimaan omaa onnitumistaan. Mahdollisimman lähellä lattiaa tarkoittaa: tuntui hankalalta ja työläältä. Mahdollisimman lähellä kattoa tarkoittaa: tuntui sujuvalta ja uskon osanneeni. Esimerkki mielipiteen ilmaisusta: kerrotaan, että luokan kulmasta kulmaan menee jana, jossa toisena ääripäänä (lähempänä ovea tms.) on ”olen täysin samaa mieltä väittämän kanssa” ja toisena ”en voisi olla enempää eri mieltä”. Sitten opettaja kertoo väitteen, esim. ”energiajuomat ovat hyväksi koulunkäynnilleni”, ja oppilaat asettuvat janalle oman mielipiteensä mukaan. Opettaja voi kysellä eri kohtiin sijoittuneilta oppilailta, miksi ovat juuri siinä missä ovat. Esimerkki lukujonosta: oppilaille numerokortit käteen, ja ohjeena muodostaa lukusuora järjestyksessä pienimmästä suurimpaan. Sen jälkeen voi kerrata esimerkiksi parillisia ja parittomia lukuja (parilliset luvut kyykkyyn), kertotauluja (kolmen kertotauluun kuuluvat pyörikää ympyrää) tai laskutoimituksia (anna oppilaalle käteen lappu, jossa lukee vaikka ”+2” ja käske hänen mennä oikeaan kohtaan lukusuoraa, pitäen alkuperäistä numeroa ja laskutoimitusta molempia esillä). Bonus: Arsenalin reaktiopeli Tämä on bongattu Valioliiga-joukkue Arsenalin treeneistä. Olen käyttänyt tätä liikuntatuntien alkulämpönä, kun olemme joutuneet odottelemaan saliin pääsyä. Oppilaat toimivat pareittain. Heidän väliinsä asetetaan jokin esine, esim. tötsä tai luokassa penaali, teroitin, pyyhekumi tai mitä sattuu olemaan saatavilla. Oppilaat asettuvat jalan mitan päähän esineestä seisomaan. Tehtävänä on koskettaa käsillä sitä kohtaa omasta kropasta, jonka opettaja huutaa. Jossain vaiheessa opettaja huutaa ”tötsä/terotin/kumi” ja silloin pitää siepata esine välistä ennen paria. Nopeampi saa pisteen. Rutiineista Jokainen opettaja tekee omat rutiininsa ja toimintatapansa, enkä koe että olisin näissä erityisen vahva. Minulla on opettajakokemustakin sen verran vähän, etten halua neuvoa miten kukakin luokkansa järjestää, kerron sen sijaan mikä toimii minulla: oppilaat oppivat aika pian siihen, että taukojumppa ei tarkoita sitä, että lopputunnin saisi sekoilla ja vetää polviliukua luokan lattialla. Ennen tätä tottumista käytin muutamaa yksinkertaista keinoa. Ensimmäinen oli soittokello, jossa ensin annettiin varoitus siitä, että kohta pitää rauhoittua omalle työskentely-paikalleen. Toisella kellolla piti hiljentyä ja kertoa viimeinen kesken jäänyt juttu loppuun, ja kolmannella olla hiljaa ja valmiina vastaanottamaan seuraava ohje. Toinen mitä käytän edelleen, ovat erilaiset ajastimet, joiden ollessa nollassa pitää kaikkien olla omalla paikallaan rauhassa odottamassa seuraavaa ohjetta. Hankintoja Jos jotain haluaa ostaa kättä pidemmäksi, niin erilaisia liikuntatehtäväkortteja on myynnissä. Itselläni on kokemusta pussukasta, jossa on pieniä pahvisia kortteja, joissa on erilaisia yksinkertaisia liikuntatehtäviä. Googlettamallakin löytyy paljon kaikenlaista. Oveen kiinnitettävä leuanvetotanko maksaa halvimmillaan 14,90 €. Paljon on varmasti muutakin, linkkivinkkejä, kirjoja ja vastaavia leikkejä. Tässä kuitenkin ne, joista minulla on onnistumisen kokemuksia. Kirjoittaja Jesse Saarinen on kirkkonummelainen luokanopettaja ja jalkapalloilija, joka pitää Takavasara-blogia.
Personal trainer koulussa
Personal trainer kouluissa innostaa nuoria liikkumaan
Helsingin kaupungin liikuntaviraston Liikkuva koulu -toiminnan kärkitavoite vuodelle 2017 on nuorten liikuntaneuvontatoiminnan kehittäminen. Tarve on etenkin yläkouluikäisillä, jotka liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän, ovat mahdollisesti arkoja liikkumaan ryhmässä tai joilta puuttuu kaveri, jonka kanssa harrastaa liikuntaa. – Liikkuva koulu -ohjelmassa mallinnettu personal trainer -toimintamalli kouluissa antoi sysäyksen suunnittelutyölle, kertoo liikunnansuunnittelija Tytti Soini Helsingin kaupungin liikuntapalveluista, liikuntaan aktivoinnin ja liikunnallisen elämäntavan edistämisen yksiköstä. – Personal trainer sanana luo positiivisen vivahteen. Halusimme lähteä pilottiluonteisesti kokeilemaan, kuinka tärkeä kohderyhmämme ottaisi vastaan uudentyyppisen toimintamuodon ja saisimmeko toimintaan mukaan juuri ne, jotka siitä eniten hyötyisivät. Erilaisille liikunta-aktiivisuutta tukeville toimenpiteille on tarvetta. Keväällä 2016 julkaistussa LIITU-tutkimuksessa yläkouluikäisistä suomalaisnuorista enää neljäsosa saavutti liikuntasuosituksen eli liikkui reippaasti vähintään tunnin päivittäin. Liian vähäisen liikkumisen taustalla on monia syitä ja on tärkeää, että tukitoimenpiteet suunnitellaan kohderyhmän tarpeita ajatellen. Koulu-PT:n tarkoituksena ei ole korvata opettajia. On kyse koulun ulkopuolelta tulevasta tukitoiminnasta, jota tehdään tiiviissä yhteistyössä koulun henkilökunnan ja kouluterveydenhuollon kanssa. Opettajat ja terveydenhoitajat osaavat tunnistaa ja ohjata koulu-PT:lle niitä oppilaita, joille toiminnasta saattaisi olla hyötyä. Oppilas tekee itse päätöksen, onko hän halukas ja valmis osallistumaan toimintaan. PT-toimintaa voidaan toteuttaa koulun tai kunnan ulko- ja sisäliikuntatiloissa, ja oppilas osallistuu toimintaan pääosin kouluaikana. PT-toiminnan sisältö suunnitellaan nuoren toiveiden ja tavoitteiden mukaan ja toteutettavien resurssien puitteissa. Tavoitteena on antaa eväitä oman elämän hallintaan, lisätä myönteisiä kokemuksia liikunnasta ja kannustaa nuorta omaa hyvinvointia lisääviin tekoihin. Pilottikokeilusta myönteinen palaute Helsingin Liikkuvan koulun liikunnanohjaaja Aleksi Haavisto on toteuttanut kevään 2017 aikana PT-toimintaa mm. Käpylän ja Aleksis Kiven peruskoulujen oppilaiden parissa. Vaikka kokemusta on vielä vähän, Aleksi Haavisto näkee PT-toiminnalle tilausta yläkouluissa. – Kaikki keväällä mukaan tulleet oppilaat sitoutuivat toimintaan, mikä näkyi vähitellen tapaamisten myötä esimerkiksi nuoren arkiliikunnan lisääntymisenä, ryhdin parantumisena sekä kehittyneenä sosiaalisena rohkeutena. Myös opettajat ovat antaneet pilotista myönteistä palautetta ja havainneet oppilaissa mm. keskittymiskyvyn parantumista. Nuorten palautteen mukaan on tärkeää, että PT-ohjaajan kanssa saa olla oma itsensä, ei ole tarvinnut kokea ryhmäpainetta ja saa vaikuttaa liikunnan sisältöön itse. – Toiminnan tavoitteiden on hyvä olla maltillisia ja konkreettisia. Nuorilla on hyvin erilaisia taustoja ja jaksaminen vaihtelee. Liikunnasta saatava ilo on ehkä kadonnut, toteaa toinen koulu PT-toimintaa tekevä liikunnanohjaaja Juhana Harlin. Koulu-PT:n tapaamisessa ei aina ole kyse liikunnasta, vaan lähes kaikkien oppilaiden kanssa keskustellaan muista hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyvistä asioista, kuten unesta, ruokailusta ja arjen rytmistä. Nuorten sitoutuminen toimintaan on ollut yllättävän hyvä. Aleksi Haavisto pohtii, että toimintaan sitoutumista vahvistaa se, että ohjaajalla on ollut aikaa nuorelle useampaan kohtaamiseen. Alkuvaiheessa tapaamiset ovat olleet henkilökohtaisia ja toistuneet säännöllisesti viikoittain. Yksilötapaamisten lisäksi on ollut mahdollista tulla PT-ohjaukseen kaverin kanssa. Kaverin tuki on nuorelle tärkeä sitoutumista lisäävä tekijä. Osa nuorista jatkaa yksilötapaamisen jälkeen PT- pienryhmässä tai osallistuu kaupungin järjestämille nuorille suunnatuille liikuntakursseille. Helsingin kaupungilla on erittäin monipuolinen, yläkouluikäiselle nuorelle suunnattu matalan kynnyksen harrasteliikuntatoiminta FunAction, jossa työskentelee liikunnanohjaajana Lauri Immonen. Laurin työnkuvaan kuuluu sekä yksilöllinen liikuntaneuvonta että ryhmien ohjaus. – Aluksi nuori tulee pelonsekaisin tuntein, että mihin onkaan sitoutumassa. Kun nuori huomaa hyödyn, tullaan uudestaan. Myös vanhemmilta on tullut kiitosta, että nuori on löytänyt liikunnan ilon uudestaan, tiivistää Lauri Immonen.   Ohjaajan on tärkeää olla hyvä tyyppi Ammatillisen tiedon ja taidon lisäksi on tärkeää, että osaa kohdata ja kuunnella nuorta. Sitä kautta syntyy luottamus ohjaajaan. Tarvitaan myös kärsivällisyyttä, joustavuutta ja huumoria. On nuoria, joilla on todella paha olla, eikä liikunta-aktiivisuuden lisääminen ratkaise kaikkia ongelmia. Ammattitaitoa on ohjata nuori tällöin osaavimpiin käsiin. Näitä edellä mainittuja ominaisuuksia on tärkeä olla henkilöllä, joka toimii koulu-PT:nä, kertovat nuorten parissa työtä tehneet liikunnanohjaajat. Tytti Soini jatkaa, että hauraimmille nuorille suunnattua tukitoimintaa tarjoaa useampi taho, ja on tärkeää keskustella yhdessä palvelujentarjoajien kanssa, ettei toiminnasta tule päällekkäistä. Helsingin kaupungissa toiminnan jatkuvuus nähdään tärkeänä ja tavoitteena on ottaa uusia kouluja mukaan. Koulu-PT-toimintaa on tehty myös muualla Suomessa. Liikunnanohjaaja Karoliina Ahtiainen, itsekin Joutsenon koulun entinen oppilas, marssi syksyllä 2016 koulun rehtorin ja terveydenhoitajan luokse ja kertoi idean koulun omasta personal trainerista. Tällä hetkellä Karoliina on työsuhteessa Joutsenon kunnalla, ja työnkuvaan kuuluu alakoululaisten iltapäiväkerhojen ohjaus, yläkoulun oppilaille suunnattu personal trainer -toiminta sekä henkilökuntaliikunnan ohjaus. Myös Karoliina Ahtiainen pitää tärkeänä nuoren luottamuksen voittamista, jotta voidaan saada nuori sitoutumaan toimintaan ja saavuttamaan tavoitteita. Nuoret ovat kokeneet koulu-PT:n isona juttuna nimenomaan siksi, että vastassa on neutraali, kaverillinen aikuinen, jolla on aikaa keskustella nuoren kanssa hyvinvointiin liittyvistä asioista ja ohjata aktiivisempaan arkeen. Mä haluun ite jumpata, annaks sä ohjeita Liikunnanohjaajien lisäksi myös fysioterapeuteilla voisi olla paljonkin annettavaa nuorille vähäisestä liikkumisesta johtuviin ongelmiin. Lasten ja nuorten tuki- ja liikuntaelinoireet eivät ole vähenemässä, päinvastoin. Yhä nuoremmilla esiintyy niska- ja selkäkipuja, viidenneksellä 10–12-vuotiaista jopa viikoittain. Fysioterapeutti Katja Hovi suoritti jatko-opintoihin liittyvät projektinhallintakurssin harjoittelun Pattasten koululla Raahessa. Harjoittelun aluksi hän teetti yläkouluikäisille nuorille kyselyn koetuista tuki- ja liikuntaelinoireista ja liikuntaharrastuksista.  250 vastaajalla 300:sta oli jonkinlaista oireilua tukirangassa. Vanhempien luvalla 60 nuorta kävi kevään 2017 aikana Katja Hovin ohjauksessa saaden henkilökohtaista neuvoa oireiden hoitamiseen, liikuntaan ja elämänhallintaan. Lisäksi Katja Hovi piti jakson aikana nuorille kuntosalikurssin ja niska-hartiaryhmän sekä kehitti taukojumppaideoita koululle. Koulun henkilökunnalle nuorten runsas tuki- ja liikuntaelinoireilu oli yllätys. Katjan mielestä fysioterapeuttien ammattiosaamiselle olisi kysyntää kouluissa ja liikunnanopettajan työparina oleminen olisi hyvä yhdistelmä. Parasta on nuoren suusta kuultu palaute: – Nykyään jumppaan lähes joka päivä, en vain silloin kun PT-toiminnassa sovittiin. Kiitos sain paljon motivaatiota jumppaamiseen ja liikkumiseen. Parasta on, että kivut ovat vähentyneet huomattavasti.   Teksti: Kirsti Siekkinen, terveyden edistämisen asiantuntija (TtM, fysioterapeutti, PhysioTrainer), LIKES-tutkimuskeskus  
