Är fysisk aktivitet i er skola en del av vardagen? Planeras verksamheten tillsammans med barnen och de unga? Har ni utvecklat nya verksamhetssätt vid er skola?

Ansökan för Årets Skola i rörelse är öppen fram till 18.11.2020. Alla skolor som genomför verksamhet med fysisk aktivitet under skoldagen kan ansöka om erkännandet.

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar i samarbete med Utbildningsstyrelsen och regionförvaltningsverken priser för exemplariskt arbete för att främja barns och ungas fysiska aktivitet. Tidigare har priser beviljats kommuner för Skolan i rörelse-verksamhet och läroanstalter som byggt upp en motionsinriktad verksamhetskultur. År 2020 belönas för första gången också en enhet för småbarnspedagogik. Med belöningen vill man uppmuntra aktörerna att utföra högklassigt arbete och lyfta fram förtjänstfullt arbete.

Med priserna vill man fästa uppmärksamhet vid verksamhet där man modigt, målmedvetet och innovativt främjar varje målgrupps fysiska aktivitet, motion samt en välmående och motionsinriktad livsstil och verksamhetskultur.

Urvalskriterier:

  • Främjandet av fysisk aktivitet är planmässigt och organiserat och det syns i de dokument som styr skolans verksamhet.
  • Verksamheten genomförs utifrån skolans egna utgångspunkter, och barn och unga har en aktiv roll i genomförandet av verksamheten.
  • Verksamheten utvecklas konsekvent och synliggörs både inom och utanför gemenskapen.

Priserna är penningpriser som ska användas för att främja barns och ungas eller hela gemenskapens fysiska aktivitet. Två priser delas ut i varje målgrupp. Programmen Småbarnspedagogiken i rörelse, Skolan i rörelse och Studier i rörelse ber om utlåtanden om ansökningarna från regionförvaltningsverken och de regionala idrottsorganisationerna. Beslut om prismottagare fattas av undervisnings- och kulturministeriet. Besluten kan inte överklagas.

Ansökan ska skickas senast 18.11 på en elektronisk blankett: q.surveypal.com/liikkuvakoulu2020

Beskriv i ansökan på åtgärdsnivå hur urvalskriterierna uppfylls i er skola. Om ni vill kan ni bifoga en video eller bilder till ansökan. Bilder och videor som bifogats till ansökningarna kan användas i kommunikation om ansökan och prisutdelningen.

Prismottagarna offentliggörs vid prisutdelningsevenemanget i december 2020.

 

CAPTCHA
Vastaamalla kysymykseen varmistat, että olet ihminen.
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 80 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png avi mov mp3.
CAPTCHA
Vastaamalla kysymykseen varmistat, että olet ihminen.
3 + 2 =
Anna vastaus kysymykseen.