Det lönar sig att utgå från bedömningen av nuläget i skolan då man utvecklar Skolan i rörelse-verksamheten.

Skolorna kan utnyttja bedömningen för att diskutera läget i den egna skolan till exempel på lärarmöten, i Skolan i rörelse-teamet eller med hela skolgemenskapen. När man fyller i bedömningen varje år kan man följa skolans utveckling.

Kommunerna kan utnyttja bedömningen för att koordinera Skolan i rörelse-verksamheten i den egna kommunens skolor. När man ber skolorna att lämna in sammanfattningarna kan man tydligt se vad det lönar sig att fästa uppmärksamhet vid på kommunnivå.

Bedömningen av skolans nuläge är en viktig del av utvecklingsarbetet. Bedömningen och diskussionen i anslutning till denna hjälper er att välja just de utvecklingsobjekt som är de rätta för er skola.

Bedöm det aktuella läget i er skola enligt er egen uppfattning, helst i grupper. Man kan också samla in elevernas bedömningar om en del av frågorna.

Ni kan använda PDF-versionen av nulägesbedömningen antingen på dator eller skriva ut den på papper för att fundera på olika delområden inom Skolan i rörelse-teamet, på lärarmöten eller i små grupper. Bedömningen ska emellertid alltid sparas via den elektroniska frågeblanketten.

När ni har fört diskussionerna kring bedömningen ska ni spara informationen på den elektroniska blanketten. (uppdaterad 6/2021)

PDF-blankett som stöd för diskussionen

Elektronisk blankett – här sparas svaren

Resultaten från den visuella databasen

Skolan får sin skolas sammandrag per e-post på finska eller svenska; det språk man gjort sin utvärderingsblankett.

Resultatens  indelningsnivåer i Virveli:

  • kommun
  • landskap
  • regionförvaltningsområde
  • hela Finland.

På den visuella databasen kan man bläddra i resultaten från olika delområden. Man kan jämföra kommunens / landskapets resultat med hela Finlands resultat och också särskilja dem som lågstadie-, högstadie- och samskolor. Ur databasen kan man också ta ut informativa grafer för tex kommunens välfärdsberättelsen.

Virveli är uppbyggt på Microsofts Power BI-plattform. Datan uppdateras ungefär en gång per månad. I databasen använder man sig av varje skolas senaste uppdatering.

Den visuella databasen Virveli Databasen är på svenska. Enskilda skolors resultat visas inte, och små kommuner (där det finns högst 3 skolor) är i databasen sammanförda under landskapets små kommuners grupp.

Den visuella databasen Virveli med alla svar Databasen är på finska.

 

Ytterligare information

Mer information om nulägesbedömningen av Skolan i rörelse fås på adressen: apuamatkalle (at) liikkuvakoulu.fi. Via samma adress kan du också be om teknisk hjälp med den elektroniska blanketten.

CAPTCHA
Vastaamalla kysymykseen varmistat, että olet ihminen.
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 80 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png avi mov mp3.
CAPTCHA
Vastaamalla kysymykseen varmistat, että olet ihminen.