Toiminnallisessa opetuksessa liike suuntaa työntekoa
Aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä koostuu monesta tekijästä. Toiminnallinen opetus yläkoulussa vaatii heittäytymistä sekä opettajilta että oppilailta. Parhaimmillaan lisääntynyt liike näkyy mielekkäämpinä oppitunteina ja parempana oppimisena. Liikkuminen auttaa oppimaan Kuopiolaisen Minna Canthin koulun rehtori Marianne Liimatainen pitää toiminnallista opetusta hyödyllisenä monesta syystä. Taustalla on isossa kuvassa huoli sekä nuorten että aikuisten vähäisestä liikkumisesta, mutta toiminnallisuus on tärkeää myös oppimisen näkökulmasta. – Liikkeen kautta asia voi jäädä eri tavalla mieleen tai se voi tulla koetilanteessakin mieleen, kun osaa yhdistää asian liikkeeseen. Tapoja oppia on ihan älyttömän monia. Näin tarjotaan myös mahdollisuuksia erilaisille oppijoille, Liimatainen toivoo. Liikunnan ja oppimisen yhteyksistä on vaikuttavaa tutkimusnäyttöä. Liikkuminen vaikuttaa positiivisesti muun muassa toiminnanohjaukseen ja oppimistuloksiin. Yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan erityisesti lapset, joille oppiminen on haastavaa, hyötyvät liikkumisesta. Pallo enemmän oppilailla Helsinkiläisen Latokartanon koulun liikunnan- ja terveystiedon opettaja Satu Nurkan luokassa on luovuttu kokonaan tuoleista. Seisomapöydät syntyivät omin käsin: Nurkka porasi Ikeasta hankitut säädettävät jalat itse kiinni vanhoihin pöytiin. – On sellaisia oppilaita, joille 45 minuuttia pystyssä on hankala: sitten on se vaihtoehto, että voi vaikka makailla lattialla. Valtaosa tykkää ja on tyytyväisiä siihen, että ei ole kahlittu tuoliin koko ajan. Esimerkiksi koetilanteissa saa valita haluaako tehdä kokeen seisten vai istuen ja alle puolet haluaa tehdä istuen, Nurkka kertoo. Nurkan luokassa on jumppapalloja, tasapainolautoja ja patjoja sekä leuanvetotanko ovenkarmissa. Tilan jakaa keskeltä lattiaan teipattu jana, jossa on numerot nollasta kuuteen. Terveystiedon tunnilla on aiheena riippuvuudet. Nurkka esittää oppilaille kysymyksiä, joihin vastataan asettumalla janalla sopivaan kohtaan: toisessa päässä ollaan täysin samaa mieltä, toisessa täysin eri mieltä. Toiminnallisuus vaikuttaa Nurkan mukaan siihen, minkä verran ehtii itse olla oppitunneilla äänessä. – Näiden työtapojen kautta sitä palloa täytyy heittää enemmän oppilaalle. Jos ne lähetetään tuonne jonnekin tekemään tehtävää, täytyy luottaa, että ne ei tee jotain ihan muuta. Silloinhan voisi ajatella, että se aika menee hukkaan, mutta en tiedä takaako sekään mitään, että ne nuokkuu täällä pöydän ääressä, Nurkka pohtii. Oppimista tekemisen kautta Liikkuva koulu -tutkimuksessa oppilaat ovat kertoneet, että tylsältäkin tuntuva oppiaine voi muuttua kiinnostavaksi, jos normaaleja oppitunnin rutiineja rikotaan esimerkiksi istumista tauottamalla tai järjestämällä oppitunti jossain muualla kuin luokkahuoneessa. Nurkka uskoo, että liikkuminen auttaa myös keskittymään. – Jostain sitä liikettä tulee joka tapauksessa: onko se sitten korvaavaa liikettä vai jotain, joka suuntaa työntekoa. Nurkka on päättänyt muuttaa luokkatilaa ja lisätä liikettä opetukseensa muun muassa siksi, että häntä hirvittää koululaisten istumisen määrä. Kinesteettisenä oppijana myös Nurkan omat kokemukset tukevat oppimista liikkeen kautta. Oppituntien aikaisen liikkumisen vaikutuksia on tutkittu vielä melko vähän, mutta tulokset ovat kannustavia. Hollantilaistutkimuksessa lapset osallistuivat kolme kertaa viikossa liikunnallisille matematiikan ja äidinkielen oppitunneille. Liikunta oppitunneilla oli sekä oppimistavoitteeseen sidottua että taukoliikuntaa. Kahden vuoden jälkeen liikunnallisille oppitunneille osallistuneet saivat paremmat testitulokset oikeinkirjoituksessa ja matemaattisten taitojen testeissä verrattuna tavanomaisille oppitunneille osallistuneisiin. Tutkijat arvioivat, että liikunnalliseen opetukseen osallistuneet oppilaat olivat verrokkeja neljä kuukautta edellä oppimistuloksissa. Opettajat kaipaavat konkreettisia vinkkejä Alakoulusta yläkouluun siirtyminen näkyy tutkimuksissa vaiheena, jossa oppilaiden fyysinen aktiivisuus vähenee roimasti. Koulupäivän aikaisen liikkumisen ei tarvitse olla hikiliikuntaa, jotta se edistää oppimista. Amerikkalaistutkimuksen mukaan 90 minuuttia oppiaineisiin kytkettyä ripeää liikuntaan kymmenen minuutin pätkissä viikoittain paransi testituloksia. Marianne Liimataisen mukaan murrosiässä on luontaistakin miettiä, mitä muut ajattelevat ja näyttääkö ”pöljältä”. Toiveena on, ettei se tarkoitta liikkeen loppumista yläkouluun siirryttäessä. – Murrosiässä kuuluu angstata ihan periaatteen vuoksikin. Haluan olla sellaisen yläkoulun rehtori, että siirryttäessä alakoulusta yläkouluun ei käy sellaista humpsahdusta, että ei olekaan mitään vaihtoehtoa istumiselle. Liikkuva koulu -seurannan valossa yläkouluissa toiminnallinen opetus ja ulkotilojen hyödyntäminen opetuksessa on vielä melko vähäistä. Liimataisen mukaan aineenopettajat ovat hyvällä tavalla kunnianhimoisia ja he haluavat jakaa tärkeätä tietoa omasta oppiaineesta. Minna Canthin kouluun tulee oppilaita 11 eri alakoulusta: 7.-luokkalaisten kanssa jo ryhmäytymisessä on paljon tehtävää. Toiminnalliseen opetukseen kaivattaisiinkin konkreettista opetussuunnitelman mukaisia ideoita eri oppiaineista. Näin kynnys kokeilla olisi matalampi eikä liikkeen lisääminen olisi pois muusta. Osa opettajista suunnittelee toiminnallisia sisältöjä yhdessä oppilaiden kanssa, mihin Liimatainen toivoo vieläkin lisää rohkeutta. Muutos vaatii armollisuutta Minna Canthin koulu on ollut Liikkuva koulu vasta syksystä 2016. Rehtorina Liimatainen on ylpeä opettajistaan, jotka ovat lähteneet rohkeasti mukaan muutokseen. Seuraavana lukuvuonna 7.-luokkalaiset aloittavat koulun uuden opetussuunnitelman mukaisesti, joten koulussa eletään muutenkin muutosten aikaa. Vaikka Liimatainen on omien sanojensa mukaan hurahtanut Liikkuvaan kouluun, hän ajattelee, että muutoksen runnominen väkivalloin alkaa syödä itse itseään. – Kunhan jokainen oppilas ja jokainen luokka saisi jollain tunnilla kokemuksia toiminnallisesta opetuksesta. Se on minulle jo voitto. Uskon, että jo tällä hetkellä meillä on jokainen oppilas saanut niitä kokemuksia. Liimataisen mukaan pienetkin askeleet ovat isoja kokonaiskuvassa, joten armollisuutta tarvitaan niin opettajia kuin oppilaitakin kohtaan. – Se voi olla opettajalle iso juttu, että luokkaan tuodaan ne jumppapallot ja tasapainolaudat. Vaikka se toiminta olisi sormijumppaa, sekin pitää hyväksyä ja sekin on jo osa sitä meidän Liikkuvaa koulua – ja hyvä osa. Jokainen omassa tahdissaan Liimatainen on mahdollisuuksien mukaan mukana oppitunneilla sekä sijaisena, avustajana että muuten vaan seuraamassa koulun arkea. Hänen mukaansa oppilaiden olisi tärkeää oppia heittäytymistä. Tätä Liimatainen pyrkii edistämään myös omalla esimerkillään. – Toivon, että oppilaat saisivat koulusta sellaisen mallin, että uskaltaa tehdä ja antaa mennä vaan. Kun välillä tekee jotain muuta, jaksaa taas paremmin sitä perusarkea, jota suurin osa koulun elämästä on. Liimatainen muistuttaa, että toiminnallinen opetus on uutta myös monille yläkoulun oppilaille. Liikunnallinen heittäytyminen voi viedä kauas omasta mukavuusalueesta. – Meidän 620 oppilaan joukkoon mahtuu joka päivä paljon erilaisia öitä, erilaisia aamuja ja tilanteita, joista oppilaat tulevat kouluun. Jollekin voi olla tosi iso ponnistus jo se, että on päässyt aamulla lähtemään kouluun. Sellaisesta vinkkelistä, juuri sille nuorelle pienikin tekeminen ja osallistuminen riittää. – Kun me suodaan aikuisille se, että jokainen lähtee mukaan omassa tahdissaan niin suodaan se myös oppilaille.   Teksti on julkaistu ensimmäisen kerran LIITO-lehdessä 2/2017.
Minulla on unelma koulusta
Toimintakulttuurin muutos on keskeistä uudessa opetussuunnitelmassa. Kehittämistä ohjaavia periaatteita ovat oppivan yhteisön näkeminen toimintakulttuurin ytimenä, hyvinvointi ja turvallinen arki, vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely, kulttuurinen moninaisuus ja sen edellyttämä kielitietoisuus sekä osallisuus ja demokraattinen toiminta. Pitkään jatkunut jako perusopetuksen ala- ja yläkouluihin on tukenut kahden erilaisen toimintakulttuurin muodostumista, mikä yhtenäiskoulun kehittämisen näkökulmasta lisää tehtävän haastavuutta, jos kohta voi sitä tukeakin, kunhan osataan nähdä kummassakin vanhassa kulttuurissa toimivat ja uuteenkin ajatteluun sopivat käytännöt. Yläkoulun toimintakulttuurin muutos on minulle juuri nyt alakoulua isompi haaste. Se voi johtua myös siitä, että siihen olen juuri nyt keskittänyt tarmoni. Minulla on unelma koulusta. Se ei siis ole vielä täysin toteutunut, mutta tunsin viime keväänä muutamaan otteeseen olevani lähempänä sitä kuin koskaan sitä ennen. Näin tunsin, kun vietimme yhtenäiskoulumme syntymäpäivää - Vasaran Päivää – huhtikuun alussa: oppilaat toimivat koko päivän ryhmissä – pienimmistä aina peruskoulun pian päättäviin yhdessä. Elämme reformaation juhlavuotta ja siksi kukin ryhmän oli saanut Agricolan ABC-kiriasta yhden aakkosen, jonka pohjalta ryhmä valmisti lyhyen esityksen. Muutoinkin koko viikko oli varattu monialaisille opinnoille reformaation ollessa lähtökohtana. Työskentely oli oppilaslähtöistä ja työtavat hyvin toiminnallisia. Samalla viikolla toteutimme myös varsin onnistuneen Erasmus+ -oppilasvaihdon vierainamme oppilasryhmät Kyprokselta ja Maltalta. Teemamme oli ”How to be a healthy athlete?” Tunsin olevani yhtä lailla lähempänä unelmaani aina, kun kiipesin aamulla portaita ylös Kelloaulaan ja näin siellä tyttöjen keskenään harjoittelevan tanssiaan - kaiketi Power Mover -tanssikilpailuun. Näin tunsin myös, kun joku oppilaista soitti flyygeliä Kelloaulassa. Näin tunsin, kun näin oppilaiden olevan uskomattoman innostuneita luokkien välisestä leuanvetokilpailusta. Kelloaulaan oli asennettu kaksi leuanvetotankoa. Itse kun olin mielessäni ajatuksen tyrmännyt. Näin tunsin, kun näin ja ennen kaikkea kuulin peruskoulunsa päättävien tekevän lipdub-videotaan. Näin tunsin lukuvuoden viimeisen viikon Ysigaalassa ja lukuvuoden päätöstilaisuuksissa. Niinpä on hyvä lähteä uuteen lukuvuoteen. Sen suunnittelussa olen pyrkinyt koulupäivän perinteisen rakenteen rikkomiseen. Keskelle päivää on raivattu aikaa Liikkuva koulu -hankkeen MIHIlle ja muulle harrastustoiminnalle, oppilaan ja koulun aikuisten kohtaamisille, luokanvalvojan tuokioihin, tukiopetukseen ja henkilökunnan erilaisiin palavereihin. Toimintakulttuurin muutos edellyttää muutosta koulupäivän rakenteeseen. Kirjoittaja Jyrki Välimäki on turkulaisen Vasaramäen koulun rehtori. Kuva on otettu kehityskumppanikoulussa Kenian Mogotiossa marraskuussa 2016. Kuvassa ovat opettajat Assi Koskelainen ja Marko Mäenpää.
