Vinkkejä äidinkielen ja biologian etätuntien liikunnallistamiseen

Ohessa muutamia ideoita, joiden avulla oppilaisiin saa liikettä etäkoulun oppitunneilla.

Tehtävät kannattaa soveltaa oman opetusryhmän mukaiseksi, ja ne on suunnattu yläkouluun. Vinkit on kerätty Toiminnallisen opettamisen materiaaleista.

Äidinkieli

Kirjallisuuskävely

Jutellaan kaverin kanssa luetusta teoksesta Facetimella tai Whatsappin välityksellä samalla kävellen tai lenkkeillen. Opettaja voi antaa ohjeeksi keskustella esimerkiksi henkilöistä, juonesta, aiheesta, miljööstä, teemasta tai vaikkapa teoksen sanomasta.

Mainos

Oppilaat käyvät ottamassa ulkona viisi kuvaa. Sen jälkeen he kirjoittavat lyhyen dokumenttitekstin ja mainoksen jokaisesta valokuvasta. Etukäteen voidaan sopia, mille kohderyhmälle mainos täytyy suunnata. Kohderyhmänä voi olla esimerkiksi vaihto-oppilaat.

Luonto kirjoittamisen inspiraationa

Kirjoittamiseen voidaan hakea inspiraatiota luonnossa liikkumisesta. Kävelyn jälkeen oppilaat kirjoittavat esimerkiksi aistihavainnoista, joita he kokivat luonnossa. Oppilaita voi myös pyytää etsimään luonnosta jonkin asian, josta sitten kirjoitetaan teksti. Opettajan on mahdollista antaa valinnanvapautta tekstilajin suhteen: vaihtoehtona voi olla kirjoittaa esimerkiksi runo, kuvaileva teksti, uutinen, mainos tai päiväkirjamainen tekstikatkelma.

Biologia ja maantieto

Digitaalinen kasvio-/eliölajikokoelma

Oppilaille annetaan tehtäväksi etsiä luonnosta kasveja tai eläimiä, ja he ottavat kustakin kohteesta kuvan. Lopuksi oppilaat koostavat kuvat omaan sähköiseen tiedostoonsa ja nimeävät ne.

Vuodenaikaseuranta, sään havainnointi

Kasveja, eläimiä ja säähavaintoja voidaan piirtää ja valokuvata. Oppilaat havainnoivat tai valokuvaavat ympäristöä annetusta näkökulmasta. Sen jälkeen oppilaat piirtävät kuvan valokuvan tai näkemänsä pohjalta. Sään havainnointia voidaan tehdä läpi lukuvuoden, jolloin säätilojen kirjo saadaan piirroksiin. Vuodenaikaseurannassa voidaan havainnoida meneillään olevan vuodenajan piirteitä, joita luonnossa ilmenee.

Suunnistaminen

Karttojen, karttamerkkien, mittakaavojen ja GPS:n käytön harjoittelu.

CAPTCHA
Vastaamalla kysymykseen varmistat, että olet ihminen.
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 80 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png avi mov mp3.
CAPTCHA
Vastaamalla kysymykseen varmistat, että olet ihminen.