Onko liikkuminen koulussanne osa arkea? Suunnitellaanko toimintaa yhdessä lasten ja nuorten kanssa? Oletteko kehittäneet koulussanne uusia toimintatapoja?

Haku Vuoden Liikkuvaksi kouluksi on auki 18.11.2020 asti. Tunnustusta voivat hakea kaikki liikkuvaa koulupäivää toteuttavat koulut.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää yhteistyössä Opetushallituksen ja aluehallintovirastojen kanssa palkintoja esimerkillisestä työstä lasten ja nuorten liikkumisen edistämisessä. Aiemmin palkintoja on myönnetty kunnille Liikkuva koulu -toiminnasta ja oppilaitoksille liikunnallisen toimintakulttuurin rakentamisesta. Vuonna 2020 palkitaan ensimmäistä kertaa myös varhaiskasvatusyksikkö. Palkitsemisella halutaan kannustaa toimijoita laadukkaan työn tekemiseen ja tuoda esiin ansiokasta työtä.

Palkinnoilla halutaan kiinnittää huomiota toimintaan, jossa edistetään rohkeasti, määrätietoisesti ja innovatiivisesti kunkin kohderyhmän fyysistä aktiivisuutta, liikuntaa sekä hyvinvoivaa ja liikunnallista elämäntapaa ja toimintakulttuuria.

Valintakriteerit:

  • Liikkumisen edistäminen on suunnitelmallista ja organisoitua ja se näkyy koulun toimintaa ohjaavissa asiakirjoissa.
  • Toimintaa toteutetaan koulun omista lähtökohdista, ja lapsilla ja nuorilla on aktiivinen rooli toiminnan toteutuksessa.
  • Toimintaa kehitetään johdonmukaisesti ja sitä tehdään näkyväksi sekä yhteisön sisällä että sen ulkopuolella.

Palkinnot ovat rahapalkintoja, jotka tulee käyttää lasten ja nuorten tai koko yhteisön liikkumisen edistämiseen. Jokaisesta kohderyhmästä valitaan kaksi palkittavaa. Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu -ohjelmat pyytävät hakemuksista lausunnot aluehallintovirastoilta ja liikunnan aluejärjestöiltä. Päätöksen palkintojen saajista tekee opetus- ja kulttuuriministeriö. Päätöksistä ei voi valittaa.

Hakemukset tulee lähettää 18.11. mennessä sähköisellä lomakkeella: q.surveypal.com/liikkuvakoulu2020

Kuvatkaa hakemuksessa toimenpidetasolla, miten valintakriteerit toteutuvat koulussanne. Hakemukseen voi liittää halutessaan videon tai kuvia. Hakemuksiin liitettyjä kuvia ja videoita voidaan käyttää haun ja palkitsemisten viestinnässä.

Palkinnonsaajat julkistetaan palkitsemistilaisuudessa joulukuussa 2020.

CAPTCHA
Vastaamalla kysymykseen varmistat, että olet ihminen.
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 80 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png avi mov mp3.
CAPTCHA
Vastaamalla kysymykseen varmistat, että olet ihminen.
2 + 5 =
Anna vastaus kysymykseen.