Onnistunut startti kirvoitti motivaation
Keskisuomalaisessa Muuramen kunnassa käynnistettiin Liikkuva koulu -toiminta askel kerrallaan. Kun tavoitteet eivät olleet liian korkeita, koettiin heti onnistumisia ja innostus toiminnan kehittämiseen roihahti liekkeihin. Kinkomaan, Niittyahon ja Isolahden koulujen rehtorin Riikka Lämsän mukaan Liikkuva koulu -toiminta käynnistyi Muuramessa vuonna 2014. Tuolloin mukaan lähtivät kaikki kunnan neljä alakoulua sekä yläkoulu. Toisena vuonna toimintaan tuli mukaan myös varhaiskasvatus. Lukiossakin toteutetaan Liikkuvan koulun oppeja, vaikka hankerahaa ei toisella opetusasteella käytössä vielä olekaan. Lämsä on toiminut viimeiset kaksi vuotta Muuramen Liikkuva koulu -toiminnan pääkoordinaattorina luokanopettajantyönsä ohella. Hänen aloittaessa rehtorin tehtävässä koordinointivastuu siirtyi seuraajalle, Teppo Lairiolle. Lämsä osallistuu toimintaan edelleen ohjausryhmän jäsenenä. Lämsä iloitsee Liikkuva koulu -toiminnan hyvästä startista. Suurempia karikoita ei matkalla ole tullut vastaan, vaikka uusien toimintamallien jalkauttaminen onkin aina haastavaa ja aikaa vievää. Lämsä uskoo, että onnistumisen yhtenä kulmakivenä on ollut kunnan sisäinen yhteistyö. Muurame kirjasi Liikkuvan koulun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan ja myöhemmin myös kuntastrategiaan, joten toiminnalla on ollut alusta asti kunnan vahva tuki. Hanketta koordinoi ohjausryhmä, jossa on mukana koordinaattori ja koulujen nimeämät jäsenet sekä varhaiskasvatuksen ja iltapäivätoiminnan edustajat. Koulut ovat saaneet erityisesti vapaa-aikatoimesta erinomaisen yhteistyökumppanin. Vapaa-aikajohtaja on mukana ohjausryhmässä. – Onnistumisen kannalta on tärkeää, että toiminnan merkitys ymmärretään kunnassa ja tekemistämme tuetaan. Vapaa-aikajohtaja Hannele Alanärän tekemä työ on ollut Liikkuvan koulun kannalta korvaamatonta. Onnistumisemme kannalta olennaista on ollut myös se, että toiminnan kehittämiseen on saatu kasattua motivoitunut ja sitoutunut ydinporukka, Lämsä kiittelee. Pieniä askelia, isoja onnistumisia Toisena erittäin tärkeänä asiana Lämsä pitää sopivan kokoisiksi pilkottuja tavoitteita. Ensimmäisille toimintavuosille suunniteltiin selkeät painopistealueet ja niille konkreettiset, helposti saavutettavat tavoitteet. Ensimmäisenä vuonna kehitettiin välituntiliikuntaa. Toisena vuonna painopisteenä oli koulupäivärakenteen muokkaaminen, kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen sekä toiminnan käynnistäminen varhaiskasvatuksessa. Kolmantena vuonna aloiteltiin yhteistyötä urheiluseurojen kanssa, jotta liikuntaa saadaan myös lasten ja nuorten vapaa-aikaan. – Ensimmäisenä vuonna aloimme kouluttaa alakoulun oppilaita välituntiliikunnan vetäjiksi. Keski-Suomen Liikunta ry (KesLi) vastasi ensimmäisestä koulutuksesta, mutta toisena vuonna koulutimme välkkärit jo itse, Lämsä kertoo. Oppilaat innostuivat välkkärinä toimimisesta ja vuosittain välkkäreiksi on koulutettu lähes 30 oppilasta. Oppilaat ovat saaneet suunnitella ja vetää koulun pitkien välituntien aktiviteetteja esimerkiksi erilaisia turnauksia. – Alussa toki tarvittiin aikuisten ohjausta ja rohkaisua, mutta lapsille annettu vastuu alkoi kantaa nopeasti. Välkkäritoiminta saatiin jalkautettua kouluihin nopealla aikataululla ja siitä saatiin hyvää palautetta. Lasten innostus palkitsi ja rohkaisi meitä aikuisia kehittämään Liikkuva koulu -toimintaa eteenpäin, Lämsä iloitsee. Oppituntien kehittäminen työn alla Nyt, kun Muuramen koulujen välitunteihin on saatu liikuntaa, katse on kiinnitetty oppitunteihin. Opettajille ideoidaan uusia toimintatapoja liikkeen lisäämiseksi tunneilla ja koulun sisätiloja tullaan muokkaamaan liikkumiseen sopivammiksi. Rekkitangoilla ja lattiateippauksilla saadaan luokka- ja aulatiloissa paljon aikaan, joten investointien ei tarvitse olla kalliita. – Pidimme kaikille Muuramen opettajille juuri liikuntateemaisen koulutuspäivän, jossa pohdittiin mahdollisuuksia aktiivisuuden ja toiminnallisuuden lisäämiseksi kouluissa. Päivän aikana pidetyistä työpajoista saimme kerättyä konkreettisia ideoita ja koulutus tuotti ahaa-elämyksiä monille opettajille. Nekin opettajat, joille Liikkuva koulu on ollut vieraampi, tuntuivat innostuvan asiasta. Toiminnallisuuden tuominen oppitunteihin on kuitenkin haastavaa ja vaatii meiltä vielä paljon tekemistä. Lämsä on huomannut konkreettisesti, miten liikunnan lisääminen on vaikuttanut koulun ilmapiiriin ja lasten toimintaan. Hänen mukaansa monipuoliset ja aktivoivat opetusmuodot ovat lisänneet lasten viihtymistä koulussa ja parantaneet heidän oppimismotivaatiotaan. Aktiivinen yhdessä tekeminen on myös muovannut koululuokista yhtenäisempiä ja kiusaaminen on vähentynyt. Oman kokemuksensa pohjalta Lämsä haluaakin rohkaista kaikkia opettajia kokeilemaan uusia, fyysisesti vireämpiä opetustapoja. Kaiken ei tarvitse heti olla valmista, sillä muutos tapahtuu vähitellen. –Virheitä ei kannata pelätä. Liikkeelle voi lähteä askel kerrallaan. Tekemisen ei tarvitse olla mitään kovin ihmeellistä tai sisältää raskaita fyysisiä harjoitteita. Esimerkiksi läksyt voidaan käydä läpi kevyesti liikkuen. Oleellisen tärkeää on muistaa, että Liikkuva koulu -toiminnassa ei ole kyse pelkästään liikunnasta vaan kehon ja mielen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Se, jos mikä, kantaa pitkälle, Lämsä sanoo. Muuramen kunnan Liikkuva koulu -toiminta palkittiin Keski-Suomen Urheilugaalassa Vuoden lasten liikuttajana. Valintaperusteluissa painotettiin erinomaista yhteistyötä koulu- ja vapaa-aikatoimen kesken, yhteistyön rakentamista koulujen ja urheiluseurojen välillä, lähiliikuntapaikkojen ja koulujen piha-alueiden kunnostamista, välituntiliikunnan aktiivista kehittämistä, Lisää lasten liikettä -vanhempainiltojen järjestämistä sekä Liikkuva koulu -toiminnan laajentamista varhaiskasvatukseen.
Osa 2: Liikkuvatko meidän oppilaamme tarpeeksi – miten mitata?
Mitä välineitä kannattaa käyttää? Yksinkertaisin ja halvin tapa on käyttää päiväkirjaa. Toinen edullinen tapa aktiivisuuden arviointiin ovat puhelimien sovellukset, joita löytyy useita myös maksuttomina. Noin puolet 11–15-vuotiaista suomalaisista oppilaista omistaa (vuosi 2016) liikuntaa mittaavan älypuhelinsovelluksen ja noin joka neljäs liikuntamittarin, kuten sykemittarin tai urheilukellon. Myös näitä välineitä on mahdollista hyödyntää koulumittauksissa. Lisäksi jotkut koulut ovat hankkineet aktiivisuus- tai askelmittareita omaan käyttöön. Myös syke- ja paikannustietoja on mahdollista käyttää kun halutaan perehtyä tarkemmin sydämen reaktioihin tai oppilaan käyttäytymiseen ulkoympäristössä. Askeleiden mittaamisen hyödyntäminen? Omaehtoiseen arjen aktiivisuuden arviointiin ja erilaisten päivien aktiivisuuden hahmottamiseen on askeleiden mittaaminen aivan riittävä tarkkuus. Askeleet ovat helposti hahmotettava yksikkö ihmisen yleisimmästä liikehdinnästä, askeltamisesta ja askelmäärien välinen yhteys terveysmuuttujiin on hyvin tutkimuksissa todennettu. Lisäksi useimmat mittarit ja sovellukset mittaavat askelia, monen muun muuttujan lisäksi – vaikkakin eri mittareiden tuottamissa tuloksissa saattaa olla suuria eroja. Yleistäen voisi sanoa, että nilkassa tai jalassa pidettävät mittarit mittaavat askelia luotettavimmin ja seuraavaksi parhaiten lantiolla pidettävät mittarit. Ranteessa pidettävät mittarit ovat mukavimpia käyttää, mutta niiden mittaamistarkkuus ei ole yhtä luotettavaa. Tämäkin tarkkuus riittää kyllä oppilaan omaan seurantaan mainiosti. On arvioitu, että tunnin reippaan liikunnan suositusta vastaava raja lapsille olisi noin 11500 askelta päivässä (aktiivisuusmittarilla mitattuna). Perinteisellä lantiolla pidettävällä askelmittarilla suositus olisi 9000 askelta päivässä. Suomalaiset 9–15-vuotiaat lapset ja nuoret (aktiivisuusmittarilla mitattu) ottivat vuoden 2016 tutkimuksessa keskimäärin 10243 askelta päivässä (Kuva 1). Kuvaaja 1. Päivittäisten askelten lukumäärä keskimäärin (n=2931). Luvut: Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2016. Kriittinen ajattelu Liikkumisen määrää voidaan arvioida monin eri tavoin. Vaikka määrä olisi mittalaitteella mitattu, kannattaa oppilaita muistuttaa, että kyse on arviosta eikä absoluuttisesta totuudesta. Erilaisissa menetelmissä on omat hyvät ja huonot puolensa eikä niiden tuloksia voida vertailla suoraan toisiinsa. Seuranta on aina tehtävä samalla menetelmällä. Lisätietoa fyysisen aktiivisuuden seurannasta: Miksi liikkuminen on tärkeää ja miksi sen määrää kannattaa arvioida, myös kouluissa?   Aktiivisuuden mittaus-, arviointi- ja seurantavälineitä kouluille Janne Kulmala, LitM, mittauskoordinaattori, LIKES-tutkimuskeskus janne.kulmala (at) likes.fi Lähteet:  Adams MA, Johnson WD, Tudor-Locke C. Steps/day translation of the moderate-to-vigorous physical activity guideline for children and adolescents. Int J Behav Nutr Phys Act. 2013;10:49. doi:10.1186/1479-5868-10-49. Bassett DR, Toth LP, LaMunion SR, Crouter SE. Step Counting: A Review of Measurement Considerations and Health-Related Applications. Sport Med. 2016. doi:10.1007/s40279-016-0663-1. Kokko S & Mehtälä A (toim.) 2016 Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2016. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö/Valtion liikuntaneuvosto.  
Osa 1: Miksi liikkuminen on tärkeää ja miksi sen määrää kannattaa arvioida, myös kouluissa?
