Liikkuvat koulut kunnassa

SWOT-analyysi Liikkuva koulu -toiminnan vauhdittajista ja sudenkuopista

Julkaisussa analysoidaan sitä prosessia, jossa kunnan kouluissa ryhdytään Liikkuva koulu -toimintaan ja kunnan rakenteet ja toimet joko edistävät tai estävät tätä. Taustalla on kevään 2014 kysely ohjelmavaiheen kokeilukunnille sekä koko Liikkuva koulu -ohjelman seuranta-aineisto (2012–15). Analyysin tarkoituksena on auttaa tarkastelemaan Liikkuva koulu -toimintaa omassa kunnassa ja löytämään uusia, kouluja tukevia ratkaisuja.

Liikkuvat koulut kunnassa. SWOT-analyysi Liikkuva koulu -toiminnan vauhdittajista ja sudenkuopista

Liikkuva koulu -kokeilukunnat 2012–15

Vakiintuuko toimintakulttuuri?

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoitti 17 Liikkuva koulu -kokeiluhanketta eri puolilla Suomea vuosina 2012–15. LIKES-tutkimuskeskus seurasi kokeilukuntien Liikkuva koulu -prosessia kolmen vuoden ajan. Julkaisussa on kuvattu jokaisen kokeilukunnan Liikkuva koulu -prosessia ja toimintakulttuurin vakiintumisen ehtoja.

Liikkuva koulu -kokeilukunnat 2012–15. Vakiintuuko toimintakulttuuri?

So You Think You Can Muuv? -tanssityöpajat kouluissa

Kevään 2015 työpajojen arviointi

Kansallisbaletin ja Suomalaisen Balettiseurueen yhteistyössä toteuttaman So You Think You Can Muuv? -tanssityöpajan tarkoituksena on innostaa 5.–9.-luokkalaisia tanssimaan ja liikkumaan. Kouluille tarjottava työpaja yhdistää klassista balettia ja street-lajeja. Kevään 2015 työpajojen arviointiraportti on julkaistu lokakuussa 2015.

So You Think You Can Muuv? -tanssityöpajat kouluissa

Opas matkalle Liikkuvaksi kouluksi | Handboken om resan till en Skola i rörelse

Oppaan tarkoituksena on helpottaa matkantekoa Liikkuvaksi kouluksi ja tarjota koulujen kehittämistyölle monia erilaisia reitinvalinnan mahdollisuuksia. Rekisteröityneet Liikkuvat koulut saavat oppaan postitse. Oppaan verkkoversiosta löytyy suoria linkkejä videoihin, materiaaleihin, ideoihin ja verkkosivustoille.

Opas matkalle Liikkuvaksi kouluksi

Liikkuvat koulut opinnäytteissä

Koosteessa esitellään kaikki tammikuuhun 2014 mennessä valmistuneet pro gradu -tutkielmat, jotka on tehty Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaiheessa (2010–2012) kerättyä aineistoa hyödyntäen. Esiteltävät 26 tutkielmaa ovat 41 opiskelijan ja 13 ohjaajan yhteistyön tulos neljästä eri yliopistosta. Esitettävät tulokset ja johtopäätökset ovat opiskelijoiden tulkintoja.

Liikkuvat koulut opinnäytteissä

Matkalla kouluun

Peruskoululaisten koulumatkat ja aktiivisten kulkutapojen edistäminen

Tutkimusraportissa kuvataan suomalaisten peruskoululaisten koulumatkojen kulkemista ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä kootaan yhteen aihepiiriin liittyvää tietoa. Lisäksi raportissa tarkastellaan koulumatkaliikunnan edistämiseksi tehtyjä toimenpiteitä ja pohditaan strategioita aktiivisen liikkumisen lisäämiseksi.

Matkalla kouluun (2013)

Oppilaiden fyysinen aktiivisuus

Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaiheen tutkimusraportista muodostuu kuva koululaisten liikkumattomasta ajasta ja passiivisuuden purkamiseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä.

Oppilaiden fyysinen aktiivisuus (2013)

Viihtyvyyttä ja työrauhaa

Koulun henkilökunnan kokemukset ja näkemykset liikunnallisen toimintakulttuurin edistämisestä koulussa
Tammikuussa 2013 julkaistussa raportissa tarkastellaan koulujen henkilökunnan kokemuksia Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaiheesta ja näkemyksiä liikkumisen lisäämisestä koulupäivään.

Viihtyvyyttä ja työrauhaa (2013)

Puolapuut, kiipeilytelineet, sählymailat, skeittirampit, tanssipelit...

Koulujen liikuntavarustus ja -puitteet Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaiheen kouluissa

Joulukuussa 2012 julkaistussa raportissa on selvitetty Liikkuva koulu -pilottivaiheen koulujen käytössä olevat liikuntatilat, liikunnanopetuksessa käytössä olevat välineet, välituntiliikunnan välineet sekä koulujen piha-alueen tarjoamat mahdollisuudet välituntiliikuntaan.

Liikuntavälineraportti (2012)

Pilottivaiheen loppuraportti

Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaiheen 2010–2012 loppuraportti

Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaiheessa 21 paikallista hanketta aloitti toimintansa syksyllä 2010. Pilottivaihe jatkui kevääseen 2012. Julkaisussa tarkastellaan hankkeiden toimintaa, tutkimuksen ja seurannan tuloksia sekä Liikkuva koulu -kokonaisuutta.

Pilottivaiheen loppuraportti (2013)

Pilottivaiheen väliraportti

Liikkuva koulu -hankkeen väliraportti

Julkaisussa tarkastellaan pilottivaiheen hankkeiden käynnistymistä, toimintamuotoja ja ensimmäisiä tutkimustuloksia. Lisäksi kuvataan Liikkuva koulu -kokonaisuutta.

Pilottivaiheen väliraportti (2011)

CAPTCHA
Vastaamalla kysymykseen varmistat, että olet ihminen.
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 80 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png avi mov mp3.
CAPTCHA
Vastaamalla kysymykseen varmistat, että olet ihminen.
14 + 2 =
Anna vastaus kysymykseen.