VAU-työpajat

Kolmituntiset VAU-työpajat käsittelevät vammaisurheilun ja -liikunnan eri teemoja ratkaisukeskeisesti ja omakohtaiseen oivaltamiseen kannustavasti. Työpajoja voidaan järjestää joko yksittäisinä koulutuksina tai laajempina, tilaajan tarpeisiin räätälöityinä kokonaisuuksina.

Työpajojen osaamistavoitteet:

Työpaja 1. Johdanto vammaisurheiluun ja -liikuntaan

 • osallistuja hallitsee vammaisurheilun ja -liikunnan peruskäsitteistön ja osaa käyttää asiayhteyteen sopivia, neutraaleja käsitteitä
 • osallistuja tietää vammaisurheilun lajeja ja hahmottaa luokittelun perusajatuksen
 • osallistujalla on käsitys vammaisurheilun ja -liikunnan erilaisista toimijarooleista ruohonjuuritasolta huippu-urheiluun
 • osallistujalla on käsitys vammaisurheilun ja -liikunnan kentän kansallisesta ja kansainvälisestä organisoitumisesta

Työpaja 2. Vammaisliikunnan olosuhteet ja tukipalvelut

 • osallistuja ymmärtää lainsäädännön merkityksen vammaisen liikkujan tukipalveluiden ja osallistumisen mahdollistajana
 • osallistuja osaa ottaa huomioon liikunnan/urheilun esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyviä perusasioita ja ymmärtää niiden tärkeyden

Työpaja 3. Meitä on moneksi

 • osallistujalla on käsitys tyypillisimmistä liikkumisen ja toimintakyvyn rajoitteista ja siitä, mitä niiden kohdalla on hyvä huomioida liikuntaa ohjattaessa/urheiluvalmennuksessa
 • osallistuja ymmärtää, että jokaisen liikkujan toimintakyky on yksilöllinen, ja että tämä on laadukkaan vammaisurheilun ja -liikunnan lähtökohta
 • osallistuja hallitsee avustamisen ja opastamisen käytännön perustaidot
 • osallistuja tietää, miten saada kontakti, ohjeistaa ja reagoida ei-toivottuun käytökseen, jos ryhmässä on vilkkaista tai keskittymisongelmaisia liikkujia

Työpaja 4. Liikuntaa kaikille

a) Ohjaajana toimiminen

 • osallistuja ymmärtää hyvän suunnittelun merkityksen liikuntatuokion toteutuksessa
 • osallistujalla on perusvalmiudet jäsennellyn ja selkeän tuokion toteuttamiseen
 • osallistujalla on valmiuksia soveltaa toimintaa tarpeen mukaan
 • osallistuja hahmottaa inkluusion kirjo -ajattelumallin ja osaa soveltaa sitä käytäntöön

b) Pelit ja leikit tutuiksi

 • osallistuja osaa ohjata erilaisia matalan kynnyksen pelejä ja leikkejä, sekä motorisia harjoitteita
 • osallistujalla on käytännön valmiudet soveltaa toimintaa osallistujien tarpeiden mukaisesti

Työpaja 5. Valmentaminen vammaisurheilussa

a) Valmennuksen erityispiirteitä

 • osallistujalla ymmärtää yksilöllisten tarpeiden, edellytysten ja ratkaisujen merkityksen vammaisurheilussa
 • osallistuja osaa ottaa huomioon vammaisurheilun erityispiirteitä kokonaisvaltaisessa valmennuksessa
 • osallistujalla on käsitys siitä, kuinka vammaisurheilun valmennuksessa hyödyllisiä ratkaisuja voidaan hyödyntää myös vammattomien valmennuksen puolella

b) Vammaisurheilu tutuksi

 • osallistuja oppii vammaisurheilun lajeja käytännössä  

Työpaja 6. Avoimet ovet

 • ratkaisuja yhteiseen toimintaan
 • osallistujalla on käsitys siitä, miten eri tavoin seurassa/yhdistyksessä/kerhossa tms. voidaan huomioida vammaisten liikkujien osallistumismahdollisuudet. (erillinen erityisryhmä tai osaksi seuran olemassa olevia ryhmiä)
 • osallistuja tietää, millaisia asioita on hyvä huomioida erityisryhmää suunniteltaessa ja otettaessa vammaisia liikkujia mukaan seuran/yhdistyksen/kerhon toimintaan
 • osallistujalla on käsitys siitä, millaisia erilaisia yhteistyömahdollisuuksia kannattaa pohtia ja mitä tukipalveluita toiminnan mahdollistamiseksi on tarjolla 
 • osallistuja laatii konkreettisen ensi askeleiden suunnitelman seuransa tms. toiminnan ovien avaamisesta myös liikkujille, joilla on erityisen tuen tarv

Lataa PDF-esite.

Lisätietoja:

Piia Korpi
Suomen Vammaisurheilu- ja liikunta VAU ry
piia.korpi(a)vammaisurheilu.fi
044 7671368

www.vammaisurheilu.fi

CAPTCHA
Vastaamalla kysymykseen varmistat, että olet ihminen.
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 80 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png avi mov mp3.
CAPTCHA
Vastaamalla kysymykseen varmistat, että olet ihminen.