Oman liikkumisen määrän mittaaminen ja tulosten pohtiminen voi olla oppilaalle hauskaa vaihtelua arkeen. Samalla se toteuttaa Opetussuunnitelmassa asetettuja tavoitteita ajattelun kehittämisestä ja itsestään huolehtimaan oppimisesta sekä kestävän tulevaisuuden rakentamisesta. Oman liikkumisen monitorointi voi myös opettaa teknologian käsittelytaitoja ja kriittistä ajattelua eri menetelmiä kohtaan. Aktiivisuuden määrän arvioiminen ja sen pohtiminen soveltuu paremmin vanhemmille oppilaille (4–9 lk.) tai toisen asteen opiskelijoilla.  Oppilaan fyysisen aktiivisuuden merkitys Elimistön ja kehon kehittyminen vahvaksi, terveeksi ja sopeutuvaiseksi edellyttää riittävää fyysistä aktiivisuutta, eli liikkumista läpi elämän. Monipuolinen ja säännöllinen liikkuminen kasvuiässä vaikuttaa positiivisesti mm. hermoston, luiden, lihasten, nivelten, sydämen sekä keuhkojen kehittymiseen. Lapselle mielekäs tapa liikkua tukee myös motorista, kognitiivista, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä. Nuoruusiän liikunta on myös myönteisesti yhteydessä aikuisiän liikkumiseen sekä terveyteen ja hyvinvointiin. Aktiivinen elämäntyyli, johon mahtuu pelejä, siirtymistä paikasta toiseen lihasvoimin, kotitöitä, koululiikuntaa ja muuta ohjattua sekä ohjaamatonta liikkumista, antaa eväät kehon monipuoliseen hyödyntämiseen myös aikuisena. Lapset eivät liikkuessaan mieti tulevaa terveyttään vaan motivaatio syntyy ilon, onnistumisten, kehittymisen ja yhdessä olemisen kautta. Sisäisen motivaation synnyttäminen ja omaehtoiseen liikkumiseen kannustaminen ovatkin tärkeitä elementtejä aktiivisen elämäntavan jatkuvuuden kannalta. Miksi mitata liikkumista? Kaiken keskiössä on tietysti oppilas, joka voi mittauksen avulla oppia omasta terveyskäyttäytymisestään. Tärkeintä ei ole numeroiden metsästäminen vaan oman liikkeen määrän ja arkiaktiivisuuden hahmottaminen erilaisina päivinä. Mittaus voidaan sisällyttää esimerkiksi liikunnan tai terveystiedon oppisisältöön. Oppilaan suostumuksella myös huoltajat tai vaikka terveydenhoitaja voivat hyödyntää ymmärrystään lapsen liikkumisen määrästä. Kerätyn tiedon avulla on mahdollista puuttua lapsen poikkeuksellisen vähäiseen – tai ehkä myös poikkeuksellisen runsaaseen – liikkumisen määrään. On kuitenkin hyvä muistaa, että liikkeen lisäämisen tulisi olla ensisijaisesti omaehtoista, lapsen tai nuoren kiinnostuksen kohteiden kautta heräteltyä. Liika painostaminen voi vaikuttaa myös aikuisiän liikkumiseen negatiivisesti. Mittauksia on mahdollista tehdä myös yhteistyössä tutkimuslaitoksen kanssa, jolloin voidaan tuottaa monelle taholle heitä kiinnostavaa tietoa. Oppilas saa tietoa itsestään ja koulu vaikkapa luokkatasoista tietoa suhteessa muihin luokkiin tai kouluihin. Toisaalta, valtakunnallisten erojen hahmottaminen voi auttaa resurssien suuntaamisessa niin valtiota kuin kuntapäättäjiä sekä liikunta- ja terveyspalveluiden tuottajiakin. Erityisesti hyöty voi tulla esiin silloin kun huomataan jokin alueellinen poikkeavuus tai että tehdyt toimenpiteet tuottavat tai eivät tuota tulosta. Tällaista menettelytapaa on hyödynnetty esimerkiksi Liikkuva koulu -tutkimuksessa  ja LIITU-tutkimuksessa.  Suomalaisten oppilaiden fyysinen aktiivisuus Vuonna 2016 tehdyn kattavan LIITU-tutkimuksen mukaan kiihtyvyysmittarilla mitattuna kolmasosa 9–15-vuotiaista suomalaislapsista ja -nuorista liikkui WHO:n (2010) suositusten mukaisesti reipasta kävelyä vastaavalla tai rasittavammalla tavalla jokaisena mittauspäivänä (Kuva 1.). Liikkeen määrä vähenee koko peruskoulun ajan luokka luokalta. Kuva 1. Liikuntasuosituksen (vähintään 60 minuuttia reipasta/rasittavaa liikkumista jokaisena mittauspäivänä) saavuttavien lasten ja nuorten osuudet (n = 2931) prosentteina. Lähde: Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2016.  Lue lisää fyysisen aktiivisuuden seurannasta: Liikkuvatko meidän oppilaamme tarpeeksi - miten mitata? Aktiivisuuden mittaus-, arviointi- ja seurantavälineitä kouluille Lähteet:  Aittasalo M, Tammelin T, Fogelholm M. Lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden arviointi – menetelmät puntarissa. Liikunta & Tiede 1/2010, 11–21. Kokko S & Mehtälä A (toim.) 2016 Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2016. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö/Valtion liikuntaneuvosto. Lasten ja nuorten liikunta Suomessa Potilaan lääkärilehti: Liikkuuko lapsesi tarpeeksi? Tammelin T, Aira A, Kulmala J, Kallio J, Kantomaa M, Valtonen M. Suomalaislasten fyysinen aktiivisuus – tavoitteena vähemmän istumista ja enemmän liikuntaa. Suomen Lääkärilehti 2014 vsk 69; 25-32 Tammelin T, Iljukov S, Parkkari J. Kasvuikäisten liikunta. Duodecim 2015; 131:1707-12. Terve koululainen -verkkosivut World Health Organization (WHO) (2010) Global recommendations on physical activity for health. Geneva: World Health Organization.
Hyvä verkosto luo liikettä
Kotkan kouluissa innostuttiin Liikkuva koulu -toiminnasta ja arkipäivien liikettä lisättiin pikavauhtia. Kaupungin Liikkuva koulu -toimintaa koordinoivan Heidi Honkasen mielestä on tärkeää, että jokaisella koululla on oma Liikkuva koulu -vastuuopettaja ja toimintaa ohjaa monialainen ohjausryhmä. Kotka lähti mukaan Liikkuva koulu -toiminnan pilottiin vuonna 2010. Tuolloin Karhulan yläkoulu aloitti toiminnan ensimmäisten koulujen joukossa. Rehtori Harri Liikanen halusi lähteä edistämään oppilaiden terveyttä liikunnan ja toiminnallisten menetelmien avulla. Koulussa oli ollut vastaavanlaista toimintaa aikaisemminkin koulun projektiviikkojen yhteydessä. Pilotti käynnistyi mallikkaasti ja pian Kotka kirjasi Liikkuva koulu -toiminnan kaupungin strategiaan. Myöhemmin vastaava kirjaus tehtiin myös Kymenlaakson terveysliikuntastrategiaan. Vuonna 2012 Liikkuva koulu -toiminnan piiriin saatiin uusia kotkalaisia kouluja. Yksi niistä oli rehtori Heidi Honkasen luotsaama 400 oppilaan Langinkosken yläkoulu. – Koimme toiminnan mielekkääksi, koska koulussamme on urheiluluokkia. Halusimme monipuolisen liikunnan lisäämisellä tukea nuorten kokonaisvaltaista kehitystä. Toisaalta meillä oli myös huoli vähän tai ei lainkaan liikkuvista nuorista. Liikettä lisäämällä voitaisiin vähentää niskan, hartiaseudun ja selän ongelmia, jotka ovat yleisiä monilla nuorilla, Honkanen perustelee. Ohjausryhmän tärkeä rooli Honkanen peri Liikaselta Liikkuva koulu -mentorin ja koordinaattorin pestin. Nyt hän on vetänyt toimintaa oman työnsä ohella jo liki viiden vuoden ajan. Tuon ajan Honkanen on toiminut myös Liikkuvan koulun valtakunnallisessa koordinaattoriryhmässä. Valtakunnallisen yhteistyön kautta on herännyt tuoreita ajatuksia myös paikallisen toiminnan kehittämiseen. Honkasen ehdotuksesta Kotkaan perustettiin Liikkuva koulu -ohjausryhmä. Aluksi ryhmään kuului pelkästään opetustoimen ammattilaisia, mutta pian siitä muokkautui moniammatillinen. – Nykyään ryhmässä on omat edustajansa ala- ja yläkoulusta, varhaiskasvatuksesta, opetustoimesta, nuorisotoimesta, Kymenlaakson liikunnasta (KymLi) sekä Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemiasta. Pyrimme toimimaan mahdollisimman käytännönläheisesti. Edistämme esimerkiksi Liikkuva koulun viestintää kunnan eri toimijoiden välillä ja pyrimme auttamaan rahoitushauissa, Honkanen kertoo. Kotkan naapuri Kouvola on myös mukana Liikkuva koulu -toiminnassa. Kaupungilla on niin ikään oma ohjausryhmänsä. Olikin luontevaa, että kunnat alkoivat tehdä yhteistyötä. Yhteisissä verkostotapaamisissa vaihdetaan ajatuksia kuntarajojen yli ja tehdään tutustumiskäyntejä kouluihin. Kaikilla kouluilla vastuuopettajat Liikkuva koulu on edennyt Kotkassa navakassa myötätuulessa ja nykyisellään kaikki kaupungin koulut ovat toiminnassa mukana. Honkasen iloksi jokaiselle koululle on saatu nimettyä myös omat Liikkuva koulu- vastuuopettajat. Kahden lukuvuoden ajan Kotkassa on toiminut Honkasen koordinoima vastuuopettajien verkosto, joka on nivonut koulujen toimintaa yhteen. Koulujen yhteistyönä on esimerkiksi järjestetty Liikkuva koulu -koulutuksia sekä opettajille että vertaisohjaajina toimiville oppilaille. Vastuuopettajat ovat osallistuneet myös erilaisiin työpajatyyppisiin tapaamisiin, joissa Liikkuva koulu -toimenpiteitä on kehitetty eteenpäin. Vastuuopettajien avulla Liikkuvaa koulua koskeva uusin tieto saadaan jalkautumaan kouluihin ja toisaalta tieto koulujen tarpeista ja ajatuksista välittyy ohjausryhmälle. – Ennen vastuuopettaverkoston muodostamista Liikkuva koulu jäi yksittäisten koulujen ja yksittäisten opettajien innostuksen varaan. Nyt kouluissa ollaan tietoisempia Liikkuvasta koulusta ja myös asenteet opettajien keskuudessa ovat muuttuneet myönteisemmiksi. Näin opettajien saaminen mukaan toimintaan on aikaisempaa helpompaa, Honkanen kertoo tyytyväisenä. Lisää ideoita aineenopettajille Ruusuilla tanssimista Liikkuva koulu -toiminnan edistäminen ei silti edelleenkään ole. Suurimpina haasteina Honkanen näkee yläkoulujen aineenopettajien rohkeuden ottaa käyttöön toiminnallisia oppimismenetelmiä, jotka lisäävät liikettä oppitunneilla. – Yläkoulujen oppitunteihin liikettä on haastava tuoda. Aineenopettajille ei ehkä ole tarjolla riittävästi ideoita toiminnallisen oppimisen toteuttamiseen. Liikkuvan koulun saama valtakunnallinen näkyvyys ja tutkimustulokset liikkumisen oppimista ja keskittymistä edistävistä vaikutuksista ovat toki parantaneet tilannetta. Kotkan kaupunki on ollut Honkasen mielestä aktiivinen toimija Liikkuvaa koulua koskevan tiedon jakamisessa. Kaupungin johto on ollut toiminnan takana ja lasten sekä nuorten hyvinvointisuunnitelman laatinut moniammatillinen Kasva Kotkassa -työryhmä on tietoinen Liikkuva koulu toiminnasta. Kaupungin vähenevät henkilöresurssit aiheuttavat kuitenkin rajoitteensa, eikä esimerkiksi nuoriso- ja liikuntatoimella ole ollut juurikaan mahdollisuuksia yhteistyöhön ilman erillisiä rahoituksia. Liikettä voi lisätä pieninkin satsauksin Langinkosken yläkoulu toimii tällä hetkellä väistötiloissa. Muutaman vuoden sisällä koulun käyttöön valmistuu uusi koulurakennus. Henkilökunta ja oppilaat pääsevät mukaan uuden koulun suunnitteluvaiheeseen, joten Liikkuvan koulun tarpeet pystytään ottamaan huomioon. Honkanen kuitenkin muistuttaa, että luovalla ajattelulla ja oikealla asenteella liikkumista voidaan edistää vanhoissa ja ahtaissakin tiloissa. Langinkoskelaiset käyttävät paljon aikaa, jotta koulun väistötiloihin ja sitä ympäröivälle pihalle saadaan luotua hyvät puitteet liikkumiselle. – On hienoa huomata, että kouluilla on nyt intoa tehdä vanhoista kouluista toimivampia liikuntatiloja. Pienilläkin toimenpiteillä päästään liikkeelle. Esimerkiksi erilaisia liikettä stimuloivia maalauksia ja teippauksia on helppoa ja edullista toteuttaa, Honkanen vinkkaa. Kymenlaakson Liikunta palkitsi Kotkan Liikkuva koulu -ohjelman koordinaattorin Heidi Honkasen (kuvassa oikealla) Vuoden 2016 lasten liikuttajana. Palkitsemisperusteluissa kiiteltiin Honkasen toimintaa Kotkan koulujen Liikkuva koulu -yhteistyön rakentajana ja toiminnan kehittäjänä. Kaikki Kotkan alakoulut ovat toiminnassa mukana. Kotkan kaupunki palkittiin puolestaan valtakunnallisella Liikkuva koulu -palkinnolla. Kotkan kaupunki on ollut mukana Liikkuva koulu -toiminnassa jo pilottivaiheesta lähtien vuonna 2010 ja pyrkinyt kehittämään toimintaansa järjestelmällisesti. Kotkan Liikkuva koulu -toiminnalla on ollut merkitystä myös koko maakunnalliseen liikunnan edistämiseen. Kotka on kirjannut Liikkuva koulu -toiminnan kunnan strategiaan, ja myöhemmin toiminta kirjattiin Kymenlaakson terveysliikuntastrategiaan.
