Nuorten liikuntaneuvonta laajenee Etelä-Karjalan kouluissa

Lappeenrannan Kesämäen koululla aloitettiin oppilaiden liikuntaneuvonta lukuvuonna 2017–2018. Nyt koulun henkilökunnan, kouluterveydenhuollon ja liikuntatoimen yhteistyömalli on nyt levinnyt myös maakunnan muihin kouluihin. Toiminnan tavoitteena on lisätä nuoren arkiaktiivisuutta sekä tukea liikunnallista ja terveellistä elämäntapaa.

Kesämäen koulun innoittamana liikunnan aluejärjestö Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu EKLU ry ja sosiaali- ja terveyspiiri EKSOTE kokosivat yhdessä kuntien kanssa maakunnallisen toimijaverkoston nuorten liikuntaneuvonnan vauhdittamiseksi. Verkostossa on mukana yli 30 peruskoulua ja toiseen asteen oppilaitosta sekä opiskeluterveydenhuolto.

Kuluvan lukukauden aikana järjestettiin kolme toimijatapaamista, joiden tavoitteena oli auttaa koulun ja kunnan henkilökuntaa käynnistämään nuorten liikuntaneuvonta.

- Liikuntaneuvonnan kohderyhmäksi suositellaan 5-luokkalaisia ja vanhempia oppilaita. Käytännössä koulut ja kunnat määrittelevät kohderyhmän ja tavat toiminnalle sekä vastaavat resursseista. Me tarjoamme tueksi koulutusta, vertaistukea ja hyviä käytäntöjä, kertoo EKLUn lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä Lasse Heiskanen.

Yleisimmin neuvontaan kuuluu yksilöllisesti nuoren kanssa tehtävä alkukartoitus ja suunnitelma, yksilöllistä tai pienryhmässä tapahtuvaa liikunnanohjausta ja ravitsemusneuvontaa, ohjaamista liikuntapalveluihin sekä edistymisen seurantaa. Osassa kouluista oppilaiden käyttöön osoitetaan fysioterapiapalveluja, koulun tiloja ja välineitä sekä aktiivisuusmittareita. Oppilas kohdataan liikuntaneuvonnassa pääsääntöisesti viikoittain 1–6 kuukauden ajan.

- Elämäntavat muodostuvat lapsuudessa ja nuoruudessa, joten on tärkeää vaikuttaa liikunta- ja elintottumuksiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Nuorten liikuntaneuvontaan oppilas voi osallistua omalla koululla koulupäivän aikana, sanoo Lasse Heiskanen.

Käytännössä liikuntaneuvontaa antavat koululiikunnanohjaajat ja hyvinvointiopettajat. Toiminta edellyttää yhteistyötä henkilökunnan ja kouluterveydenhuollon kesken. Osallistujista 40 % hakeutuu liikuntaneuvontaan omatoimisesti. Lisäksi mukaan tullaan opettajien, terveydenhoitajien ja huoltajien aloitteesta. Kouluterveydenhuolto osallistuu liikuntaneuvontaan kertomalla oppilaille ja huoltajille mahdollisuudesta, ja ohjaamalla nuoria neuvonnan pariin.

- Oppilaiden, koulun henkilökunnan ja huoltajien palaute liikuntaneuvonnasta on hyvää. Tekemässämme kyselyssä kävi ilmi, että yksilöllinen ohjaus motivoi oppilaita. Liikuntaneuvontaa ei koeta leimaavaksi ja oppilaiden liikunta-aktiivisuudessa ja suhtautumisessa liikuntaan raportoidaan positiivisia muutoksia, Lasse Heiskanen kertoo.

Tällä hetkellä nuorten liikuntaneuvontaa järjestää kolmannes maakunnan perusasteen kouluista ja lähes 200 oppilasta on ollut mukana toiminnassa. Ensi lukuvuonna tavoite on laajentaa toimintaa uusiin peruskouluihin, toisen asteen oppilaitoksiin ja kuntiin, sekä vakiinnuttaa toiminta kouluissa, joissa se jo toimii.
Nuorten liikuntaneuvonta koulussa -prosessi

 

Lisätietoa:

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu EKLU ry
lasten nuorten liikunnan kehittäjä Lasse Heiskanen
lasse.heiskanen (a) eklu.fi
040 500 1849

CAPTCHA
Vastaamalla kysymykseen varmistat, että olet ihminen.
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 80 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png avi mov mp3.
CAPTCHA
Vastaamalla kysymykseen varmistat, että olet ihminen.