Olimme mukana Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaiheessa 2010-12. Liikkuva koulu -hankkeemme on päättynyt, mutta liikuttaminen jatkuu. Toimintamme jatkuu lasten ja nuorten liikunnan kehittämisen muodossa, johon olemme saaneet hankeavustusta. Seuraavassa yhteenveto liikkuva koulu -hankkeestamme ja katsaus tulevaan. Hankkeen keskeisimmät tavoitteet olivat alusta alkaen kaikkien oppilaiden liikunnallinen aktivoiminen. Liikuntainnostuksen jatkuminen yläkouluun siirryttäessä on ollut yksi tärkeä asia, johon on haluttu panostaa. Erityisesti niiden oppilaiden aktivoiminen, jotka liikkuvat vapaa-ajalla vähän, on koettu tärkeäksi. Hankkeen alussa teimme kaikille yläkoulun oppilaille kyselyn, jossa kysyimme toiveita välituntiliikuntaan ja ylipäätään liikunnan lisäämiseen koulussa. Tämän kyselyn avulla saimme pohjan kehittää 30 minuutin mittaisen liikuntavälitunnin. Tämä pitkä välitunti on toiminut koulussa nyt hankkeen alusta alkaen ja jatkuu edelleen. Liikunta pitkillä välitunneilla on omaehtoista, mutta innokkaita liikkujia on riittänyt. Tarjolla on ollut monia lajeja, mm. salibandyä, tanssia, sulkapalloa, pöytätennistä, frisbeegolfia ja koripalloa. Myös alakoulun puolelle on kehitetty uusia välituntiaktiviteetteja ja kaikille luokka-asteille on päivitetty uusia välituntivälineitä. Liikunnan lisääminen ja monipuolistuminen on näkynyt siinä, että valinnaisainetarjotin on laajentunut liikunnan kurssien osalta. Innokkuutta on löytynyt ja tällä hetkellä uusina kursseina pyöriikin salibandykurssi ja tanssikurssi. Myös pitkistä valinnaisaineista liikunta on ollut suosittu. Salibandyn puitteissa on tehty myös lähikuntien välistä yhteistyötä järjestämällä salibandyn kuntaturnaus. Myös kunnan sisäisiä kylävääntöjä on kokeiltu isompien oppilaiden kanssa. Hankkeen rahoituksen avulla hankimme toiminnan alussa uuden kaukalon sekä päivitimme muuta välineistöä turvalliseksi ja asiaankuuluvaksi. Liikkuva koulu -hanke toi mukanaan myös täysin uuden juniorisalibandyseuran perustamisen yhdessä paikallisen urheiluseuran ja vapaa-aikatoimen kanssa. Toiminta on pitänyt ja pitää edelleen sisällään pelinomaisia kerhoja, ohjatumpia harjoituksia, leirejä, vierailijoita sekä kuluvana vuonna jo osallistumisen ensimmäistä kertaa sarjatoimintaan. Vetäjinä mukaan on saatu opettajien ja seuraihmisten lisäksi myös aktiivisia yläluokkalaisia. Liikkuva koulu -hankkeessa ovat olleet mukana kaikki Uuraisten neljä koulua: Koulukeskus, jossa on yhtenäiskoulu, ja neljä kyläkoulua. Hankkeen yhtenä tavoitteena olikin lisätä kunnan koulujen liikunnallista yhteistyötä erilaisin teemoin ja kampanjoin. Tällaisia olivat mm. Liikkuva koulu -suunnistukset, lasketteluretket, Tour de Uurainen" -hiihtokampanja, Miljoona koppia kopittelu -kampanja ja maratonkävely -kampanja välituntisin. Liikkuva koulu -suunnistuksista mainittakoon, että suuri osa kunnan 4.-9.