Vähän liikkuva nuori yläkoulussa

Vähän liikkuvien lasten ja nuorten tukeminen on Liikkuva koulu -ohjelman painopisteitä. Koulupäivän aikaisella liikunnalla on tutkimuksen mukaan suurin merkitys juuri vähiten liikkuville oppilaille. Tähän tutkimustiivistelmään on koottu tietoa yläkouluikäisten liikkumisen määrästä ja vähän liikkuvien nuorten tukemisesta yläkoulussa sekä havaintoja yläkoululaisen liikkumisen esteistä koulupäivän aikana.

PDF icon Lataa (911.74 KB)

Muuttuva toimintakulttuuri rakentaa yhteisöllisyyttä

Liikkuva koulu -toiminta muovaa kouluyhteisöä, sillä lisääntyvä liike edellyttää muutoksia totuttuihin rutiineihin. Onnistuneissa malleissa toimintakulttuurin muutos tuo kouluyhteisölle monia hyötyjä. Tässä tiivistelmässä kootaan Liikkuva koulu -ohjelman tutkimuksen ja seurannan tuloksia siitä, millaisia hyötyjä toiminta kouluyhteisölle tuo, mitä nämä onnistuneet muutokset edellyttävät ja keitä hyödyt koskevat.

PDF icon Lataa (615.58 KB)

Koulumatkojen turvallisuus

Tutkimustiivistelmään on koottu tietoa liikennevakuutuksesta korvatuista koulumatkavahingoista vuosina 2007–2016. Liikennevakuutuksesta korvataan vuosittain keskimäärin 350 koulumatkavahinkoa. Alle kaksi prosenttia kaikista loukkaantumisista on vakavia. Kuolemaan johtaneita koulumatkaonnettomuuksia on tapahtunut vuosina 2007–2016 keskimäärin kolme vuodessa.

Aineiston tarkempi kuvaus taustamateriaalissa Vuosien 2007–2016 tilastoitujen koulumatkaonnettomuuksien tarkastelu.

PDF icon Lataa (1.25 MB)

Liikkuva koulu etenee koulujen toimintakulttuurissa

Kuusisivuisessa tutkimustiivistelmässä esitellään peruskoulujen liikunnallisen toimintakulttuurin kehittymistä. Tulokset perustuvat koulujen eri lukuvuosina tekemään Liikkuvan koulun nykytilan arviointiin eli ovat koulujen omia arvioita toiminnastaan.

PDF icon Lataa (886.45 KB)

Verkostoitunut hallinto ja monialaiset kumppaniverkostot Liikkuva koulu -ohjelmassa

Liikkuva koulu -ohjelma on rakentunut verkostomaiseksi. Verkostomainen toimintatapa on ollut erittäin merkityksellistä ohjelman laajenemiselle ja käytännön toimenpiteiden onnistumiselle. Tässä tiivistelmässä kuvataan Liikkuvan koulun hallinnon verkostoja, kumppaniverkostoja ja paikallisia verkostoja.

PDF icon Lataa (4.83 MB)

Liikunnanedistämishankkeesta valtakunnalliseksi ohjelmaksi ja hallituksen kärkihankkeeksi

Liikkuva koulu käynnistettiin v. 2010 hankkeena, josta se laajentui ohjelmaksi ja edelleen osaksi hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihanketta. Tässä tiivistelmässä avataan tarkemmin Liikkuvan koulun taustoja ja etenemistä.

PDF icon Lataa (1.04 MB)

Koulupäivän aikainen liikunta ja oppiminen

Opetushallitus ja LIKES-tutkimuskeskus ovat julkaisseet tilannekatsauksen, johon on koottu tietoa vuosien 1990–2016 aikana tiedelehdissä julkaistuista tutkimuksista koulupäivän aikaisen liikunnan vaikutuksista oppimiseen. Tilannekatsaus ja tiivistelmä sen keskeisestä sisällöstä on julkaistu Opetushallituksen julkaisusarjoissa.

Faktaa Express 1A/2018: Koulupäivän aikainen liikunta ja oppiminen. Tiivistelmä tilannekatsauksesta.
Fakta Express 1b/2018: Motion under skoldagen och inlärning. Sammanfattning av en situationsöversikt.
Facts Express 1C/2018: Physical activity during the school day and learning. Summary of the status review.

Koulupäivän aikainen liikunta ja oppiminen. Tilannekatsaus. Raportit ja selvitykset 2018:1.

Yhteisöllisyyttä ja iloa – Liikkuva koulu henkilökunnan osallisuuden tukena

Liikkuva koulu -toiminta tarjoaa mahdollisuuksia lisätä henkilökunnan osallisuuden kokemuksia perinteisestä kouluarjesta poikkeavalla tavalla. Osallisuuden tunteen vahvistuminen voi lisätä henkilökunnan hyvinvointia ja työssäjaksamista. Nämä ovat tärkeitä edellytyksiä myös oppilaiden hyvinvoinnille. Tutkimustiivistelmä perustuu Liikkuvien koulujen henkilökuntakyselyyn, Liikkuvan koulun nykytilan arviointiin ja valtakunnallisen Liikkuva koulu -seminaarin ennakkotehtävän vastauksiin. Materiaali on nelisivuinen A4 ja tilattavissa käsittely- ja postikulujen hinnalla materialien tilauslomakkeella.