Koulun muutos lähtee opettajista ja oppilaista
Turkulainen luokanopettaja Maarit Korhonen ravisteli kuulijoiden ajattelutapoja Liikkuva koulu -seminaarissa. Hänen mukaansa koulu on rakennettu toimimaan tehtaan pillin mukaan ja tuottamaan tehtaisiin käskyläisiä, jotka järjestyvät ripeästi jonoon, kun pilliin vihelletään. Koulujärjestelmä on samanlainen lähes koko maailmassa! Maarit Korhosen mukaan koulun on korkea aika muuttua, perusteellisesti. - Jos koulu menee eri suuntaan kuin yhteiskunta, näiden välinen kuilu suurenee koko ajan. Jo tällä hetkellä meillä on 70 000 koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle syrjäytynyttä suomalaista, joista kaksi kolmasosaa on nuoria. Syrjäytyneet mainitsevat koulun suurimmaksi syyksi omalle syrjäytymiselleen. Nuorisotyöttömyys ja koulupudokkaiden määrä on korkeampi kuin koskaan. Viidennes 15–25-vuotiaista suomalaisista nuorista miehistä ei tee tilastojen valossa nyt mitään: ei opiskele eikä ole töissä. Mikä on se asia, josta he tulevat innostumaan? Korhonen herättelee. - Jos koulu syrjäytyy lapsen elämästä, koulun uudistamisella ei ole enää merkitystä. Lapset tulevat silloin kouluun vain koska on pakko ja katsovat siellä ollessaan kelloa, että koska täältä pääsee pois tekemään jotain mielekästä. - Koko ajan opetetaan, niin että hiki virtaa ja opella on kauhea flow päällä, mutta entä jos oppilas ei tulekaan tarvitsemaan juuri sitä tietoa? Emme me voi nyt tietää, mitä tietoja tulevaisuudessa tarvitaan; ei vaikkapa bloggaajan tai tubettajan ammattejakaan osattu ennustaa vielä vähän aikaa sitten. Mitä eväitä koulu tarjoaa vielä tuntemattomia ammatteja silmällä pitäen? Oletko jarru, korjaaja vai vallankumouksen kannattaja? Uusi peruskoulujen opetussuunnitelma toi mukanaan koulujen korjaajat. Maarit Korhonen jaottelee opettajat nyt kolmeen ryhmään: Jarrut vastustavat muutosta. ”1950-luvun pedagogiikka on niin fantastinen, että vedetään sitä vaan hautaan asti!” Koulujen korjaajat yrittävät tarmokkaasti korjata vanhaa paremmaksi. ”Korjataan arviointia, työnkuvaa ja vielä oppisisältöjä, niin tästä tulee entistä ehompi!” Vallankumouksen tekijät eivät jaksa enää korjata vanhaa, vaan haluavat kokonaan uuden systeemin. Korhonen itse kokee koulun olevan siinä pisteessä, että korjaaminen sieltä täältä on sama kuin yrittäisi korjata autosta yhtä aikaa jarruja, ohjausta ja kytkintä – samalla kun pitää koko ajan ajaa eteenpäin! Ja kun jokainen korjaa omalla tavallaan, kouluissa on nyt aikamoinen sekasotku menossa. - Jos olet jarru, mieti mikä on ideana jarruna olemisessa. Jos taas olet korjaaja, mieti jaksatko korjata. Ja jos tuntuu, ettei tämä ihan toimi, liity vallankumouksen tekijöihin! Maarit Korhonen virnistää. - Muutos lähtee aina alhaalta. Koulun muutos lähtee opettajista ja oppilaista. Todellinen muutos ei nimittäin lähde ylhäältä, ei opetussuunnitelmista eikä oppikirjoista. Osallisuuden esteet: opettaja ja ympäristö - Ajattelen, että oppilaiden osallisuuden suurimmat esteet liittyvät toisaalta opettajaan itseensä ja toisaalta ympäristöön. - Kontrollointi on opettajien ammattitauti. Siitähän seuraa pelko, että jos oppilaille antaisi vastuuta ja kontrollia hölläisi, pieleen menee eikä kukaan opi mitään. Lisäksi asiat on yleensä helpompi tehdä ihan itse, tulee paremmin ja nopeammin tehdyksi. Pitkällä aikavälillä kaikki asiat jäävätkin sitten itse tehtäväksi, mutta ei sitä siinä kiireessä ajattele. Kauhea kiire onkin yksi ympäristöön liittyvistä osallisuuden esteistä. Myös liian ahtaat tilat vaikeuttavat osallisuutta. Puhumattakaan koulun vanhoista, vakiintuneista tavoista, joita ei ole tapana muuttaa. Mieti, miten seuraavat kolme asiaa toteutuvat kouluyhteisössäsi. Muutoksen toteuttamisessa ne ovat Maarit Korhosen mukaan aivan välttämättömiä: Visionäärinen johto: ilman tätä open on tosi vaikea uudistaa. Tilaa muutokselle, siis tilaa kokeilulle. Rehtorin ja opettajan tulee haluta oppilaan parasta. Passiivisesta pulpetissa istujasta aktiiviseksi tekijäksi - Oppilaan osallistaminen on avain muutokseen, Maarit Korhonen korostaa. - Vaikka oppimisympäristöt muutettaisiin mutta oppilas jäisi passiiviseksi, ei muutosta olisi. Ja toisaalta: vaikka vuonna 1892 keksittyjä oppiaineita ei muutettaisi miksikään eikä kustantajien 1960-luvulla päättämiä oppisisältöjäkään, voit opettajana aloittaa muutoksen huomenna, oppilaan osallistamisella. Sitä ei voi kukaan estää. Oppilaiden osallisuus muuttaa koulun kulttuuria vähitellen niin, että oppilas pääsee passiivisesta pulpetissa istujasta aktiiviseksi tekijäksi. Oppiminen vahvistuu itse tekemällä, ja tyypillisesti kouluviihtyvyys lisääntyy. - Maailma tarvitsee omilla aivoillaan ajattelevia, luovia ihmisiä, Maarit Korhonen korostaa. - Nuoret aivot päihittävät aina vanhat aivot. Oppilailla on joka kerta parempi idea kuin opella. Kokeile vaikka, jos et usko! Luokanopettaja Maarit Korhonen puhui Liikkuva koulu -seminaarissa Helsingissä 4.4.2017.   Maarit Korhonen teidän kouluunne? Maarit Korhonen käy luennoimassa ympäri Suomea muuttuvasta koulusta. Hän voi pitää luennon tai veso-päivän ja muokata luentoa koulun tai kunnan tarpeisiin sopivaksi. Lisätietoja: Maarit Korhonen Tmi, maarit.korhonen (at) saunalahti.fi, puh. 040 547 0843. Maarit Korhonen on Vuoden luokanopettaja 2016. Hän on kirjoittanut kolme pamflettia: Koulun vika?, Herää, koulu! sekä Kun koulu ei tajua, sekä blogeja Kotilieteen ja Imageen.
Osallisuus venyttää rajoja
Oppilaiden osallisuus on Liikkuvan koulun keskeinen tavoite. Liikkuva koulu -toiminta tuo mahdollisuuksia oppilaiden osallisuuden kehittämiseen koulussa. Tällä hetkellä oppilaat ovat mukana koulupäivän aikaisen liikkumisen suunnittelussa ja järjestämisessä harvoin, yläkouluissa vielä vähemmän kuin ala- tai yhtenäiskouluissa. Nuorisotutkijat Tomi Kiilakoski ja Anu Gretschel pohtivat Liikkuva koulu -seminaarissa osallisuuden askeleita. Miten osallisuutta saisi aikaan omassa koulussa? , Osallisuus pohjautuu siihen, että nuoret kokevat olevansa positiivisessa roolissa omassa yhteisössään. , - Osallisuuteen pyrkiessä on oltava kärsivällinen, Tomi Kiilakoski korostaa. - Osallisuus on osa koulun toimintakulttuuria, joka on muotoutunut hitaasti aikojen kuluessa. Hitaasti muovautunut kulttuuri hylkii muutosta. Suurimmat esteet osallisuudelle ovat kulttuurisia ja asenteellisia. Muutos on kuitenkin mahdollinen. Osallisuuden kehittämisessä huomiota kannattaa kiinnittää niin yksilöihin, ryhmiin kuin koko yhteisöönkin. - Ensin pitää päästä tilaan, jossa nuoret muodostavat mielipiteitä ja alkavat haluta jotain. Tutkin kunnan nuorisotoimen nuorten osallisuusprojektia, jossa piti kokoontua tosi monta kertaa, ennen kuin nuoret alkoivat ylipäätään haluta mitään. Osallisuuteen ei ole helppoa hypätä, jos siihen ei ole tottunut. Kunta olisi tietysti halunnut, että kun mahdollisuus tarjotaan, nuoret kertovat mitä haluavat ja se sitten toteutetaan. Ideoiden etsimiseen tarvittiin kuitenkin aikaa ja vuorovaikutusta, Anu Gretschel kuvaa. Osallisuuden tärkeysjärjestys Osallisuuden tunne Prosessin laatu Lopputuloksen laatu Gretschelin kuvaamassa nuorten osallistamisprojektissa nuoret lopulta keksivät haluavansa uimarantaan rantalentopallokentän. He innostuivat ideasta ja alkoivat suunnitella, mitä sen toteuttaminen käytännössä tarkoittaisi: mihin kohtaan kenttä sijoittuisi, paljonko maa-ainesta pitäisi vaihtaa, mitä täytyisi hankkia. Kuntakin innostui, kun nuorilla oli niin hyvä idea rantalentopallokentästä. Sehän olisi vieläpä halpa ja helppo toteuttaa! Kunta päätti toimia dynaamisesti ja tehokkaasti ja rakensi uimarantaan uuden, hienon rantalentopallokentän. Nuoret eivät olleet tyytyväisiä, vaan pettyneitä, kun eivät saaneet rakentaa itse. - Kun aikuiset toteuttivat nuorten idean omin päin, nuorilta vietiin osallisuuden tunne. Tunteet ja elämykset ovat tärkein asia osallisuudessa. Vasta toissijaisia ovat prosessin laatu ja lopputuloksen laatu. Niissäkin on kyse neuvotellusta laadusta, sillä prosessin osapuolilla voi olla laadusta erilaisia näkemyksiä, Gretschel huomauttaa. Passiivisesta kohteena olemisesta aktiiviseen toimijuuteen Osallisuutta voidaan kouluyhteisössä arvioida toimintatapojen kautta. Millaisia toimintatapoja koulussa on tai millaisia niihin rakennetaan? Miten oppilaat ovat mukana? Onko kouluyhteisössä toimintatapoja, joissa joitain nuoria jätetään systemaattisesti toiminnan ulkopuolelle? Nuorisotutkija Tomi Kiilakoski kertoo seuranneensa mielenkiinnolla Liikkuva koulu -ohjelmaa nimenomaan osallisuuden näkökulmasta. - Koulun positiivinen toimintakulttuuri tukee oppimista, onnistumista ja iloa sekä huomioi jokaisen yhteisön jäsenen. Minua kiinnostaa, mikä voisi olla liikkumisen rooli tässä. Kun oppilailta kysytään negatiivisia koulukokemuksia, ne liittyvät usein passiivisuuteen. Passiivisuus on kohteena olemista; rooli johon koulussa ja yhteiskunnassa kasvetaan. Voidaan jo puhua globaalista passiivisuuden megatrendistä. - Miten kehon liikuttaminen kytkeytyy toiminnallisuuden lisääntymiseen ja sitä kautta toimijuuden lisääntymiseen? Voiko tällaisen toiminnan kautta oppilaille löytyä positiivisia rooleja kouluyhteisössä? Osallisuuden ei tule olla pelkästään hyväntahtoisuuden varassa. Osallisuus on lapsen oikeus ja aikuisen velvollisuus. Keskeistä on yhteisöön kuuluminen ja asioihin vaikuttaminen. - Osallisuudelle on tyypillistä, että se venyttää rajoja. Osallisuus saa nuoret pystymään johonkin, mitä he eivät olisi itsekään uskoneet mahdolliseksi. Nuorisotutkijat Anu Gretschel ja Tomi Kiilakoski Nuorisotutkimusverkostosta puhuivat osallisuuden askelista Liikkuva koulu -seminaarissa 3.4.2017. , Tutustu tutkimustiivistelmiin: Liikkuvien koulujen näkökulmia osallisuuteen Nuorten kouluyhteisöasema
Hauholla ruokitaan lasten aktiivisuutta
