Haetaan tositarkoituksella kuntia kehittämään Liikkuva koulu -toimintaa

Haluaako sinun kuntasi tukea oppilaiden ja koulujen henkilöstön hyvinvointia? Haemme kuntia mukaan Liikkuva koulu -kehittäjäkunniksi. Tavoitteena on löytää kuntaanne malli oppilaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin sekä koulujen liikunnallisen toimintakulttuurin systemaattiseen kehittämiseen.

Kokeiluun valitaan mukaan 2–3 kuntaa. Tarkoituksena on etsiä uusia tapoja Liikkuva koulu -toiminnan tukemiseen ja toteuttamiseen sekä tuottaa tietoa kunnan ja koulujen toiminnan tueksi. Kokeilu käynnistyy vuoden 2022 alussa ja kestää lukuvuoden 2022–23 loppuun.

Tietoa ja tukea lasten liikunnan edistämiseen

Kokeilun painopisteitä ovat paikalliset verkostot, koulujen Liikkuva koulu -toiminta, oppilaiden liikkuminen ja kokemukset sekä henkilöstön hyvinvointi. Kunta ja koulut saavat sparrausapua ja työkaluja Liikkuva koulu -toiminnan toteutukseen ja kehittämiseen. Kokeilu tarjoaa mahdollisuuksia myös opettajien ammatillisen kehittymisen ja koulujen hyvinvointityön tukemiseen.

Mukaan lähteviltä kunnilta edellytämme ennen kaikkea halua ja motivaatiota toiminnan kehittämiseen. Onko kuntanne kouluissa Liikkuva koulu -tiimit ja kunnassa vastuuopettajien verkosto? Tehdäänkö Liikkuva koulu -toiminnan toteutuksessa tiivistä hallintokuntien välistä yhteistyötä? Mikäli toimivaa verkostoa tai yhteistyötä ei kunnassanne tällä hetkellä ole, voitte liittää hakemukseenne suunnitelman niiden perustamisesta.

Yhteinen työskentely lähtee liikkeelle olemassa olevan tiedon koostamisesta. Pilottiin liittyvillä tiedonkeruilla syvennetään tietoja ja paikataan tietoaukkoja. Tiedonkeruita ja tukea räätälöidään yhdessä pilottiin valittujen kuntien kanssa. Suunnitellaan yhdessä juuri teidän kuntanne tarpeita vastaava kokonaisuus!

Mitä kuntien ja koulujen on mahdollista saada kokeilusta?

 • eri tietolähteistä koostettu kokonaiskuva oman kunnan tilanteesta lasten liikkumisen edistämisessä
 • kunnan tarpeista lähtevät täydentävät tiedonkeruut esimerkiksi liikkumisen määrästä, oppilaiden kokemuksista ja henkilöstön hyvinvoinnista
 • tietoa oman kunnan koulujen Liikkuva koulu -toiminnasta ja apua sen toteutukseen
 • koulutusta koulujen henkilöstölle
 • näkyvyyttä ja viestintäapua
 • pilotissa ei jaeta taloudellista tukea.

Mitä kunnalta ja kouluilta edellytetään?

 • tunnistettuja kehittämistarpeita Liikkuva koulu -toiminnassa
 • pilottiin osallistuvissa kouluissa tulee olla tai niihin tulee nimetä Liikkuva koulu -tiimi tai -vastuuhenkilö
 • kaikkien kunnan koulujen osallistumista kehittämistyöhön ei edellytetä
 • kunnassa tulee olla säännöllisesti kokoontuva Liikkuva koulu -vastaavien verkosto tai suunnitelma sellaisen perustamisesta, tai asiaa käsitellään säännöllisesti rehtorikokouksissa
 • kunnassa tulee olla hallintokuntien välistä yhteistyötä peruskouluikäisten lasten liikkumiseen liittyen.

Miten mukaan?

 • Pilottiin valitsemisen tärkein kriteeri on kunnan ja koulujen sitoutuminen.
 • Pilottiin haetaan sähköisellä lomakkeella 15.11.2021 mennessä.
 • Hakemuksessa tulee kuvata toiminnan nykytila ja keskeiset yhteistyötahot.
 • Pilotilla tulee olla nimetty vastuuhenkilö, joka työskentelee kunnan hallinnossa.
 • Liikkuva koulu -ohjelma valitsee pilottikunnat 30.11. mennessä. Päätöksestä ei voi valittaa.

 

Lisätietoa:

Ohjelmajohtaja
Antti Blom
antti.blom (a) oph.fi
0295 331 254

Viestintäpäällikkö
Noora Moilanen
noora.moilanen (a) oph.fi
0295 331 539

CAPTCHA
Vastaamalla kysymykseen varmistat, että olet ihminen.
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 80 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png avi mov mp3.
CAPTCHA
Vastaamalla kysymykseen varmistat, että olet ihminen.