Liikkuva koulu kaikille: toiminnallisuutta inklusiivisesti

Jokaisella oppilaalla on oikeus fyysisesti aktiiviseen koulupäivään. Inkluusion eli kaikille avoimen koulun ajatusta ja peruskoulun oppimisen kolmiportaista tukea (yleinen, tehostettu ja erityinen) voidaan soveltaa myös liikkumisen näkökulmasta: mitä mahdollisuuksia on fyysisesti aktiivisemman koulupäivän luomiseksi kaikille oppilaille toimintakyvystä ja taidoista riippumatta?

Inklusiivinen lähestymistapa koulupäivän fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen hyödyttää kaikkia kouluyhteisön jäseniä, ei vain tuen tarpeessa olevia oppilaita. Avainasemassa on tiedon jakaminen kaikille avoimen lähestymistavan ja kolmiportaisen tuen mahdollisuuksista ja keinoista.

Kouluesimerkki: Repokankaan koulu, Varkaus

 • Tiimityö: Useampi opettaja/ ohjaaja/ muu aikuinen (ryhmineen) mukaan oppitunneille. Näin voidaan ryhmitellä toiminnan mukaan oppilaita tekemään suorituksia eri pisteisiin.
 • Toimintaohjeet kuvina. Vähemmän puhetta.
 • Luokissa on mahdollisuus välillä liikkua, aktivoitua fyysisesti. ”Sallivuus”.
 • Luokassa jumppapalloja istuimina. Oppilaat saavat tehdä töitä luokissa eri asennoissa: se tuo selkeästi työrauhaa ja auttaa erityisoppilaita.
 • Viikon liikuntajekku: liikesarja, joka tehdään välipaloina pitkin päivää.
 • Toimintaohjeena kaikissa luokissa: Autan. Erilaisuus muuttuu rikkaudeksi, kun toinen voi auttaa toista.
 • Välineiden valinnassa huomioidaan eri toiminnoissa liikuntarajoitteiset, aistirajoitteiset ja kömpelöt oppilaat.
 • Motoriikka paremmaksi -jumpat koulupäivän sisällä.

Tuen eri muotoja

Esimerkkejä tuen eri muodoista inklusiivisen ja fyysisesti aktiivisen koulupäivän toteuttamiseksi:

Oppilaiden motivointi

 • Oppilaiden osallisuus suunnittelussa ja toteutuksessa

Osallistamisen mahdollistaminen kykyjen mukaan

 • Matalan kynyksen kerhotoiminta
 • Apuvälineet

Opettajille ja henkilökunnalle käyttöön koulupäiviin

 • Eriyttäminen
 • Toiminnalliset menetelmät, monikanavaisuus
 • (Ennakoiva) tukiopetus

Oppilasnäkökulman huomiointi

 • Yhteistyö henkilökunnan ja vanhempien kanssa
 • Osaamisen lisääminen: soveltava liikunta, struktuuri

Sivu perustuu Liikkuva koulu kaikille oppilaille – toiminnallisuutta inklusiivisesti -posteriin, jonka tekijät ovat Henna Haapala, Johanna Hentunen, Anne Suomalainen ja Kirsi Naukkarinen.

Lähteenä mm.
OKM (2014). Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki. Selvitys kolmiportaisen tuen toimeenpanosta. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:2.
CAPTCHA
Vastaamalla kysymykseen varmistat, että olet ihminen.
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 80 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png avi mov mp3.
CAPTCHA
Vastaamalla kysymykseen varmistat, että olet ihminen.