Liikkuva koulu -toiminnan nykytilan arviointi

Kouluille

Nykytilan arviointi -työkalu auttaa valitsemaan koulullenne oikeat kehittämiskohteet.

Työkalun avulla arvioidaan, mikä on Liikkuva koulu -toiminnan nykytilanne koulussanne. Saatte visuaalisen koosteen vastauksistanne, ja voitte seurata kehittymistänne käyttämällä työkalua esimerkiksi lukuvuosittain.

Hyödynnä nykytilan arviointia:

 • Seuraavan lukuvuoden suunnitteluun
 • Oppilaiden osallistamisen välineeksi
 • Keskustelun pohjaksi Liikkuva koulu -toiminnasta kouluyhteisössä, vanhempainillassa
 • Keskustelun pohjaksi kuntapäättäjien kanssa
 • Vertaa valtakunnallisiin tuloksiin

Kunnille

Työkalu on todettu hyväksi apuvälineeksi kunnan Liikkuva koulu -toiminnan koordinoinnissa.

Hyödynnä nykytilan arviointia:

 • Koulujen toiminnan koordinointiin
 • Seuraavan lukuvuoden suunnitteluun
 • Kunnan hyvinvointikertomukseen
 • Keskusteluihin päätöksentekijöiden kanssa

Näin se toimii

Työkalu on maksuton rekisteröityneille Liikkuville kouluille. Jos ette ole vielä rekisteröityneet, tehkää se rekisteröitymislomakkeella. Jos ette ole varmoja asiasta, oman koulun rekisteröitymisen voi tarkistaa kouluhakemistosta.

Työkalua voi käyttää missä vaiheessa lukuvuotta tahansa. Suosituin ajankohta on ollut maalis–huhtikuu, jolloin arvioinnista saa parhaan hyödyn seuraavan lukuvuoden suunnitteluun.

 • Nykytilan arviointi suositellaan tehtäväksi ryhmätyönä (esim. Liikkuva koulu -tiimi, opettajainkokous, erilaiset pienryhmät).
 • Voitte hyödyntää keskusteluissa pdf-lomaketta, mutta arviointi tallennetaan aina sähköiseen kyselylomakkeeseen.
 • Tallentakaa vastauksenne sähköiseen kyselylomakkeeseen. Tietonne tallentuvat ja saatte sähköpostitse yhteenvedon vastauksistanne.
 • Nykytilan arvioinnin voi tehdä sivuillamme myös ruotsiksi - Bedömning av nuläget
 • Saatte noin kuukauden kuluessa visuaalisen yhteenvedon tuloksistanne.
 • Nykytilan arviointia ei kannata jättää lähtötilanteen arvioinniksi. Kun arvioinnin täyttää vaikkapa kerran vuodessa, pystyy seuraamaan toiminnan kehitystä.

Huom. Toisen ja korkea-asteen oppilaitoksille on oma Nykytilan arviointi oppilaitoksille -työkalu, joka löytyy liikkuvaopiskelu.fi-sivuilta.

Tulokset visuaalisesta tietokannasta

Koulu saa yhteenvedon arviointinsa tuloksista suomeksi tai ruotsiksi sähköpostitse.

Katso kooste koko kunnan tilanteesta visuaalisesta tietokannasta Virvelistä. Yksittäisen koulun tuloksia ei julkaista Virvelissä, ja pienimpien (enintään kolme koulua) kunnat on tietokannassa yhdistetty maakunnan pienet kunnat -ryhmään.

Tulosten tarkastelutasot Virvelissä:

 • kunta
 • maakunta
 • avi-alue
 • koko Suomi.

Visuaalisesta tietokannasta voi selata tuloksia eri osa-alueista, verrata oman kunnan / maakunnan tuloksia koko Suomen tuloksiin ja erotella ala-, ylä- ja yhtenäiskoulujen tilanne. Tietokannasta voi myös napata valmiita infograafeja esimerkiksi kunnan hyvinvointikertomukseen.

Virveli on rakennettu Microsoft Power BI -alustalle. Tietokantaa päivitetään noin kerran kuussa. Tietokannassa käytetään kunkin koulun uusinta vastausta.

Virveli-tietokantaan (huom. käytä selaamiseen Firefoxia tai Chromea. Internet Explorerin kanssa on ollut tilapäisiä ongelmia)

Lisätietoa

Kysy lisätietoja Liikkuvan koulun nykytilan arvioinnista tai pyydä teknistä apua lomakkeen tai Virveli-tietokannan käytössä:
apuamatkalle (at) liikkuvakoulu.fi.

 

Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 80 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png avi mov mp3.