Idealaboratorio

Idealaboratorio on työpaja, jossa 20–50 nuoren ryhmä pääsee itse ideoimaan koulun toimintakulttuuria. 60–90 minuuttia kestävän työpajan päätteeksi nuoret esittelevät suunnitelmansa koulun henkilökunnalle, kunnan edustajille ja paikalliselle medialle.

Orimattilalaisissa kouluissa kerättiin oivaltavia ideoita koulumatkojen hyötyliikunnasta oppituntien toiminnallistamiseen ja välipalatarjonnasta kouluruokalan viihtyvyyteen. Koulupäivän liikunnallistamista edistäisi oppilaiden mielestä esimerkiksi tukioppilaiden vetämä aamuverryttely, luokkien väliset haastekilpailut, rullalautojen säilytyspaikka koulun pihalla sekä koulun jälkeinen kerhotoiminta. Kouluruokailun kehittämiseksi oppilaat toivoivat muun muassa ruokalaan palauteboksia sekä joustavampia välipala-aikoja. Lisäksi toiveena oli, että oppilaat saisivat itse koristella ruokalaa. Idealaboratorioissa muutkin kuin priimukset saavat äänensä kuuluviin: työpajoihin osallistuvissa on yhtä lailla kympin oppilaita kuin niitäkin, joilla on oppimisvaikeuksia.

Lisää ideoita toiminnan suunnitteluun yhdessä oppilaiden kanssa Nuorten Akatemian Osallisuusoppaassa

1) Lämmittely

Aloita työpaja teemaan johdattelevilla kysymyksillä. Pyydä oppilaita muodostamaan jana koulumatkan pituuden mukaan ja keskustelemaan vieruskaverin kanssa, miten kulkee kouluun.

2) Ryhmiin jakautuminen

Onnistunein ryhmäkoko on 4–5 henkilöä. Ideoinnissa pääsee nopeimmin vauhtiin, jos ryhmän oppilaat tuntevat toisensa entuudestaan.

3) Ideointi

Aloita ideointi kilpailulla: ryhmien on keksittävä viidessä minuutissa mahdollisimman monta tapaa kehittää kouluruokailua tai toiminnallistaa koulupäivää

4) Idean jalostaminen

Ryhmät valitsevat ideoistaan parhaat ja jatkokehittävät niitä. Apukysymyksinä voi käyttää esimerkiksi:

  • Mitä, missä, milloin?
  • Miten nuoret otetaan mukaan idean toteutukseen?
  • Miten innostaa mahdollisimman moni osallistumaan?
  • Miten hyödyntää teknologiaa idean toteutuksessa?

5) Kuulemistilaisuus

Idealaboratorion päätteeksi nuoret esittelevät suunnitelmansa koulun henkilökunnalle, vanhemmille ja muille koulun ulkopuolisille toimijoille. Tapahtumasta on hyvä tiedottaa vähintään viikkoa ennen idealaboratoriota.

Oma valinta -hanke, Nuorten Akatemia

Henri Karjula, henri.karjula(a)nuortenakatemia.fi

www.omavalinta.fi

CAPTCHA
Vastaamalla kysymykseen varmistat, että olet ihminen.
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 80 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png avi mov mp3.
CAPTCHA
Vastaamalla kysymykseen varmistat, että olet ihminen.