Hämeenlinnalaisen Hauhon yhtenäiskoulun piha-alue on mainio esimerkki siitä, mitä luovuudella ja ennakkoluulottomuudella voidaan saavuttaa. Koulun oppilaat ja henkilökunta ovat yhdessä rakentaneet otolliset puitteet liikunnalle. Hauhon yhtenäiskoulun pihamaalle on rakennettu muun muassa skeittiparkki, rantalentopallokenttä, pallopeliareena, itse tehty pelikaukalo, siirrettävät keppihevostelineet, perinteiset kiipeily- ja temppuilutelineet, aihio parkour -radalle, kota ja hiekkalaatikko. Osa näistä harrastepaikoista on oppilaiden ja opettajien omin käsin tekemiä. Tälle keväälle touhukkaat hauholaiset ovat suunnitelleet ratojen rakentamista jalkapallo- ja frisbeegolfille. Myös tavallista golfia varten on kaavailtu lyhytrataa. Yksi uusimmista keksinnöistä on myös evoluutiorata, jolle kuskataan säännöllisesti uutta maa-ainesta. Rehtori Pekka Paappasen mukaan oppilaat voivat rakennella esteitä ja hyppyreitä, joten ajan saatossa rata saa uusia muotoja ja mutkia. Näin ikäluokka toisensa jälkeen voi jättää kädenjälkensä koulun pihan kehittämiseen. Koulupihan rajatkaan eivät ole hidastaneet idearikkaiden hauholaisten menoa. Lisää toimintatilaa on saatu hankittua läheiseltä pellolta, joka saatiin niin sanotuksi mopopelloksi maanomistajan ystävällisellä avustuksella. Äkkiseltään voisi luulla, että tällaisen puuhamaan rakentaminen kuluttaa melkoisesti koulun varoja. Paappanen on eri mieltä. Rakentaminen ei maksa maltaita, kun koulun opettajat ja oppilaat ovat valmiita kääräisemään hihansa. – Homman idea on siinä, että otamme oppilaat mukaan tekemään. Esimerkiksi golfradat teemme oppilaiden kanssa lapiotyönä, hyödyntäen vanhoja ilmastointiputkia ja terassimattoa. Toinen oppilasryhmä puolestaan teki käsityöopettajamme johdolla lahjoituslaudoista ison ulkoterassin kotitalousluokan yhteyteen, Paappanen kertoo. Nopea reagointi innostaa osallistumaan Aktiivinen osallistuminen lisää liikettä koulupäiviin, opettaa uutta ja tuo lapsille tärkeitä onnistumisen kokemuksia. Paappaselle on jäänyt elävästi mieleen yhden skeittiparkin ideointiin ja rakentamiseen osallistuneen pojan sanat. – Kysyimme oppilailta, millaisia ajatuksia skeittiparkin rakentaminen heissä herätti. Yksi poika sanoi, että kun hän vanhana kulkee tästä ohi lapsenlapsensa kanssa, hän kertoo olleensa mukana rakentamassa tuota skeittiparkkia. Nuo sanat koskettivat aika tavalla, Paappanen muistelee. Hauholla oppilaat pääsevät myös ideoimaan ja tekemään aloitteita kouluympäristön kehittämiseksi. Paappanen pitää tärkeänä, että nuorten ehdotuksiin reagoidaan nopeasti. Hän ottaa esimerkiksi vähällä käytöllä olleen varastotilan, joka muutettiin tyttöjen toivomaksi oleskelutilaksi yhden päivän varoitusajalla. – Lasten ja nuorten aikakäsitys on erilainen kuin meillä aikuisilla. Jos konkreettisiin kehitysehdotuksiin reagoidaan viiveellä ja suunnitteluvaihe kestää kauan, oppilaiden innostus ehtii kuolla ennen toteutusvaihetta. Siksi haluan lähteä nopeasti tekemään. Kun lapset huomaavat, että heidän ideoihinsa oikeasti tartutaan, he avaavat suunsa toisenkin kerran. Nuorten osallistumista tuetaan Hauholla myös opettajien jakamilla pikapalkinnoilla; hyvistä ideoista ja koulun toimintaa edistävistä teoista saa palkkioksi lipukkeen, jolla saa koulun vieressä olevasta kahvilasta limun tai kahvin ja pullan. ”Liikkuva koulu tukee toimintaamme” 230 oppilaan Hauhon yhtenäiskoulu on ollut Liikkuva koulu -toiminnassa mukana kolmisen vuotta. Tuolloin ohjelma jalkautui käytännössä kaikkiin Hämeenlinnan kouluihin. Käytännössä Hauholla on kuitenkin kehitetty lasten aktiivista osallistumista ja liikkumista tukevaa oppimisympäristöä yhtenäiskoulun perustamisesta eli vuodesta 2007 lähtien. – Sykäys piha-alueen jatkokehittämiselle tuli, kun siirsimme huoltoliikenteen kulkemaan koulurakennuksen toiselta puolelta. Henkilökunnan autot on alun perinkin sijoitettu hieman kauemmaksi koulusta, jotta lapsille on pihalla enemmän tilaa. Siksi olemme voineet kehittää pihan toiminnallisuutta paljon vapaammin ja piha-alueen turvallisuuskin on parantunut. Paappasen mielestä Liikkuva koulu -ohjelman myötä koulun toimintaa on voitu kehittää entistä voimakkaammin haluttuun suuntaan. Erityisen tärkeänä Paappanen pitää sitä, että Hauhon yhtenäiskoulu on pystynyt verkostoitumaan Liikkuva koulu -ohjelmaan sitoutuneiden valtakunnallisten ja paikallisten toimijoiden kanssa. Koulusta eväät onnelliseen elämään Paappasen näkee, että koulun tehtävänä on tukea lasten kasvua terveiksi ja hyvinvoiviksi aikuisiksi. Tähän työhön Liikkuva koulu antaa hyvät työkalut. Hänen mielestään on oleellista, että koulu pystyy aktivoimaan ja liikuttamaan kaikkia oppilaitaan, myös niitä, jotka ovat hiljaisimpia, liikkuvat vähiten tai menestyvät koulutyössä muita heikommin. – On huono juttu, jos vain aktiiviliikkujat ovat mukana tässä Liikkuva koulu -hommassa. Kyllä tämä on juttu, johon pitää saada kaikki mukaan. Itsekin olen tästä innoissani, vaikka olen tukeva rehtori, Paappanen nauraa. Kun koulu saa aktivoitua kaikki oppilaansa liikkumaan, toiminnan positiiviset vaikutukset ovat nähtävissä vuosien ja vuosikymmenten päästä. Toisaalta liikunta tuo hyvinvointia myös nykyhetkeen. – Kiinnitämme paljon huomiota siihen, että koulussamme on oppimista ja hyvinvointia tukeva leppoisa ja hyväntuulinen ilmapiiri. Liikunta vaikuttaa tähän osaltaan, kuten myös henkilökunnan hyväntuulisuus ja motivoituneisuus omaan työhönsä. Homma toimii, kun opettajien ja oppilaiden yhteispeli on sujuvaa ja kannustavaa niin luokassa, käytävällä kuin välitunnillakin. Hämeen Liikunta ja Urheilu ry palkitsi Hauhon yhtenäiskoulun Vuoden Liikuntateko 2016 -palkinnolla. Palkitsemisperusteena on Liikkuva koulu -filosofian tuominen luovasti ja innostavasti koulun ja sen oppilaiden sekä henkilöstön arkeen.
Normaalia elämisen meininkiä
Hansakallion koulun luokanopettajien Anniina Kyllösen ja Mari Ahmajärven luokissa asioita tehdään uusilla tavoilla. Liikkeestä luokassa ja sen ulkopuolella on tullut luonteva osa koulupäivää. Hansakallion koulussa aloitettiin Liikkuva koulu -toiminta syksyllä 2012. Vasta Lapin yliopistosta valmistunut Anniina Kyllönen pääsi ensimmäisessä työpaikassaan osaksi kahden hengen Liikkuva koulu -tiimiä. Tiimin toinen puolikas, Mari Ahmajärvi, oli saman yliopiston kasvatti ja aloittanut työt koulussa vuotta aiemmin. Ensimmäinen askel kohti aktiivisempaa koulupäivää oli välituntitoiminta. Tähän mennessä välkkäritoiminnassa on ollut mukana jo noin 400 oppilasta. Neljässä vuodessa on pikkuhiljaa siirrytty myös luokkahuoneeseen ja oppituntien toiminnallistamiseen. "Osassa luokista toiminnallisuus ja aktiivisuus on jo normaalia hengitystä, ja toisissa taas hakee vielä paikkaansa. Ja niinhän sen täytyy ollakin: opettaja tekee muutoksia omassa tahdissaan", Ahmajärvi muistuttaa. Keskustellen liikkeelle Luokkatiloissakin lähdettiin liikkeelle pienistä muutoksista. Tuotiin ensin luokkiin muutama jumppapallo ja -matto. Seuraavaksi kokeiltiin muutamassa luokassa suuremman pallomäärän kanssa. Olennaista muutoksessa on ollut keskusteleminen oppilaiden kanssa. "Mietimme, miksi me ylipäätään ollaan koulussa, miksi meillä on nämä tavarat tällä tavalla. Lähdettiin pohtimaan, miksi se koulurakennus näyttää tietyltä ja miksi on totuttu tiettyihin toimintatapoihin. Ja sitten alettiin miettimään, että voisiko se koulu näyttää joltain muulta", Kyllönen kertoo. "Päädyimme yhdessä oppilaiden kanssa ajatukseen, että jos me ollaan koulussa oppimista varten, niin se pulpetti ei takaa sitä oppimista. Eikä se, että me istutaan hiljaa." Lopulta Kyllönen ja Ahmajärvi päättivät luopua omissa luokissaan pulpeteista kokonaan. Jokainen oppilas sai laatikon tavaroilleen, mutta omat paikat luokassa jäivät historiaan. Liike luokassa vaatii totuttelua Oppilaat ovat päässeet muun muassa piirtämään luokan pohjapiirrosta ja saavat osin aikatauluttaa itse opiskeluaan. Muutos on vaatinut totuttelua sekä opettajilta että oppilailta. Jalan polkemiselta ja kiukultakaan ei ole vältytty, mutta kaikista tilanteista on selvitty oppilaiden kanssa keskustellen. "Varmaan se vaikuttaa kuka opettaja siellä tilassa on, että kuinka paljon sietää tietynlaista liikettä luokassaan. Mutta jos me ajatellaan lapsia lähtökohtaisesti, keskenään ollessaan ne on koko ajan liikkeessä", Kyllönen muistuttaa. Toisaalta vaaditaan myös sääntöjä ja rajoja: puhuessa ei voi pomppia pallolla, koska se häiritsee kuuntelemista. Osa oppilaista tarvitsee oman tilan ja selkeän paikan. Heitä varten luokassa on yksittäisiä paikkoja ja kuulosuojaimia. Luokassa saa jutella kaverin kanssa tehtäviä tehdessä ja käytävä toimii hiljaisen työn tilana. Iso osa oppilaista on oppinut hakeutumaan paikalle, joka on oman oppimisen kannalta hyvä. Osalla oppilaista paikka on mietitty yhdessä opettajan kanssa. "Oppilaan kanssa on keskusteltu, että hänellä ei ole vielä kykyä valita oman oppimisen kannalta järkevää paikkaa. Ollaan yhdessä mietitty missä on se paikka, jossa hän pystyy rauhassa keskittymään", Kyllönen kertoo. "Kyllä miekin käytän välillä omaa veto-oikeutta. Esimerkiksi jos keskustellaan muusta kuin asiasta, vaihdetaan paikkoja", Ahmajärvi jatkaa. Luottamus, valta ja vastuu Kyllönen muistuttaa, että toimintatapojen muuttaminen on koko luokan yhteinen ja pitkä prosessi. Osalle oppilaista vastuun ottaminen on helpompaa, toisille vaikeampaa. "Sitten on vielä se kolmas osapuoli eli vanhemmat. Ei riitä pelkästään minä yksin muutoksen tekijänä vaan siinä pitää ottaa huomioon monta asiaa." Opettajien kokemuksen mukaan keskustelun salliminen ja urakkatyyppinen työskentely on vapauttanut aikaa tukeen ja ohjaamiseen. "Annan sen oppilaiden oman ajatushautomon pyöriä toisessa pöydässä, ja keskityn niihin, jotka eivät pysty samalla tavalla kaverin kanssa pähkäilemään asiaa", Ahmajärvi kertoo. Kaikkien muutosten taustalla on oppiminen – on sitten kyseessä liikkeen lisääminen tai muutokset oppimisympäristössä. "Ajattelen, että oppiminen on mielentila. Meidän pitää luoda oppimisympäristö sellaiseksi, että se mielentila on otollinen oppimiselle. Koulussa pitäisi olla hyvä ja leppoisa olla", Kyllönen tiivistää. "Neljäsluokkalainen ei sitä välttämättä vielä huomaa, mutta oltaisiin kuitenkin matkalla siihen suuntaan, että jokainen löytäisi sen oman tapansa oppia", Ahmajärvi toivoo. Opettajat kokevat, että liikkeen lisääminen koulupäiviin on auttanut erityisesti levottomia oppilaita. Samalla luokkaan on tullut ”normaali elämisen meininki”. "Kun liike sallittiin, enääpä kukaan ei huomaa sitä kun kaveri käy tekemässä kärrynpyörän matikan kirjaa hakiessaan", Kyllönen nauraa. Jokainen omalla tavallaan Rehtorin tuki Kyllösen ja Ahmajärven työssä on ollut suuressa roolissa – sekä henkinen että taloudellinen. Koko koulun tasolla muutoksia on viety eteenpäin harkiten, perustellen ja pala palalta. "Se on ollut itselle tärkeä huomio, että kun itse höyrähtää johonkin ja on aivan innoissaan, ei se höyry tartu kaveriin välttämättä ennen kuin se näkee toiminnan tuloksen", Kyllönen toteaa. Ulkopuolisten vetämät koulutukset on koettu hyviksi ja tärkeiksi yhteisen ymmärryksen ja hengen luojiksi. Jokaisen ei tarvitse toteuttaa Liikkuvaa koulua samalla tavalla: esimerkiksi toiminnallisuus tarkoittaa eri luokissa eri asioita. "Toiminnallisuus ei enää herätä sellaista tunnemyrskyä kuin alkuun. Se on jotenkin otettu omaksi, ja kukin tekee sitä omalla tavallaan ja omalla panoksellaan", Kylllönen pohtii. Toiminta on levinnyt myös oppilaiden kautta. Kun oppilaat ovat huomanneet, että viereinen luokka onkin järjestetty toisella tavalla, herää nopeasti kysymys ”miksei meilläkin voisi”. Mitä hyötyä kaikesta on sitten ollut? Onko liikkeen lisääminen parantanut oppimistuloksia? "Että voidaanko osoittaa, että tämä on jotenkin hyödyttänyt oppimisessa? Ei voida. Mutta mistä voin mennä sanojeni taakse, on se, että kouluviihtyvyys on parantunut. Siellä on paljon iloisempia kasvoja ja oppimiseen suhtaudutaan mukavasti", Kyllönen vastaa. Kuva: Mari Ahmajärvi
Liikkuva koulu, oppiminen
Miksi liikkuminen on tärkeää oppimiselle?