-luokkalaisista teki suunnistuskauden päätteeksi suunnistusretken oudompaan kyläkoulumaisemaan suunnistusseuran tekemälle "viralliselle" radalle kokeilemaan taitojaan. Tour De Uurainen -hiihtokampanja puolestaan motivoi liikkumaan suksin vapaa-ajalla, kun koululaiset pyrkivät hiihtäen keräämään kilometrejä tavoitteenaan kiertää koko Uurainen. Liikuntavälineistön päivittäminen on ollut yksi osa hanketta. Tärkeimpiä kriteerejä ovat olleet välineiden turvallisuus, monipuolisuus ja motivoivuus. Välineitä on hankittu sekä välituntitoimintaan ja liikuntatunneille. Tärkeimpiä hankintoja on ollut jo mainittu salibandykaukalon laidat, frisbeegolf-korit ja -rata, kiipeilyseinä ja esimerkiksi telinevoimistelun, suunnistuksen ja yleisurheilun välineistön päivittäminen. Hanke on mahdollistanut sen, että olemme voineet kuljettaa oppilaita erilaisten liikuntapaikkojen äärelle. Pienessä kunnassa ei ole samanlaisia liikuntamahdollisuuksia kuin isommissa kaupungeissa, joten hankkeen avulla olemme pystyneet rahoittamaan kuljetukset. Yhtenä esimerkkinä ovat lasketteluretket. Osassa kyläkouluistamme on myös hyvin heikot sisäliikuntatilat tai ei liikuntasalia lainkaan, joten retket isompiin liikuntakeskuksiin ovat olleet tärkeitä. Myös koulun liikunnanopetuksen laatuun ja määrään on tehty muutoksia hankkeen myötä. Liikuntatuntien määrää ollaan lisäämässä (mm. valinnaisainetarjotin) ja ryhmäkokojen pienentämiseen on panostettu. Myös 5.-6.-luokkalaisten jakaminen liikuntaryhmiin sukupuolittain on tuonut lisää tehoa liikunnanopetukseen. Lisäksi tehostettu uinninopetus ja alkeisuinnin bonuskerrat ovat olleet alakoulun puolella tärkeä lisä tärkeän kansalaistaidon saavuttamisessa. Erilaisilla vierailijoilla ja esimerkiksi liikuntalajien esittelyteemalla vedetty lauantaikoulupäivä olivat myös eteenpäin potkivia tekijöitä lasten ja nuorten liikuntainnokkuuden kasvattamisessa. Vapaa-ajan liikuntamahdollisuuksia on pyritty lisäämään hankkeen resursseista. Näin on pyritty lisäämään myös koulun ja kodin välistä yhteistyötä. Esimerkkeinä toimivat vaikkapa frisbeegolfrata ja salivuorot perheille ja erilaisille liikuntaryhmille. Järjestimme lukuvuodesta 2011-2012 alkaen kerho-ohjaajakoulutuksen yläkoulun oppilaille. Tavoitteena on, että kuluvana lukuvuotena kaikilla kyläkouluilla aloitetaan kerhotoiminta, jossa yläkoululaiset toimivat ohjaajina. Jatkossa tarkoituksena on kouluttaa aina halukkaista 8.-luokkalaisista kerho-ohjaajia. Liikkuva koulu -hankkeen myötä pääsimme myös kokeilemaan uutta fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmää Movea, viides- ja kahdeksasluokkalaisten kanssa. Jatkossa myös tästä mittauksesta tulee osa jokavuotista toimintakulttuuriamme. Käynnissä olevan lukukauden ja tulevaisuuden tavoitteenamme on, että saamme hankkeen parhaat osatekijät sisältymään koulujen jokavuotiseen toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon ja näin saamaan hyvän hankkeen hyväksi havaituista tekijöistä osan kuntamme koulujen jokavuotista arkea. Muun muassa salibandytoiminta polkaistiin käyntiin Liikkuva koulu -hankkeen puitteissa."

CAPTCHA
Vastaamalla kysymykseen varmistat, että olet ihminen.
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 80 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png avi mov mp3.
CAPTCHA
Vastaamalla kysymykseen varmistat, että olet ihminen.