Liikkuva koulu -toiminnan nykytilan arviointi

Kouluille

Nykytilan arviointi -työkalu auttaa valitsemaan koulullenne oikeat kehittämiskohteet.

Työkalun avulla arvioidaan, mikä on Liikkuva koulu -toiminnan nykytila koulussanne. Saatte visuaalisen koosteen vastauksistanne, ja voitte seurata kehittymistänne käyttämällä työkalua esimerkiksi lukuvuosittain.

Hyödynnä nykytilan arviointia:

 • Seuraavan lukuvuoden suunnitteluun
 • Oppilaiden osallistamisen välineeksi
 • Keskustelun pohjaksi Liikkuva koulu -toiminnasta kouluyhteisössä, vanhempainillassa
 • Keskustelun pohjaksi kuntapäättäjien kanssa
 • Vertaa valtakunnallisiin tuloksiin

Kunnille

Työkalu on todettu hyväksi apuvälineeksi kunnan Liikkuva koulu -toiminnan koordinoinnissa.

Hyödynnä nykytilan arviointia:

 • Koulujen toiminnan koordinointiin
 • Seuraavan lukuvuoden suunnitteluun
 • Kunnan hyvinvointikertomukseen
 • Keskusteluihin päätöksentekijöiden kanssa

Näin se toimii

Työkalu on maksuton rekisteröityneille Liikkuville kouluille. Jos ette ole vielä rekisteröityneet, tehkää se rekisteröitymislomakkeella. Oman koulun rekisteröitymisen voi tarkistaa kouluhakemistosta.

Työkalua voi käyttää missä vaiheessa lukuvuotta tahansa. Suosituin ajankohta on ollut maalis–huhtikuu, jolloin arvioinnista saa parhaan hyödyn seuraavan lukuvuoden suunnitteluun. Kun arvioinnin täyttää vuosittain, pystyy seuraamaan toiminnan kehitystä.

 • Nykytilan arviointi suositellaan tehtäväksi ryhmätyönä (esim. Liikkuva koulu -tiimi, opettajainkokous, erilaiset pienryhmät).
 • Voitte hyödyntää keskusteluissa pdf-lomaketta.
 • Tallentakaa arviointi sähköiseen kyselylomakkeeseen.
 • Saatte noin kuukauden kuluessa sähköpostitse visuaalisen yhteenvedon tuloksistanne.
 • Nykytilan arvioinnin voi tehdä sivuillamme myös ruotsiksi - Bedömning av nuläget

Huom. Toisen ja korkea-asteen oppilaitoksille on oma Nykytilan arviointi oppilaitoksille -työkalu, joka löytyy liikkuvaopiskelu.fi-sivuilta.

 

Tulokset visuaalisesta tietokannasta

Visuaalisesta tietokannasta voi selata tuloksia eri osa-alueista, verrata oman kunnan / maakunnan tuloksia koko Suomen tuloksiin. Tietokannasta voi myös napata valmiita infograafeja esimerkiksi kunnan hyvinvointikertomukseen.

Tulosten tarkastelutasot Virvelissä:

 • kunta
 • maakunta
 • avi-alue
 • koko Suomi.

Nykytilan arvioinnin tuloksia voi tarkastella kahdessa eri visuaalisessa tietokannassa:

1. Virveli

 • tietokannassa käytetään kunkin koulun uusinta vastausta
 • tulokset kuvaavat liikkumisen edistämisen nykytilaa
 • tulosten tulkinnassa on huomioitava vastausten ajankohta

2. Seuranta-Virveli

 • tietokannassa on mukana koulujen kaikki vastaukset, paitsi jos koulu on vastannut kahdesti tai useammin saman lukuvuoden aikana. Tällöin tietokantaan on jätetty sen lukuvuoden uusin vastaus.
 • tulokset on kuvattu lukuvuosittain
 • jos kunnassa on täytetty arviointia säännöllisesti, voi tuloksista tarkastella toiminnan kehittymistä
 • tulosten tulkinnassa on huomioitava vastausten määrä
 • valtakunnallisten tulosten tulkinnassa on otettava huomioon, että samana lukuvuonna arvioinnin tehneet koulut ovat Liikkuva koulu -toiminnassaan eri vaiheissa

Virveli on rakennettu Microsoft Power BI -alustalle. Tietokantaa päivitetään kerran kuussa. Yksittäisen koulun tuloksia ei julkaista Virvelissä, ja pienimpien (enintään kolme koulua) kunnat on tietokannassa yhdistetty maakunnan pienet kunnat -ryhmään.

Lisätietoa

Kysy lisätietoja Liikkuvan koulun nykytilan arvioinnista tai pyydä teknistä apua lomakkeen tai Virveli-tietokannan käytössä:
apuamatkalle (at) liikkuvakoulu.fi.

 

CAPTCHA
Vastaamalla kysymykseen varmistat, että olet ihminen.
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 80 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png avi mov mp3.
CAPTCHA
Vastaamalla kysymykseen varmistat, että olet ihminen.
7 + 0 =
Anna vastaus kysymykseen.