PDF icon Lataa (1.09 MB)

Liikkuvien koulujen näkökulmia osallisuuteen

Oppilaiden osallisuus on Liikkuvan koulun keskeinen tavoite. Liikkuva koulu -toiminta tuo paljon mahdollisuuksia oppilaiden osallisuuden kehittämiseen kouluissa. Tutkimustiivistemään on koottu tietoa oppilaiden osallisuudesta Liikkuvissa kouluissa sekä opettajien näkemyksiä siitä, mitä osallisuuden toteutuminen koulussa vaatisi.

PDF icon Lataa (804.67 KB)

Personal trainer -toimintamalli Liikkuvassa koulussa

Liikkuvan koulun personal trainer -toimintamallin pohjana on käytetty Kemin Hepolan koulun ”Liikkuva perjantai” - PT-toimintaa. Personal trainer (PT) toimii peruskoulussa ensisijaisesti oppilaiden kuntovalmentajana, liikuntakaverina ja ryhmäohjaajana. Hän opastaa nuoria vahvistamaan liikuntataitoja ja lisäämään liikunta-aktiivisuutta sekä kannustaa ja ohjaa elintapojen muutoksessa.

PDF icon Lataa (496.92 KB)

Muutoksia Liikkuvissa kouluissa 2013–2015: Oppilaat liikkujina ja koulun aktiviteettien suunnittelijoina

Tutkimustiivistelmään on koottu Liikkuvan koulun pilottivaiheen tuloksia. Tarkastelussa on muun muassa fyysisen aktiivisuuden määrä, välituntien viettäminen, koulumatkojen kulkeminen ja oppilaiden osallisuus.

PDF icon Lataa (3.23 MB)

Nuoren kouluyhteisöasema: Miten nuoren kokema kouluyhteisöasema on yhteydessä liikkumiseen?

Tiivistelmässä tarkastellaan, miten nuoren kokema kouluyhteisöasema on yhteydessä liikkumiseen? Nuoren kokema kouluyhteisöasema on yläkouluikäisen nuoren oma käsitys siitä, mikä on hänen paikkansa oman kouluyhteisön sosiaalisessa arvojärjestyksessä.

PDF icon Lataa (2.21 MB)

Liikkuminen ja viihtyminen koulussa: Liikkuvien koulujen henkilökunnan kokemuksia

Tutkimustiivistelmään on koottu henkilökunnan kokemuksia Liikkuva koulu -toiminnasta. Tulokset perustuvat keväällä 2015 tehtyyn sähköiseen kyselyyn, johon vastasi 374 opettajaa 38 koulusta.

PDF icon Lataa (2.35 MB)

Liikkuva keho – tehokkaat aivot: Mitä merkitystä liikkumisella on oppimiselle?

Mitä merkitystä liikkumisella on oppimiselle? Liikunta on myönteisesti yhteydessä oppimistuloksiin ja kognitioon. Nelisivuiseen tiivistelmään on koottu tutkimustietoa koulupäivän aikaisen liikunnan ja oppimisen yhteyksistä.

PDF icon Lataa (2.03 MB)

Koulu liikuttaa ja istuttaa: Liikkuva koulu -tutkimuksen tuloksia 2012–2015

Millainen on oppilaan päivä? Tutkimustiivistelmään on koottu tietoa Liikkuva koulu -ohjelman tutkimuksesta vuosina 2010–2015. Tiivistelmässä on tietoa muun muassa koulupäivän aikaisesta istumisesta ja liikumisesta sekä liikkumisen määrän muutoksista eri ikävaiheissa.

PDF icon Lataa (2.4 MB)

Aktiiviset koulumatkat

Suomalaiset lapset liikkuvat koulumatkansa todella aktiivisesti muihin maihin verrattuna. Mutta miten asuinpaikka, koulu ja vuodenaika vaikuttavat kulkupelin valintaan?

PDF icon Lataa (2.53 MB)

So You Think You Can Muuv? -tanssityöpajat kouluissa

Kansallisbaletin ja Suomalaisen Balettiseurueen tanssityöpajat innostavat keväällä 2015 5.–9.-luokkalaisia tanssimaan ja liikkumaan. Kouluille tarjottava työpaja yhdisti klassista balettia ja street-lajeja. Tiivistelmä on osa työpajojen arviointia.

PDF icon Lataa (2.33 MB)

CAPTCHA
Vastaamalla kysymykseen varmistat, että olet ihminen.
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 80 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png avi mov mp3.
CAPTCHA
Vastaamalla kysymykseen varmistat, että olet ihminen.