Kansainväliset ja suomalaiset tutkimustulokset ovat osoittaneet reippaan liikunnan määrän, hyvän fyysisen kunnon ja hyvien motoristen taitojen olevan yhteydessä hyvään koulumenestykseen lapsuudessa ja nuoruudessa. Erityisesti koulupäivän aikaisen liikkumisen on havaittu olevan hyödyllistä oppimistulosten näkökulmasta. Liikkumisen vaikutus oppimiseen näyttäisi olevan monen tekijän summa. Liikunnan vaikutukset tiedolliseen toimintaan, aivojen rakenteeseen ja toimintaan, motoriseen kehitykseen, vuorovaikutukseen, itsetuntoon ja kouluviihtyvyyteen voivat olla mahdollisia liikunnan ja oppimisen välistä yhteyttä selittäviä tekijöitä. Liikkuminen terävöittää ajattelua Suomalaisissa tutkimuksissa reippaan liikunnan määrän ja hyvien motoristen taitojen on havaittu olevan yhteydessä parempaan tarkkaavaisuuteen ja parempaan päättelykykyyn. Nämä tutkimustulokset tukevat kansainvälisiä tuloksia, joissa liikunnan on havaittu edistävän tiedollista toimintaa, erityisesti toiminnanohjausta, joka on olennaisessa roolissa päätöksen teossa, ongelmanratkaisussa ja uuden oppimisessa. Tarkkaavaisuudella tarkoitetaan kykyä poimia aistitiedon runsaudesta sen hetkisen toiminnan kannalta oleellisin tieto. Tarkkaavaisuus on kykyä kohdistaa huomiota tiettyyn asiaan, esimerkiksi opetukseen koulussa. Toiminnanohjauksella tarkoitetaan tiedonkäsittelyn koordinointia ja kontrollointia. Toiminnanohjaus säätelee muita inhimillisen toiminnan kannalta olennaisia tiedollisia toimintoja, kuten muistia, tarkkaavaisuutta ja ajattelua. Toiminnanohjaus muodostuu useammasta toiminnasta, keskeisiä toimintoja ovat inhibitio (tarkkaavuuden ja reaktioiden kontrolli), työmuisti (parhaillaan käytettävän tiedon muisti) ja kognitiivinen joustavuus (sopeutuminen vaihteleviin tilanteiseen/ kykyä siirtyä toiminnasta toiseen nopeasti). Nämä toiminnot muodostavat pohjan korkeamman tason ajattelulle, kuten päättelylle, ongelmanratkaisulle ja suunnittelulle. Liikkuva keho  – tehokkaat aivot Lisäksi liikunnan on havaittu vaikuttavan aivojen terveyteen ja toimintakykyyn samalla tavalla kuin koko muun kehon terveyteen ja toimintakykyyn. Muutokset aivojen aineenvaihdunnassa. Liikkuminen lisää aivojen verenkiertoa, parantaa hapensaantia ja lisää välittäjäaineiden ja aivoperäisen hermokasvutekijän määrää. Muutokset aivojen rakenteessa. Hyvä kestävyyskunto on yhdistetty aivojen rakenteiden kehittymiseen, kuten suurempaan hippokampuksen (muistamisen ja uuden oppimisen keskus) sekä tyvitumakkeiden etuosien (tärkeitä aivoalueita toiminnanohjaukselle) tilavuuteen lapsilla. Muutokset aivojen toiminnassa. Liikunnan on havaittu lisäävän myös aivosolujen ja rakenteiden välisiä yhteyksiä, tihentävän olemassa olevia hermoverkkoja ja lisäävän aivojen sähköistä aktiivisuutta. Nämä aivojen terveydessä ja toimintakyvyssä havaitut muutokset saattavat selittää liikunnan ja oppimisen yhteyttä. Motoriikkaa ja tiedollista toimintaa Monipuolinen liikkuminen tukee neuromotorista kehitystä ja motoristen taitojen oppimista, ja mahdollisesti sitä kautta kognitiivista toimintaa, sillä motoriset ja kognitiiviset taidot kehittyvät rinnakkain ja samat keskushermoston mekanismit vastaavat niiden ohjauksesta. Liikkuminen tarjoaa sosiaalisia tilanteita Liikunta tarjoaa myös sosiaalisia tilanteita ja mahdollisuuksia vuorovaikutukseen, jotka tukevat vertaissuhteiden syntyä. Tällaiset vertaissuhteet edistävät oppilaan jaksamista, kouluun kiinnittymistä ja koulumenestystä. Lisäksi liikkumisen on havaittu nostavan itsetuntoa, lisäävän kouluviihtyvyyttä, oppitunneilla osallistumista ja työrauhaa. Nämä ovat muita mahdollisia selityksiä sille, miksi liikkuminen on hyödyllistä koulumenestykselle ja oppimiselle. Lue lisää Liikunta ja oppiminen. Tilannekatsaus - Lokakuu 2012. Opetushallitus 2012. Liikunnan ja liikkumattomuuden yhteydet lasten kognitiiviseen toimintaan ja koulumenestykseen. Syväoja 2014. Psykologian väitöskirja. Diaesitys Liikunnan merkityksestä oppimiselle Slideshare-palvelussa Diaesitys Koulupäivän aikaisen liikunnan merkityksestä oppimiselle Slideshare-palvelussa  
Miinukselta on suunta vain ylöspäin!
Polvijärven koululla on tehty hartiavoimin töitä koulupäivän aktivoimiseksi ja liikkeen lisäämiseksi osaksi oppilaiden arkipäivää. Koulun toimintakulttuurissa onkin tapahtunut jo yhden lukukauden aikana huomattavia muutoksia aktiivisemman koulupäivän suuntaan. Muutokset näkyvät fyysisesti lisääntyneenä aktiivisuutena koulun käytävillä ja oppitunneilla, mutta myös myönteisenä asenneilmapiirinä niin oppilaiden kuin opettajienkin keskuudessa. Polvijärven yläkoulun rehtori Katja Kajava-Huhta kertoo omia kokemuksiaan koulupäivän aktivoinnista ja pohtii syitä onnistuneen toimintakulttuurin muutoksen takana: 1) Toiminnallisuuden lisääminen oppitunneilla Toiminnallisen oppimisen koulutukset innostivat työyhteisöämme pohtimaan oppituntien rakennetta ja muokkaamaan sitä fyysisesti aktiivisempaan suuntaan. "Oli hienoa huomata, että 91 % opettajista oli toteuttanut ja raportoinut vähintään yhden koulutuksen välitehtävään kuuluneen oppitunnin aktivoinnin." Ideoiden jakamista varten tein google drive-tiedoston, minne opettajat pystyvät kokoamaan oppitunneilla toteutuneet toiminnallisen oppimisen kokeilut. Seuraavassa muutamia onnistumisia toiminnallisen oppimisen kokeiluista: Onnistumisia: Äidinkielen opettaja on suunnitellut jokaiselle oppitunnille toiminnallisen osion. Tämä vaatii opettajalta usein etukäteisvalmisteluita, esimerkiksi sanaluokkakortteja tai moduskortteja. On kuitenkin hyvä muistaa, että samoja materiaaleja voi hyödyntää jatkossakin, kun suunnittelee materiaalit hyvin ja kerää ne systemaattisesti talteen. "Olen ollut samanaikaisopettajana yhden luokan mukana useita tunteja viikossa ja on ollut silmiinpistävää, kuinka keskittyneesti tämän luokan oppilaat työskentelevät äidinkielen tunneilla. Kun he tietävät, että joka tunti tulee jotakin toiminnallista, niin he tekevät levollisesti ja purnaamatta ne osiot, jotka vaativat paikallaan istumista ja hiljaista työskentelyä.” Kotitalouden opettaja oli aiemmin aina ajatellut, että ei haittaa, että 7. luokkien teoriatunti on perinteistä istumatyöskentelyä vaativa tunti, koska kaksi muuta tuntia on aktiivista tekemistä. TUHAT-hankkeen innostama kotitalouden opettaja muutti teoriatunnit työpistetyöskentelyksi. Hän mm. rakensi pahvilaatikosta jääkaapin ja oppilaat sijoittavat ”elintarvikkeet” konkreettisesti oikeille säilytyspaikoilleen sen sijaan, että täyttäisivät vain monisteen kylmätuotteiden säilyttämisestä. Musiikinopettaja muutti soitto- ja laulukäytännöt: istua saa vain rumpuja tai pianoa soittaessa, muutoin seistään. Aluksi oppilaat vastustivat, mutta käytäntö arkipäiväistyi. 2) Taukoliikunta Taukoliikunta oli yksi osa toiminnallisen oppimisen koulutusta, ja saimme siitä hyviä uusia ideoita taukoliikunnan toteuttamiseen. Taukoliikuntaa onkin toteutettu innokkaasti koulussamme syksyn aikana. Paras palaute taukoliikunnasta on tullut lukion pitkän fysiikan opiskelijoilta: ensimmäisen taukoliikunnan jälkeen opiskelijat olivat itse pyytäneet, että tehdään jokaisella oppitunnilla taukojumppa sillä kohtaa, missä siirrytään teoriasta tehtäviin! 3) Välkkärit Keväällä koulutettiin kahdeksan 8. - 9.-luokkalaista välkkäreiksi. Osa välkkäreistä on myös tukioppilaita. He alkoivat vetää välkkäri-toimintaa elokuussa luokittain kolmelle 7. luokalle. Jakovastuut on sovittu välkkäreiden kesken; haasteena on, että toimintaa koordinoi rehtori, jolla on aika monta rautaa tulessa muutenkin. Ensimmäisenä ”lajina” oli lentopallo, joka osoittautui aika haastavaksi, vaikka luokka jaettiin pieniin porukoihin syöttely- ja sormitteluharjoituksiin. Huomattavasti paremmin onnistuttiin norsupallossa ja muissa peleissä, jotka eivät ole suoraa lajiharjoittelua. Oppilaista on mukavaa, että välkkäreihin on osallistunut musiikinopettaja, erityisopettaja ja rehtori. Aikuiset eivät ota vetovastuuta toiminnasta vaan osallistuvat pelaamiseen oppilaiden kanssa.  Ennen syyslomaa oli välkkäri-turnausviikko, jossa luokkien joukkueet ottivat mittaa toisistaan välkkäreiden kehittelemässä käsipallossa. Pallo kädessä ei saanut liikkua, kontaktia sai ottaa enemmän kuin liikuntatunnilla. Välkkärit toimivat itse tuomareina. Ottelut pelattiin koulun aulassa tiili-laattalattialla. Oli tietoinen päätös, että pelit pelataan aulassa, koska siten tunnelma ja kannustus saadaan kohdilleen. Turnauksen voittajaluokka mitteli lopuksi opettajien kanssa.      4) Fyysinen aktiivisuus KiVa-tunneille Polvijärven yläasteella KiVa-tunteja on 7. luokille säännöllisesti kerran kuussa ja muille luokka-asteille kerran lukukaudessa. Monet KiVa-opeparit ottivat myös KiVa-tuntien ohjelmaan fyysistä aktiviteettiä. Toiminnallista pedagogiikkaa soveltaville KiVa-tunneille se loksahtaa luontevasti.   5) Kehitettävää Huolehdittava, ettei toiminnallisuuden lisääminen jää vain yksittäisten opettajien innostukseksi. Tarvitaan jokaiselle luokalle LOOP-oppilaita, jotka huomauttavat oppitunnilla, että on istuttu 30 min putkeen. Välkkäreille kehitettävä yläkouluun soveltuvia liikuntamuotoja, jotka eivät ole liian haastavia liikunnallisesti, jotta kaikkien osallisuus säilyy myönteisenä. Rekrytoinnissa muistettava kysyä, miten opettaja huomioi fyysisen aktiivisuuden oppitunnin aikana ja onko innostusta osallistua esimerkiksi välituntiliikuntaan. Liikkuvia opettajankokouksia on onnistuttu järjestämään vain yksi. Liitetiedostojen määrää pitäisi pystyä radikaalisti vähentämään, jotta liikkuvat kokoukset onnistuisivat.   Jutun kirjoittaja Katja Kajava-Huhta on Polvijärven yläkoulun rehtori. Polvijärven yläkoulu on ollut mukana Pohjois-Karjalan Tukea harrastamiseen (TUHAT) -hankkeessa.
