Työrauhaa ja keskittymiskykyä rentoutusäänitteiden avulla

Rentoutusohjaajana, kouluttajana ja äidinkielen ja kirjallisuuden opettajana toimiva Eevi Astikainen on nauhoittanut äänitteitä, jotka sopivat tietoisuustaitojen harjoitteluun peruskoulun arjessa. Äänitteistä voi valita tietoisuus-, keskittymis- tai rentoutusharjoituksia. Suurin osa äänitteistä on lyhyitä, vain parin kolmen minuutin mittaisia, jotta ne olisivat mahdollisimman helppo liittää osaksi koulupäivää.

Harjoitusten avulla opettaja voi rytmittää oppituntia haluamallaan tavalla. Tunnin alussa kuunneltava harjoite voi parantaa oppilaiden keskittymistä tunnilla. Rentouttavampi harjoite sopii hyvin myös tunnin tai koulupäivän päätteeksi.

– Äänitteitä voi myös käyttää tilanteen ja tarpeen mukaan. Levoton ja rauhaton tai toisaalta myös väsynyt ja apaattinen tunnelma voi parantua oppimista paremmin palvelevaksi tietoisuusharjoituksen myötä. Kaikki äänitteet toimivat myös hengitysharjoituksina, Astikainen kertoo.

Äänitteiden kohderyhmänä ovat nimenomaan koululaiset, tarkemmin ottaen noin 4.–9.-luokkalaiset oppilaat, mutta Astikaisen mukaan äänitteitä on kokeiltu onnistuneesti myös nuorempien oppilaiden kanssa. Kohderyhmä näkyy äänitteiden lyhyydessä ja neutraaleissa sisällöissä.

Tutkimusten mukaan säännöllinen harjoittelu tuo parhaat tulokset. Säännöllisyys on helpommin toteutettavissa, kun harjoitteet eivät ole pitkiä.

– On hyvä muistaa, että harjoittelu vaatii onnistuakseen pitkäjänteisyyttä. Askel kerrallaan harjoittelu käy helpommaksi, ja vähitellen oppilaat tottuvat harjoituksiin ja huomaavat niiden hyödyn esimerkiksi parempana tunnelmana luokassa. Olen itse myös hyödyntänyt harjoittelussa draamatyöskentelystä lainattua ”sopimusta”. Oppilaiden kanssa on sovittu sopivasta käytöstä harjoitteiden aikana, eli mahdollisuus tulee antaa muille, vaikka itse ei haluaisikaan harjoitukseen osallistua, Astikainen vinkkaa.

Taustalla hyvät kokemukset tietoisuusharjoittelusta ja pula äänitteistä

Idea äänitteiden tekemisestä syntyi Astikaiselle, kun hän huomasi opetustyössä tietoisuusharjoittelujen hyödyt sekä valmiiden äänitteiden puutteen. Myös muilla opettajilla on ollut samoja kokemuksia.

– Tein kesällä 2020 selvityksen tietoisuusharjoitteiden käytöstä koulussa opettajien Facebook-ryhmien kautta. Opettajat tunnistavat harjoitteiden monet hyödyt: esimerkiksi työrauha on parantunut ja oppilaat jaksavat työskennellä aiempaa keskittyneemmin. Sopivia äänitteitä on kuitenkin ollut vaikea löytää, ja oma ohjaaminen on suunnitteluineen työlästä ja aikaa vievää. Vanhempainvapaallani tein äänitteet ja kokosin sivuston ensimmäisen version nyt kaikkien saataville, jotta opettajien olisi mahdollista toteuttaa tietoisuusharjoitteita mahdollisimman matalalla kynnyksellä, Astikainen kertoo.

Astikaisen tekemästä selvityksestä ilmeni myös, että monilla opettajilla omasta palautumisesta huolehtiminen ei työpäivän aikana onnistu, koska palauttavia taukoja ei välttämättä ole lainkaan.

–  Itselläni on myös lähellä sydäntä opettajien hyvinvointi ja työssä jaksaminen. Kouluarki on kuormittavaa. Myös opettajat hyötyvät tietoisuus- ja keskittymisharjoituksista, sillä ne edistävät tehokkaasti palautumista jo työpäivän aikana. Kun harjoitusta ei tarvitse ohjata itse, opettaja voi tehdä sen yhdessä oppilaiden kanssa, Astikainen toteaa.

– Kuulen ilomielin palautetta opettajilta, miten nämä äänitteet toimivat eri ikäisten kanssa. Kehitän ja tuotan äänitteitä lisää palautteiden ja toiveiden mukaan, Astikainen päättää.

Tutustu äänitteisiin täällä.

Harjoitteiden hyödyt oppimisen näkökulmasta on osoitettu eri tutkimuksissa. Lue Astikaisen blogiteksti aiheesta.

Eevi Astikainen tarjoaa blogissaan ja Instagram-tilillään näkökulmia palautumiseen. Lisäksi hän pitää työyhteisöille koulutuksia stressinhallinnasta ja palautumisesta, joten hänet on mahdollista pyytää esimerkiksi veso-päiville.

Rauhallisesti virtaava koski

 

Rentoutusohjaaja, kouluttaja ja äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Eevi Astikainen

https://eeviastikainen.com/

CAPTCHA
Vastaamalla kysymykseen varmistat, että olet ihminen.
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 80 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png avi mov mp3.
CAPTCHA
Vastaamalla kysymykseen varmistat, että olet ihminen.