Koulutus opettajan työn tukena Hyvinkäällä

Hyvinkäällä on järjestetty opettajille koulutusta osana Liikkuva koulu -toimintaa. Koulutusten lähtökohtana on ollut kehittää yhdessä erilaisia tapoja taitojen hyödyntämiseen opetuksessa. Samalla koulutuksissa on huomioitu opettajien oma hyvinvointi.

Hyvinkään kaupungin organisoimat koulutukset on järjestetty viikonloppukursseina Varalan urheiluopistolla. Kurssit ovat olleet kaikille avoimia eli mukaan ovat olleet tervetulleita niin aineenopettajat, luokanopettajat kuin avustajatkin. Koulutuksissa on haluttu korostaa kokeilemista ja yhdessä ideointia.

- Emme lähde kouluttajina tuomaan jumalan sanaa, vaan luodaan tietoa, taitoa ja osaamista sillä porukalla siinä hetkessä. Kun olet saanut oman kokemuksen toiminnasta, siirtyy se myös helpommin opetukseen, Hyvinkään koululiikuntakoordinaattori Pertti Yritys toteaa.

Käytännössä koulutuksissa on esimerkiksi otettu liikuntasaliin kaikki mahdolliset pallot ilmapallosta koripalloon, ja lähdetty yhdessä miettimään, mitä kaikkea niillä voisi tehdä.

- Samalla poistetaan lukkoja ja käsityksiä siitä, mitä jossain tietyssä tilassa tai tietyillä välineillä voi tehdä, Yritys muistuttaa.

Koulutukset ovat alkaneet perjantai-iltana teoriaosuudella. Lauantaipäivä on ollut tiivistä toimintaa ja koulutus on päättynyt sunnuntaina viimeisten koulutussisältöjen jälkeen yhteiseen purkukeskusteluun. Opettajat ovat osallistuneet koulutuksiin omalla ajallaan, mikä kertoo Yrityksen mukaan sekä tarpeesta  että motivaatiosta. Koulutuksia on myös kehitetty koko ajan osallistujapalautteen perusteella.

Kunnan omissa koulutuksissa vahvuutena on se, että sisällöt on voitu räätälöidä koulujen kannalta tärkeisiin teemoihin. Samalla on tarjoutunut mahdollisuus koulujen väliseen keskusteluun ja yhteisten ratkaisujen etsimiseen, mikä on lisännyt yhteistyötä koulujen välillä.

Yrityksen mukaan opettajilla on todella merkittävä rooli koulupäivien liikunnallistamisessa. Opettajat pitäisikin ottaa hänen mukaansa erityishuolenpitoon: kun opettajat ovat itse innostuneita, innostus siirtyy myös oppilaisiin. Niinpä koulutuksissa on myös keskusteltu opettajien omasta jaksamisesta ja halukkaat ovat voineet muun muassa osallistua kehonkoostumusmittaukseen ja kuntotestaukseen.

koululiikuntakoordinaattori Pertti Yritys
Hyvinkään kaupunki
pertti.yritys (at) hyvinkaa.fi

CAPTCHA
Vastaamalla kysymykseen varmistat, että olet ihminen.
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 80 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png avi mov mp3.
CAPTCHA
Vastaamalla kysymykseen varmistat, että olet ihminen.