Nykytilan arviointi – Kouvolan kaupungin kokemukset
Kouvolassa otettiin käyttöön Liikkuvan koulun tarjoama työkalu koulujen nykytilan arviointiin lukuvuonna 2015–2016. Arvioinnista saatavia koosteita hyödynnettiin kouluilla ja kunnassa. Kehittämiskohteet esille "Nykytilan arvioinnin kuntakoosteen avulla ohjausryhmä on pystynyt nostamaan esille kehittämiskohteita", selventää Piia Kesonen Kouvolan kaupungin perusopetuksen palvelualueelta. Nykytilan kooste näyttää visuaalisesti, missä kohtaa koulujen toiminta kaipaa tukea. Päättäjille tietoa Kouvolassa Liikkuvan koulun nykytilan koosteita on käytetty raportoitaessa kaupungin Liikkuva koulu -toiminnan kehittymistä ja kehittämiskohteita lautakunnalle. Kouluille tukea Työkalu Liikkuvan koulun nykytilan arvioimiseksi on kehitetty helpottamaan ennen kaikkea koulujen toimintaa. Työkalun avulla jokaisen koulun ei tarvitse keksiä pyörää uudestaan, vaan jo alussa voi kartoittaa lähtötilanteen ja miettiä, mitä alueita kannattaisi ryhtyä ensimmäisenä parantamaan. Seuraavina vuosina työkalun avulla voi seurata toiminnan kehittymistä. "Kouluilla on paljon erilaisia lomakkeita ja kyselyitä täytettävänä. Kyselyn vastaamiseen täytyy antaa tarpeeksi aikaa, jolloin kukin koulu ehtii vastata heille parhaiten sopivalla ajalla", Piia Kesonen huomauttaa. Pysytään kartalla "Tavoitetila olisi kerran vuodessa, esim. keväisin toteuttava koulujen nykytilan arviointi. Näin saatuja tietoja voi käyttää seuraavan lukuvuoden suunnitteluun ja samalla voi arvioida kuluneen lukuvuoden toiminnan kehittymistä", Piia Kesonen suunnittelee. Valtakunnalliset koosteet ja koulun nykytilan arviointi -lomake löytyvät täältä
Lisää liikettä ja vähemmän istumista
Kouluissa tunnetusti istutaan paljon pulpeteissa. Minusta tuntuu, että nykyään liian moni opettaja on kaavoihin kangistunut eikä osaa hyödyntää liikettä oppituntien aikana. Minun ja monen muun oppilaan mielestä monille oppitunneille voisi hyvin lisätä liikettä ja seisomista. Monia ideoita onkin nuorilta tullut. On ehdotettu aamujumppia keskusradiosta, viitatessa pitäisikin nousta seisomaan, oppitunneilla voisi olla työpisteitä, joissa pitäisi käydä tekemässä tehtäviä, joitakin tunteja voitaisiin pitää seisten opettajan kanssa ja muita erilaisia liikuntatuokioita. Jumppapalloja on toivottu tuolien sijaan. Nämä olisivat kyllä hyviä vaihtoehtoja istumiselle, vaikka se vaikuttaisi kouluelämään aika paljon. Mutta minusta vaikutus olisi vain positiivista. Matematiikan tunneilla pitäisikin käydä opettajan luona kysymässä apua eikä opettaja tulisi luokse. Monisteet, liimat ja sakset haettaisiin edestä. Kaikki ei jaksa aina nousta, mutta luokkakaveri voi tuoda. Tämmöinen käytäntö on ainakin omassa kaveripiirissäni. Tuomme vuorotellen toisillemme monisteita. Musiikin tunnilla laulettaisiin seisten. Ihan hyvin voitaisiin kieltenkin tunnilla kuunnella ja toistaa kappaleita seisten. Nämä muutokset olisi helppo toteuttaa, ne eivät vaatisi opettajilta paljoa. Tärkeintä olisi se, että oppilaalla olisi itsellään mahdollisuus päättää, seisooko vai ei. Opettajan ei tarvitsisi määrätä, vaan tarjoaisi mahdollisuuden, johon voi tarttua. Liikkumisen lisääminen ja istumisen vähentäminen ei saa aina kannatusta. Onhan se välillä tympeää ja ärsyttävää varsinkin, jos opettajat pakottavat. Moni on jo tottunut siihen, että tunneilla ei tarvitse nousta ja liikkua. Miksi meidän pitäisi nyt jaksaa nousta, kun ei viime vuonnakaan tarvinnut? Mutta heillehän, jotka aloittavat koulun liikkuvampana, siitä tulee normaali tapa toimia. He oppisivat siihen pienestä pitäen. Olen lukenut myös kommentteja, jossa ei haluttu tulla hikisiksi koulupäivän aikana. ”Ei mittää liikkumista turhaa jo muutenkin raskaan koulu päivän aikana”, yksi oppilas kommentoi. Koska me ihmiset olemme erilaisia ja pidämme eri asioista, pitäisi tarjota mahdollisuus liikkua enemmän koulupäivän aikana. He, jotka sitä haluavat, käyttäkööt sen hyväkseen. Itse ainakin hyödyntäisin seisomismahdollisuudet ja pienet kävelymahdollisuudet. Nyt huolestuttaakin ne, jotka eivät aio käyttää hyväksi mahdollisuuksia. Miten heitä saisi liikkeelle? Tietenkin voisihan heitäkin joskus pakottaa seisomaan ja hakemaan monisteita edestä. Mutta eiköhän me olla jo niin isoja yläkoulussa, ett' voimme päättää itse, istummeko vai seisommeko. Eihän meitä pakoteta syömään salaattiakaan tai kielletä meiltä kokonaan karkkeja. Meille tarjotaan salaattia kouluruokailussa ja karkkia kioskista. Me itse teemme päätöksen, ostammeko sen suklaapatukan vai syömmekö salaatin. Niin saisi myös itse tehdä päätöksen, seisooko vai istuuko. Välitunneille voisi tarjota monipuolisempia liikuntamuotoja. Monesta koulusta löytyy jalkapalloja ja koripalloja. Kuinka monesta koulusta löytyy pesäpallo tai sählyvälineitä, joita saisi käyttää välitunnilla? Nuorilta löytyy välituntiliikunnan lisäämiseen ideoita. Moni on ehdottanut koulun sisäistä kyselyä, mitä oppilaat toivovat välitunneista. On tullut toiveita ohjatummasta välitunnista, missä olisi eri pisteitä, joissa voisi käydä liikkumassa. Itse näin vähän vanhempana toivoisin vain monipuolisempia välineitä. Välineille olisi myös selkeä paikka, josta niitä hakea ja palauttaa. Hyppynaruja, mölkkyä, lentopalloja, sählyvälineitä, sulkapallomailoja ja -palloja ja pesäpallovälineitä olisi kiva saada välituntikäyttöön. Minusta oli todella kivaa, kun alakoulussa saimme käydä pitkällä välkällä luistelemassa talvella. Ihan hyvin voisi tämmöisen mahdollisuuden tarjota myös yläkoululaisille. Liikuntasaleihin voisi päästä välitunneilla pelaamaan tai vaikka jumppaan tai tanssimaan. Liikuntasaleissa voisi olla myös erilaisia lepohetkiä tai rentoutuksia. Olisi skeittiparkkeja, jossa voisi temppuilla skeittilaudoilla ja scooteilla. Pingispöydät olisivat todella kivat ja niitä löytyykin nykyään monesta koulusta. Opettaja voisi vetää pienen kävelylenkin koulun lähiympäristössä. Muutenkin opettajia haluttaisiin kannustamaan ja ideoimaan välitunteja. Koulumatkojen kulkemiseenkin on hienoja ideoita. Alakouluissa haluttaisiin kulkea enemmän yhdessä kouluun. Myös opettajan kannustamista pidettiin tärkeänä, jotta kaikki kulkisivat enemmän pyörällä tai jalan. Yläkouluissa, missä oppilaita tulee linja-autoilla, on ehkä hieman hankalampaa lisätä koulumatkojen kulkemista jalan tai pyörällä. Tilattujen linja-autojen ei tarvitsisi tulla pihaan, vaan oppilaiden pitäisi kävellä vähän matkaa pysäkille. Haastettaisiin oppilaita tulemaan joskus pyörällä. Mutta tässä taas pitäisi muistaa, ettei ketään saa pakottaa. Myös vanhempia voisi pyytää kannustamaan lastaan kulkemaan kouluun enemmän lihasvoimin. Kirjoittaja Silja on 9. luokan oppilas
Rahoitus
Ja minä en pakolla liiku!
Pelkät rikkinäiset trikoot eivät riitä, kun Liikkuva koulu -ohjelmaa jalkautetaan osaksi jokaisen peruskoululaisen arkipäivää. Liikkuvaan kouluun hyppääminen ei vaadi edes kovaa kuntoa. Oma urheilu-urani pitää sisällään yhdet Hippo-hiihdot, joissa ohitin kaksi kanssakilpailijaa, mutta olin tuloslistalla toiseksi viimeinen. Tanssiharrastukseni säestäjä sentään myöhemmin ampui olympiakultaa. Meillä saattaa olla monia ajatuslokeroita. Miksi tuo äikänope tässä on mukana? Tämähän on liikkuvan väen aate! Helppoahan alakoulussa tähän on tarttua, kun lapset ovat läsnä koko päivän. Ei yläkoulussa ehdi, koska on asiaa, toinen maailmansota, evoluutio ja kaikkea muuta. Koska tutkimusten mukaan joka 8. pojan lukutaito ei riitä mihinkään, ei äidinkielen tunneilla voimistella. Näitä lokeroita minä haluan ravistella. Toivottavasti sinäkin teet niin omalla työpaikallasi! Mutta kun on kärsä kipeä ja maa jäässä, selittää sika. Ja me aikuiset olemme vielä parempia selittelijöitä, koska helpompaa on tehdä kuten aina ennenkin. Ja itse. Miksi oppilaita ottaisimme tekemiseen mukaan? Heillähän on ideoita, energiaa ja kykyä ratkaista haasteita. Oma yläkouluni on jo useamman vuoden ollut 75 minuutin oppitunneissa. Menetimme välitunteja. Mutta mitä niillä nuoriso tekee? Somettavat muutenkin ihan liikaa ja liikkuminen on noloa. Voi tulla hiki. 75 minuutin myötä saimme myönteisen pakon uudistaa oppituntejamme. Työn alle tuli toiminnallisuus, tekemällä oppiminen ja muutoinkin eri tavoin innostaminen. Upeat kollegani taipuvat vaikka mihin! Ruotsin kielioppia vedetään kuntopiirissä, kemiaa opiskellaan timanteissa ja pupissa. Itse en sentään ole Seitsemän veljeksen joulua kovin elävöittänyt, sillä siinähän palaa koko rakennus. Ja kaupunkimme palolaitos on aika kaukana. Vain puukkohippa on kielletty koulussamme. Liikkuvana kouluna olemme toista lukuvuotta. Välkkäreitä meillä ei ole, mutta meillä on oma AA-kerhomme: Ahveniston aktivaattorit – joukko vapaaehtoisia 8.- ja 9.-luokkalaisia nuoria. He ovat tarttuneet ehkä yläkoulun suurimpaan haasteeseen: mielekkään välituntipuuhan järjestämiseen. Arvostan heitä todella paljon! Kuulemma meillä suomalaisilla on luterilainen työmoraali. On pakko ja velvollisuus. Nyt on pakko ja velvollisuus kasvattaa hyväkuntoisia tulevia veronmaksajia. Mutta oikeasti, onko ihan pakko olla liikuttava opettaja? Ainakaan minä en tee pakolla mitään enkä ainakaan liikuta pakolla. Teen sen siksi, koska se on kivaa. En vedä yhtään leukaa, mutta leukani liikkuvat kyllä ja siten liikkuvat oppilaanikin. Tilanteeseen, asiaan sopivalla ja toivottavasti oppimistakin edistävällä tavalla, pieninkin askelin. Minä olen valinnut, että töissä on kivaa. Mitä sinä valitset? Kirjoittaja Kaisa Koski on Hämeenlinnalainen äidinkielenopettaja
CAPTCHA
Vastaamalla kysymykseen varmistat, että olet ihminen.
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 80 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png avi mov mp3.
CAPTCHA
Vastaamalla kysymykseen varmistat, että olet ihminen.