Toiminnallisen kielen oppimisen koulutusta

Nina Maunu on espoolainen äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, aktiivinen toiminnallisen kieliopin ja toiminnallisten menetelmien kehittäjä ja kouluttaja. Hän on testaillut mm. erilaisia kinesteettisiä menetelmiä perusopetuksessa ja etenkin yläkoulun äidinkielen opetuksessa ja vetänyt työpajoja ympäri Suomea sekä Virossa.

Toiminnallisista työpajoista

Toiminnalliset menetelmät räätälöidään ryhmän tarpeiden ja toiveiden mukaisesti, joten ne sopivat kaikenikäisille. Toiminnallista kielioppia on sovellettu ala- ja yläkoulun sekä toisen asteen äidinkielen ja vieraiden kielten opiskelijoiden sekä opettajien kanssa.

Työpajassa osallistuja saa kuulla, kokeilla ja kehittää toimivia menetelmiä kielen opetuksen rikastuttamiseksi. Ohjelmassa käydään läpi esimerkiksi sanaluokkia, sijamuotoja, verbioppia sekä kielenhuoltoa toiminnallisin menetelmin. Jokaisessa koulutuksessa harjoituksia käydään läpi toiminnallisesti ja niitä pääsee soveltamaan omaan opetukseen sopiviksi. Harjoituksia voi soveltaa kaikille ikäryhmille ja taitotasoille sopiviksi joko äidinkielen tai vieraiden kielten opetuksessa. Myös matematiikka- ja reaaliainesovellukset ovat mahdollisia. Harjoitukset usein myös helpottavat opetuksen eriyttämistä. Harjoituksissa pyritään monipuolisuuteen, jotta jokainen osallistuja voisi kokea oppimisen osallisuutta.

Tarjoan seuraavia kursseja:

1. Toiminnallisen kielen oppimisen peruspaketti (6h tai 3h)

2. Liikkuvaa kielen oppimista (1h–6h)

3. Toiminnallista kielen oppimista – visuaalinen, tarinallinen sekä draamallinen painotus (1–6h)

4. Toiminnallista kielen oppimista – visuaalinen ja/tai tarinallinen painotus (1–6h)

5. Toiminnallinen arviointi – miten osallistaa oppija jatkuvan arvioinnin prosessissa? (1–3h)

Kurssit ovat maksullisia ja niiden kuvaukset löytyvät Ninan jutinoita -blogista.

Nina Maunu
ninamaunu(at)yahoo.com
p. 050 3434634

www.ninamaunu.com

CAPTCHA
Vastaamalla kysymykseen varmistat, että olet ihminen.
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 80 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png avi mov mp3.
CAPTCHA
Vastaamalla kysymykseen varmistat, että olet ihminen.